Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDF


Doamnă Andronescu, retrageţi-i titlul lui Ponta!
- - - -
2012-11-27
Apel 22
2970

Stimată Doamnă Ministru Eca­terina Andronescu,

Subsemnații, universitari, cer­ce­tători, cadre didactice pre­universitare, membri ai so­ci­e­tății civile, vă solicităm să răs­pundeți în cel mai scurt timp posibil cererii Senatului Uni­ver­sității din București pri­vitor la plagiatul d-lui Victor Pon­ta, retrăgând acestuia titlul de doctor în drept, pe care l-a de­ținut în mod ilegitim din 2003.

Cazul este cum nu se poate mai clar: atât Comisia de Etică a Universității din București, în urma raportului Comisiei de Ex­pertiză compusă din specialişti în drept la universități de pres­ti­giu din lume, cât și Consiliul Na­­țional de Atestare a Ti­tlu­ri­lor, Diplomelor și Cer­tif­ica­telor Uni­­versitare s-au pro­nun­țat fără echivoc, dând un ver­dict lim­pede: plagiat. Ați primit de pes­te o lună decizia și raportul Se­natului Uni­ver­si­tății din Bu­curești cu toate ma­terialele re­levante, timp su­ficient pentru a vă convinge per­sonal de am­ploarea plagiatului comis de d-l Victor Ponta. Pes­te o treime din lucrarea sa de doc­torat este co­piată, fără ni­cio trimitere la ori­ginal sau ci­tare a surselor, au­torul în­căl­când clar și indu­bi­ta­bil etica uni­versitară și legea. Chiar și Co­mi­sia Națională de Etică - for­ma­tă ad-hoc pe cri­terii politice şi care s-a aflat în conflict de in­terese în mo­men­tul în care a lu­at o decizie des­pre şeful gu­vernului, care, prin intermediul ministerului Edu­ca­­ţiei, are în subordine şi res­pec­tiva Co­mi­sie -, a ocolit un răs­puns tran­șant, spunând că lu­crarea de doctorat a d-lui Vic­tor Ponta es­te în acord „cu le­gislația în vigoare din 2003“. Suntem con­vinși că dum­nea­voastră, în calitate de profesor universitar și de om de bună-credință, nu puteți susține te­za ridicolă po­trivit căreia ci­ta­rea surselor și ghilimelele s-au inventat după anul 2003!

Doamnă Ministru, sunteți pro­fesor universitar și cunoașteți bine consecințele to­lerării pla­gi­atului în lumea aca­demică ro­mânească; nu puteți ignora fap­tul că el contribuie în­tr-o co­vâr­șitoare măsură la im­postură, la confuzia va­lo­ri­lor și în final la scă­derea con­tinuă a nivelului de educație. Știți de ase­me­nea că plagiatul nu are culoare po­li­ti­că, în schimb are cu­loa­rea min­ciunii. Suntem con­vinși că ați re­flectat deja se­rios la acest caz și că îl puteți privi des­prins de con­tingent, nu nu­mai în con­tex­tul prezentului, dar și în ace­la al viitorului și că vă in­te­re­sea­ză felul în care vom fi cu to­ții ju­decați de acest viitor. Cre­dem că se impune să respectați ade­vărul și să evitați de­cre­di­bili­za­rea învăță­mânt­u­lui, a Ro­mâ­ni­ei în general și, nu în ulti­mul rând, a dum­nea­voas­tră în par­ticular.

Așteptăm să luați decizia co­rec­tă de retragere a titlului de doc­tor d-lui Victor Ponta, ghi­dân­du-vă astfel după interesele ma­jore ale Universității, ale șco­lii și ale societății românești. Aş­teptăm, deci, din partea Dvs., o decizie curajoasă, înțeleaptă și justă.

 

NOTA BENE: Vă rugăm să vă alăturaţi demersului nostru semnând această scrisoare. La baza listei de mai jos, folosiţi formularul pentru comentarii de mai jos, astfel: introduceti numele in casuta pentru nume, e-mailul in casuta pentru e-mail, iar in casuta comentariu functia sau profesia si locul de munca. Va multumim! Nu sunt valabile semnaturile cu nickname!

Lista semnatari:

Lazar Vlasceanu- profesor universitar, Universitatea Bucuresti

Dumitru Sandu- profesor universitar, Universitatea Bucuresti

Marian Preda- profesor, decan Facultatea Socilogie, Universitstea Bucuresti

Ion Vianu- scriitor si medic

Andrei Plesu- scriitor, filozof

Vlad Alexandrescu – profesor Universitatea Bucuresti

Ciprian Valcan- profesor, Universitatea de Vest Timisoara

Mircea Kivu – sociolog

Gabriel Liiceanu- filozof, scriitor

Anca Manolescu – doctor in filozofie

Andrei Oisteanu – cercetator si cadru didactic universitar

Adrian G. Radu – lector la Universitatea «Politehnica» din Timisoara

Alexandru Solomon – cineast, doctorand

Raluca Alexandrescu – Facultatea de Stiinte Politice, Universitatea Bucuresti

Ioana Both, profesor universitar Universitatea Babes Boyai

Horia Roman Patapievici - scriitor

Sorin Vieru - profesor Universitatea Bucuresti

Smaranda Vultur - conferentiar, Universitatea de Vest Timisoara

Anca Oroveanu - conferentiar doctor Facultatea de Arte Bucuresti

Aurelian Craiutu – profesor de stiinte politice, Indiana University, Bloomington

Doina Jela - scriitor

Dan Grigore - pianist

Daniel Vighi – profesor doctor Universitatea de Vest Timisoara

Prof. Dr. Livius Ciocarlie – scriitor

Florea Ioncioaie – conferentiar, Universitatea Al. I. Cuza, Iasi

Michaela Mudure, profesor universitar, Universitatea Babes-Bolyai

Mihaela Miroiu - profesor, Facultatea de Stiinte Politice, Bucuresti

Călin-Andrei Mihăilescu - profesor, The University of Western Ontario

Teodor Baconschi – doctor al Universitatii Paris – IV Sorbonne

Vladimir Tismaneanu – profesor de stiinte politice, Universitatea Maryland, USA

Armand Gosu – doctor, consilier, Institutul Diplomatic Roman

Magda Carneci - scriitor, publicist

Dorin Dobrincu – doctor, cercetator stiintific, Academia Romana

Alexandru Gussi – doctor in stiinte politice IEP Paris, lector universitar

Ioan Stanomir – profesor, Facultatea de Stiinte Politice, Universitatea Bucuresti

Emil Tomescu- medic primar, fost cadru universitar

Ioana Popescu- cercetator, Universitatea de Vest

Rodica Culcer – jurnalist

Andrei Cornea - scriitor, profesor Universitatea Bucuresti

Eugenia Duţă - profesor

Monica Macovei - europarlamentar

Dr. Calin –Andrei Mihailescu – profesor (literatura comparata, teorie critica si studii hispanice), The University of Western Ontario

Profesor Florin Oprea, Ph. D., M. Sc. – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti

Marian Ivan – profesor, Universitatea Bucuresti

Octavian Micu – CS III la Institutul de Stiinte Spatiale

Marius Echim, Ph.D. – fizician, CS3, Institutul de Stiinte Spatiale

Vlad Russo – editor, Editura Humanitas

Prof. dr. ing. Dragos Ciuparu – Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

Andrei Papahagi - filolog

Vlad Zografi - scriitor

Costea Munteanu - profesor universitar. ASE, Bucuresti

Mircea Cartarescu - conferentiar universitar dr., Universitatea Bucuresti, scriitor, publicist

Profesor. Dr. Stefan Szedlacsek - Institutul de Biochimie al Academiei Romane, Departamentul Enzimologie

Asociatia Ad Astra

TAGS :
Comentarii
JamesCix 2018-07-07
заказать seo продвижение сайта у яндекса По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в скайп логин SEO PRO1 мы с удовольствием ответим на все интересующие вас вопросы...Анализ вашего интернет-проекта бесплатно
PhilipEnduh 2018-05-28

Laurentiu Pacioaga 2017-06-08
Inginer specialist
Andronache sorin 2013-06-25
Eu nu sunt de acord cu o asemenea metoda josnica de a incita opinia publica de a semna petitii pentru ai retrage titlul de doctor in drept dommului prim ministru victor ponta.ca a facut acest lucru doamnele rodica culcer si monica macovei nu ma surprinde,avand in vedere colaborarea cu organele pcr inainte de 89,dar ma surprinde sa semneze acest demers un andrei oisteanu sau un vladimir tismaneanu!pe ultimii doi ii credeam cu coloana vertebrala!
Cocis Estera 2013-03-10
Stop fabricilor de diplome si titluri academice.
Octavian Buzea 2013-03-05
inginer multinationala, Bucuresti
Daniel I. Rusu 2013-02-08
Medic, Arad. Subscriu la petitie.
precup miruna 2013-01-20
casnica, 2 copii la scoala
precup mihail 2013-01-20
graphic-designer, inginer
Cornelia Lalu 2013-01-01
avocat Baroul Bucuresti,lector I.N.P.P.A.
Radu Tudorancea 2012-12-18
Cercetator, Institutul de Istorie Nicolae Iorga
Ioana Vlasiu 2012-12-14
cercetator, Institutul de istoria artei
Sorana Corneanu 2012-12-14
Lector, Universitatea din Bucuresti
Irma Eva Csiki 2012-12-12
fizician, cercetator, Bucuresti
Claudia Calinescu 2012-12-11
Administrator de proiecte, Belgia
Iacob Ioana Anca 2012-12-11
medic, doctor in stiinte, Bucuresti
Dorin Antal 2012-12-10
Drd. Lyser consulting AS. Cred ca diploma asta ii prisoseste. Acum daca tot are atatea lupte de dus, scapati-l Doamna de ea!
Oana Udrea 2012-12-10
arhitect, Bucuresti
Stetco Grigore Samuel 2012-12-10
Teolog, director filiala Metalicplas Distribution
Ciprian Rosu 2012-12-10
medic, Bucuresti
cristina burcea 2012-12-09
Inginer-sustin retragerea titlului de Doctor lui V.Ponta
tataru gheorghe 2012-12-09
muncitor in constructii in germania
Andrei Toma 2012-12-09
dr stiinte umaniste, conf univ. SEMNEZ
Ioana Anghel 2012-12-08
functionar public, manager
Daniel Anghel 2012-12-08
Matematician, Companie multinationala
Popescu Adrian Liviu 2012-12-08
Avocat Baroul Cluj Este o chestiune de minima igiena sociala
Dr Alexandru Milcu 2012-12-07
CNRS Ecotron Research Associate http://ecotron.cnrs.fr Imperial College Honorary Research Associate http://www3.imperial.ac.uk/people/a.milcu
violeta giol 2012-12-07
violeta giol- pr & informatician
Raluca Baicu 2012-12-07
medic. E strigator la cer ca( aparent) nimeni nu poate dovedi (cu sensul " a veni de hac") calamitatea care , din pacate, ne caracterizeaza tot mai mult pe noi, natie de romani : minciuna, furtul, coruptia si cumplita NESIMTIRE. Sper sa fie retrase titlurile de doctor si lui Ponta si lui Andronescu( si multor altora, inca nedovediti...... )
Mariuca Stanciu 2012-12-07
cadru didactic universitar
Adrian Pruia 2012-12-07
functionar, Franta sustin retragerea titlului de doctor. Nu are nevoie sa fie doctor ca sa minta.
Sofletea Neculae 2012-12-07
Profesor la Universitatea Transilvania din Brasov, conducator de doctorat. Cazul Ponta este o ofensa la adresa comunitatii stiintifice din Romania. Atitudinea doamnei Ecaterina Andronescu este un caz de sfidare a legalitatii si de exacerbare a partizanatului politic.
Raskolnikov 2012-12-07
Cel mai cinstit si corect guvern,clocaie de hoti si penali,unul mai hot decat celalalt si tupeisti pana la Dumnezeu,sunt flamanzi rau se pare si nu au rabdare sa se infrupte din ciolan.Un prim ministru mincinos si o Abramburica idioata si isterica,slaba prestatie dupa cat se laudau.....
Lazar ioan 2012-12-06
Artist instrumentist,pensionar .
Ovidiu Terzea 2012-12-06
Inginer-sustin retragerea titlului de Doctor lui V.Ponta
Luminita Dima 2012-12-06
economist-sustin retragerea titlului de Dr.
Catalin Calciu 2012-12-06
Matematician, simplu cetatean care isi doreste ca falsul sa fie pedepsit. Nu mai mult, nu mai putin.
vasiliu teodor 2012-12-06
romanii care se alatura semnatarilor acestei scrisori-eu fiind unul dintre ei-doresc mult mai mult decat retragerea titlului de "doctor" ! ei doresc distrugerea dictaturii USL-iste si eliminarea din viata politica a acestor hoti marsavi, care vor acaparaea tuturor institutiilor statului de drept, in vederea evitarii pedepselor pe care le merita. gandindu-ne la viitorul nepotilor nostri, sa nu-i votam, sa nu-i lasam sa continue ce au inceput deja din iulie 2012 : distrugerea statului de drept si scoaterea Romaniei din Europa ! Semneaza : un simplu, dar LUCID pensionar
Staicu Ion 2012-12-06
Sunt de profesie economist am functia de administrator le societatea de brokeraj in asigurari SC DEAASIG - CABA SRL.
Silviu Genescu 2012-12-06
Silviu Genescu - traducator, scriitor.
Dr. docent Med. Petru Derevenc 2012-12-06
Ma alatur scrisorii adresate Doamnei Andronescu pentru retragerea titlului de Dr. in drept lui V. Ponta
Maria Ciutina 2012-12-06
profesor la o scoala generala
Enea Georgeta 2012-12-06
Nu sunt sigura ca acest demers are rezultat, dar sunt impotriva faradelegilor din Romania. E plina tara de doctori si...vai de capul lor.
Ana L 2012-12-07
In sfarsit un comentariu adevarat. Universitatea din Bucuresti( si nu numai) ar trebui sa n-i spuna pe toti domnii care au doctorate copiate.
Dan P. Radulescu 2012-12-06
Profesor universitar, geolog, membru titular al Academiei Romane
Cristian Ciocan 2012-12-06
Inginer Consultant , emigrat la Mineriada
Profesor invatamant preunivers 2012-12-06
Cred ca impostura l-a caracterizat toata viata, a ajuns in fruntea guvernului tot in urma unei fraude si mituiri, a mintit si minte non-stop. Este halucinant sa il auzi cum minte dupa ce cu citeva minute inainte a spus altceva. Un hot dovedit trebuie sa plateasca.
Cristina Purcarea 2012-12-06
CS1, Institutul de Biologie Bucuresti
Claudiu V 2012-12-06
Cand eram la scoala si copiam la o teza sau o lucrare de control luam nota 1 sau 2, Ponta daca a copiat o lucrare de doctorat a ajuns Prim-ministru. Atunci asta vine si ne spune toata ziua ca, cu ei o sa ne fie bine. Nu cred atata timp cat in fruntea Guvernului e pus un hot dovedit.
Alexandru Apostol 2012-12-06
inginer metalurg , emigrat SUA
Melania Hoinic 2012-12-06
Liber profesionist, istoric de arta
Reta Cretu 2012-12-06
Functionar in institutiile europene
Gabriel Pintea 2012-12-05
Cardiolog,Braila. Semnez aceasta petite, impotriva hotiei de orice fel, si mai ales a aceleia cu gulere albe. FELICITARI, DOAMNA Andreea PORA. Sintem MULTI alaturi de dvs.
Stanescu Lucia 2012-12-05
profesoara pensionara ,Brasov
Fiscu Melinda 2012-12-05
Manager Relatii Clienti, Sibiu
Ileana Crihan 2012-12-05
Sef lucrari doctor, Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Gabriela Duda 2012-12-05
5. 12. 2012 profesor univ., Univestitatea "Petrol-Gaze" din Ploiesti Multumiri dnei Andreea Pora si revistei "22" pentru aceasta initiativa. Cred ca trebuie sa luptam cu hotarare, sa nu ne descurajam, pana cand vocile noastre vor fi luate in seama. Cand spun asta nu ma gandesc in primul rand la mine, ci la tinerii care, unii dintre ei, pleaca sa-si continue studiile in Occident; cum vor fi privite acolo diplomele lor romanesti?; cum vor fi priviti de acum incolo peste hotare tinerii nostri cercetatori? De ce sa ne fie noua rusine pentru impostura sfruntata a unor politicieni ca Ponta? Mai cred insa ca acest "caz Ponta" nu e decat inceputul; ar trebui sa se faca marea curatenie relativ la diplome si in mediul academic, si printre politicieni.
cristian ion 2012-12-05
"Cineva poate sa zambeasca,si sa zambeasca,si sa fie o canalie."(Shakespeare,Ham.,1,5) Inginer pensionar.
Marina Nicolaev 2012-12-05
Arhitect, artist plastic, Bucuresti
Marina Nicolaev 2012-12-05
master arhitect, artist plastic, Bucuresti
Nicolae Margineanu 2012-12-05
Arbitru de Bridge. B. C. Victoria Paris
Brezeanu Manuela Maria 2012-12-05
Pucioasa, Dambovita, Informatician
Mirea Letitia 2012-12-05
conferentiar doctor inginer, Facultatea de Automatica si Calculatoare Iasi
Cristina Gavril 2012-12-05
subscriu Cristina Gavril Iasi medic, doctor in stiinte medicale
Ivona Denisa Löprich 2012-12-05
Inginer horticol -Germania Semnez aceasta petitie si sunt perfect de acord cu retragerea titlului de doctor al D-lui Ponta.
Nadia Ioan 2012-12-05
Muzeograf Doctor - Sef Departament Muzeu Universitatea Nationala de Arte Bucuresti
TAPUS CONSTANTIN 2012-12-05
Semnez acest apel in nume personal si in calitatea de LUPTATOR IN REZISTENTA ANTICOMUNISTA si de membru al AFDPR-GJ .
Elena 2012-12-05
Daca un elev copiaza la teza sau la examen este scos din examen si mai da dupa ce s-a pregatit temeinic. Plagiind consider ca nu-si merita acest titlu de doctor, este o rusine pentru tara tinand cont de pozitia pe care o ocupa. Functionar economic Semnez pentru ca demersul este CORECT
Daniela Proinov, medic 2012-12-05
In memoria parintilor mei, fosti universitari de "moda foarte veche", pentru viitorul copiilor si nepotilor. Semnez pentru ca demersul este corect
Emil din Dublin 2012-12-05
Economist, traiesc in Dublin
Alecsandra Oglan 2012-12-05
inginer - Bucuresti, absolventa UTCB . Semnez.
Emil din Dublin 2012-12-05
Felicitari Revistei 22 pentru tot ceea ce faceti. Am de venit cetatean irlandez in 2003 si ma crucesc de ceea ce se intimpla in Romania. Nu sunt un fan al dlui Basescu dar USL cu aceste caricaturi , ponta si crinisor, nu au nici o limita a bunului simt, dar cum se poate ca dupa 23 de ani romanii ii aleg din nou.Mi-e sila de ce e in Romania Sa aveti ceea ce alegeti. Cu drag Emil
Cristian Popa 2012-12-05
Auditor,Bucuresti,Romania.
Tiberiu Gavris 2012-12-05
economist, Cluj-Napoca
Calin Sandru 2012-12-05
Inginer programator, Toronto, Canada
Ana Mih 2012-12-05
Am fost stupefiată de răspunsul doamnei Andronescu la întrebarea d-lui Ungureanu în emisiunea lui Robert Turcescu. A ocolit răspunsul punând o altă întrebare, făcând pe proasta, ca nu înţelege întrebarea, deşi era o chestie de principiu. Când cineva greşeşte, trebuie să plătească pentru asta. Dar madam ştia că şi ea a plagiat grosolan şi de aceea nu a vrut să răspundă. Eu nu am avut încredere niciodata în această abramburică ( puţin spus... pentru că face voit toată abrambureala asta în învăţământ), păcat de oamenii oneşti din această ţară care ar putea să ridice ştacheta învăţământului şi să ne mândrim şi noi cândva... Ea coboară ştacheta la nivelul aproape zero al elevilor care nu învaţă niciodată, în loc să îi determine cu diverse mijloace să înveţe şi ei pentru un bac normal. Dar probabil şi ea a învăţat tot cam atât !!!! Cred că ponta nu ştie "drept" nici cât studenţii de azi !!!!! JOS PONTA !!
maria 2012-12-06
Am fost stupefiata de raspunsul doamnei Andronescu la intrebarea d-lui Ungureanu in emisiunea lui Robert Turcescu. A ocolit raspunsul punand o alta intrebare, facand pe proasta, ca nu intelege intrebarea, desi era o chestie de principiu. Cand cineva greseste, trebuie sa plateasca pentru asta. Dar madam stia ca si ea a plagiat grosolan si de aceea nu a vrut sa raspunda. Eu nu am avut incredere niciodata in aceasta abramburica ( putin spus... pentru ca face voit toata abrambureala asta in invatamant), pacat de oamenii onesti din aceasta tara care ar putea sa ridice stacheta invatamantului si sa ne mandrim si noi candva... Ea coboara stacheta la nivelul aproape zero al elevilor care nu invata niciodata, in loc sa-i determine cu diverse mijloace sa se ridice ei la nivelul unui bac normal. Dar probabil si ea a invtat tot cam atat !!!! Cred ca Ponta nu stie "drept" nici cat studentii de azi !!!!!
nicolae alexandru 2012-12-05
Doamna Andronescu seamana foarte mult ,inclusiv la inteligenta ,cu tovarasa Elena Ceausescu.
teodor batar 2012-12-05
pensionar-era normal ca victor ponta sa demisioneze imediat, dar unde cinstea lipseste...Chiar d-na andronescu este in aceeasi situatie si incearca cu nerusinare sa se disculpe.Suntem de toata minunea, acesti indivizi aduc o jignire profunda tuturor intelectualilor Romaniei care au muncit si muncesc pentru a obtine un titlu de doctor.
marina balasoiu 2012-12-05
dr.chimist, pensionar, am lucrat in cercetare intr-un institut al Academiei Romane Sunt de acord cu acest apel pentru respectarea regulilor elementare de redactare a unei lucrari stiintifice, indiferent ca are o pagina sau 200. Plagiatul este un furt si o rusine si totodata conduce la impostura la nivel universitar. In consecinta, trebuie pedepsit cel putin cu retragerea titlului de doctor si a remuneratiei aferente.
Vasile Sorin 2012-12-05
economist, sunt deacocrd cu demersul. Propun sa se face si pt doamna Andronescu acelasi lucru
Sebastian Bodu 2012-12-05
Ca raspuns la comentariile doamnei ministru cum ca regulile citarii erau altele in 2003 decat acum, ii aduc aminte ca regulile citarii sunt aceleasi in Europa cel putin din 1866, cand a fost adoptata Conventia de la Berna privind Protectia Operelor Literare si Artistice. Reproduc aici art. 10 privind CITAREA: (3) "Where use is made of works in accordance with the preceding paragraphs of this Article, mention shall be made of the source, and of the name of the author if it appears thereon." Citarea inseamna altceva decat bibliografia utilizata... Conventia este semnata de 166 de state, inclusiv din Africa Ecuatoriala... Romania a devenit parte a conventiei la 1 ianuarie 1927. Asadar argumentul doamnei ministru ar fi avut relevanta juridica (nu si morala) daca vorbeam de vreun doctorat sustinut de bunicul premierului Victor Ponta. Sebastian Bodu deputat in Parlamentul European doctor in drept, MBA, cadru didactic universitar din 1996
Elena Oltean 2012-12-05
Medic veterinar, sunt de acord cu demersul
Valentina Pascale 2012-12-05
inginer Mi-ar fi greu sa spun copiilor mei sa invete ca sa ajunga OAMENI in viata daca nu as sustine acest demers. Felicitari!
Dumitrescu Cristina Patricia 2012-12-05
Medic Primar, Doctor in Stiinte Medicale
Ana Muresanu - scriitoare 2012-12-05
Sustin aceasta scrisoare intrutotul. Suntem de toata minunea ca ajungem sa facem apeluri publice la ministrul invatamantului si ca acesta se mai si "codeste" si da din colt in colt. Halal! Normal ar fi fost ca dl. Ponta sa-si dea demisia a doua zi dupa devoalarea plagiatului. As resimti un verdict corect, ca pe o victorie personala.
Bogdana Popescu 2012-12-05
Avocat. Va multumesc pentru initiativa dumneavoastră , care e un exercitiu de igiena sociala.
Sasu Livia Rodica 2012-12-05
neocupat (cu studii postuniversitare)
Alina Solomon 2012-12-05
Medic si cercetator postdoctoral la Karolinska Institute, Stockholm, Suedia si University of Eastern Finland, Kuopio, Finlanda
Sibianu-Fekete Ecaterina 2012-12-05
Economist pensionar Clujana Cluj Napoca
chiriac daniel 2012-12-04
asistent in brokeraj, juristconsult
cetatean european 2012-12-04
pai stimata doamna a plagiat mai mult ca doctorul. urmeaza sa fie votati si sa ne dea m**e. asta e rromania.
Georgiana Rosculet 2012-12-04
Coordonator programe educative - Reprezentant societatea civila
Vlad Rodica 2012-12-04
Chimist-Cercetator stiintific III, Pensionara
Comisan Elena Cecilia 2012-12-04
profesor discipline tehnice
Profesor Dr. Peter Dan 2012-12-04
Adjunct Professor, Long Island University, New York
Vicentiu Pacioaga 2012-12-04
Inginer automatizari feroviare - METROLINX, CANADA
gheorghe 2012-12-04
electrician-somaj.mai este si ministru educatiei in aceasi situatie deci hotul la hot nu isi poate lua titlul.
Maria Gotia 2012-12-04
Sustiin acest demers pentru care va sunt recunoscatoare. M. Gotia, profesoara pensionara.
Alexandra Tudor 2012-12-04
Inginer fizician, Centrala nucleara CNE Cernavoda, licentiata in psihopedagogie
Rotaru C. Constantin 2012-12-04
Toate aceste nulitati care prin furt au ajuns sa detina tot soiul de titluri trebuie trimisi acolo unde le este locul :LA CONTAINERUL DE GUNOAIE !
Radu Ogrezeanu-Ghica 2012-12-04
Mediator - Lakatos, Ogrezeanu-Ghica si Asociatii
Iosif Daniel 2012-12-04
doctorand, bursier de excelență al guvernului francez
Emilia Palage 2012-12-04
Economist pensionar: trebuie schimbat tot sistemul, iar "maimutele comuniste" sa plece. Sugerez studentilor sa nu se prezinte la cursurile acestor hoti
Iuliana Conovici 2012-12-04
Cercetator postdoctoral, Universitatea din Bucuresti
dorin draganescu 2012-12-04
sustin demersul prezentat, inginer
Alexandra Balitchi 2012-12-04
Evitati sa mai creati precedente măcar din respect pt viitorii studenți! Susțin din tot sufletul acest demers !
Bogdan Ciubuc 2012-12-04
Expert, Institutul de Studii Populare
Tomescu Elena 2012-12-04
Sustin aceasta scrisoare. Medic , Bucuresti De luni intregi urmaresc nerusinarea cu care se apara niste hoti. Nu cred ca se vor lua masuri, ne putem explica si cauza. Oricine a lucrat intr-o facultate stie ca incepand de la tezele de licenta si pana la tezele de doctorat ( nu generalizez, dar in mare masura ) gasim astfel de exemple de plagiat. Deaceea, cred ca multora le este frica, ca nu cumva sa le vina si lor randul. Este ca intre medici: cand pica unul, sar multi ,,frati,, sa-l apere. Aceasta scrisoare ar trebui sa fie semnata de foarte multi studenti, ei sunt viitorul, ei ar trebui ajutati sa inteleaga fenomenul si sa respinga orice astfel de tentativa. Locul celor buni va fi mereu ocupat de falsi specialisti, falsi doctori, iar aceasta nu poate decat sa ne indeparteze de tarile civilizate. Dupa aceasta mare rusine a Scolii Romanesti, perpetuata ani in sir, ne va fi greu sa ridicam capul, daca nu vom lua masuri. Poate ca n-ar strica sa deschidem o pagina de internet, unde plagiatorii, si nu numai, sa fie scosi la ,,Gazeta de Perete,,.
Bona Livia 2012-12-04
O initiativa buna! Sustin acesta scrisoare ! dar ma tem ca nu vom fii luati in serios
Mirela Duculescu 2012-12-04
doctorand Universitatea Nationala de Arte Bucuresti
George Girleanu 2012-12-04
sustin aceasta scrisoare, inginer
Zaharia Marius 2012-12-04
Am crezut, cred si voi crede in ONOARE, CINSTE si RESPONSABILITATE. Am muncit pentru tot ce am obtinut in aceasta Romanie, si mi-am asumat de fiecare data greselile facute, nu m-am ascuns, nu am cautat scuze. Astfel sustin aceasta petitie a RESPONSABILITATII. inginer constructor
Popa Fanica 2012-12-04
pensionara din Brasov. Oare se va realiza minunea?
Matei Cantacuzino 2012-12-05
Daca vor sa creeze o societate corecta ar trebui ca acesti politicieni sa dea ei mai intai exemplu.
Curteaan leon - Pensionar 2012-12-04
Si eu sustin acest demers. Cer si tragerea la raspundere a acestui plagiator mincinos, obraznic si nesimtit, care nu are nici macar cei sapte ani de-acasa!!!
Petrescu Cristian 2012-12-04
student masterand - Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Gheorghe Caltea 2012-12-04
SUSTIN ACEASTA SCRISOARE!!!
Anamaria Iorga 2012-12-04
Functionar/Sustin demersul
Popa Adrian 2012-12-04
pensionar, Brasov. Ma bucur de asemenea initiativa.
Mihaela Mihaescu 2012-12-04
asistent medical farmacie - subscriu si eu la aceasta scrisoare ca una care iubeste adevarul si adevaratul profesionalism
Viorica Oancea 2012-12-04
Sustin aceasta scrisoare. Editor
Miruna Ghinia 2012-12-04
Doctorand, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca
ion lazeanu 2012-12-04
fizician,pensionar:sustin aceasta scrisoare!
Pop Cristian Radu 2012-12-04
Sustin aceasta scrisoare. Auditor
Csakany Emil 2012-12-04
Sustin aceasta petitie. Furtul trebuie oprit sub orice forma si dimensiune. Sa fie o lectie pentru si pentru generatiile viitoare. Manager Marketing
Carmen Preda 2012-12-04
Daca si-a permis sa faca furt intelectual pentru a ajunge in functii de conducere ale statului, cum sa nu-si permita sa minta si oamenii simplii ai acestei tari..."Cine fura azi un ou, maine va fura un bou"- citat din proverbe romanesti! Inginer
Turcu Alexandru 2012-12-04
student, Universitatea Bucuresti, Facultatea de |Informatica
Ionescu Adrian 2012-12-04
Sustin aceasta scrisoare. Arhitect
Eliza Rafaila 2012-12-04
economist.Sustin acest demers.
Cernat Aurelia Georgeta 2012-12-04
Semnez petitia!Eu am muncit pentru fiecare diploma obtinuta si nu vreau sa fiu egala cu un hot asa zis intelectual.
Ibanescu Magdalena Irina 2012-12-04
furtul nu ar trebui incurajat!!!
Turcu Gina 2012-12-04
pedagog social/psiholog, Asociatia JUBILEU, Ilfov
Adrian Iugan 2012-12-04
Cetatean!Sustin acest demers!Hotia trebuie pedepsita!
Turcu Gina 2012-12-04
pedagog social, psiholog, Asociatia JUBILEU, Ilfov
Dan Viorel Morariu 2012-12-04
M-am saturat de atata hotie, sustin aceasta cauza. RETRAGE-TI TITLUL LUI PONTA !
Stefan Postaru 2012-12-04
Economist. Sustin acest demers.
Doru Popescu 2012-12-04
Presedintele Ungariei, ministrul apararii din Germania n-au avut nevoie de comisii si comitete, doamna,colega de plagiat cu prim ministrul. N-au avut nevoie pentru ca au avut ONOARE. Dar nu poti sa ceri parvenitului ceea ce n-are...7 ani de acasa ! Nu mai aveti cum sa-i salvati onoarea. Intr-o tara a UE, orice prim ministru si-ar fi dat demisia pana acum,dar dl P...a este legat cu silicon de scaunul din Palatul Victoria !
Cosmina Slattengren 2012-12-04
General Manager la Kosnet
Dumitran Laurentiu 2012-12-04
Conf. Universitatea Politehnica Bucuresti. Sustin demersul!
Laurentiu Filipescu 2012-12-04
profesor, Universitatea Politehnica Bucuresti Doamna Andronescu ar putea iesi la pensie cu fruntea sus. Mai intai sa-i anuleze docoratul domnului plagioator Ponta si apoi, sa demisioneze pentru plagiat. Nu vad alta solutie onorabila pentru iesirea dansei din scena.
Geanina Circei 2012-12-04
psiholog, liber profesionist
Pomana Gheorghe 2012-12-04
Sustin acest demers si astept demisia domnului Ponta.
Radu Ciorobatca 2012-12-04
Inginer/ PFA-Imobiliare/ Sustin demersul.
Nicolae Cojoaca 2012-12-04
Inginer,Germania.Sustin acest demers.
Loreta istrate 2012-12-04
Ce ma consterneaza este nonsalanta cu care apare in public,
Braileanu Razvan Stefan 2012-12-04
Teolog. Sustin acest demers.
Talpa Tiberiu 2012-12-04
Analist Marketing, Iasi. Sper sa aiba succes acest demers
SERBAN PAPACOSTEA 2012-12-04
membru corespondent al Academiei Romane, istoric.
Zoltan Csizmadi 2012-12-04
inginer, Bucuresti, sunt curios sa vad rezultatul
POPESCU Radian 2012-12-04
Dr., cercetator la Laboratorul de Microscopie Electronica, Karlsruhe, Germania Poate veti avea odata decenta sa-i retrageti acestui "om de bine" titlul de doctor.
Buzduga Andrei 2012-12-04
masterand, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Argentina Gribincea 2012-12-04
Chisinau. Sustin acest demers.
Grigore Liana 2012-12-04
Arhitect - Manager 2S Design
Martis Vlad 2012-12-04
Director vanzari-Sustin acest demers.
Nicolae Constantin 2012-12-04
inginer, Brasov, angajat al unei firme IT
ovidiu enacache 2012-12-04
gestionar-sustin acest demers. rm valcea
Ungureanu Larisa 2012-12-04
Psihopedagog Sustin acest demers
Bogdan Lucaciu 2012-12-04
psiholog. sustin demersul. murdaria se intinde peste toata lumea academica romaneasca
Doru Huminiuc 2012-12-04
Director turism si organizari evenimente.Sustin acest demers.
Bogdan Lucaciu 2012-12-04
psiholog. sustin demersul. murdaria se intinde peste toata lumea academica romaneasca
Oana Petrache 2012-12-04
inginer, Eurocopter Germany Ca si viitor doctor inginer ma simt insultata de "teza de doctorat" a d-lui Ponta. Daca ar fi avut aceeasi abordare la o universitate din Germania (unde mi-am facut eu doctoratul), nimeni din lumea academica sau politica nu l-ar mai fi privit in ochi. Este o rusine pentru adevaratele valori ale romaniei, pentru oamenii care muncesc din rasputeri pentru fiecare bucatica in viata.
Zoldi Ioan Razvan 2012-12-04
Inginer mecanic, Belgia. Sustin cu toata taria acest demers. Sa dea inapoi toate sumele de bani primite in perioada doctoratului cat si dupa, primite ca urmare a acestui titlu.
Muresan Alexandru 2012-12-04
Inginer Sustin Scrisoarea.E prea Mult ce se intampla
Prof. Anton 2012-12-04
Sustin acest demers si cred ca si Antonescu trebuie sa isi pprimeasca aceiasi riposta.
galan daniela. 2012-12-04
Inginer. Susţin acest demers.
Gabriel Vere 2012-12-04
Sustin demersul. Domnul Ponta trebuia sa demisioneze deja cand planau suspiciuni asupra titlului in cauza, deoarece functia de prim ministru este publica, onoranta si nu poate fi stirbita de niciun ocupant, oricare ar fi el.
Ionut Dobrescu 2012-12-04
Medic in Franta, sustin acest demers.
Ovidiu Oprea 2012-12-04
Inginer Mecanic Diplomat, sustin acest demers
Cremene Sorin 2012-12-04
Sustin si eu acest demers.
Adriana Raduta 2012-12-04
IFIN-HH, CS I, fizician Semnez cu toata increderea ca se va ajunge la un rezulta
Dobre Robert 2012-12-04
inginer. sustin acest demers
Gherghina Alex 2012-12-04
Inginer IT, masterand in Franta.
Andrei Mitu 2012-12-04
Inginer Tehnolog, Olanda. Sustin acest demers
Andrei Mitu 2012-12-04
Inginer Tehnolog, Olanda. Sustin acest demers
Carmen Alaghbari 2012-12-04
Semnez aceasta petitie.Sunt economist.
Razvan Cosmin Radulescu 2012-12-04
Student Doctorand National University of Ireland
Chirian Cosmin 2012-12-04
Inginer.Sustin acest demers.
Valentin Hirit 2012-12-04
Avocat, absolvent al Facultatii de Drept, Universitatea Bucuresti
Horia Marinica 2012-12-04
Economist. Sustin acest demers.
ana maria 2012-12-04
studenta la UBB facultatea de drept in anul 4. semnez petitia
Ivan Adrian 2012-12-04
Economist, Bucuresti. Sustin demersul.
Alina Ioana Marculescu 2012-12-04
inginer- pensionara Brasov
Lucian Tion 2012-12-04
Jurnalist si regizor - Ardeal
Paula Muntean 2012-12-04
Student -Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
Andrei Gotia 2012-12-04
doctor in filologie, cadru didactic
Mariuca Filip 2012-12-04
Este revoltator sa vezi cum ne sfideaza acesti iresponsabili. Nu se mai poate trai cu demnitate in aceasta tara!!! Trebuie sa te tarasti ca sa supravietuiesti!!! Pana cand???
Toma Aurora 2012-12-04
Masterand Istoria si Practica Relatiilor Internationale, Universitatea Bucuresti
Iordache Ionel 2012-12-04
Inginer economist, sat Ruginoasa, comuna Ruginoasa, judetul Neamt. Sustin initiativa si sper sa plateasca pentru acest PLAGIAT GROSOLAN. Tinerii din tara muncesc pentru a termina studiile iar altii si le insusesc gratis
Covaciu Vasile Andrei 2012-12-04
Subscriu, poate se va face dreptate! Covaciu Vasile Andrei, inginer miner.
Maria Gheorghe 2012-12-04
economist, Ardeal.Sustin initiativa
Iulian Diaconu 2012-12-04
Inginer constructor, Bucuresti.
Victor Agapiescu 2012-12-04
Doamna ministru Ecaterina Andronescu este doctor ca si domnul Ponta ! Plagiatul "doctorului" Ponta este indiscutabil. Legea o obliga pe ministrul E. Andronescu sa retraga titlul de dr. plagiatorului Ponta. Motivatia prin lasitatea politicianista si solidaritatea de partid si de guvern o dezonoreaza pe doamna ministru, insulta comunitatea academica româneasca si internationala, discrediteaza învatamântul românesc si batjocoreste titlurile autentice de doctor obtinute prin munca cinstita în România.
T. O. Bobe 2012-12-04
scriitor, Bucuresti, Romania
Nina Petrescu 2012-12-03
Locuiesc in Suedia dar imi pasa de ce se intimpla in tara mea.Deci Plagiatorul sa fie pedepsit
Mircea Botez 2012-12-03
inginer, Sudometal Cluj-Napoca
Teodora Danca 2012-12-03
Inginer,actual actionar S.C. Sustin demersul si doresc sa ma asigur ca toti academicienii , care au studiat ani de zile,nu sunt pusi pe aceeasi treapta cu falsii !
Frujina Alin 2012-12-03
Student Relatii Economice Internationale .
Botez Mircea 2012-12-03
Inginer, Sudometal Cluj-Napoca
Chiritescu Mihaela 2012-12-03
Am 47 de ani, sunt inginer ,sotul meu la fel, avem o fiica, studenta anul III si pe langa retragerea titlului de Dr. al lui Ponta, ar trebui sa si-l retraga si pe al ei !
Silvia Temeliescu (inginer co 2012-12-03
E rusinos si socant faptul că se persistă în fărădelege, atât din partea lui Ponta, cât mai ales atitudinea obedientă a celei ce e numită ca o ironie Ministru al Educatiei.
Cogeasca Ruxandra 2012-12-03
Absolventa a Facultatii de Drept.
Mateas Florian 2012-12-03
Doctor in stiinte militare La pace pe un hot il pedepsim cu indulgenta, dar la razboi, si Romania este intr-un razboi de supravietuire sau autodistrugere, hotul este pedepsit ca si tradatorii : trebuie pus la zid ... la zidul infamiei !!!
Ilies Mirela 2012-12-03
Director hotel, Bucuresti
MANOLE SARBESCU 2012-12-03
PENSIONAR DIN GALATI,SEMNEZ PETITIA
Aurel Chiochiu 2012-12-03
Inginer aeronave, Montreal
Cristina Szabo 2012-12-03
Inginer, Bucuresti
Tudor Jitianu 2012-12-03
Plagiatul si copiatul la scoala in general fara citare corespunzatoare este furt ordinar. Intelectual, dar tot furt si atunci cand este mai vag ("am spus la sfarsit ca am copiat din ...") e si mai pervers pentru ca da aparenta unei corectitudini si incearca sa ascunda amploarea copiatului.
Sergiu Constantin 2012-12-03
cercetator, Academia Europeana din Bolzano
Adrian Balanescu 2012-12-03
Director Vanzari, Bucuresti. Semnez petitia
Maria Popescu 2012-12-03
Profesoara pensionara, Galati Nesanctionarea plagitului lui V.Ponta va contribui si mai mult la impostura, confuzia si haosul din invatamantul romanesc.
Popescu Dorina 2012-12-03
Ar trebui ca impostorii sa nu mai ajunga in mediul academic.
cojocaru sterian 2012-12-03
Sunt de acord .Semnez petitia .
Alin Bena 2012-12-03
jurnalist independent Semnez din respect pentru toti cei care au pierdut ani din viata pentru a lua doctoratul in mod onest.
Tudor Stanescu 2012-12-03
Assistant Professor, West Virginia University
Savu Iulian 2012-12-03
Revizor!,completez la comentariu.Rog publicati ce-am scris mai dv.Am completat numele.Subscriu la semnatura impotriva plagiatorului Ponta.
Alexander Baumgarten 2012-12-03
conf. univ. dr. UBB, Cluj Napoca, filosofie medievala
DUMITRU Monica Bianca 2012-12-03
Consilier juiridic, Bucuresti
VASILE CATAN 2012-12-03
Economist, Bucuresti. Semnez petitia.
Rodica Popescu 2012-12-03
Pensionara, Bucuresti
Ionescu Barbara 2012-12-03
Ar trebui ca impostorii sa nu mai ajunga in mediul academic.
Mirella Manda 2012-12-03
profesoara...de 28de ani refuz sa le permit elevilor mei furtul prin copiere...cum as putea sa accept asta din partea unui 'doctor' ?....ma alatur si eu demersului initiat
Dana State 2012-12-03
contabil, Buzau. semnez petitia.
Adina Gaujan 2012-12-03
inginer, Bucuresti, semnez Petitia
Georgeta Coman 2012-12-03
Economist , societate de constructii , Calarasi
Gandac Dumitru 2012-12-03
Tehnician Tc., Macin, Tulcea. Semnez petitia ÅŸi rog initierea unui proiect de lege prin care plagiatul sa fie pedepsit ca orice furt, chiar daca pagubaÅŸul nu a reclamat.
Maria Guzu 2012-12-03
Secretara, Iasi Sper ca de data acesta sa nu fie in zadar.
doina prajitu 2012-12-03
pensionara. Ma alatur demersului.
Diana Mihai 2012-12-03
Economist, Bucuresti, semnez Petitia
Ramona Cirimpei 2012-12-03
manager de proiect, Protectia minorului, Galati
Mircea Buhus 2012-12-03
medic radiolog pensionat, Galati
Doina Turlacu 2012-12-03
medic primar interne, Galati
NICOLETA 2012-12-03
ECONOMIST DE PROFESIE, LOCUIESC IN ITALIA SI SEMNEZ PETITIA!
Alexandru Negut, 2012-12-03
inginer pensionar.semnez petitia.
Radu Popescu 2012-12-03
Student Computer Science, University of Sheffield, Marea Britanie
Ferenc Janosi 2012-12-03
sef birou SC GO-SA Gheorgheni
STANCU VIORICA 2012-12-03
somer - semnez petitia pentru retragerea titlului de doctor d-lui V.Ponta dovedit plagiator.
Aurora Topescu 2012-12-03
Sunt medic, pensionara. Ma alatur demersului Dvs si semnez petitia.
Joldes Bogdan 2012-12-03
barman , semnez petitia !!!
Anda Balanescu 2012-12-03
Specialist Resurse Umane. Semnez petitia!
POP ZOLTAN 2012-12-03
Ma alatur demersului si sunt de acord, semnez petitia.
Valentin Panait 2012-12-03
Liber profesionist, semnez petitia.
Adina Neacsu 2012-12-03
Specialist Relatii cu Publicul, semnez petitia.
Ionescu Emil 2012-12-03
Sint de acord, semnez petitia. Prof. univ. dr. Emil Ionescu, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Litere
Baidog Matyas Zoltan 2012-12-03
Inginer constructor, semnez petitia
Ciurea Catalina 2012-12-03
Traducator-Interpret, Pitesti, Jud. Arges
Popa Radu 2012-12-03
Profesor doctor Universitatea Politehnica Bucuresti, semnez petitia
Chis Sergiu 2012-12-03
student, UMF "Iuliu Hatieganu" Cluj Napoca
CRISTIAN TECHIU 2012-12-03
Intreprinzator Roman din Italia,ma alatur demersului dumneavoastra si semnez petitia.Succes.
Bobora Calin 2012-12-03
Analist Programator, Hunedoara,Romania
Alexa Ionescu 2012-12-03
realizator - NasulTV Ma alatur acestui demers.
Nichita Ionut 2012-12-03
inginer ,buzau semnez petitia petru retregerea diplomei de doctorand
Buzaianu Dragos 2012-12-03
Consilier juridic, sustin initiativa dumneavoastra
andrei liliana 2012-12-03
sa se faca dreptate sa nu mai avem atat de multi prosti cu diplome Sunt ing pensionar
Butnariuc 2012-12-03
Muncitor,platitor de taxe si impozite,sustin solicitare si astept decizia corecta.
Popa Lucia 2012-12-03
profesoara pensionara, sustin petitia
grasso dana 2012-12-03
profesoara, pensionara. Ma alatur demersului.
Cristina Rebiere 2012-12-03
intreprinzator, semnez petitia
Petrut Silvia 2012-12-03
Pensionara, ma alatur demersului dumneavoastea
constantinescu nicoleta 2012-12-03
pensionar, fara hoti in guvern.
Andreea Cristina Vieru 2012-12-03
Student Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
Tanase Ana 2012-12-03
Profesor , invatamant preuniversitar
Claudia Serbanuta 2012-12-03
Doctoranda, Universitatea din Illinois din Urbana-Champaign SUA
Braha elena 2012-12-03
muncitor ,,,sustin demersul dumneavoastra
Ghirca Felicia 2012-12-03
Pensionara, sustin retragerea titlului de doctor al d-lui Victor Ponta.
Brojbeanu Emil 2012-12-03
inginer , sustin demersul dumneavoastra
Brojbeanu Emil 2012-12-03
Inginer , ma alatur demersului dumneavoastra
Tudor Datcu 2012-12-03
Student University of Waterloo Honours Mathematics
Ana Ciucan Tutui 2012-12-03
profesor Mi se pare aiuritor să fim obligati sa"petitionam" ptr a se restabili normalitatea! Fireste, semnez cu ambele maini, pettia de retrager a titlului de doctor, celor care l-au obţinut pe cai necinstite;deci, semnez ptr retragerea acestui titlu dlui V.Ponta , dovedit plagiator. Ana Ciucan Tutuianu
Silviu Badea 2012-12-03
electrical commissionning engineer Tecnimont Spa Hapshan 5 plant Abu-Dhabi Emirates.
Gherman Ioan 2012-12-03
Pensionar M.Ap.N. Sunt de acord cu propunerea facuta de dumneavoastra.
mihaela ionita 2012-12-03
ma alatur demersului in speranta ca vom fi auziti. din pacate , intr-un sistem atat de corupt si plin de plagiatori ,valorile noastre sunt eclipsate , neputincioase si emigreaza, stralucind in afara tarii . dar chiar si asa , valoarea lor e pusa la indoiala datorita amplorii de plagiat din invatamantul romanesc.deja e a doua , a treia generatie de elevi compromisa si nu stim cate vor mai urma .facultati fantoma , diplome pe banda rulanta , masteranzi si doctoranzi cat pt un continent . universitati alta data respectate , ajunse fabrici de bani si de absolventi analfabeti . demersul nostru are mici sanse sa aiba rezultate dar...speram.
Mihai Tazlauanu 2012-12-03
Doctor in Electronica, Universuitatea Politehnica Bucuresti As dori ca doctoratul meu sa-si pastreze sensul si valoarea, deci celor care au titluri nelegitime sa li se ridice aceste titluri. E de datoria ministrului invatamantului sa-i ridice domnului Ponta titlu de doctor.
Ion Moise 2012-12-03
programator, Bucuresti - semnez petitia.
Cezar Gheorghe 2012-12-03
Doctor în Filologie - Universitatea din București, publicist
Anca Boagiu 2012-12-03
Sustin acest demers si ma alatur tuturor celor care au semnat acest document ca simplu cetatean care s-a saturat de impostura unora ce isi aroga drepturi pe care nu le merita sau realizari pe care nu le-au obtinut prin munca lor. O fac pentru ca avem acasa cu totii copii care urmeaza niste modele pe care le vad in spatiul public. Cand aceste modele sunt negative si mai ocupa si functii publice, devine extrem de periculos pentru viitorul societatii. Minciuna si manipularea, furtul muncii altora, dezinformarea si lipsa de curaj in a "spune am gresit" trebuie sa inceteze. Nu vom reusi sa schimbam Romania in bine daca la baza actiunilor unora dintre noi sta minciuna, cu atat mai mult cu cat aceasta este folosita pentru a ne decredibiliza chiar si putinele (dupa unii) realizari pe care le avem.
Adrian Octavian Musceac 2012-12-02
absolvent liceu. fost licentiat in medicina.
Marian Grigore 2012-12-02
Mă alâtur apelului, dar am mari dubii asupra receptivității „andrisantului”. Vorba aceea, corb la corb nu-și reproșează plagiatul și nici nu e bine să vorbești de funie în casa spânzuratului. Funis corunat opus! Marian Grigore, jurnalist, pensionar
ardelean danut 2012-12-02
Agent imobiliar, Satu-Mare
Paul Sarpe 2012-12-02
profesor pensionar. Sunt pe deplin de acord cu retragerea titlului de doctor dat prin frauda lui Victor Ponta, sub obladuirea lui Adrian Nastase si a celor din comisia de doctorat, cu "Magna cum laude". Si cu restituirea banilor primiti pe nedrept pentru functia de conf, la care nu ar fi putut ajunge fara a fi doctor. Penibila Abramburica !
Alis Visinica 2012-12-02
Licentiata Facultatea de Fizica , Universitatea Bucuresti
Radu Rus 2012-12-02
Contabil, Cluj
Nicolae Soloma 2012-12-02
electrician, Londra, Marea Britanie
Magdalena Munteanu 2012-12-02
Semnez pentru retragerea de urgenta a titlului obtinut prin frauda!
Gina Dumitrescu 2012-12-02
Resurse umane. Sunt de acord cu retragerea titlului de docotorat a lui Ponta Voctor.
Elena Soloma 2012-12-02
Licentiata Facultatea de Sociologie, Universitatea Babes - Bolyai, Cluj - Napoca
Doru Gusanu 2012-12-02
ing. contructor SA SE TERMINE CAT MAI REPEDE CU ACEST TIP DE HOTIE DE DOI BANI INDIFERENT DESPRE CINE ESTE VORBA. ASTAZI FURI UN OU, MAINE ....
Carmen Asmarandei 2012-12-02
Economist, BROM, Bucuresti
stefan asmarandei 2012-12-02
Manager proiecte IT, TRSS
Horia Corneliu Cicortas 2012-12-02
Ph.D. Universitatea "L'Orientale", Napoli, Italia
Gabriel Bantoiu 2012-12-02
Inginer hidrotehnician,Expert tehnic
Calin Dan Morar 2012-12-02
WEBOMATIC RO, director general
Razvan Ionescu 2012-12-02
inginer constructor, companie privata Iasi
Calin Popescu 2012-12-02
cercetator dr., Institutul de Matematica al Academiei Romane
Alina Marian 2012-12-02
MD, LLB, LLM, avocat, asistent universitar University of Cape Town. As fi semnat chiar si daca Dl Ponta ar fi fost copilul meu, desi stiu ca e doar ca sa ma aflu in treaba. Nu i se va retrage doctoratul pentru ca femeia care e acum ministrul educatiei, si care e si ea compromisa academic, il va apara.
Adriana Misdolea 2012-12-02
semnez si eu aceasta petitie
dicianu nicolae 2012-12-02
un furt intelectual ,ramane tot un furt !
Orban Mihai 2012-12-02
Project Manager, subcriu si eu
gyju 2012-12-02
Porcii! Semnez si eu. Mai mult nu pot face.
Oana Popa Nita 2012-12-02
Clinical trials senior project manager, Keosys, France
Madescu Ionel pensionar 2012-12-02
Urgent sa-i retraga titlul de doctor altfel USL-ul va avea foarte mult de pierdut pe 9 dec
Alin Ciprian Ciula 2012-12-02
Inginer telecomunicatii, semnez scrisoarea. Sa speram ca ministra va lua aminte.
Agneta Caragheorgheopol 2012-12-02
pensionara, fost cercetator principal I, Academia Romana
Cretu Florian 2012-12-02
Inginer, pensionar. Semnez.
marius-cristian oprisan 2012-12-02
Jurist.Sustin demersul dvs. Avem o clasa politica pusa pe furat, mintit si dezinformat.
Ionel Madescu 2012-12-02
Cu asa profesori (Nastase ) asa elevi lipsiti de bun simt mincinosi si hoti ,madam Abramburica ar trebui sa-i retraga imediat titlu si in acelasi timp si domnia sa sa-si dea demisia ca a furat si ea .Sustin petitia si sper ca dupa 9 dec sa se rezolve si ticalosi sa nu mai fie la putere
Serban Ionescu 2012-12-02
Arhitect.P.F.A.Arh.Serban Ionescu Bucuresti.Susti acest demers,pentru anularea doctoratului lui Victor Ponta.
Valentina RADu profesor gr.I 2012-12-02
Sunt pentru retragerea titlului de dr. si suportarea consecintelor.
Elena Horswill 2012-12-02
Devon County Council,NHS departament,England
Marius Florea 2012-12-02
Marius Florea, Inginer IT - Bucuresti
Dr. Irina Dumitrescu 2012-12-02
Cercetator, IBM Research - Australia
Rodica Reff 2012-12-02
inginer chimist pensionar
Radu Reff 2012-12-02
profesor universitar pensionar Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
VIORICA D. 2012-12-02
Semnnez cu toata convingerea, este o rusine rasunatoare pt noi acest Victor Ponta.
Stefana Gheorghe 2012-12-02
Semnez petitia adresata ministrului educatiei pentru ridicarea titlului de doctor plagiatorului Victor Ponta.
Moldoveanu Ciprian George 2012-12-02
pensionar, salut si sustin demersul dumneavoastra
Marian Iordache 2012-12-02
sustin acest demers si ma alatur tuturor celor care au semnat.
Radu Florea 2012-12-02
Profesor Universitar doctor - Universitatea din Craiova
Nick Sava 2012-12-02
profesor pensionar, pictor, scriitor
Rodica Zafiu 2012-12-02
profesor, Bucuresti Semnez.
PASCU IOAN - geolog, pensionat 2012-12-02
Consider ca ceea ce a facut Victor Ponta este un furt de inteligenta, iar furtul de acest gen nu poate fi validat. Vina apartine pe-de-o-parte autorului dar pe-de-alta si comisiei care a validat lucrarea si titlul, iar acest lucru l-au facut numai din dorinta de a se "pune in genunchi" in fata puterii, reprezentata atunci de Adrian Nastase. Ce mai, pupincurism tipic romanesc !
Kazmer Kovacs 2012-12-02
arhitect, conferentiar doctor, UAUIM Bucuresti
rares 2012-12-02
tehnician gsm / it. semnez aceasta petitie. jos cu plagiatorul!
Popa Paraschiva 2012-12-02
pensionar, semnez petitia adresata ministrului educatiei pentru ridicarea titlului de doctor lui Victor Ponta si astept sa o semnez si pe cea pentru ridicarea propriului sau titlu.
Daniel Popa 2012-12-02
Ofiter superior, MApN, sustin demersul si semnez scrisoarea.
Anghelescu Alexandru 2012-12-02
Minciuna, decadere, nebunie si nesimtire inconstienta. Sper sa dispara dupa alegeri. Cu asta ca prim ministru, pentru prima data in viata, mi-a fost rusine ca sunt roman.
Stoita Ioan 2012-12-02
inginer-sustin petitia-Canada
Vidrighin Catalina 2012-12-02
Semnez.Este o rusine atat pentru tara, cat si pentru juristi.
Preda Miala 2012-12-02
O fi tara asta locul unde totul e posibil, dar un PM plagiator e cam mult.
Spineanu Cornelia 2012-12-02
medic, Galati sustin petitia
Ovidiu Manceriu 2012-12-02
Ovidiu Manceriu, notar, Montreal, Canada
Dorin Ovidiu 2012-12-02
inginer hidroamelioratii, pensionar Galati
Irina Andreescu-Treadgold 2012-12-02
semnez si sustin acest demers
Florin Calinescu 2012-12-02
IT manager.Ce fel de exemplu poate da o persona care face parte din asa zisa "elita romanesca" copiilor lui si cadrelor scolare,universitare?!Rusine hotule!!!
doru v. cojoc 2012-12-02
antreprenor - octav wines
doru v. cojoc 2012-12-03
desigur, semnez petitia !!!
Jiman Mircea 2012-12-01
semnez petitia in speranta ca se va tine cont de acest demers
Adriana Ianculovici 2012-12-01
Inginer, sustin demersul dumneavoastra
Ilica Traian 2012-12-01
Inginer. Romania trebuie condusa de premianti si nu de plagiatori si repetenti.
moise catalin 2012-12-01
cadru didactic. semnez petitia adresata ministerului si sper sa se tina seama de acest demers!
Ion Chiosa 2012-12-01
Inginer Pentru apararea cinstei de a fi Roman
Paltin Ionescu 2012-12-01
Paltin Ionescu, profesor universitar
Golgojan Andreea 2012-12-01
Studenta.Universitatea Politehnica Bucuresti
Golgojan Dana 2012-12-01
Student, Universitatea Politehnica Bucuresti
Maxim Corciova 2012-12-01
artist plastic / Germania
Löprich George 2012-12-01
Micro chirurgische Technik Tuttlingen/Germania . Este obligatorie retragerea titlului si tot obligatorie este si demisia. Inadmisibil tupeul ministrei, carev prin fel si fel de tertipuri isi permite cu nerusinare sa ne umileasca natia in intreg mapamondul . Odata cu acest escroc care si-a insusit munca atator oameni pentru a se incorona cu titlul de ""Doctor"" si aceasta D. Ministru , care nu are nimic in comun nici cu demnitatea functiei ,nici cu bunul simt , ...trebuie si ea sa plece.
Löprich George 2012-12-05
Imi cer scuze,acest mesaj a fost trimis in 3 exemplare dintr-o greseala de tastare. Nu stiu daca exista posibilitatea de stergere a celor 2 texte trimise din greseala si imi asum pe deplin aceasta eroare.
morar mirela 2012-12-01
E strigator la cer! Si Andronescu si-a luat titlul precum Elena Ceausescu! Nici nu e de mirare, cind vezi cat rau s-a facut in invatamint din 1990 pina in 2004! Fabrici de diplome(mai ales pt.politicieni)! Prin asta demonstreaza ca nu le pasa de oamenii cinstiti si corecti, care nu cred ca pot vota USL si PP-DD, mai bine un rau mai mic putin, adica ARD! Mai bine am aduce guvern din afara! In romani nu mai am incredere! Nu sunt mindra ca sunt roman, intr-o Romanie plina de politicieni hoti si mincinosi!
Löprich George 2012-12-01
Micro chirurgische Technik Tuttlingen/Germania . Este obligatorie retragerea titlului si tot obligatorie este si demisia. Inadmisibil tupeul ministrei, carev prin fel si fel de tertipuri isi permite cu nerusinare sa ne umileasca natia in intreg mapamondul . Odata cu acest escroc care si-a insusit munca atator oameni pentru a se incorona cu titlul de ""Doctor"" si aceasta D. Ministru , care nu are nimic in comun nici cu demnitatea functiei ,nici cu bunul simt , ...trebuie si ea sa plece.
Radu Maran 2012-12-01
arhitect, semnez, sustin acest demers
Löprich George 2012-12-01
Micro chirurgische Technik Tuttlingen/Germania . Este obligatorie retragerea titlului si tot obligatorie este si demisia. Inadmisibil tupeul ministrei, carev prin fel si fel de tertipuri isi permite cu nerusinare sa ne umileasca natia in intreg mapamondul . Odata cu acest escroc care si-a insusit munca atator oameni pentru a se incorona cu titlul de ""Doctor"" si aceasta D. Ministru , care nu are nimic in comun nici cu demnitatea functiei ,nici cu bunul simt , ...trebuie si ea sa plece.
Voivozeanu Paula-Elena 2012-12-02
Ponta insusi admite ca a plagiat cand,interpelat in legatura cu aceasta, raspunde, cinic si insolent, ca plagiatul lui este raul cel mai mic din tara noastra.
Donose Constantin(inginer con 2012-12-02
Ponta este un om fara onoare , un hot de titluri universitare si de voturi. Titlul trebuie retras de colega de partid. Nu cred ca se poate face acest lucru de o umila si jalnica femeie.
Sorin Banica 2012-12-01
Doctor in stiintele Pamantului.
paul teodorescu(inginer) 2012-12-01
e o rusine,pardon,sunt chiar doua sau mai multe !!!!!
Nutu Groza 2012-12-01
Inginer Geolog, fara loc de munca (momentan).
Angela Stolnicu 2012-12-01
Doctorand sociologie Bucuresti
Toma Cornelia 2012-12-01
Proiectant. In prezent pensionara.
ENACHITA CAMELIA 2012-12-01
Jurnalist, "Informatia Simeriei" - Simeria, jud. Hunedoara
Balomiri Victoria (inginer) 2012-12-01
este inadmisibil ca Romania sa fie reprezentata la acest nivel de un hot !
constantin elena 2012-12-02
pensionara pacat ca tara a ajuns pe mina atator hoti si mincinosi Ponta trebuia sa-si dea demisia de mult dar nu vrea ca e prea dulce ciolanul da da da demisia.
Sanda Slavescu 2012-12-01
Pensionara ( Cand mi-am scris lucrarea de licenta am lucrat 6 luni , zi de zi; la examen o stiam pe de rost. Ponta nu stia nici macar cine i-a scris prefata. Sunt convinsa ca nu si-a scris-o singur)
Radian Belu, Cadru didactci un 2012-12-01
Sustin demersul Titlul de doctor trebuie retras imediat, conform legii
Profesor Dr. Ion Matei 2012-12-01
Cercetator Stiintific la Academia Romana: 5 ani la Institutul de Endocrinologie CI Parhon si 10 ani la Institutul de Medicina Interna, in prezent profesor de Biochimie si Biofizica
Constantinescu Mihail 2012-12-01
profesor fizica, Craiova. Poate ca dupa aceste alegeri se va face dreptate!
Maxim Petre 2012-12-01
Maxim Petre, inginer mecanic, locul de munca Renel. Plagiatorii sa fie condamnati si victor ponta sa stea langa hotul de nastase.
ileana 2012-12-01
Da da da ...inginer somer !
Cristi Horia 2012-12-01
Muzician, Bucuresti. Pentru o Romanie curata ...
Nadina Pascariu 2012-12-01
pictor (ma alatur demersului dar va marturisesc ca mi se pare foarte ciudat ca trebuie sa ne adunam atatia si sa o rugam frumos pe dna ministru sa ia "o decizie curajoasa"! credeam ca e o procedura automata care se aplica in urma dovedirii plagiatului)
Aurel Gaman 2012-12-01
Profesor, Scoala Generala "Alexandru Stefulescu" Tg-Jiu
oanta cristian 2012-12-01
student universitatea valahia targoviste
Paul Constantin 2012-12-01
Arhitect. Persistenta in a nu recunoaste evidenta acestui jalnic furt ingroapa respectabilitatea (cata mai era...) scolii romanesti.
Ioan Florin Turcu 2012-12-01
Mecanic Utilaje- Ind.Aeronautica, Elvetia
budnar alexandru 2012-12-01
Emigrant. Canada. Pe linga plagiat a cerut scurtarea 'IMNULUI ROMANIEI' Rusine.
Victor Toma 2012-12-01
Inginer Auomatist, pensionar, in prezent colaborator al companiei SAIPEM Italia. Solicit retragerea titlului acestui impostor ordinar dar, cui sa adresez solicitarea???!! ... D-na Andronescu este o marioneta fara coloana vertebrala si intr-un fel este de aceeasi speta cu infractorul.
laura robescu 2012-12-01
semnez petitia, sa se faca dreptate
ADRIANA GERL 2012-12-01
Profesor de Muzica si Dirijor, Köln, Germania SA NU INCURAJAM FALSELE VALORI, MINCIUNA SI FURTUL, IN ACEST CAZ, INTELECTUAL
ioana dobrescu 2012-12-01
sînt profesor, ma simt jignita de un asemenea prim-ministru si de un asa ministru al educatiei, cu alte cuvinte, "cum e sacul si peticul" !
galea ilie 2012-12-01
DE ACORD CU DEMERSUL.AJUNGE.
Gina Cogeasca 2012-12-01
Inginer. Plagiatul nu este altceva decat un furt, nu inteleg de ce elevii sunt dati afara din examene cand sunt prinsi copiind, iar Ponta are dreptul nu numai sa-si pastreze functiile dar sa mai si primeasca bani pentru un titlu furat. Mama mea a lucrat la doctorat multi ani, stiu ce volum de munca este.
iulian stan 2012-12-01
Doamna ministra sa i redea Elenei Ceausescu titlurile de doctore,sa stea in aceeasi banca cu domn Ponta
morar mirela 2012-12-01
sunt de acord! sa stea Ponta si Andronescu impreuna in banca cu Elena Ceausescu! Sunt la acelasi nivel! Exact ca Elena iubesc si ei poporul! Alta asemanare intre ei! Se potrivesc!
Cristina Vasilescu 2012-12-01
Am muncit zile intregi si nopti la propria-mi lucrare de licenta. Daca nu a fost in stare sa isi faca singur teza de doctorat, sa i se retraga titlul!!! - profesoara, Bucuresti
Paunescu Alina Felicia 2012-12-01
Doctor Inginer - Quality specialist
Adrian Chirila 2012-12-01
Software Engineer, Bucuresti.
Victor Bozdog 2012-12-01
student, Universitatea București
nelu 2012-12-01
Pensionar .Am muncit în brînci o viață de om și acum am ajuns vai de mine cu tot felul de hoți ce fură și cotripesc acest popor .Mă simnt umilit de acest specimen .Titlu retras și cea mai dură pedeapsă pentru fapta comisă .Se mai vede și mare prim ministru .
Marcel Gruici 2012-12-01
Subscriu,sperand ca acest demers sa aiba efect.
Florentin Ghican 2012-12-01
Pensionar aviator,in prezent profesor.
Sergiu Ghinia 2012-12-01
Inginer, liber profesionost.
Claudia Constantinescu 2012-12-01
am fost cercetator si stiu ce inseamna o lucrare stiintifica.plagiatul este hotie!
Teodor Capota 2012-12-01
Sunt Doctor in filologie din 1985 si ma simt cu totul jignit de atitudinea Primului ministru al tarii care, in ciuda evidentelor, sprijinit de o doamna ministru de aceeasi speta, face de ocara invatamantul romanesc si toata suflarea stiintifica a tarii.E paralizanta marlania acestei clase politice.Anathema sit!
Marius Vadastreanu 2012-12-01
angajat la o multinationala.
Marian Gheorghe 2012-12-01
Reader, PhD; University of Sheffield, United Kingdom
marinescu petru 2012-12-01
---Ce ar mai fi de comentat? Aproape nimic! Cata vreme ministrul insusi are de explicat un plagiat, un conflict de inerese, o legatura mai mult decat dubioasa cu fabricile de diplome, aceasta nu va da curs apelului nimanui! Intr-un fel o si inteleg si spun asta pt ca e limpede faptul ca Andronescu amana presata de premier un deznodamant previzibil! Viitorul ministru o va face dupa alegeri. Nu cred ca Ponta va mai fi premier si nici presedinte de partid, asa ca poate atunici se va tine cont de o realitate scandaloasa!
Tobescu Constantin 2012-12-01
Victor Ponta trebuie sa aiba puterea de a-si recunoaste greseala, renuntand a se impotrivi evidentei. Daca nu o face, demonstreaza o totala lipsa de respect fata de LEGE si fata de SOCIETATEA CIVILA. Renuntand la calitatea de doctor, poate sustine fair play ceea ce a adus teza sa de doctorat in stiinta juridica. Va fi respectat pentru ceea ce face, nu pentru titlurile sale ! Daca nu o face, isi dovedeste slabiciunea si va fi vulnerabil totdeauna - santajabil !
alexandru bogdan 2012-12-01
medic primar, Inst.de Gastroenterologie O.Fodor
Stanescu Lucia 2012-12-01
profesoara pensionara ,Brasov
Cristina Brailescu 2012-12-01
Functionar public, Belgia
Horatiu Coman 2012-12-01
semnez petitia ! Cu atat mai mult cu cat, intre timp, ati fost prinsa si d-voastra, d-na Andronescu, cu matza`n sac !
Euggen Wendel 2012-12-01
sunt compozitor si am fost pana la pensionare redactor la Radioteleviziunea West-germana din Köln. Semnez petitia in convingerea ca ceeace se petrece cu acest caz este in afara oricaror norme etice. In Gemania u tanar politician de varf, ministru iportant si-adat demisia si i s-a retras imediat titlul. Exista si alte exemple. Roania este un caz unic.
Letitia Tanasie 2012-12-01
Intr-o tara democratica, un astfel de om si-ar fi dat demisia.Acelasi lucru este valabil si pentru cei care acopera aceasta ilegalitate. Copii prinsi cu telefon la examenul de capacitate au fost exmatriculati (deci nu dovediti ca au copiat).
CONSTANTIN 2012-12-01
DA SEMNEZ, ASTEPTAM SA AIBA EL BUN SIMT SI SA_SI DEA DEMISIA, NU POATE LUA DECIZII SANATOASE PENTRU NOI ATITA TIMP CIT A OBTINUT DIPLOMA ASA CUM A OBTINUT-O .
tutuleasa mariana 2012-12-01
Nu este doar josnic ceea ce a facut,ci si ilegal,normal ar fi sa plateasca pr asta.
George Florea 2012-12-01
Inginer topograf. Semnez petitia
calin revul 2012-12-01
doctorand INSA Lyon Franta
mihnea rugina 2012-12-01
masterand, jean moulin lyon 3
Boiangiu Iuliana 2012-12-01
sunt filolog de profesie, vorbesc si scriu curent in trei limbi de larga circulatie, am avut posibilitatea sa-i lecturez multe interviuri data in afara tarii si subscriu cu tarie: este un plagiator ordinar, un mincinos de notorietate si ce este mai rau este faptul ca se lasa ,,dirijat si condus'' in tot ce face in aceasta vremelnica functie pe care a dobandit-o prin puch si inselaciune. Sa fie pedepsit si exclus din lumea oamenilor cinstiti.
Claudiu Puschin 2012-12-01
Doamna Ministru al invatamantului ma al atur si eu acestui demers solicitandu-va retragerea titlului de doctor domnului Ponta deoarece prin prezenta unui plagiator in functia de primministru creaza un deserviciu imens ROMANIEI dar mai ales romanilor in special celor care prin activitate si locul unde traim vrem sa reprezentam Romania si romanii cu cinstesi onoare.
Olimpia Popescu 2012-12-01
Sunt farmacist de profesie si am invatat pentru a putea trai demn. Acest individ, caci nu sunt de acord sa-i spun ca multi altii ,,dl.Ponta'', nu trebuie sa i se retraga doar titlul, ci trebuie pedepsit pentru fapta sa reprobabila si rusinoasa.
Muresan Liviu 2012-12-01
Acest Dinu Paturica contemporan numerita nici macar aceasta atentie de a semna o petitie pentru ca sluga andronescu nu sa retraga niciodata titlul. Istoria o va face sigur !!!
Alexandru Mihailov 2012-12-01
medic. Ponta e un hot ordinar! Prim-ministru a Romaniei, un hot?! Afara , Ponta!! Rusine Tara!
Stancu Loredana 2012-12-01
Semnez . Studenta an terminal
Popescu Dan 2012-12-01
Daca nici in urma acestui demers nu-si recunoaste furtul, cred, stimata d-na Pora ca va trebui tot prin grija dvs. sa ne strangem intr-un miting imens, in Bucuresti si sa nu plecam pana cand acest om recunoaste, se retrage si plateste tot ce a dobandit folosind acest titlu. Sunt arhitect de profesie si sunt pentru acest demers.
Stefan Spulber 2012-12-01
MD, PhD, cercetator Karolinska Institutet, Stockholm, Suedia
Stancu Alberto 2012-12-01
Conducator , mecanic-auto
Padurariu Constantin 2012-12-01
Inginer. Tara noastra este la un pas sa devina Planeta Maimutelor.
Gabriela Spulber 2012-12-01
Subscriu si sper sa se intample ceva. Cercetator Karolinska Institutet, Suedia.
Tivadar Ion Vasile 2012-12-01
Sunt de acord cu demersul dumneavoastra.
Robert Géczi 2012-12-01
geograf
Ionescu Al. 2012-12-01
Faptul ca dl.Ponta nu renunta singur la titlul de "doctor" este extrem de grav. Faptul ca dna Andronescu se face ca ploua si nu ii retrage titlul este degradant pentru dansa.
Daniela Pasa 2012-12-01
inginer
Marcel Predescu 2012-12-01
Subscriu. Consultant international in domeniul sigurantei zborului
Adrian Anghel 2012-12-01
inginer pensionar. Este o mare rusine pentru Romania si poporul roman sa aiba in fruntea guvernului un astfel de om!!
Nicolae Constantinescu 2012-12-01
Cuplul Ponta-Andronescu se apara reciproc. Pana ce in Romania nu se va reconsidera activitatea intelectuala ca fiind demna de respect, plagiatul va inflori. In ultimul secol Romania a trecut de la "ai carte, ai parte" la " in tara noastra forta conducatoare este reprezentata de clasa muncitoare, impreuna cu taranimea si intelectualitatea progresista". Pana cand munca intelectuala nu va fi repusa la loc de frunte, vom avea in continuare furturi intelectuale nepedepsite. Fiindca plagiatul este un furt!
nicolae chirila 2012-12-01
profesor pensionar,Suedia
POP NUTA 2012-12-01
Pensionar, fost inginer-cercetator electronica.Sper ca acest demers sa se finalizeze prin retragerea titlului de doctor. Este o mare rusine pentru Romania si poporul roman sa aiba in fruntea guvernului un astfel de om!!
Suditu Aurelia 2012-12-01
Pensionara - Sunt de acord cu semnatarii petitiei.
Paul Marinescu 2012-12-01
Cercetator Filosofie. Furtul intelectual trebuie sanctionat drastic. Sunt de acord cu retragerea titlului de doctor.
Pecheanu Ioan 2012-12-01
Pensionar, doctor in geologie, specialitatea geochimie. Sustin cu tarie anularea titlului de doctor acestui gainar de cea mai proasta speta.Gena acestor hotomani se schimba intr-un timp indelungat. Comunismul a scos la suprafata foarte repede acesti bolsevici. Nenorocirea pentru poporul roman este ca acestia sunt multi.Greu vom scapa de ei. De aceea trebuie luata atitudine ori de cate ori apar astfel de bosimani.
Bolocan Magdalena-Daniela 2012-12-01
Consider ca dl. Ponta NU merita titlul de doctor. Acest titlu trebuie sa fie obtinut PRIN MUNCA, aducand un aport stiintific, gandind si cercetand personal problemele analizate. Furtul intelectual in scopul beneficiului personal mai ales, trebuie sanctionat, daca nu se respecta regulile de citare si de mentionare bibliografica. Retragerea titlului de doctor si a cuantumului la salariu aferent acestuia se impun de drept.
Carmen Bordea 2012-12-01
Operator calculatoare. Sint de acord cu semnatarii petitiei
Mircea Teculescu 2012-12-01
inginer, S.C. NEPTUN S.A. Campina
Mircea Teculescu 2012-12-01
Rog stergeti numele meu.
Emilia Constantinescu, student 2012-12-01
Plagiatorul de renume international tocmai ce incerca sa "se puna bine" cu studentii, promitindu-le liber pe 10 decembrie si, posibil, chiar o calatorie gratuita spre domiciliul acestora. Mare risc! Studentii nu vor vota niciodata pentru alianta condusa de un plagiator! Semnez cu sperante pentru Romania! LA MULTI ANI, ROMANIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aurelian Ungureanu 2012-12-01
Liber profesionist. Sunt de acord cu retragerea titlului de doctor, dar cine sa-l retraga ? Cea care este acuzata la randul ei de plagiat ? Adica ministrul educatiei Ecaterina Andronescu ?
alexandrescu nicolae 2012-12-01
este o rusine pentru ROMANIA sa fie condusa de un asa prim ministru MINCINOS trebuie retras titlul de doctor si stabilit adevarul despre nacest personaj
Marcel Cremene, conf.dr.ing. 2012-12-01
A aparut prima carte din Romania (din cate stiu) dedicata in totalitate subiectului plagiat: http://www.evenimentul.ro/articol/clujvolumul-despre-plagiat-al-profesorului-dorin-isoc-va-fi-lansat-cu-un-certificat-de-autenticitate-la-targul-gaudeamus.html Pe cand o politica ”zero tolerance” fata de plagiat/copiat/furt in Romania? Poate ne raspunde doamna ministru...
Cristian-Ilie Dima 2012-12-01
Dezvoltator Software, Bucuresti
alexandrescu nicolae 2012-12-01
consider ca este o rusine pentru ROMANIA sa fie condusa de un asa prim ministru, retragrti titlul de doctor acestui MINCINOS.
Nicola Marius 2012-12-01
Inginer, Santier Naval Mangalia
Cristian Cirligel 2012-12-01
Managing partner firma privata
dan barticel 2012-12-01
liber profesionist roman jud neamt sunt de acord cu solicitarile dumneavoastra caci am vrea sa dispara odata pentru totdeauna atat comunistii cat si neocomunistii din tara noastra
Natalia Eilender 2012-12-01
Personajul este fara caracter si fara scrupule si trebuie oprit.
Natalia Eilender 2012-12-01
Personajul este fara caracter si fara scrupule si trebuie oprit.
Ilie Stefan Andrei 2012-12-01
Inginer constructii civile, industriale si agricole.Constanta
Iuliana Alexa 2012-12-01
Va rog retrageti dlui Ponta titlul de doctor. Iuliana Alexa, redactor sef Psychologies.
florin suba 2012-12-01
inginer constructii navale constanta
Ileana Moise 2012-12-01
Sunt de acord cu solicitarea adresata dnei. ministru Andronescu de a-i retrage lui Victor Ponta titlul de doctor si nu inteleg de ce nu o face avand in vedere faptul ca , la inceputul intrgii povesti, dl. Ponta insusi a declarat ca nu tine asa de mult la acest titlu si e gata sa renunte la el. Se pare ca dna. ministru nu vrea sa arunce cu piatra deoarece se afla ea insasi (pana la proba contrara) in aceeasi situatie. Trist si fara speranta pentru oamenii corecti si cinstiti si pentru invatamantul nostru!
aurora suba 2012-12-01
profesor invatamant preuniversitar constanta
Gabriela Maior 2012-12-01
subscriu
Marius Mihail 2012-12-01
Nu k alea de dinainte de '89 ar fi mai breze, dar doftoratele astea de dupa Involutia Romana ar trebui retrase toate fara osebire ca sunt niste bascalii de lucrari. Numai io cunsosc fro patru handicapati care se facura doctori....
Matei Dorel 2012-12-01
programator;nu l-a primit cinstit titlul de doctor,e clar,desi toti incearca sa il acopere
GOGU ROMEO 2012-12-01
inginer electronist Este de neimaginat ceea ce se intampla. Daca nici lucrurile evidente nu sunt luate in considerare si sunt ingnorate, mistificate, rastalmacite,ma intreb tot mai des in ce tara traim.
Victor Eugen Mihai Lungu 2012-12-01
Jurnalist, Cluj-Napoca cine voteaza un corupt, nu este victima, ci complice!