Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFVa răspunde cineva pentru sabotarea Dosarului Revoluţiei?
2016-04-12
2
Declaraţia procurorului general interimar al României, Bogdan Licu, care a însoţit dispoziţia de redeschidere a Dosarului Revoluției, confirmă oficial modul în care procurori ai Parchetului General și-au bătut joc de acest caz care vizează fapte de o gravitate extremă. Într-un sistem de justiție funcţional, această declaraţie nu ar rămâne fără urmări.

 

În iureșul mediatic creat de scandalurile Pa­na­ma Papers și Black Cube, redeschiderea Do­sa­rului Revoluției, din dispoziția procurorului ge­neral interimar al României, Bogdan Licu, a fost un subiect care a intrat, pe ne­drept, într-un con de umbră. E o decizie care cere atenție.

 

Pe de o parte, pentru că re­pară o inechitate gravă co­mi­să de acelaşi Parchet General, dar sub o altă conducere, ca­re, în octombrie 2015, a cla­sat Dosarul Revoluției. Și pen­tru că așa există speranța ca, după ani și ani în care și-a bă­tut joc de ei, justiția le va fa­ce dreptate câtorva mii de victime ale lui De­cembrie 1989. E vorba de 709 oameni uciși, 1.855 de răniți prin împușcare, 343 de răniți în alte împrejurări și 924 de oameni arestați – și familiilor acestora.

 

În octombrie 2015 – la câteva luni după ce a re­deschis Dosarul Revoluției, şi asta constrâns printr-o decizie a CEDO –, Parchetul General, sub conducerea lui Tiberiu Niţu, a emis o re­zo­lu­ție de clasare a acestui dosar (a doua, pri­ma fiind emisă în 2009, când la conducere se afla Laura Codruţa Kövesi). A fost clasat, deşi vizează omorârea câtorva sute de oameni şi deşi în România omorul era deja im­pres­crip­ti­bil. În plus, Parchetul General luase această hotărâre tre­când peste o decizie a CEDO, care are prioritate în raport cu dreptul intern și care sta­bi­li­se, din mai 2011, că omorurile comise în timpul Revoluției nu se prescriu, deci anchetele trebuie duse la final.

 

Pe de altă parte, decizia asu­mată de procurorul general in­terimar Bogdan Licu cere atenție pentru că, într-un sistem de justiție funcțional, afirmațiile care au însoțit anunțul privind redeschiderea dosarului nu ar rămâne fără urmări. Bogdan Licu declară că a dispus redeschiderea dosarului – în urma unei plân­geri făcute de președintele Asociației 21 De­cembrie 1989, Teodor Mărieș –, după ce a cons­tatat că soluția de clasare dată de Par­che­tul Militar este netemeinică și nelegală. Adi­că, în timpul anchetei – ni se confirmă acum oficial –, au fost ignorate deliberat in­formații și documente esențiale referitoare la evenimentele din 1989 și, în plus, modul în ca­re s-a desfășurat ancheta nu corespunde exi­gențelor CEDO. Toate acestea „zădărnicind aflarea adevărului și identificarea tuturor făp­tuitorilor și a făptuitorilor din spatele făp­tui­to­rilor“. În aceste afirmații este practic com­pri­mat modul în care procurori ai Parchetului Ge­neral și-au bătut joc, ani la rând, de acest dosar care vizează fapte de o gravitate ex­tremă.

 

Rămâne de văzut dacă punctul pe „i“ pus pu­blic de d-l Licu va avea urmări și dacă vom ve­dea demiteri din rândul procurorilor care au dispus clasarea Dosarului Revoluției. Nu­me­le lor au fost făcute publice de Asociația 21 Decembrie: Dinu Iulian, Tudor Marian care, în ia­nuarie anul acesta, a cerut instanţei su­pre­me să nu accepte la dosar jurisprudenţa CEDO, Codruţ Mihalache, Claudiu Culea și generalul Ion Vasilache, șeful Secției Parchetelor Mi­li­ta­re, care a confirmat clasarea dosarului. Și în 2009, clasarea a fost dispusă tot Tudor Ma­rian, Codruţ Mihalache şi Claudiu Culea și con­firmată de generalul Ion Vasilache.

 

Bătaia de joc la adresa acestui dosar nu se oprește însă la Parchetul General. În același registru se înscrie și decizia din ianuarie anul acesta a magistraților de la Înalta Curte de Ca­sație și Justiție, care au respins ca inad­mi­si­bilă plângerea depusă de Asociația 21 De­cem­brie împotriva deciziei de clasare a Dosarului Revoluției. Asta, deși erau aceleași argumente de care, o lună mai târziu, procurorul general al României ţinea cont, dispunând re­des­chi­derea dosarului. Rămâne de văzut dacă ÎCCJ va sfida din nou mii de victime şi actul de jus­tiţie în sine, refuzând să confirme ordonanța dispusă de procurorul general.

 

De același tratament a avut parte Dosarul Re­voluției și din partea CSM, care nu s-a arătat interesat de numele celor care au tergiversat ancheta pe durata a mai mult de un sfert de veac şi de motivele lor.

 

În context, mai trebuie amintit un aspect, ca­re explică modul în care a fost tratat acest caz în justiţie: Dosarul Revoluției se mai ju­de­că da­torită tenacității unui om. De peste 25 de ani, Teodor Mărieș se luptă pentru scoa­te­rea la lumină a adevărului din Decembrie 1989, pro­testând chiar şi prin greve ale foamei care i-au pus viaţa în pericol, făcând o serie de plâ­n­geri la CEDO și câștigând procese îm­po­tri­va sta­tului român. În baza unei astfel de sen­tințe a fost redeschis dosarul, în martie 2015, după ce fusese clasat în 2009. Apoi, în urma plân­gerii sale – făcută întâi la ÎCCJ, iar apoi la Par­chetul General –, a fost redeschis acum. Aces­tea sunt aspecte care dovedesc că nu se poa­te vorbi despre o sanitaţie a sistemului de jus­tiție. Așa că e posibil ca, în acest sistem, afir­ma­țiile procurorului general, care își acuză sub­ordonații de zădărnicirea aflării adevărului în­tr-un dosar care vizează moartea a sute de oa­meni și rănirea altor sute, să nu aibă ecou.

TAGS : Melania Cincea Dosarul Revoluţiei Black Cube Pa­na­ma Papers
Comentarii
Marius Nicolescu 2016-04-14
Tot dosarul acesta al Revolutiei, cu sute de morti si mii de victime, ne demonstreaza bataia de joc a unor procurori civili si militari dirijati de Securitatea atotputernica fata de un popor dezinteresat de valori si istorie. O mai mare blasfemie decat aceasta, facuta cu buna stiinta de Securitate si Procuratura si o injosire mai mare a acestui popor nu se putea realiza. Imi pare atat de rau, doamna Cincea, dar, daca numele de procurori (militari si civili) pe care le-ati enumerat si multi altii, ("faptuitorii si faptuitorii din spatele faptuitorilor") nu vor fi sanctionati legal pentru faptele lor deplorabile, atunci putem inchide definitiv dosarele in care sunt aduse acuzatii unor personaje notorii care nu au niciun interes sa se spuna adevarul si sa se faca dreptate. Nu avem institutii, doamna Cincea si nici profesionisti in interiorul acestor institutii. Ne miscam greu. Exagerat de greu. Sarbatori Pascale in tihna si cu sanatate! M. Nicolescu
Doru Morozan 2016-04-15
Exact ! Cine raspunde pt aceasta divesriune a procurorilor. A faost acest dosar taraganat si rasucit, aruncat in sertare si totul cu stiinta nu din prostie. Trebuie intentat o actiune in justitie (asta deselata care o avem) si adusi in fata tribunalellor procurorii (imi este so greata sa ii numesc asa) ce au stat la pupitrul manipularii.
Total 2 comments.
Recomandari
2519
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22