Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDF


MAIMUȚA PE CAL
Magda Carneci - - - -
2016-06-09
Cultura
0

Galeristul Mihai Nicodim nu se dezminte cu proiectele lui ambițioase: după ce l-a lan­sat pe pictorul Adrian Ghe­nie pe piața internațională la co­te uluitoare, el a revenit de la Los Angeles în orașul lui na­tal, București, unde de câți­va ani a deschis galeria ce-i poartă numele. Situată acum în spațiile somptuoase de la etajul Muzeului Enescu, aceas­tă galerie prezintă nu doar plasticieni români cu­nos­cuți sau promițători, ci și ar­tiști internaționali, pentru ca­re un vernisaj la București poa­te să fie mai pitoresc și mai in­te­re­sant decât „lo­ca­țiile“ occi­den­tale arhibătute. Cred că aces­ta e și cazul tâ­nă­­rului plas­ti­cian chinez Zhou Yilun, în că­lătorie prin mai mul­te ca­pi­ta­le europene, Vie­na, Bu­da­pes­ta, București și Berlin.

 

La București, expoziția sa cu nume straniu, Maimuța pe cal, este o demonstrație de non­șalanță și forță. Plecând de la statuara ecvestră eu­ro­peană, unde în locul unui erou el așază o maimuță, Zhou Yilun construiește obi­ecte vizuale provocatoare și inventive, care de-cons­tru­iesc de fapt diverse ar­he­ti­puri ale istoriei artei occi­den­tale. Dar o face cu umor și cu grație, chiar dacă fo­lo­seș­te obiecte găsite și elemente sculpturale rupte de context, pe care însă are grijă să le în­fășoare cu folii de plastic și să le coloreze cu graffiti pen­tru a-și pierde din înțelesul inițial. Această „insolitare“ a unei imagerii moderniste cu­rente, prin diverse inserturi de obiecte domestice și prin tehnici venind dinspre car­toons sau artă stradală, se poartă acum la tânăra ge­ne­rație de plasticieni inter­na­țio­nali de diverse origini exo­ti­ce, pe care-i poți vedea la Paris sau New York. La Zhou Yilun, acest cocktail de ele­men­te culturale con­tra­dic­to­rii nu are vehemența alu­vio­nară și revendicativă a altor congeneri planetari, ci un fel de bonomie, o dezinvoltură simpatică, ce-ți dă final­men­te o senzație confortabilă de dezinhibare și libertate față de propriile tale așteptări și prejudecăți. O expoziție de văzut.

 

// Zhou Yilun

// The Monkey on Horseback

// Galeria Nicodim, București

// 12 mai – 11 iunie 2016

TAGS :
Comentarii
Total 0 comments.
Mai multe din Cultura
1251
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22