Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDF



Armistiţiu pentru RCA
2016-09-20
1
Pentru majoritatea românilor riscul este o noţiune abstractă. În ţara celebrei zicale „să moară și capra vecinului“ nu-i poţi cere vreunui afacerist să cumpere o poliţă care să despăgubească pe altcineva. Poate că trebuie inversată regula jocului: fiecare trebuie să-şi asigure obligatoriu maşina lui.

 

S-a ajuns la un armistiţiu în războiul pre­ţu­lui poliţelor de asigurare obligatorie de răs­pundere civilă auto, RCA adică, între ce­le două tabere, asiguratori şi trans­por­ta­tori. Jocul este acum în mâ­na arbitrului pieţei finan­ciare non-bancare, Au­to­ri­tatea pentru Supraveghere Financiară (ASF). Este însă o etapă controlată psi­ho­lo­gic de liderii oficiali ai trans­portatorilor, care ame­ninţă, duios, dar per­ma­nent cu demiterea con­du­cerii ASF. Experţii Au­to­ri­tăţii fac scenarii de calcul al diverselor si­tuaţii în care sunt necesare poliţele RCA. În fundal a apărut o reglementare tem­po­rară care ar putea îngheţa, timp de şase luni, preţul poliţelor RCA la nivelul care va rezulta din calculele Autorităţii. Cu ex­cepţia industriei asigurărilor, care a expus un şuvoi de analize şi estimări privind si­tuaţia, restul lumii implicate s-a calmat. Li­niştea serilor este uşor înfiorată de şti­rile despre accidentele grave petrecute în ultimele zile, prilej pentru asiguratori să lovească din nou în punctul sensibil al preţului plătit pentru asigurarea riscului: despăgubirile care curg şuvoi către com­paniile care au ghinionul să îi fi asigurat pe şoferii care au produs accidente.

 

Succesul transportatorilor i-a entuziasmat pe oamenii de afaceri din alte domenii, ca­re au în faţă un exemplu de presiune pen­tru obţinerea unor beneficii punctuale. De­sigur, mulţi au dreptate, birurile, biro­cra­ţia şi absurdităţile legislative apasă multe afaceri. Apare însă un risc despre care vor­beşte, lucid, Bogdan Chiriţoiu, şeful Con­si­liului Concurenței, acea instituţie care ve­ghează la sănătatea pieţelor, asigură com­petiţia corectă şi, în general, ne păstrează în limitele de joc ale clu­bu­lui european. Chiriţoiu ad­mite că in­ter­venţia statului în piaţă este o necesitate a momentului, justificată de faptul că fali­mentul a două companii ca­re controlau mai mult de ju­mătate din pia­ţa poliţelor RCA a creat dezechilibre, spai­me şi pre­ţuri mari. Dar avertizează că plafonarea preţurilor într-un domeniu poate prezenta un risc strategic, în mă­su­ra în care restul afacerilor se vor con­ta­mi­na de la exerciţiul presiunilor asupra d­iver­selor instituţii ale statului. Mai mult, el avertizează că, distrugând concurenţa, sta­tul poate crea carteluri şi, după ce expiră intervalul în care tarifele RCA sunt fixate, există riscul unei explozii a preţurilor. El la­să să se înţeleagă şi faptul că, pentru a-şi acoperi eventualele pierderi rezultate din scăderea preţului RCA la trans­por­ta­tori, există primejdia ca automobilistul ama­tor să plătească diferenţa, adică să cum­pere polițe mai scumpe.

http://revista22.ro/files/news/manset/default/desen-lidia2f.jpg

Într-adevăr, această criză a exploziei pre­ţului RCA pentru transportatori nu a fost deplin înţeleasă. Nimeni n-a reuşit să pri­ceapă ce-i acela risc şi nu s-au analizat efec­tele falimentului a doi mari asigu­ra­tori. Rădăcina problemei vine din com­portamentul celor doi asiguratori, care, pen­tru a rezista în piaţă, au vândut polițe ief­tine, atrăgând astfel permanent mulţi bani. Problema reală a pieţei este ma­jo­rarea plafonului pentru despăgubirile ce­ru­te în urma accidentelor, care este acum de cinci milioane de euro. O altă problemă este aceea că o mare parte din despăgubiri sunt plătite pentru accidente petrecute în alte state europene, iar acolo sumele sunt mari. În faţa acestei realităţi a terenului, în care suntem campioni europeni la nu­mărul de accidente rutiere, asiguratorii au ales soluţia cea mai simplă: au scumpit poliţele. Unii spun că există companii de asigurare care au scumpit RCA masiv, de­oarece nici nu-şi prea doresc să aibă cli­enți, întrucât este o afacere în pierdere.

 

Pe partea lor, companiile de asigurări stau aşa, ca nişte umbre mânuitoare de bani, iar treaba o fac brokerii, cu care nu te în­tâlneşti în caz de accident. Scumpirile ul­timului an au afectat pe toată lumea, de la tineri până la camionagii. Nu a existat o vi­ziu­ne economică inteligentă a acestor cal­cule, în care să se vadă gradul de supor­ta­bilitate a poliţei, dacă pui sau nu la pă­mânt vreo industrie sau dacă nu cumva dis­criminezi tinerii, care au fost con­si­de­raţi şoferii cei mai riscanţi. O analiză aten­tă arată că, în esenţă, companiile de asi­gu­rare au dreptate: reglementările europene impun despăgubiri mai mari, şoferii din România sunt vitezomani şi indisciplinaţi, iar profiturile din RCA, dacă apar, sunt in­fime şi nemotivante. Cu toate acestea, asi­guratorii au ieşit din încleştarea bătăliei cu transportatorii cei mai şifonaţi, asta deoarece le-a lipsit o evaluare, culmea, a riscului indiferenței faţă de realităţile ro­mâneşti: salarii mici, interese electorale şi nivel redus de suportabilitate a birurilor suplimentare.

 

Pentru majoritatea românilor riscul este o noţiune abstractă. În ţara celebrei zicale „să moară și capra vecinului“ nu-i poţi cere vreunui afacerist să cumpere o poliţă care să despăgubească pe altcineva. Poate că trebuie inversată regula jocului: fiecare trebuie să-şi asigure obligatoriu maşina lui. Chiriţoiu susţine însă că va fi mai bine când despăgubirea va fi plătită de com­pa­nia unde s-a asigurat autorul accidentului, urmând ca aceasta să se compenseze cu firma victimelor.

 

Rămâne însă deschisă întrebarea: cum va ară­ta piaţa RCA după şase luni?

TAGS : RCA transportatori accidente asigurari ASF automobil Chiriţoiu Con­si­liului Concurenței
Comentarii
thomas 2016-09-25
Eu as propune sa plateasca asigurari RCA mai mari cei vinovati de accidente si cei cu amenzi rutiere in ultinul an. Politia sa puna la dispozitia asiguratorilor baza de date cu toate amenzile. Aceasta masura ar contribui si la cresterea disciplinei rutiere.
Total 1 comments.
Recomandari
4504
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22