Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFApelul Europei Centrale către Washington
2017-01-17
6
America poate fi „great again“ doar conducând, dar și apărând „lumea liberă“. Din care, cu mândrie și recunoștință, datorită și eforturilor aliaților americani și europeni, Europa Centrală face din nou parte.

 

2016 a fost un an prost, în care scenariile ne­gative au prins viață. Referențialul cuvintelor „prost“ și „negativ“ este cel al intereselor ma­jore ale Occidentului. În acest proces com­pli­cat de reașezare a ordinii in­ternaționale, de apariție a ce­ea ce Richard Haas numea Or­dinea Globală 2.0, apărarea in­tereselor de ansamblu ale Ves­tului și a liniilor de forță ale ordinii internaționale li­be­rale reclamă unitatea Occi­den­tului. Tocmai de aceea, anul 2016 a fost unul prost. Prin Brexit am asistat la o primă fractură importantă în lumea occidentală, una politică, dar și de valori. UE este acum mai mică, dar mai ales mai slabă. Victoria „nativiștilor“, a celor care speră ca sal­varea intereselor lor să fie în trecut pola­ri­ze­ază restul Uniunii, alimentând speranțele ex­tremiștilor din Franța, Olanda sau Ger­ma­nia. Deja doamna Le Pen vorbește apăsat des­pre posibilitatea unui Frexit, ceea ce ar în­sem­na sfârșitul UE în formatul actual. Paradoxal, chiar în anul în care UE ar aniversa 60 de ani de la semnarea la Roma a tratatului care a dus la înființarea pieței economice comune.

 

Ulterior Brexit-ului, victoria lui Donald Trump a agravat și mai tare liniile de fractură din in­te­riorul lumii occcidentale, atât prin ruperea în două a politicului și socialului american, cât și prin creșterea riscului ca relația tran­s­atlantică să fie, la rândul ei, diluată sau chiar frac­turată. Din unele declarații ale preș­e­din­telui american ales poți trage concluzia că Rusia este mai utilă Americii decât aliații săi europeni, fie că vorbim aici de mai vechii aliați, de exem­plu, Germania sau Italia, sau de cei noi, precum România sau Polonia. Cu doar câteva zile înaintea inaugurării man­datului său, Donald Trump a vorbit laudativ despre Vla­di­mir Putin și a criticat-o pe can­celarul Angela Merkel. În actualele con­di­ții, inclusiv Americii îi va fi foarte greu să-și pro­tejeze interesele și să se asigure că noua or­dine internațională îi va fi favorabilă, păs­trând măcar și parțial unele dintre carac­te­ris­ticile progresiste ale vechii, deja, ordini libe­rale. Un Occident confuz ideologic și divizat va avea numai de pierdut. În special eco­no­mic, globalizarea trecând sub controlul altora, în primul rând al Chinei.

 

Această atmosferă nocivă, europeană și ame­ricană, este ceea ce îi îngrijorează foarte mult pe aliații central-europeni ai SUA. Mai ales că niciuna dintre țările regiunii noastre nu este suficient de mare și de puternică pentru a privi cu detașare toate aceste evoluții. De aceea, mai mulți actuali sau foști oficiali din Europa Centrală au decis să-și unească vocile pentru a trage un semnal de alarmă, dar și pentru a recomanda un curs de acțiune. În definitiv, statele europene așezate în istmul pon­to-baltic, așa-numitele „state din prima linie“, au experiența istorică și legitimitatea politică să înțeleagă chiar mai bine decât res­tul Occidentului avantajele pe care o ordine internațională liberală ți le aduce. Europa Centrală, de la baltici până la România, Bul­ga­ria sau Croația, încă are memoria vie a co­mu­nismului autoritar, a sărăciei și lipsei de mo­der­nitate. În plus, fiind și o beneficiară a efor­turilor modernizatoare ale Vestului, are și da­toria de a avertiza asupra pericolului frag­men­tării Occidentului. De aceea, folosind un mo­del utilizat cu succes și la începutul man­da­tu­lui din 2009 al președintelui Barack Obama, prieteni ai Americii din Europa Centrală au de­cis să-i trimită o scrisoare președintelui ales al SUA, d-l Donald Trump. Scrisoarea es­te în ace­lași timp o recunoaștere a rolului ma­jor pe care SUA sunt chemate în continuare să îl joace, un apel la continuitate, dar și un avertisment.

 

Și noi, aliații SUA din Europa, ne dorim o Ame­rică „great again“. De fapt, noi am con­siderat SUA ca fiind tot timpul „great“ prin per­se­ve­rența și inteligența cu care au apărat valorile ce definesc lumea occidentală, prin forța cu care au protejat țările membre NATO. În ul­ti­mii ani, țările Europei Centrale și-au asumat onest obligațiile ce le revin din noua lor pos­tu­ră de state membre ale NATO, dar și ale UE. Ne-am dovedit aliați loiali, consfințind relația noastră cu sângele militarilor căzuți, alături de soldații SUA, în diferitele misiuni in­ter­na­țio­nale. Suntem gata în continuare să lu­crăm cu SUA și așteptăm cu interes instalarea noii Ad­mi­nistrații Trump. Pe de altă parte, credem că noul președinte ales al SUA are obligația de a înțelege corect situația din re­giu­nea noas­tră: „Have no doubt - Vladimir Pu­tin is not America’s ally“. Nici țările Eu­ro­pei Centrale nu doresc confruntare cu Rusia, există multă deschidere în țările noastre pen­tru o relație echi­librată, civilizată cu Rusia. Dar nu cu pre­țul sacrificării intereselor legiti­me ale po­poa­re­lor din Ucraina, Georgia sau Republica Mol­dova. Nu cu prețul repunerii pe tapet a vechii politici a sferelor de influență. America poate fi „great again“ doar con­du­când, dar și apă­rând „lumea liberă“. Din care, cu mândrie și recunoștință, datorită și efor­tu­ri­lor aliaților americani și europeni, Europa Cen­trală face din nou parte. Respectăm de­ci­zia poporului ame­rican, salutăm alegerea d-lui Donald Trump ca președinte al SUA, sun­tem atenți la me­sa­je­le sale și suntem gata să continuăm par­te­ne­riatul atlantic. Mai ales în aceste vremuri de mare pericol pentru țările noastre.

TAGS : Europa SUA Angela Merkel Trump
Recomandari
Comentarii
Liviu din Timisoara 2017-01-19
Stimate domnule analist politico-militar ...

1.Provocarea reala este valul islamist - si vorbim de niste milioane de oameni, in timp. Nu-i vorba de arsenale, de armate ...asa cum o dovedeste situatia din Orientul Mijlociu, dupa ce armata si-a facut treaba ...
2.Odata ce Ucraina si-a exprimat dorinta de a adera la NATO: a)Putin nu putea fi salutat de un soldat NATO la Sevastopol. b)Nu puteai pretinde rusilor majoritari din cele doua provincii din estul Ucrainei sa agreeze situatia.

Deci, cautati solutiile tinand cont de aceste doua constrangeri. E ca la matematica aproape.

c) Noi sa vedem in ce mod putem readuce Basarabia in Romania. Asta depinde de forta economica a Romaniei, adica de niste conduceri competente si de o Justitie anticoruptie neiertatoare.
?????? 2017-01-19
Cum comentai totuși despre faptul că, deși Traian Băsescu nu avea nici un motiv personal să condamne comunismul, totuși, acesta a gasit destule persoane pe care să le reprezinte și care i-au devenit susținători, constatându-se mai apoi că, în privința convingerilor cu care acesta a condamnat comunismul s-a putut constata ca acestea erau îndoielnice, începând după aceea sa susțină ca au fost condamnai și mulți nevinovai, prin acțiunea de "condamnare" în prezent a multora dintre cei ce au reprezentat societatea comunistă, în trecut, pentru a se susine atât condamnarea comunismului cât și lupta mpotriva corupției ? Nu avei totuși cam aceleași păreri despre "consecințele" respectivelor "acțiuni" și fapte ?
?????? 2017-01-18
Cum explicați ca securitatea l-a lăsat pe Traian Băsescu să acumuleze banii pe care declara ca ii avea la căderea regimului Ceauescu, din bișniță, faptă considerată la acea vreme infracțiune ,prin legea ilicitului, având probabil și alte venitiri mai mult sau mai puțin legale ?
Considerai că pentru postul de la Anvers ar fi putut da șpagă ?
Considerai firesc ca Traian Băsescu să se transforme în acuzator al securismului și al comunismului care l-a lăsat să prospere ?
Liviu 2017-01-17
1. Autorul produce un articol caldut si corect, in care exprima dorinte legitime, dar nu face legatura cauza-efect.
2. Glabalizarea e un cuvint care acopera lacomia dupa profit, si care trebuie obtinut fara a investi in tehnologie, ci doar prin a profita de mina de lucru ieftina.
3. Dezindustrializarea SUA a dus la saracirea tarii, de unde si lipsa paralelor pentru a finanta prezenta militara globala.
4. Europenii sint plini de hachite, dar nu si in stare sa ia decizii sa-si apere popoarele de invazia musulmana.
5. A Merkel zicea acum citiva ani ca multiculturalismul e o greseala si anul trecut a facut pe grozava si a umplut Germania de migranti economici.
6. Rusia poate fi aliatul Americii si este evident ca Trump va cauta o apropiere fata de Putin, ca aparare impotriva Chinei, care e o amenintare pentru amindoua popoarele, in masura in care ele mai exista...
profesoru 2017-01-17
D. Fota sesizează corect problema: China.
Dar nu vede corect soluţia. E absurd ca America să se ghideze după mofturile europenilor, mai ales ale celor din est, şi să continue confruntarea fără perspective cu Rusia în Ucraina, Georgia, Moldova.
Pentru previzibila confruntare cu China, America are nevoie de reconcilierea cu Rusia. Evident că Putin nu e acum un aliat al Americii. Cum ar putea fi, din moment ce America voia să extindă NATO până la toate graniţele europene ale Rusiei (tentativa de includere a Ucrainei şi Georgiei) şi trimite trupe în Ţările Baltice, la 100 de km. de Sankt Petersburg?
Ideea e să faci în aşa fel ca Putin să poată deveni un aliat al Americii, având în vedere interesele comune: combaterea terorismului islamic şi a ascensiunii Chinei.
Liviu din Timisoara 2017-01-17
Atat Brexit-ul cat si victoria lui Trump isi au explicatia in valul invaziei populatiei civile musulmane respectiv problemele sociale si economice din SUA. In urma cu vreo 5 ani ... un reporter american spunea ceva de genul " ce terorism domnule ...uite aici terorism adevarat " si filma orasele intregi depopulate datorita unor evolutii economice. SUA nu inseamna doar Manhattan sau plajele din California sau Florida ... Iar Trump n-are nimic cu ideea de aparare sau forta NATO ci cu notele de plata ... Argumentele legate de Kuweit dupa eliberare sunt irefutabile. Mergand mai departe asa cum se petrec lucrurile acum, UE risca sa fie autodizolvata.
Total 6 comments.
2622
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22