Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFNATO divizat de armata europeană
2017-06-08
4
Pilonul franco-german va deveni din nou principalul motor al integrării politice, economice, financiare și, de-acum, militare a Uniunii Europene.

 

Din punctul de vedere al securității, Europa se află în cel mai greu mo­ment de după prăbușirea Cortinei de Fier. Amenințările se acumulează atât din afară, cât și din interior și nu există răs­punsuri adecvate la niciuna dintre ele. Europenii, ca și ame­ricanii de altfel, au înregistrat un oa­re­ca­re succes în ținerea sub control a te­ro­ris­mului provenit din afa­ră, dar se dovedesc incapabili să con­tra­ca­reze fenomenul terorismului de sor­ginte internă, în special al tero­ris­mu­lui islamist.

 

Europa nu are un răspuns nici la ame­nințările externe, fie că este vorba despre ISIS, fie că este vorba de Ru­sia. Europenii nu joacă niciun rol sem­nificativ în conflictul din Siria, dacă nu punem la socoteală faptul că îi plă­tesc pe turci să țină închise porțile pen­tru valurile de refugiați. În ceea ce privește Rusia, europenii nu reu­șesc nici acum să aibă o abordare co­mu­nă care să genereze un răspuns uni­tar. Dacă administrația americană sub Obama nu ar fi luat măsuri con­crete pentru descurajarea unei agre­siuni împotriva statelor baltice, euro­pe­nii ar dezbate și acum dacă este sau nu cazul să desfășoare trupe în Estonia sau e mai bine să nu-i pro­voace pe ruși. Unii – dintre care italienii ies în evidență – nici mă­car nu consideră că Ru­sia reprezintă o ame­nin­țare cu adevărat și ar dori mai degrabă ri­dicarea sancțiunilor și reluarea relațiilor eco­no­mice „normale“. La acestea se adau­gă o relație din ce în ce mai com­plicată cu Turcia lui Erdoğan, pe care nimeni nu știe încă să o gestioneze, dar și tendința centrifugă a unor state precum Ungaria lui Orbán, care nu se mai simte în largul ei în cadrul or­di­nii liberale europene.

 

În sfârșit, la toate aceste incertitudini se adaugă Brexit-ul și Donald Trump. În privința Brexit-ului se anunță ne­go­cieri dificile și o despărțire urâtă, iar în ceea ce privește noua abordare „tranzacțională“ a securității in­ter­na­ționale a noii administrații americane, aceasta este privită ca un moment de ruptură între Europa continentală și anglosferă și drept o oportunitate pentru europeni „să-și ia soarta în propriile mâini“.

 

Eforturi europene comune pentru apărare

 

Care este răspunsul Uniunii Europene la aceste amenințări și provocări de securitate? Același dintotdeauna: mai multă integrare, care, în acest caz, ia for­ma Uniunii Europene a Apărării sau a Armatei Europene. Ideea cen­tra­lă este ca statele membre să pună la un loc resursele, astfel încât, chiar dacă nu vor cheltui mai mult, așa cum cere Trump, vor cheltui mai in­teligent și mai eficient pentru propria apărare. Primii pași vor fi făcuți chiar zilele acestea, când va fi lansat un ins­trument nou, un fond comun destinat apărării numit Mecanismul Financiar de Cooperare, la care statele membre vor contribui voluntar pentru cer­ce­tare și dezvoltare militară. Con­tri­bu­to­rii vor putea împrumuta bani din acest fond pentru înzestrare, cu con­diția să plătească ulterior acest îm­prumut. La acest instrument, a cărui valoare nu a fost încă stabilită, se mai adaugă do­uă componente. Un la­bo­ra­tor de cer­ce­tare condus și finanțat de Comisia Europeană și un fond se­pa­rat de 400 de milioane de euro anual pentru cer­cetarea și dezvoltarea de noi echi­pa­mente militare finanțat di­rect de la bu­getul european. Comisia are în ve­de­re, de asemenea, să aloce 3,5 mi­li­arde de euro în același scop, în pe­ri­oa­da 2021-2027. În paralel, va continua integrarea forțelor în unități comune, pe modelul brigăzii franco-germane, care vor fi conduse de la un car­tier general unic cu sediul în Bru­xelles, se­parat de cartierul general al NATO.

 

Planul de dezvoltare a unei armate eu­ro­pene se bazează pe consolidarea „pi­lo­nului“ franco-german, care, după ie­șirea Marii Britanii, va deveni din nou principalul motor al integrării po­li­tice, economice, financiare și, de-acum, militare a Uniunii Europene, cu scopul evident, dar nedeclarat al „emanicipării“ de sub umbrela de se­cu­ritate americană.

 

Europa de Est și integrarea militară cu două viteze

 

Proiectul apărării europene se con­fruntă cu probleme încă din start. Pri­ma dintre dificultăți privește fi­nan­ța­rea noului fond comun de apărare. Jean-Claude Juncker, un mare sus­ți­nă­tor al proiectului, a sugerat ca ță­ri­le contributoare să fie iertate de d­e­pă­șirea țintelor de deficit, dacă vor alo­ca sume acestui fond. O altă pro­pu­ne­re a fost emiterea de obligațiuni eu­ro­pe­ne în acest sens. Ambele propuneri au fost îmbrățișate cu entuziasm de ita­lieni și francezi, dar au fost res­pin­se din start de germani, care au aver­tizat că apărarea comună nu poate fi un pretext pentru încălcarea dis­ci­pli­nei financiare. Deocamdată, ches­tiu­nea a rămas în suspensie, dar ea va genera dispute serioase în viitor. Nici alocarea de la bugetul UE de fonduri pentru apărare nu este lipsită de con­troverse, având în vedere că există sta­te contributor net la bugetul eu­ro­pean precum Danemarca, dar care nu vor să ia parte la proiectul apărării co­mune. Un alt semieșec este deo­cam­dată și proiectul cartierului general anunțat vara trecută de Federica Mo­gherini, dar care, din lipsă de interes, nu a reușit să adune suficient per­so­nal și finanțare.

 

Dar cea mai mare problemă a pla­nu­lui apărării comune este că integrarea militară va urma modelul integrării eco­nomice. Țările cu resurse mai mul­te vor reuși să se integreze mai re­pede, iar celelalte vor avea de optat între a se alătura acestora sau a ră­mâ­ne la periferie. Este evident că fond­u­rile de cercetare și dezvoltare vor fi alo­cate cu prioritate marilor pro­du­că­tori franco-germani, iar statele mici vor fi obligate, dacă vor să se îm­pru­mu­te din fondul european, să achi­zi­ționeze exclusiv echipament produs de companiile europene. Rezultatul va fi o integrare militară cu două vi­teze, în detrimentul statelor din Eu­ro­pa de Est.

TAGS : Europa NATO Cortina de Fier ISIS Ru­sia
Recomandari
Comentarii
bobi 2017-06-09
@cristi : in Romania, tranzitia a insemnat de fapt victoria totala a regimului Iliescu-FSN, iar distrugerea metodica a oricaror simboluri, valori si forte politice neiesite din comunism si necontaminate de cultura neo/post-comunista a fost obiectiv de stat, realizata fie prin abuz si putere, fie prin cooptare in numele nu stiu caror valori europene dupa anii 2000, fie prin manipulare. A ajutat si faptul ca multa lume e amnezica in Romania si putini fara coloana vertebrala. Ideea e ca dupa un sfertd e secol de Iliescu/FSN s-a facut in asa fel incat nu se poate imagina alta Romanie : Romania actuala, profund neocomunist-FSNista si profund defecta, in ciuda faptului ca e in UE SI NATO (mandrie suprema, o auzim de zece ori pe zi cand contemplam saracia relativa si coruptia absoluta etc), este cum ar veni cea mai buna lume posibila! despre demnitate nici nu se mai discuta : oameni veniti cu tancurile, peste Nistru si Prut, de la Moocova si care au sclerozat poporul timp de 40 de ani vor deveni, de fapt sunt , noii parinti ai natiunii - o noua si ciudata natiune si asta, mai mica si teritorial si in cifre, ca scade accelerat!...
Joaquin Murieta 2017-06-08
Nu armata Europeana divizeaza NATO. Europenii constata ca NATO este deja divizat de Trump, May si Erdogan si nu pot decat sa se adapteze la conditiile deja create de altii. Probabil Europenii vor reusi sa se apere de agresiunea lui Trump; mi-e mila de Mexicani si Canadieni pe care Trump ii poate strivi si a inceput deja sa ucida Mexicani si va incepe in curand si razboiul cu Canadienii. Europenii se pot apara si singuri de Trump; Mexicanii si Canadienii vor trebui ajutati de UE si Rusia caci altfel vor fi exterminati cum au fost deja Mohicanii si Canadienii stiu foarte bine asta caci putinii Mohicani inca in viata traiesc in Canada.
cristi 2017-06-08
Lasati-l pe George Visa, barbosul asta mai tanar, sa va explice cum e cu NATO : din trei linkuri la bloguri si poze de pe internet, rezolva toate problemele : arme tactice nucleare, tancuri, avioane, jos monarhia in stilul FSN-ist, cu Caro al II-lea fascist, intoarcerea regelui Mihai discutata cu mania proletara din Game of Thrones....Eu zic sa scieti pe site ca la 22, minerii au castigat, au pus pseduointelectualii in fata!...
cristi 2017-06-09
George Visan, sa se inteleaga!
Total 4 comments.
1923
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22