Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDF


Brexit din etica jurnalistică. Britanicii au decis în favoarea „fake-news“ de la Sky News
Brandusa Armanca & Odine Ghergut - - - -
2017-07-25
Dosar
2

OFCOM i-a absolvit de încălcarea Broadcasting Code pe jurnaliștii britanici implicaţi în povestea traficului de arme pe teritoriul României, justiția Regatului Unit a refuzat comisia rogatorie cerută de români, iar Home Office a considerat inutilă transmiterea adreselor jurnaliștilor de la Sky News pentru a putea fi citați și audiați de partea română.

 

Peste 190 de sesizări a primit OFCOM bri­tanic, autoritatea omoloagă CNA ro­mâ­nesc, după data de 7 august 2016, când a fost difuzat în Marea Britanie un reportaj fulminant realizat de Sky News despre tra­ficul de arme pe teritoriul României. Re­clamațiile au vizat caracterul înscenat al poveștii, informațiile contrafăcute și lipsa oricărei deontologii jurnalistice. DIICOT a deschis un dosar de anchetă privind co­mu­ni­carea de informații false prevăzută la Art. 404 CP, atât pe numele cetățenilor bri­ta­nici din echipa Sky News condusă de Stu­art Ramsey, cât și pe numele cet­ă­țe­nilor români care au participat la rea­li­za­rea re­portajului de știri. Treaba a mers prost din toate direcțiile: OFCOM i-a ab­solvit de în­căl­carea Broadcasting Code pe jurnaliștii bri­tanici, justiția Regatului Unit a refuzat comisia rogatorie cerută de ro­mâni, iar Home Office a considerat inutilă trans­mi­te­rea adreselor jurnaliștilor de la Sky News pentru a putea fi citați și au­diați.

 

http://revista22.ro/files/news/manset/default/reportaj_sky_news_63838400.jpg

 

Relatată de intermediarul Aurelian Szanto, precum și de Levente și Attila Csaba Pán­tics, arestați preventiv, inițitiva a apar­ți­nut jurnalistului Ramsey, care i-a cerut „fi­xerului“ Szanto (cetățean român rezi­dent de opt ani în Marea Britanie) să gă­sească în România niște arme de asalt și per­soane care să-i întruchipeze pe trafi­canți, pentru a intra în scenariul pre­sta­bilit de echipa Sky News. Szanto „a pus bo­tul“ pentru suma de 2.000 de euro, cum a declarat la DIICOT, și a livrat doi vâ­nători amatori, mascați, șase arme de vâ­nătoare și de colecție pentru o filmare con­venită într-un loc retras, într-o pă­du­ri­ce din județul Mureș. „Actorii“ urmau să împartă 1.000 de euro. Scenariul, in­clusiv întrebările, au fost stabilite de bri­tanici, care s-au întâlnit în prealabil cu cei doi Pántics în parcarea hotelului din Tg. Mureș, așa cum se vede pe camerele de supraveghere. Curtea de Apel Bu­cu­rești a decis vara trecută că „membrii echi­pei postului de televiziune Sky News din Marea Britanie, şi anume cetăţenii bri­tanici R.S.R., S.C.S., S.J., cu intenţie, au comunicat şi răspândit în mediul vir­tual şi prin mass-media ştiri şi in­for­ma­ţii false referitoare la presupusul trafic de armament din România, deşi cu­noş­teau că aceste ştiri nu sunt reale, mo­da­litate prin care s-a pus în pericol se­cu­ri­tatea naţională“. Stuart Ramsey a folosit mai multe versiuni ale poveștii realizării re­portajului, după caz: una pe Twitter, în răspărul criticilor săi, unde susținea că totul e adevărat și că „AK-urile și puștile cu lunetă erau reale și erau de vânzare“, iar cei care nu înțeleg jurnalismul (său?) sunt „proști“. La OFCOM însă a declarat cu totul altceva*.

 

Of, of, OFCOM!

 

Analiza în zece pagini a cazului Sky News, publicată ulterior și în Buletinul OFCOM 322/2017, a avut în vedere Art. 5.1 din Co­dul audiovizual britanic http://revista22.ro/files/news/manset/default/arme.jpgcare prevede că „știrile, în orice formă, trebuie realizate cu acuratețea cuvenită și prezentate cu im­parțialitatea corespunzătoare“. Din ce­le aproape 200 de plângeri au fost se­lec­ta­te câteva aspecte care privesc acuratețea și imparțialitatea invocate în Art. 5.1. Co­mi­sia i-a audiat numai pe cei din echipa Sky News. Punctul de vedere al românilor implicați nu a fost cerut, iar ancheta DIICOT a fost doar menționată în in­tro­du­cere. Astfel, Ramsey și tovarășii au putut sus­ține liber orice neadevăr, dând im­pre­sia că au făcut o treabă beton în interes pu­blic. Au fost creditați de OFCOM în sus­ținerea că inițiativa a pornit de la o „sur­să“ din Londra, care ar fi semnalat o ban­dă de traficanți de armament din... Mol­do­va, operând pe teritoriul României. Aceas­tă sursă a fost plătită cu 1.400 de euro. Abia după aceea, zice Ramsey, a fost con­tactat „fixerul“ Szanto pentru a fi folosit pentru aranjamente și ca translator în Ro­mâ­nia. El a primit 4.100 de euro (nu 2.000!), zic chitanțele prezentate de Sky News. Pe tot parcursul discuției cu OFCOM, echipa te­leviziunii a susținut că nu i-a văzut la fa­ță pe „traficanți“, că to­tul a fost conspirat și riscant (ceea ce Comisia ar fi putut cons­tata că e minciună curată, dacă ar fi cerut și documente de la români, cum ar fi fo­tografiile din parcarea hotelului), că au cre­zut de bună-credință că puștile pre­zen­tate la „vânzare“ cu 1.700 de euro bucata erau arme de război (heavy weapons), că au „negociat“ luni în șir cu traficanții ro­mâni pentru a accepta să apară în re­portaj.

 

Investigația OFCOM suferă cel puțin de naivitate, contrazicându-se pe alocuri. Pe de o parte, acceptă la pag. 44 că Ramsay es­te „un repoter înalt calificat care a trans­mis din numeroase zone de conflict și a relatat atrocități teroriste de-a lun­gul anilor“, pe de altă parte, ia de bună afirmația că jurnalistul a crezut că armele sunt automate, chiar dacă a avut și con­sultant militar. Orice răcan ar ști să deo­se­bească o armă de vânătoare (una dintre ce­le șase avea gloanțe de cauciuc!), de un AK-47, AK-74 sau de un lansator de ra­chete. Versiunea britanicilor, că ei sunt cei păcăliți, a fost înghițită fără noduri de OFCOM, pe detaliul că în reportaj nu s-a folosit termenul de „arme militare“, ci le-au numit „automate“, „grele“, „ile­ga­le“ (deși armele din reportaj erau deținute cu permis legal).

 

http://revista22.ro/files/news/manset/default/Armele-Sky-News.jpg

 

Nici alte argumente din reclamații nu au convins OFCOMSky News a produs un exemplu perfect de fake-news, sugerând că România este un teritoriu consacrat de contrabandă cu armament care ajunge la teroriștii islamici. Revoltător este că ana­liza OFCOM se acoperă cu articole din The Telegraph, The Guardian, Time, legate de ca­zul Charlie Hebdo, care semnalează tra­ficul din Bosnia, Ucraina sau Albania, ni­ci­decum din România. Plângerile au fost de­montate punct cu punct, tacticos, pe ne­gări sau pe probe incerte exclusiv de la Sky News, iar OFCOM a dat victorios un ver­dict care salvează obrazul gros al jur­nalismului murdochian: Not in Breach, adi­că Sky News nu e în culpă.

Dreptul la replică, refuzat și el

Ambasada României la Londra a menționat, la solicitarea revistei 22, că a avut o intensă corespondență cu Sky News, cu Ministerul de Externe britanic, cu OFCOM, unde a depus o plângere: „Totodată, la 19 august, la inițiativa ambasadorului României, Dan Mihalache, a avut loc o întâlnire cu reprezentanți ai postului de televiziune Sky News: Dan Williams, director Sky News International, și Jonathan Levy, director News Gathering. Ambasadorul României a prezentat punctul de vedere al autorităților române și a solicitat difuzarea unui drept la replică care să reflecte și poziția oficială a autorităților române. Solicitarea ambasadorului nu a primit niciun răspuns“.

 

Autoritățile britanice refuză să-i sprijine pe anchetatorii români

 

Șeful DIICOT, Daniel Horodniceanu, a de­cla­rat pentru revista 22 că ancheta stag­nea­ză deoarece autoritățile britanice au res­­pins cererea de comisie rogatorie in­ter­na­țio­nală. „Așteptăm adresele jurna­liș­ti­lor pentru a-i putea cita. Din păcate, nu cred că poliția britanică ne va ajuta, nici pe noi, nici pe cei de la Europol, la care am ape­lat. După ce ne-a fost respinsă ce­re­rea de comisie rogatorie, poliția bri­ta­ni­că ne-a spus că nu mai este oportun să ne dea datele solicitate. La fel au pro­ce­dat și cu Eurojust“, ne-a spus Horod­niceanu.

 

Procurorii așteaptă încă un răspuns de la au­toritățile britanice prin Europol. DIICOT a apelat atât la sprijinul Unității de Coo­pe­ra­­re Judiciară a Uniunii Europene-EUROJUST, cât și la Europol, în speranța că va avea o șan­să cel puțin una dintre ce­le două instituții europene de luptă îm­potriva criminalității. Procurorii DIICOT s-ar mulțumi și cu adre­sele celor trei jur­naliști britanici, urmăriți penal în dosar, pentru a-i putea cita la au­dieri. Fără aces­te citări procedurale, nu se poate finaliza ancheta. Ce se întâmplă da­că britanicii nu trimit nici adresele celor care se presu­pu­ne că au inițiat infrac­țiu­nile, persoana prin­cipală fiind realizatorul reportajului, Stuart Ramsay? „Dosarul își urmează cursul pentru că se poate face dis­jun­ge­re, dar nu e corect“,  ne-a răs­puns Horod­ni­ceanu. Disjungerea i-ar avan­taja pe britanicii de la Sky News, în timp ce ro­mânii arestați preventiv, apoi puși sub con­trol judiciar riscă trimiterea în ju­de­ca­tă și răspunderea penală pentru fapte pu­se la cale și coordonate de alții.

 

Ce se poate face

 

În cazul că procurorii români nu obțin ofi­cial de la Home Office adresele autorilor bri­tanici, atunci le rămân două posi­bi­li­tăți: să claseze dosarul sau să facă dis­jun­gere pentru autorii britanici care nu au putut fi anchetați, așa cum a afirmat șeful DIICOT. În caz de clasare, românii care au stat în arest preventiv trebuie despăgubiți. În caz de disjungere, există probabilitatea ca instanța de cameră preliminară să re­tur­neze dosarul la DIICOT. Dacă, totuși, do­sarul trece de camerele preliminare și ajunge la judecarea propriu-zisă în fond și apoi în recurs, e puțin probabilă con­dam­na­rea cu executare a inculpaților. Oricum, ar fi o condamnare ușor de combătut la CEDO. Pe de altă parte, statul român îi poa­te da în judecată pe jurnaliștii britanici pe cale civilă, partea responsabilă civil­men­­te fiind societatea care deține Sky News.

 

* Mulțumiri jurnalistei Crina Boroș pentru sprijin.

TAGS : brexit cedo sky news ofcom europol marea britanie regatul unit fake news cna romania
Comentarii
FLORIAN D. MIREA 2017-08-09
Cazul Sky News este nimica pe langa tonele de fake news varsate in spatiul public de Antene si de Romania TV, unde minciuna are picioare de un kilometru, cu complicitatea CNA.
Florin 2017-07-25
MAREA Britanie, nu pot sa cred!

Cine stie cate "fake news" sunt si in presa "serioasa": CNN, New York Times, Washington Post... Nu erau prosti rusii cu "Pravda" lor...
Total 2 comments.
Recomandari
11087
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22