Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDF


Ștefan Câlţia – Obiecte grăitoare
Magda Carneci - - - -
2017-08-22
Cultura
1

O expoziție aparte și bucuroasă se poate vedea cu folos în cen­trul Bucureștiului.

La Muzeul Co­lecțiilor, între 20 mai şi 20 sep­tem­brie 2017, parterul întregii aripi din dreapta este ocupat de etalarea originală a colecțiilor de obiecte și de lucrări de artă ale lui Ștefan Câlția. Pictor bine cu­noscut, Câlția ne propune o că­lătorie feerică prin universul său lăuntric, pe calea vizua­lizării em­patice a unor serii de obiecte vechi, tradiționale, care i-au fa­sonat copilăria și apoi crea­ti­vi­tatea adultă. Astfel, va­se de sti­clă cu forme arhaice, buchete de flori uscate cons­truite ca un splendid covor popular vertical, piese de mo­bilier țărănesc fo­lo­sit, unelte de fierărie rurală, oale de lut, țigle diverse, pietre de pa­vaj, brâie de costum popular etc., dar și vechi fotografii de fa­milie sunt expuse împreună cu lu­crări de pictură și de gravură, cu colaje și cărți de desene ale artistului, într-un tot plin de pi­toresc și de farmec.

 

Ceea ce frapează când circuli prin sălile acestei expoziții (ar­tis­tice pe cât etnografice) este în primul rând armonia, buna dis­po­ziție și înseninarea. Și, nu în ultimul rând, frumusețea pură, blândă, cuminte. E lim­pede că artistul își dezvăluie în felul aces­ta sursele inspirației sale abun­den­te, care vin din relația lui aproape fuzională cu elementele lumii transilvane din care pro­vine. Obiectele acestea umile și apropiate de natură sunt mar­torii tăcuți/grăitori ai unui uni­vers emo­țional și imaginar ca­re-și găsește împlinirea în pic­tura cultă a lui Câlția. Articulate cu lucrări de artă cel puțin la fel de frumoase (dar altfel), aduse în apropierea universului men­tal finalmente urban al ar­tistului, obiectele acestea par să-și dez­volte întreaga po­ten­țialitate es­tetică și să iradieze, să se trans­figureze. La rândul ei, pictura lui Câlția, fabulatorie și fantastică, își dezvăluie prin acest dialog va­lențele expo­nen­țiale pentru un tip de sen­si­bilitate și de re­la­ție cu natura-universul-cosmosul tipic și profund românesc. Împreună cu sala documentară, cu filmele video și cu înre­gis­tră­rile audio care însoțesc „obi­ec­tele grăitoare“, expoziția aceas­ta – la care au pus umărul di­ver­se firme și o mulțime de tineri voluntari – e un regal de spi­ri­tua­litate autohtonă de ca­litate. 

TAGS :
Comentarii
Mircea Ordean 2017-08-27
Eu mă aflu ins trăit în pădure (la figurat), care ajunge prin urbe tocmai cînd defilează acolo cortegiul unui împărat.
Despre care curteni și de-ai locului spun că are haine - ba chiar cu fir de aur - pe dînsul.

Mă uit la articolul dnei Cârneci și realizez din start parti-pris-ul
Apoi, sesizez caracteristica artei, a culturii în general: umflarea enormă a artificialului. Căci, cazul de față între altele, ciocanele atîrnate de perete și ajunse cum sînt în textul dnei autor, țin de așa categorie....

Ce ne vine (mai exact VĂ vine) a proceda nu-i greu de depistat.
Ba chiar se poate face fără vreo răutate.

Partea proastă-i că așa părere-i explozivă stabilimentului cultural chiar fără să posede răutate,acreală...
E precum bietul ac, față de un balon umflat...
Total 1 comments.
Mai multe din Cultura
3600
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22