Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFUn an între lege și fărădelege
2017-12-19
14
Iată cum se gândește în România: este firesc că un om al legii este hulit seară de seară la televiziuni, pe când unul al fărădelegii este albit, astfel încât românii derutați ajung să aleagă infractori în parlament. Asupra unui magistrat planează prezumția de abuz, pe când un mare infractor se bucură de prezumția de nevinovăție. Oamenii legii fac parte din binoame sau nu știu ce „stat paralel“, pe când infractorii din grupurile organizate dovedite sunt eroii care se luptă cu sistemul.

 

În zilele acestea, se duce o bătălie acerbă împotriva justiției. Aceasta poate avea ca rezultat triumful justiției ori al injustiției. Justiția e cea care ne-a adus aderarea la Uni­unea Europeană la data stabilită inițial și care s-a făcut simțită în ultimii ani mai ales prin sancționarea unor persoane sus-puse. In­justiția e a celor care au cum­părat posturi, au ajuns în funcții unde au abuzat de putere, au furat din ba­nul public.

 

Guvernul și Parlamentul Ro­mâniei au avut de ales în­tre continuarea reformelor în domeniul justiției și anticorupției potrivit cerințelor internaționale și alianța cu grupurile de interese pentru protejarea și consolidarea unor avantaje private. Nu știu ce a impus alianța cu cei aflați de partea fărădelegii, dar știu un lucru: instituțiile statului nu trebuie să fie uzurpate de cei care au im­presia că, ajunși la putere, încă trebuie să reprezinte interesele de partid, nicidecum ale tuturor cetățenilor. De unde am tras concluzia unei asemenea alianțe? Din pro­iectele dezbătute și votate de Executivul și Legislativul nostru în ultimul an, la care adaug hotărârile adoptate de parlament și declarațiile belicoase ale unor parla­men­tari.

 

Cum ar trebui să funcționeze lu­crurile în România? Dacă ar fi respectată Constituția, par­la­men­tul ar face legi, guvernul le-ar pune în aplicare, iar justiția i-ar sancționa pe cei care le încalcă. Cele trei puteri s-ar respecta una pe alta, do­sa­rele nu ar fi blocate de niciunele, vi­no­văția ar fi stabilită la sfârșitul unui proces rapid și imparțial. Condamnarea cu exe­cu­tare ar conduce la depunerea imediată a persoanei în penitenciar, care ar sta acolo până la ispășirea pedepsei, și, doar în mod excepțional, ar putea ieși mai devreme.

 

Cum se întâmplă la noi? Parlamentul face legi în regim de urgență fără justificare, unii judecătorii sunt folosiți pe post de consilieri, guvernul lucrează pentru par­la­ment sau în locul acestuia, parlamentul blo­chează anchetele procurorilor vizând miniștri sau parlamentari; când intră prea mulți de la partid în penitenciar, se dă o lege care le premiază activitatea inte­lec­tuală sau îi pune în libertate pentru că nu au condiții de hotel.

 

De ce au succes asemenea demersuri? Păi, iată cum se gândește în România: este fi­resc că un om al legii este hulit seară de seară la televiziuni, pe când unul al fă­ră­delegii este albit, astfel încât românii de­rutați ajung să aleagă infractori în par­la­ment. Asupra unui magistrat planează pre­zumția de abuz, pe când un mare in­frac­tor se bucură de prezumția de nevi­no­vă­ție. Pentru magistrați se vorbește de răs­punderea lor, pe când în cazul infrac­to­rilor se vorbește de grațierea lor. Oamenii legii fac parte din binoame sau nu știu ce „stat paralel“, pe când infractorii din gru­purile organizate dovedite sunt eroii care se luptă cu sistemul. Omul simplu trebuie să aștepte cu mâna întinsă 5 lei în plus la salariu sau la pensie de la stat și trebuie să tacă din gură când se fură 20 de milioane de euro din bugetul statului.

 

Toate aceste constatări sunt rodul unei po­litici de manipulare grosieră permisă de dis­pariția incriminării in­frac­țiunilor de insultă și ca­lomnie (deși există două de­cizii ale Curții Cons­ti­tu­ționale care obligă par­la­men­tul să le rein­cri­mi­ne­ze), de emisiunile de te­ro­rism mediatic de la te­le­vi­ziunile atașate partidelor ne­sancționate de Consiliul Național al Au­dio­vi­zua­lu­lui, de lipsa de reacție a populației flămânde, care nu își cunoaște drepturile, de ineficiența sistemului re­pre­siv al statului, care mult prea multă vre­me a creditat infractorii, sperând în re­inserția acestora.

 

Anul acesta a abundat în inițiative și decizii care au arătat tuturor intențiile de a legaliza abuzul și a lipsi de eficiență sis­temul judiciar. Să ne amintim:

 

2017 a început cu zvonurile despre un pro­iect al amnistiei și grațierii, dezvăluit de președintele țării. Deși guvernul a negat inițial, proiectul a apărut totuși. Nu unul, ci două: un proiect de modificare a Co­dului Penal și de Procedură Penală, un altul de amnistie și grațiere care îl viza pe președintele Camerei Deputaților. Lumea a ieșit în stradă. Cu toate acestea, în noap­tea de 31 ianuarie spre 1 februarie, a apă­rut în Monitorul Oficial OUG 13 cu privire la coduri, în timp ce proiecul pe amnistie și grațiere a fost trimis la parlament. 600.000 de oameni în toată țara au pus o presiune uriașă pe guvern, care, prin OUG 13, a intenționat să se legalizeze furtul din banul public până în 20.000 de lei. După nici o săptămână s-a renunțat la această prevedere. Și în curând și la guvern.

 

Noul ministru al Justiției a anunțat că vrea control la DNA și Parchetul General, mo­tiv pentru presa aservită să speculeze do­rința de revocare a celor doi capi ai aces­tor instituții. S-au terminat între timp și controalele, rapoartele au și fost dezbătute și... nimic.

 

Între timp, a fost sesizarea din partea Avo­catului Poporului către Curtea Cons­ti­tu­țională, care a decis că o persoană con­damnată penal poate fi numită în guvern dacă a fost reabilitată. Ce grijă are Ro­mâ­nia, care se pretinde stat de drept: să dis­cute dacă infractorii dovediți și con­dam­nați pot conduce țara! Aceeași Curte Cons­tituțională a mai avut de lămurit două aspecte: dacă se pot ancheta membrii gu­vernului când adoptă hotărâri și or­do­nanțe – iar răspunsul avea să închidă do­sa­rul pentru OUG 13, dar să îl permită pe cel pentru insula Belina: când e vorba de un act normativ, nu se poate ancheta, când e vorba de un act individual, se poa­te ancheta.

 

Fără nicio avertizare publică, a in­trat în vigoare legea recursului com­pensatoriu: dacă nu s-au pu­tut elibera penitenciarele de co­rupți prin grațiere dedicată, s-au eliberat de sute de oameni prin grațiere mas­cată - 6 zile în plus s-au adunat la 30 de zile executate de deținuți. Numai că au ie­șit afară hoți, tâlhari, pedofili, violatori. Recidiviștii au început după prima săp­tă­mână să se întoarcă de unde au plecat.

 

În vară, ministrul Justiției a plusat: pe 23 august a anunțat că urma să se modifice modalitatea de numire a șefilor de la Mi­nisterul Public, să facă funcțională răs­pun­derea materială a magistraților și să pună Inspecția Judiciară sub autoritatea mi­nis­terului. După un deceniu și ceva de re­for­mă, situația ar fi trebuit să revină ca îna­inte de 2004, când cariera magistraților de­pindea de politic. Împotriva acestor pro­pu­neri, peste 4.000 de magistrați și 100 de ONG-uri s-au opus nominal, aten­țio­nând ministerul, publicul și comunitatea diplomatică. Presiunea a fost suficient de mare ca ministrul să dea înapoi.

 

Însă proiectul a răsărit direct în curtea parlamentului, ca inițiativă proprie. Puțin cos­metizat, relua aceleași idei în trei pro­iecte distincte pentru fiecare lege a jus­tiției. Numai că aici s-a procedat la un ar­tificiu: s-a declarat procedură de urgență, s-a făcut o comisie mixtă pentru a se evita două rânduri de dezbateri în fiecare Ca­meră și s-au analizat în câteva ore sute de amendamente. Aceasta nu numai că a fost un simulacru de dezbatere, dar a și fost girat de două asociații fantomă de ma­gis­trați, considerate „opoziția de serviciu“ din justiție. Deși, între timp, Raportul de țară a atras atenția asupra faptului că tre­buie cerută opinia Comisiei de la Veneția pe modificările intenționate, lucrările nu s-au oprit.

 

Pe nevăzute, au trecut totuși două mo­di­ficări: una vizând infracțiunea de conflict de interese din Codul Penal și una vizând conflictul administrativ de interese din Le­gea ANI.

 

Înainte să se dea un vot final pe legile jus­tiției, a mai apărut un proiect: modificări ale codurilor penale justificate de o d­i­rect­i­vă europeană privind prezumția de ne­vi­no­vă­ție. Deși majoritatea chestiunilor impuse de directivă sunt deja în legislație, s-a pro­fitat de această ocazie pentru a se in­tro­duce modificări ale legislației penale: se în­curajează intimidarea martorilor de către suspecți și inculpați, se instituie ne­pe­dep­sirea celor care comit infracțiunea de măr­turie mincinoasă, se prevede pen­tru pri­ma dată că este infracțiune – nu doar aba­te­re disciplinară ca până acum – aplicarea legii cu rea-credință sau gravă ne­glijență de către magistrați, se îm­pie­di­că re­des­chi­derea dosarelor clasate, dacă au trecut mai mult de 6 luni, se împiedică luarea mă­surii preventive pentru cei care comit infracțiuni economice, se renunță la unele mijloace de probă necesare pen­tru a do­ve­di săvârșirea unor infracțiuni, se re­stric­ționează informarea publicului cu privire la cauzele penale până în faza de judecată. De ce sunt grave aceste mo­di­ficări? Pentru că de ura politicienilor îm­potriva DNA vor profita pedofilii, tâlharii, hoții.

 

Opinia mea, ca judecător cu ex­periență de 20 de ani în sis­tem, este că procesul penal în România e total dezechilibrat. De câțiva ani se fac modificări pentru a-i favoriza pe suspecți și pe in­cul­pați. Victima este dispărută din peisajul pro­cedural și unde apare e insignifiantă. Cel cercetat are toate drepturile posibile, ca­re chiar se vor înmulți. Avocatul său e pre­zent la televizor pentru a-l înfiera pe magistrat. Mai e puțin și organele legii își vor cere scuze că îi deranjează pe suspecți și le vor plăti taxiul inculpaților. Există o prezumție de abuz al omului legii, per­pe­tuată ca un laitmotiv al acestor modificări, care nu e firească. Cei mai mulți dintre noi suntem recrutați prin concursuri, du­pă 1990, doar pentru noi sunt prevăzute condiții de competență la intrarea în pro­fesie și nu avem nicio legătură cu fostul sistem politic al țării. Nu suntem nici mai buni, nici mai răi decât românii. Avem și noi „portocalele“ noastre stricate, dar ele trebuie rapid descoperite și înlăturate din sistem. Dar nicidecum să se modifice le­gis­la­ția pentru a-i proteja pe răufăcători!

TAGS : Le­gea ANI DNA Codul Penal Mi­nisterul Public
Comentarii
?????? 2017-12-31
Cu referire pe la "teoria drepturilor și a obligațiilor" ? Considerați legal domnule judector ca niște decidenți din aceste vremuri sau din alte vremuri să lase datorii de plătit sau alte "sarcinii" unor persoane care nu participă la vot , neavând încă drept de vot sau chiar și celor care le-a fost restrâns dreptul de a vota ?
?????? 2017-12-30
Considerați că domnul Dănileț ar mai trebui să mai zică și altora că este judecător și a participat la un protest împotriva legilor justiției deși zice că magistrații nu ar trebui să fie întrebați despre legile din domeniul justiiei că ar fi imixtiune în politică neconstituțională ?
MIHAI 2 2017-12-23
Catalonia scrie pe noi ! De fapt pe voi. Noua curte a Regatului Transilvaniei va avea nevoie nu numai de un Premier ultraflexibil ca Boc , care sa ureze - in romana si maghiara / Bine-ati descalecat in regatul Vostru, Majestatilor ! / Lui Charles i si Reginei Camila. Nu vor fi neceari doar Sambelanul Rus, Contele Puscas etc . Vor fi necesari si purtatori de peruca capabili sa maimutareasca convingator activitatea instantelor britanice. Abuzul comis de MITICI cu legile justitiei si sminteala catalana ofera o sansa unica pentru o tradarea eroica.
?????? 2017-12-21
Ținându-se cont și de reglementările referitoare la protecția datelor cu caracter personal ? Remarcați totuși că procesele au caracteristica de a fi "îndeosebi publice" ?
?????? 2017-12-21
Ce opinie aveți totuși despre verificări ale procurorilor și judectorilor de către Inspecția Judiciară, verificări precum cele cu descărcările de gestiune ale Curții de Conturi ,la instituțiile publice, și de înaintarea dosarelor judecate în instanțe și a celor finalizate de către procurori cu "diverse rezoluții" ,care nu mai sunt înaintate instanțelor, după verificările Inspecției Judiciare, către Arhivele Naționale, conform Legii Arhivelor Naționale, și pentru a putea fi "studiate" de doritori ,în limitele legii accesului la informațiile de interes public, binențeles?
Sergiu Simion 2017-12-20
Foarte buna prezentare a problemelor justitiei, dar absolut tardiva . Acesta este pretul platit de justitie pentru complicitate prin "intoarcerea privirii" de la decivilizarea si dezumanizarea societatii romanesti in care statul de drept tinde sa se transforme intr-un stat al penalilor in care crima si furtul sunt pedepsite simbolic sau chiar de loc. Radacina raului se afla d in anii `90 cand justitia "democrata" a ignorat in mod voit si crimele comunismului pentru o jumatate de secol, si crimele Revolutiei din 1989 , si crimele Mineriadei din 1990 ( vorba cinica a judecatorului Danilet : "acum nu se mai poate face nimic !" uitand intentionat de faptul ca niciodata nu se prescriu crimele impotriva umanitatii ) , iar prima constitutie a Romaniei facuta tot de ...juristi (!) a dat liber la furat ( "averea dobandita se presupune a fi licita ") abandonand tara in mainile ticalosilor . In esenta, pe cine nu lasi sa moara nu te lasa sa traiesti, iar justitia a ajuns sa fie vanata exact de catre cei pe care s-a facut ca nu-i vede si i-a tolerat , iar acum striga dupa ajutor singura speranta reala fiind poporul numit de unii "prost" si care ingheata in strada fugarit de jandarmi .
Gheorghe Popescu 2017-12-19
Romanii au tara pe care o merita. Lasati povestile mioritice cu poporul bun si blind, priviti realitatea in fata. Cit de prost poti sa fii sa idolatrizezi un primar corupt, sa iesi in strada pentru el? Cit de idiot poti fi sa sustii un parlamentar hot? Cum poti tolera un Tariceanu, sau un Dragnea? Un parlamentar mitraliera? un Nicolae? Unde e PNL? Cind PNL a dezmembrat partidul lui Basescu, sa-i inchida gura, unde erau romanasii? Romanii nu sint prosti, sint doar la fel de corupti ca cei care ii conduc. Inapoi la rusi! Lasati Europa in pace, ca n-are nevoie de curvele, de hotii si de cersetorii din Romania. Ce folos ca sint si romani onesti care vor sa aiba o viata decenta intr-o tara decenta, daca vin la pachet cu toate zoaiele! Romanii rid de rusi, le considera pe rusoaice curve si pe rusi betivi. Dar ei ce sint? Sint pline bordelurile Europei de romance, le plingeti de mila, saracutele. Si hotilor le plingeti de mila si va burzuluiti toti la cite un primar italian sau francez, saturat de apucaturile romanesti. Toti sint impotriva romanilor, iar romanii sint buni de pus la rana. Atita doar ca rana aia a dat in cangrena, si nu mai aveti tap ispasitor pe care sa dati vina. Sa va fie de bine!
TUFLER MARIANA 2017-12-19
FELICITARI DOMNULE DANILET!
MARIANA TUFLER 2017-12-19
Felicitari Domnule Danilet! Va multumesc pentru expunerea prin care ne aratati cu o mare elocinta situatia dezastruoasa spre care se indreapta aceasta tara! Sunt atat de bulversata incat nu imi gasesc cuvinte suficiente in vocabular pentru a-mi arata revolta! Indraznesc sa sper, desi am momente de cumplita deznadejde, ca oamenii ca dumneavoastra din justitie si din alte domenii, tinerii, studentii acestei tari, care au viitorul in fata si o cauza, o motivatie mare pentru care sa lupte, sa opreasca acest dezastru! Ma gandesc cu amaraciune ca in perioada aceasta a anului comemoram eroii cazuti in revolutie in 1989, televiziunile dadeau imaginile cu evenimentele de atunci, retraiam cu emotie acele zile! Acum nu mai avem timp sa varsam o lacrima pentru acei tineri eroi, pentru parinti care au lasat in urma lor copii orfani, sau mame si sotii indurerate ca sa traim aceasta unica viata pe care o avem, in demnitate, in libertate, iar intelectualii adevarati sa-si poata aduce contributia la progresul si prosperitatea acestei tari, acordandu-li-se respectul cuvenit! Nu mai avem timp! Timpul nostru este furat de canalii abjecte! Felicitari Domnule Danilet, dumneavoastra, colegilor dumneavoastra si tuturor celor care lupta sa opreasca aceasta gasca de golani!
Petru Sava 2017-12-28
Nu cred că trebuie minimalizate chiar așa proverbele, doamnă, nici Kant nu ar fi de acord cu Dv. E adevărat, baba poate renunța la pieptănat și recurge la scobit în dinți (vedeți Monica Macovei).
MARIANA TUFLER 2017-12-21
Kant spunea: "Proverbele constituie limbajul plebei si fac dovada lipsei totale de agerime in societatea lumii rafinate.", sau "Cel ce nu e cultivat e brut, cel ce nu e disciplinat e salbatic."
Petru Sava 2017-12-20
Există și un proverb potrivit, doamnă! Țara arde și baba se piaptănă....
Petru Sava 2017-12-19
Ca de obicei, forțați logica, imaginând comploturi și lovituri de stat, când ați fost ani de zile pionul lui Băsescu în CSM. Poate ar trebui să aveți un profil mai puțin vizibil după prestația Dv penibil-extrovertită, atâta vreme. Acum forțați logica, în trecut forțați legea. Normal că nu doriți legea schimbată, tare v-ar mai plăcea s-o forțați în continuare, după rețeta idolului Dv, Traian Băsescu. Mult succes!
nick 2017-12-19
Liderii psd niste lupii parsivi in blanuri de oi,din turma proprie.
Total 14 comments.
Recomandari
19489
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22