Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFÎşi rupe dinţii Dragnea în revocarea lui Kövesi?
2018-02-27
18
Cererea de revocare a Laurei Codruța Kövesi de la conducerea DNA este încununarea campaniei de linșaj mediatic și a numeroaselor tentative legislative de știrbire a atribuțiilor DNA dusă de coaliția PSD-ALDE.

 

Analizat la rece, raportul pre­zen­tat de ministrul Tudorel Toader pare mai mult un cadou otrăvit oferit alianței politico-mediatice care vrea în­lă­tu­rarea lui Kövesi. Este atât de lipsit de consistență ar­gumentativă și de substanță juri­di­că, ba chiar la li­mita legii, plin de bazaconii, de inexac­tități, con­siderente per­so­nale, scoateri din context și răstălmăciri, încât președintelui Iohannis nu-i va fi deloc greu să-și întemeieze re­fu­zul evocării. Scris pentru satis­fa­ce­rea celor mai înverșunați poli­ti­cieni angajați în lupta cu „statul paralel“ și pentru publicul An­te­nei 3 și RTV, rechizitoriul lui Tu­dorel Toader i-a servit pe tavă lui Iohannis toate argumentele ne­ce­sare pentru respingerea re­vo­cării lui Kövesi.

 

Ce urmărește Dragnea?

 

Puțin probabil ca Tudorel Toader să nu fi fost conștient de hibele majore ale rechizitoriului său, dar a ales să-și facă praf au­to­ri­ta­tea epistemică pentru a-și men­ține funcția, așa cum Alina Mun­giu Pippidi a ales să expună pu­blicului falsitatea autorității sale ”deontice”, susținând raportul. In­teresant este însă că liderii coa­li­ției, Dragnea și Tăriceanu, au bă­gat capul la cutie și au transmis ordinul pe unitate: negați că ur­mărim suspendarea lui Iohannis dacă n-o revocă pe Kövesi. Cum de revocat e clar că Iohannis n-o revocă (a spus-o deja suficient de clar), în logica acțiunii de „de­capare“ a DNA trebuia să urmeze suspendarea. Strategia pare însă mai complexă. Mulți analiști se întreabă ce urmărește Liviu Drag­nea, regizorul și scenaristul aces­tei acțiuni politice al cărei final are totuși puține șanse să fie un suc­ces. Ce câștigă și ce pierde din această nouă criză pe care a declanșat-o?

 

Congresul și revocarea

 

Un prim beneficiu este că a de­monstrat conducerii partidului - baronilor, pe­na­lilor și celor care îl suspectau de în­țelegeri și ne­go­cieri oculte - că lup­tă „pe bune“ cu DNA și face tot ce depinde de el pentru a scăpa de Kövesi. Con­vo­ca­rea peste noapte a congresului extra­or­dinar (după ce inițial îl refu­za­se)

D-ale lui Tudorel Toader

„Numeroasele ieșiri publice ale procurorului șef DNA cu privire la legile justiției, afirmațiile de o gravitate fără precedent și nereale ale au afectat iremediabil imaginea României. Această situație nu poate continua întrucât vorbim, deja, de interesele naționale și protejarea acestora, iar orice autoritate publică ce o va tolera în continuare își va asuma acțiunile desfășurate în detrimentul interesului național.“

 poate fi citită în această cheie și arată că revocarea era decisă încă din 14 februarie (data anun­țu­lui lui Dragnea), precedată fi­ind de extrem de bine coor­do­na­tul atac mediatic de la Antena 3 și RTV, la care s-a muncit câteva săptămâni, așa cum reiese din stenogramele publicate de DNA. Relația directă dintre congres și revocare devine acum trans­pa­ren­tă: Dragnea are legitimitatea să schimbe fără fricțiuni garni­tura de vicepreședinți, să-i în­lă­ture și pe ultimii contestatari, să modifice statutul partidului și să se poziționeze drept candidat la prezidențiale. Un alt beneficiu es­te că și-a remobilizat propriul elec­torat, dându-i un os nou de ros prin mutarea dezbaterii pu­blice de la „revoluția fiscală“ și urmările ei catastrofale în salarii, inflație și deficit comercial, su­bi­ect care făcea agenda și îi nemul­țu­mea inclusiv pe bugetari. Poate fi însă un avantaj pe termen scurt.

 

Iohannis, erou pe mâna PSD

 

Pe de altă parte, dezavantajele pentru PSD și Dragnea personal sunt mai multe. Așa cum s-a re­ac­tivat publicul PSD, tot așa și cel anti-PSD a primit un nou im­puls. Și încă ce impuls! De la pri­mele ore de după anunțul lui Tu­dorel Toader, mii de oameni au ieșit pe străzi în marile orașe, la fel duminică seara, pe un ger nă­prasnic. E un electorat în creș­tere, după cum arată sondajele de opinie, pe care PSD (și nu opo­ziția) reușește să-l mențină per­manent în priză. Greșeala majoră a PSD este însă că l-a repoz­ițio­nat pe președintele Iohannis drept jucător, după ce acesta își ostilizase susținătorii prin ac­cep­tarea fără crâcnire a Cabinetului Dăncilă, exact pe subiectul la care aceștia rezonează din plin: an­ticorupția și Kövesi. Chiar da­că nu împinge lucrurile spre sus­pendarea președintelui (așa cum se prefigurează în momentul aces­ta, deși bănuiesc că e vorba doar de o stratagemă), Dragnea are o problemă: va fi obligat să-l transforme pe Iohannis în ina­mi­cul numărul 1, să declanșeze campania mediatică împotriva acestuia, să-l confrunte la scenă des­chisă. Altfel, va ieși înfrânt fără drept de apel în fața lui Io­hannis și va fi perceput ca atare de opinia publică, mai ales după atâta tevatură. Și până acum pre­ședintele a fost acuzat că pa­tro­nează „statul paralel“ și „abuzu­rile“ lui, vocea cea mai sonoră fiind a lui Tăriceanu, dar este de așteptat ca în viitor campania de demonizare să se fixeze în special pe șeful statului, cu Dragnea vârf de lance. Rezultatul? Tema co­rup­ției, a luptei cu justiția, cu Kö­ve­si, cu DNA și cu tot ce mișcă în zona asta va deveni principala temă a viitoarei campanii. E un teren pe care PSD nu e avantajat, iar Dragnea cu atât mai puțin, în special dacă va candida: poate cel mult să-și conserve propriul electorat, ceea ce nu este însă suficient în perspectiva ale­ge­ri­lor. Pe de altă parte, fără în­fie­rarea „statului paralel“ și a tan­demului Kövesi-Iohannis, PSD rămâne fără obiectul muncii și din spatele perdelei de fum va ieși cealaltă temă majoră pe care se tot screme s-o îngrope: bu­ta­foria creșterii salariilor.

 

Stratagema apelării la CCR

 

Deși varianta suspendării nu poa­te fi scoasă din calcul, se profi­lează ca etapă intermediară o strategie centrată pe contestarea la Curtea Constituțională. Observăm că vuvuzelele media și majoritatea vectorilor de opinie din PSD, printre care și pr­e­mie­rul Dăncilă, avansează ideea că președintele ar fi „obligat“ s-o revoce pe Kövesi, altfel se va ajun­ge la un „conflict de natură constituțională“. PSD e lovit de amnezie, pentru că, așa cum a ex­plicat Augustin Zegrean, fostul președinte al CCR: „Dacă Pre­şe­dintele României nu ar avea ni­ciun drept de examinare şi de apreciere asupra propunerilor făcute de CSM pentru numirea judecătorilor şi procurorilor sau în anumite funcţii de con­du­cere, dacă nu ar putea refuza numirea nici motivat şi nici mă­car o singură dată, atribuţiile Pre­şedintelui României (...) ar fi golite de conţinut şi importanţă, așa cum se arată în Decizia CCR 375/06.07.2005“. Mai mult ca sigur că PSD sau guvernul vor ataca la CCR decizia de res­pin­ge­re a revocării semnată de Io­han­nis, mizând că ea va fi acceptată. Complicat, pentru că, totuși, Curtea a declarat ne­cons­ti­tu­țio­nal ar­ti­colul din legile justiției care spu­nea că șeful statului nu poate res­pinge decât o singură da­tă, mo­ti­vat, propunerea CSM pentru pre­ședintele Înaltei Curți. Dar nimic nu este exclus. O de­ci­zie fa­vo­ra­bilă PSD-ului, care să de­cla­re ne­constituțional actul lui Io­hannis de respingere a revocării lui Kövesi, ar deschide noi opor­tu­­nități pentru coaliție şi ar fi mo­tiv pentru suspendarea peședin­telui.

 

Suspendarea sau sinuciderea PSD

 

Iohannis: o susțin pe Kövesi

 „Prestația pe care a avut-o domnul Tudorel Toader, sincer, nu mi-a plăcut, ceea ce a prezentat a fost lipsit de claritate. Nu au fost motive temeinice pentru a propune revocarea, legea prevede destul de detaliat condițiile de revocare. Am spus în repetate rânduri că DNA face o treabă bună, o susțin pe doamna Kövesi, susțin și activitatea DNA, iar ceea ce am auzit aseară nu a fost de natură să-mi schimbe opinia.“

Este deci posibil ca Dragnea și cartelul penalilor să fie atât de disperați de perspectiva ca Kö­vesi să-și ducă mandatul la bun sfârșit, iar dosarele și con­dam­nă­rile să meargă înainte, încât să nu accepte inutilitatea zbaterilor de peste un an și să treacă și această linie roșie. Unicul avantaj major pentru ei ar fi că Tă­ri­cea­nu, în cele 30 de zile de in­te­ri­mat la Cotroceni, îi va schimba nu doar pe Kövesi și Lazăr, ci și pe toți adjuncții și șefii de secție deveniți indezirabili și va instala în locul lor niște marionete pese­diste.

 

În rest, suspendarea e sinucidere curată pentru PSD. Ar fi a treia suspendare (ratată) a preșe­din­telui atunci când partidul s-a aflat la putere, toate din același motiv: îngenuncherea justiției și a statului de drept. Imaginea Ro­mâniei va fi praf și pulbere și sanc­țiunile aplicate vor fi pe măsură. Problema e că PSD nu dă multe parale pe soarta Ro­mâ­niei. În plan intern, nu doar că Iohannis se va întoarce victorios la Cotroceni, având în buzunar al doilea mandat, dar și opoziția va crește spectaculos. Pentru că, în­tr-un referendum pentru demi­terea președintelui, implicarea și rolul opoziției devin determi­nan­te. Este ocazia miraculoasă pen­tru ieșirea ei din băltire. Să nu ui­tăm că în 2009, la alegerile par­lamentare, la nici doi ani de la referendumul pentru demiterea lui Băsescu, PDL a câștigat de unul singur mai multe mandate decât alianța PSD-PC. Deci, dacă vrea să piardă nu doar pre­zid­en­țialele, ci și parlamentarele, PSD nu are decât să meargă la sus­pen­darea lui Iohannis.

 

PS. Sectia de procurori a CSM a  da aviz negativ cererii de revocare. Ministrul a avut o prestatie vadit rau-voitoare, iar Kovesi a demontat punct cu punct toate acuzele, dintre care unele, cum e cea cu CEDO, s-au dovedit minciuni sfruntate. Mi-a retinut atentia faptul ca Toader a enuntat si el posibilitatea sesizarii CCR daca Iohannis refuza revocarea.Semn ca asa e planul.

TAGS : dragnea revocare kovesi tudorel toader iohannis suspendare DNA curte constitutionala
Comentarii
Vicentio B. 2018-02-28
CEL mandru autointitulat ALFA – NUMERIC “MIHAI 2“ isi continua etalarea propriului concept
in “FORMAT A3”, deoarece, anterior si-a “deschis partia” propriilor elucubratii pe acest Site cu formularea CAMELEONICA “Revista 22 este un model de protejare a libertatii de exprimare.”.
Personal, sunt adeptul criticilor venite din partea celor care respecta apriori insusirile notiunilor de BUNA – CREDINTA, DECENTA, OBIECTIVITATE. In acest sens:

1.
Imi readuc aminte de faptul ca, folosind acest Site, l-am intrebat , in urma cu ani, in mod si sens MORAL / DECENT pe “MIHAI 2” daca stie ceea ce inseamna notiunea de “Justizsyllogismus” ? Mi-a raspuns. NU STIU! Mi-a transmis ca, a cautat indelungat pe Internet si nu a gasit. DACA – totusi - “MIHAI 2” se afla in DEFICIT recunoscut de minilale cunostinte juridice & logica, dar se aliniaza aici prin formularea “camaradul meu Tudorel”, denota sinceritatea / fermitatea afinitatii lui, fata de cel care folosind metoda in “DIAGONALA” (Dr. TT) a ajuns sa fie SINGURUL care A VOTAT pentru EL in declansarea propunerii de revocare a Sefei DNA. In acest context intreb: a reusit – intre timp - sa “gaseasca” explicatia cu privire la notiunea ““Justizsyllogismus” ?

2.
Personal recunosc: NU am inteles cum a ajuns “MIHAI 2” la procentul de 49% din formularea “Acelasi esec este de doar 49% daca avem in vedere ca de fapt cel care a condus cu stralucire dezbaterile de ieri a fost camaradul meu Tudorel , in timp ce majoritarii nu isi gaseau de fel ritmul si se tot intrebau cum sa faca sa-i insceneze un autodenunt” ?

3.
In acest context de logicii matematica etalate de “MIHAI 2” il rog sa realizeze ca are in fata urmatoarea relatie formata – vizibil - din SAPTE SEGMENTE (sapte bete de chbrit)

VII = I

si sa incerce a raspunde la urmatoarea intrebare: cum poate ca, dintr-o singura miscare a unui segment din partea stanga, sa stabileasca EGALITATEA necesara ?

PS. Rog decenta in raspuns

adriana 2018-02-28
Mă miră inconsecvența opoziției, care, atunci când Tudorel a decis că revocarea lui Kovesi nu se impune, a comentat cu satisfacție ce bun profesionist este ministrul justitției și cât de bine judecă el faptele. Mă miră iar că opoziția ”a uitat” că avizul pentru propunerea de numire a lui Kovesi a fost negativ, iar Băsescu s-a șters undeva cu el și tot a numit-o. Atunci nu era important avizul? Cât fariseism! Vă supără înregistrările făcute publice de Antena 3? Dar comportamentul procurorilor și lipsa lor de profesionalism, abuzul de putere, mârlănia și golănia lor nu vă supără? Vă ascundeți în spatele afirmației că ”un infractor” a făcut aceste înregistrări? Cine voiați să le facă? Cineva care nu e acuzat de nimic și care nu calcă pe la DNA?
Și de ce să nu își dea demisia Kovesi? Nu ea patronează toate abuzurile? Doar a spus că știe ”milimetric” tot ce fac procurorii ei din subordine. Să fie revocată! Sunt destui procurori (neplagiatori) mai competenți, cu adevărat verticali și mult mai bine educați în România care pot îndeplini această funcție, precum și funcțiile celor doi golani de la Prahova.
Vicentio B. 2018-02-28
@adriana. 1). Eu, daca as fi in locul dvs. asi raspunde lui "Liviua din Timisoara" , care va sesizeaza
fapte & adevaruri, care NU pot fi SEPARATE. 2) NUMITI DOUA cazuri concrete in care, conform raportului dr. TT - Sefa DNA este implicata DIRECT ia a se fabrica dosare pentru a solicita condamnarea desi NU ar fi fost cazul. 3) NUMTI DOUA EXEMPLE (Nume, Prenume) din categoria afirmatiilor dvs.. "Sunt destui procurori (neplagiatori) mai competenți, cu adevărat verticali și mult mai bine educați în România care ...".
Liviu din Timisoara 2018-02-28
Stimata doamna, este de remarcat tonul dumneavoastra sincer, din care razbate dorinta de dreptate. Desigur ca , atunci cand evaluezi un om aflat intr-o functie de prima raspundere , trebuie sa numeri bilele albe si pe cele negre ... sa vezi in ce masura balanta inclina spre dreptate. Stiti de ce, personal, nu am incredere in buna credinta a unui post precum Antena 3 ? Fiindca este patronat de catre un fost prim securist. Pricepeti asta ? Pricepeti ca acesta si-a acumulat averea din valuta furata de la Ceausescu, pe cand conducea acea agentie in Cipru ? Stiti ce avea de facut ? De controlat afacerile lui Ceausescu cu lumea araba, in materie de armament, in special cu Gadafi. Pricepeti ca , securitatea, transporta saci cu bani negri , de la Gadafi ? Si ca banii astia treceau pe sub nasu lui Voiculescu ? Deci, stimata doamna, nu primesc lectii de la unul, cu bani foarte multi, care apare la propriul post TV si face calendarul de destituire a Presedintelui Romaniei, ca la el in sufragerie ... fiindca atunci ar deveni un Escobar al Romaniei. Basescu, cu absolut toate bubele sale din cap, fusese un produs al votului, al democractiei...nu al bunului plac al unuia. Ala cu bani multi ar fi fost mai puternic decat Presedintele tarii ...ceea ce ar fi fost cumplt de periculos. In ceea ce priveste numirea sau destituirea sefului DNA , de catre un ministru al Justitiei ( prin excelenta produs politic ) ... as fi de-acord daca Parlamentul ar da urmatoarea lege: salariul si toate veniturile oricarui parlamentar sa fie 24 din 24 de ore publice iar FISC-ul sa aiba un departament destinat lor, exclusiv.( Asa am afla din ce surse de venit are Dragnea averea pe care o detine, fiindca de cand il stim , obiectul sau de activitate este politica. )
In ceea ce priveste cazul celor doi procurori, povestea este cam suspecta: fie sunt doi tampiti dusi de nas, fie sunt doi cumparati. Doi tampiti fiindca au uitat ca oriunde in lumea asta, capturarea unei caracatite implica riscul de a pica la intelegere cu cate unul dintre cei prinsi ...dar asta este rufa interna...intr-o faza preliminara a unui dosar.De unde credeti ca-si pot lua procurorii informatiile? Ii roaga pe aia sa vina la spovedanie ? Dar, tehnic vorbind, si a doua varianta este de luat in seama.
Vicentio B. 2018-02-27
“ADIATUR ET ALTERA PRRS!” (Seneca)

Dr. TT, Ex- Judecator CCR , a incalcat LEGEA DE BAZA. A condamnat – a cerut revocarea Sefei DNA, fara a oferi acesteia – ANTERIOR – posibilitatea de replica la MEGA – acuzatiile aduse oficial in format “DIAGONALA”, lasand pe jurnalistii de fata - la cele doua asa zise conferinta de pressa – FARA DREPT DE A PUNE INTREBARI. NUMAI un anumit mod/sistem de gandire in “DIAGONALA” - "MADE Dr. TT", subordonat “HABEMUS DRAGNEAM” poate sa-si permita a NEGA, NE – folosind, din motive de INEPTIE/IMPOSTURA, caracteristicile notiunii de ARGUMENT, continutul articolului semnat de Andreea Pora.
Vicentio B. 2018-02-28
ROG SCUZE !
Evident, corect este: PARS !
Vicentio B. 2018-02-27
ESEC 100% pentru Dr. TT - DIAGONALA - & ALFA-NUMERICUL "MIHAI 2" !
MIHAI 2 2018-02-28
Esecul meu multumiri de la mama - fericita ca am ajuns persoana importanta - titular de esecuri la nivel republican) si al lui Tudorel nu este de 100% ci doar de aproximativ 84% daca ne luam dupa voturile exprimate..6 la 1. Acelasi esec este de doar 49% daca avem in vedere ca de fapt cel care a condus cu stralucire dezbaterile de ieri a fost camaradul meu Tudorel , in timp ce majoritarii nu isi gaseau de fel ritmul si se tot intrebau cum sa faca sa-i insceneze un autodenunt.

In realitate nici nu se poate vorbi despre un esec daca avem in vedere ca solutia nu a fost data de CSM - organ care ar trebui sa includa si judecatori, adica oameni obisnuiti cu judecarea , nu doar din cei deprinsi cu bataia si cu mistificarea probelor. Or , in speta s-a dat in stamba doar asa numita Sectie compusa exclusiv din procurori aflati care mai de care in relatii de subordonare piramidala intre ei , iar o parte si fata de cea ”judecata” , Plus subordonarea ca de la inculpat la procuror in care se aflau vreo doi fata de DNA.

Ma intreb - daca esecul meu a fost asa de mare, de ce nu s-a pronuntat inca ober Presedintele ? Dansul cugeta - totusi cat va mai dura ?- ca avem si dosare de rezolvat !!!

Oricum esecul sau succesul va putea fi masurat si cuantificat abia in luna APRILIE 2019 cand se incheie ultimul mandat al doamnei Kovesi. In cel mai bun caz dansa mai are la dispoztie un an si o luna in care va asculta zi de zi la televiziunile specializate dezvaluiri despre procurori din subordinea sa - care prea prietenos cu alcoolul, care execesiv de seducator in relatiile cu inculpatele si cu martorele, care mai bogat decat ar rezulta din statul de salarii, basca inregistrarile celor cu nume de citrice mistificand denunturi si declaratii de martori. E clar ca in actuala formula manageriala a DNA ul se va afla - pe nederept - intr-o stare perpetua de defensiva. Doamna Kovesi este inteligenta si foarte buna luptatoare - dar insusi razboiul pe care va fi nevoita sa il duca in continuare - pentru apararea la infinit a propriei pozitii ii va consuma toate resursele care , daca ne gandim bine , ar trebui alocate anticoruptiei. Insa , vorba lui ”gica” si a epigonului ei, ViB - ce rost are sa ne gandim atata ? Chiar nu exista un moderator care sa stearga postarile care ne indeamna subversiv sa gandim ?
Vicentio B. 2018-02-27
SESIZAREA CCR - anuntata de Dr. TT, anterior de senatorul Adrian Tutuianu,
reprezinta actiuni tip "DIAGONALA" - format folosit de Ex- Judecatorul CCR, care CU
SIGURANTA va avea aceiasi soarta: ESEC
Vicentio B. 2018-02-27

ROG verificati functionalitatea corecta a mesajului editat automat de dvs.
"The E-Mail address you have entered can not be verified, please check it! ",
desi adresa E- Mail este CORECTA
BASCA 2018-02-27
Borfasii s-au incurcat in propriile ite,prea multa dorinta de putere dauneaza grav libertatii! Kovesi nu e doar o fosta speranta ci si o confirmare a ei.Neajunsurile noastre ni se trag din prea facila relativizare a orice si a cautarii locului caldut cu orice pret.Treaba ar merge brici daca nu am personaliza atata,oamenii despre care se vorbeste mult se deoache repede,vezi Daniel Morar.
Vicentio B. 2018-02-27
Citind articolele semnate de Dora Vulcan repet:
este o prezenta EXCELENTA la Revista 22
Vicentio B. 2018-03-01
MANSARDA la care se refera ALFA - NUMERICUL "MIHAI 2" este cea descoperita de el la 28.02.2018, uitandu-se in propria oglinda sau in cea existenta intr-o frizarie de MAHALA. De aici si stilul de mahalagist al propietarului mansardei. Din aceasta MANSARDA a emis in mod repetet posesorul ei ca,

• DNA este "UN MARE GESTAPO !", dupa care "s-a autocorectat corectat" afirmand
"UN GRANDIOS GESTAPO - uitatnd inadmisbilul si anume ca, GESTAPO avea
drept embleme CAPUL DE MORT, Vulturul cu swastika (Hakenkreuz) in ghiare,
a fost o istitutie NAZISTA implicata, precum SS in EXTERMINAREA IN MASSA,

• unul din marii filozofi ai Omenirii Ludwig Wittgenstein a fost SPION KGB, racolat
de Stalin si infiltrat drept professor la Cambridge.

Posesorul acestei MANSARDE este Afla- Numericul, care REFUZA sisitematic sa-si ceara scuze
cu privire la asimilari si eblme naziste, INTERZISE si in Romania, sa citeze CONCRET PRECIS, documentele, autorii prin care s-a confirmat indubitabil ca Ludwig Wittgenstein a fost SPION KGB !

Posesorul acestei MANSARDE este cel care REFUZA - a acepta ca,
"in Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie" [art.5 (1)],
"Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara, dreptul la propria
imagine" [art. 30(5)]
"are dreptul la un mediu sanatos" (art. 35).
MIHAI 2 2018-02-28
Subsolul ca subsolul, mai grave sunt problrmele de la mansarda.
Vicentio B. 2018-02-28
@CRISTIAN SARB. Puneti deoparte evetualii "ochelari de cal", si cititi CU ATENTIA
necesara d.p.v. MORAL, articolele aparute ZILNIC la Rev. 22 - semnate de DORA VULCAN !
Asa ca, remarca "Care Dora Vulcan ?" - este ELIPTICA de LOGICA, efect posibil DIRECT al mediului inhaltat de dvs. Remrca "Ati gresit subsolul" - este cea de a doua consecinta DIRECTA.
PS. DACA totusi NU doriti/puteti sa renuntati la OCHELARI, ma refer de data aceasta la cei cu lentila de sticla,
va recomand sa folositi produsul german "Denk mit" folosit drept GLASREINIGER, adica pentru curatarea brilianta
a sticlei.
CRISTIAN SIRB 2018-02-28
Care Dora Vulcan? Ati gresit subsolul.
Sorin 2018-02-27
Dragnea a invatat lectia de la Ghita dar se mai destept. Face orice sa scape de Iohanis si de Kovesi, raportul e doar o fumigena, nici nu conteaza ce scrie acolo pot fi texte de la rubrica meteo, conteaza titlul si concluziile. Daca va vedea in ultima clipa ca se infunda, o va taia la Belgrad si de acolo in Brazilia.
emil 2018-02-27
Mai degraba isi rupe fundul.
Total 18 comments.
Recomandari
11754
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22