Vara fierbinte a fondurilor structurale

Codrut Constantinescu 27.07.2010

De același autor

Trecerea în revistă a posibilităţilor de finanţare reprezintă un exerciţiu util pentru cei care sunt interesaţi să depăşească simpla retorică a gradului de absorbţie şi sunt curioşi să afle dacă pot beneficia direct de acest fenomen menit a încuraja competitivitatea, inovarea, munca şi spiritul antreprenorial, oricât de injurios ar părea astfel de afirmaţii în astfel de timpuri prea puţin propice consumului. Însă economia de piaţă va supravieţui şi în astfel de momente de criză. Se aplică cu precizie vechiul proverb românesc: ceea ce nu te omoară te întăreşte. Din nefericire, mărirea TVA la 24% va afecta beneficiarii, căci TVA este o cheltuială suportată de către ei.

Este esenţial să se cunoască dinainte care sunt liniile de finanţare care vor fi disponibile, căci o documentaţie completă, cu şanse de reuşită nu se întocmeşte de azi pe mâine. Aproape toate autorităţile de management ale programelor operaţionale au publicat, de altfel, încă de la începutul anului, programul orientativ cu aceste lansări de apeluri, tocmai în ideea de a face derularea acestui proces, oricum destul de greoi, cât mai previzibilă. În cadrul fondurilor structurale, remarcăm două modalităţi de lansare pe piaţă a acestor posibilităţi de finanţare: ori prin apeluri periodice care cunosc un moment de început şi un altul de sfârşit al depunerii de proiecte (Programul Dezvoltarea Resurselor Umane, Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Programul Creşterea Competitivităţii Economice) sau cel al depunerii continue, până când se epuizează fondurile prevăzute pentru acel domeniu (cazul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacitaţii Administrative sau cel Regional).

Cele mai multe posibilităţi de finanţare în această vară apar în cadrul Programului de Creştere a Competitivităţii Economice şi a celui de Dezvoltare a Resurselor Umane. Astfel, în cadrul primului, funcţionează o axă prioritară intitulată Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient cu un domeniu major de intervenţie, Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, care va oferi sprijin financiar în valoare de până la 1.075.000 lei acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii, începând din luna iulie, dar şi un sprijin financiar în valoare cuprinsă între 1.075.001 - 6.450.000 lei, acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii, linie de finanţare care va fi disponibilă din luna august. În cadrul aceleiaşi axe din Programul Creşterea Competitivităţii Economice, vor mai fi disponibile apelurile Sprijin pentru implementarea standardelor începând din luna august şi, din iulie, Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare. Ştim bine cât de importantă este tehnologia informaţională pentru a accede la economia mondială şi pentru a fi competitiv. De aceea, Programul Creşterea Competitivităţii Economice are prevăzută şi o axă numită Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, care are mai multe componente numite domenii majore de intervenţie. Una dintre ele prevede susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei finanţând accesul la broadband şi la serviciile conexe (al doilea apel este operaţional începând din iulie, fără o limită temporală, depunerea fiind continuă). Un alt domeniu care se doreşte a fi încurajat este Dezvoltarea e-economiei, oferindu-se finanţare pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor, dar şi pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri.

În cadrul Programului de Dezvoltare a Resurselor Umane vor fi disponibile în lunile iulie şi august patru oportunităţi majore de finanţare. În cadrul axei prioritare 2, dedicată corelării învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi a domeniului, Tranziţia de la şcoală la viaţa activă, va fi disponibilă o cerere de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 de euro. Bugetul estimat al acestui apel va fi de 40 de milioane de lei.

Pentru promovarea măsurilor active de ocupare va fi disponibil domeniul privind dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare, oferindu-se posibilitatea depunerii de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 de euro, bugetul ridicându-se la aproximativ 105 milioane de lei. Programul de Dezvoltare a Resurselor Umane are prevăzută şi o componentă specială pentru oamenii care trăiesc în mediul rural, intitulată Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă (axa 5). În august, se prevede lansarea unei cereri de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 de euro. Bugetul aproximativ va fi de 118 milioane de lei. Ultima oportunitate de finanţare în cadrul resurselor umane se concentrează asupra promovării incluziunii sociale prin dezvoltarea economiei sociale. Cererea de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, va avea o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 de euro cu un buget aproximativ de 100 milioane de lei.

Programul Regional deţine una dintre cele mai favorabile şi atrăgătoare linii de finanţare dedicată microîntreprinderilor (societăţi care au maximum nouă angajaţi). Urmează să se publice noul ghid al solicitantului, care va lua în calcul noile prevederi legale privind aportul pe care va fi nevoit să-l aducă solicitantul, contribuţia sa din valoarea totală eligibilă a proiectului trecând de la 30% la 0%, toate cheltuielile eligibile ale proiectului urmând a fi acoperite de finanţarea publică, agentul economic fiind nevoit să acopere doar cheltuielile neeligible (TVA, comisioanele bancare, costuri aferente contractelor de leasing, achiziţionarea de bunuri second-hand etc.). Banii alocaţi acestui domeniu sunt însă limitaţi în funcţie de regiunea de dezvoltare. Atât în ceea ce priveşte Programul de Competitivitate Economică, cât şi în cel de Dezvoltare a Resurselor Umane sau Regional trebuie consultate frecvent paginile speciale dedicate acestor fonduri pe care fiecare Autoritate de Management le are, căci acolo vor fi publicate prima oară detalii despre lansările noilor oportunităţi de finanţare de tipul ghidului solicitantului, anexele necesare, locul fizic unde se depune cerea de finanţare şi termenul până la care poate fi depusă aceasta. Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală oferă în luna iulie două posibilităţi de finanţare a mediului privat (dar nu numai) de la ţară: o schemă numită Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole şi Măsura 313, Încurajarea activităţilor turistice. Această linie de finanţare este interesantă, căci îmbină atât dimensiunea privată, cât şi pe cea publică, pentru că pot depune proiecte atât agenţi privaţi care deţin pensiuni turistice, cât şi primăriile. Ce se poate face prin intermediul Măsurii 313?

Se pot construi, moderniza, extinde şi dota structurile de primire turistică având până la 15 camere. Se poate face marketing turistic, iar primăriile de la ţară pot face investiţii în infrastructura la scară mică, precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice etc. Se pot construi, moderniza şi dota centre locale de informare în scopul promovării, prezentării şi vizitării turistice, dar şi dezvolta sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spaţiul rural, conectate la sistemele regionale şi naţionale sau amenaja marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică. În plus, contribuţia primăriilor este minimă, ele fiind obligate să susţină doar costurile neeligibile, detaliate mai sus. Un astfel de proiect poate avea o valoare maximă de 200.000 de euro, bani suficienţi pentru a pune în practică idei îndrăzneţe, căci turismul rural cunoaşte şi în România un mare succes, numărul pensiunilor devenind impresionant. //

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22