Păcatele presei apud Papa Francisc

Suveranul pontif s-a arătat îngrijorat de derapajele mass-media, de lipsa unui echilibru necesar pentru îndeplinirea misiunii sale „extrem de importante“ în societatea democratică.

Brindusa Armanca 19.12.2017

De același autor

 

Mesajul papal de la sfârșitul acestui an și-a fixat ca subiect ravagiile pe care știrile false și dezinformarea le produc în societate. Anunțul a fost transmis în 16 decembrie de pre­sa Vaticanului după ce Pa­pa Francisc s-a exprimat la o întâlnire cu jurnaliștii italieni, membri ai Uniunii Presei Pe­riodice Italiene (USPI) și ai Fe­derației Revistelor Catolice Ita­liene (FISC). Suveranul pon­tif s-a arătat îngrijorat de de­rapajele mass-media, de lipsa unui echilibru necesar pentru îndeplinirea misiunii sale „ex­trem de importante“ în so­cie­tatea democratică. Fiindcă în prezent, ob­ser­va Papa Francisc, presa se lasă dominată de emo­ții, de senzaționalism, producând știri ca­re uimesc și ațâță, într-o cursă de mare vi­te­ză care eludează reflecția, informația exac­tă, corectă, verificată, stimulatoare pentru dez­vol­tarea „spiritului critic sănătos“. Oa­me­nii au nevoie să priceapă pentru a ajunge la con­cluzii juste. „E important ca opiniile și in­for­mațiile să fie oferite cu paciență și me­to­dic, ast­fel încât opinia publică să fie în stare să în­țe­leagă și să discearnă, iar nu să fie bui­ma­că și dezorientată“, a explicat suveranul pontif.

 

Papa Francisc are propriile experiențe cu pre­sa grăbită și avidă de sen­za­țional. În februarie, cuvintele sale au fost răs­tăl­mă­cite grav de mass-me­dia din toată lumea. The Guar­­dian, Reu­ters, CNN au ti­trat pe pri­ma pagină și au des­chis emi­siunile cu afir­ma­ția ului­toare atribuită Papei că „e mai bi­ne să fii ateu de­cât ca­tolic ipo­crit“. Ce spu­se­se, de fapt, su­ve­ranul pontif? Exact in­ver­sul: că oamenii ca­re duc o via­ță du­pli­ci­tară își acoperă fap­tele cu acest argument. „Și atât de mulți creștini sunt astfel, și ase­menea oameni îi scan­da­li­zează pe alții. De câte ori nu auzim - toți, prin­tre vecini sau pe aiurea - «dar decât să fii un astfel de ca­tolic, mai bine să fii un ateu». Acesta este scandalul. Distrugi. Ai o influență foarte proas­tă. Și asta se întâmplă zilnic, este de ajuns să te uiți la știri la TV sau să citești zia­rele. În ziare sunt atât de multe scandaluri și se face atât de multă publicitate scan­da­lu­rilor. Și din scandaluri vine distrugerea.“

 

Nu s-a vorbit până acum apăsat despre „pă­catul comunicării“, iar fake news nu a mai fost tema principală a vreunui mesaj papal. Fe­nomenul e serios, iar jurnaliștii sunt în­dem­nați să se gândească la asta. Jurnaliștii sunt im­plicați, cu sau fără voia lor, în ceea ce doc­trina strategică rusă a definit ca „război in­for­ma­țional“. Lipsa de acuratețe, setea de click-uri și de audiență, accelerate de rețelele so­cia­le, distrug credibilitatea presei. În aceste zi­le, Sputnik, ediția sârbească, a pus în ci­r­cu­lație o știre contrafăcută de interes larg pen­tru public despre un presupus „genocid gas­tron­o­mic“: că Parlamentul European și Co­mi­sia Europeană pun la cale interzicerea keba­bu­lui și a gyrosului în Uniunea Europeană. Din­colo de mesajul direcționat către sârbi pen­tru a in­sufla antieuropenism în perioada prea­derării, falsa informație s-a învârtit în cerc în presa de pe continent, stârnind indignare mai ales în ță­rile cu tradiții balcanice, fiind inter­pretată ca un atac mascat împotriva musul­ma­nilor. În fapt, Comisia pentru sănătate a Par­lamentului European discutase despre ris­cul fosfaților utilizați ca aditivi în alimente. Nim­ic mai mult. Însă, se știe, dezmințirile nu au aceeași forță, iar pe asta se bazează dezin­formarea.

 

O imagine recentă devenită virală a produs un alt caz de amplă manipulare: un urs mu­ri­bund, lihnit de foame din cauza încălzirii glo­bale, își trăiește ulimele clipe. Clipul video trans­mis de activistul ecologic Paul Nicklen a rupt inimile, a creat o adevărată isterie și a făcut credibilă cauza, adică topirea calotei gla­ciare din cauza emisiilor de gaze. Statisticile și cercetarea științifică contrazic fenomenul dis­pariției urșilor polari, așa cum arată și Cons­tantin Crânganu într-un articol publicat pe Contributors.ro. Există studii serioase fă­cu­te de canadieni care nu neagă poluarea, dar demonstrează că urșii polari sunt „supra­vie­țuitori remarcabili ai schimbărilor climatice“, cum arăta prof. Susan J. Crockford de la Uni­versitatea din Toronto.

 

Presa „păcătuiește“ zilnic, mustrările suver­a­nului pontif fiind nu doar justificate, ci și un semnal de alarmă puternic. „Nu ar trebui să că­deți în păcatele comunicării“: dezinformare, părtinire, calomnie, știri vechi servite ca știri noi, defăimare. Acestea se răsfrâng asupra tu­tu­ror, fiindcă „sunt păcate foarte grave care rănesc sufletul jurnaliștilor și produc daune oamenilor“, a transmis Papa Francisc jurn­a­lișt­ilor de pe mapamond.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22