Prietenii lui Putin

Alexandru Lazescu 21.10.2014

De același autor

Din Belgrad până la Sofia și Budapesta, poate în viitor și la București, liderul rus dispune de o extinsă rețea de admiratori, fani înfocați și aliați; iar UE are o mare problemă în sud-estul continentului.

Întreaga economie a Rusiei trece prin mo­mente dificile în urma sancțiunilor oc­ci­dentale. E drept, o bună parte dintre ruși declară, cu fervoare patriotică, că sunt dis­puși să renunțe la pro­du­sele alimentare occi­den­ta­le, pe care Kemlinul le-a in­terzis în semn de re­pre­salii. Dar blocarea ac­ce­su­lui la creditele bancare sin­dicalizate pentru marile cor­porații rusești nu e la fel de ușor de ignorat. Iar la un preț de sub 90 de dolari pe baril (cel actual va­riază între 83 și 87 de do­lari), bugetul de stat al Federației Ruse (pro­iectat luând în calcul un preț pe baril de 101 dolari pentru 2014 și de 105 dolari pentru anul 2015), care este alimentat în proporție de peste 50 de procente de sec­to­rul energetic, este afectat semnificativ. Exact într-o perioadă în care Vladimir Pu­tin împarte cu generozitate cadouri finan­ciare în exterior, iar în interior are planuri ambițioase de înarmare și trebuie să aco­pere și gaura financiară de 20 miliarde de dolari din Crimeea.

Cu toate acestea, Vladimir Putin nu lasă de­loc impresia că ar fi gata să cedeze în fa­ța presiunilor occidentale. Din contra, Krem­linul se comportă la fel de agresiv și provocator. Un ofițer estonian a fost ares­tat la granița dintre cele două țări și un submarin rusesc pare să fi violat zilele tre­cute apele teritoriale suedeze. Iar Vladimir Putin a sosit ostentativ cu câteva ore în­târziere la o întâlnire privată cu Angela Mer­kel, programată la Milano, în siajul reuniunii Europa-Asia.

După întâlnirea cu Angela Merkel, pre­șe­dintele rus a ținut neapărat să-i facă o vi­zită nocturnă vechiului său prieten Silvio Berlusconi, controversatul fost premier italian, cu ca­re s-a întreținut mâncând trufe în casa acestuia din Milano până la 4 dimineața. Comentatorii par să fie bul­ver­sați, încercând să des­lu­șească sensuri as­cunse ale acestui tip de com­por­ta­ment, ade­sea imprevizibil. Nina Hruș­ceva, strănepoata fos­tului lider sovietic Nikita Hrușciov și profesor de re­lații in­ter­na­țio­nale la New York, crede că Putin, pe ca­re îl descrie drept un „ex­hi­biționist“, chiar asta vrea: să-i facă pe toți cei din jur să se în­trebe ce urmărește în realitate.

Preşedinţii Rusiei şi Serbiei, Vladimir Putin şi Tomislav Nikolici, la Belgrad (octombrie 2014)

În tot acest timp, Vladimir Putin ex­ploa­tează cu abilitate slăbiciunile din flancul occidental din sud-estul continentului. Gre­cia, cu masive simpatii de stânga și tra­diționale antipatii an­ti­americane, mai nou cu mari resentimente față de Germania, a fost dintotdeauna un punct vulnerabil pen­tru NATO. Sub Er­doğan, Turcia își ur­mă­rește cu prioritate pro­priile ambiții re­gio­nale, ignorându-le pe cele ale Alianței în ansamblu. În Bul­garia, aproape un sfert din populație preferă Uniunea Eu­roa­sia­ti­că Uniunii Eu­ropene, în timp ce serviciile secrete și grupările mafiote rusești au pe­netrat ma­siv cercurile politice și de afaceri de la So­fia. Și la Budapesta Rusia are un spri­jin con­sistent. Nu neapărat pentru că un­gurii ar avea același tip de afinități afec­tive, pe filiera panslavismului, ca bulgarii sau sârbii, ci pentru că pentru Viktor Or­bán re­lația cu Moscova, ca și aceea cu Chi­na, este o modalitate de a para presiunile ve­nite din Occident față de derapajele sale autoritariste tot mai frecvente.

În economia noilor tensiuni Est-Vest, Ser­bia ocupă un loc privilegiat în strategia Kremlinului. Simpatia cu totul specială cu care este privită, din considerente isto­ri­ce, Rusia la Belgrad oferă Moscovei pâr­ghii de manevră eficiente într-o regiune cu multe tensiuni remanente. Cu largul concurs al actualei puteri de la Belgrad. Și președintele Tomislav Nikolici, și pre­mie­rul Alexander Vukici, doi naționaliști fer­venți, sunt campioni declarați ai unei re­la­ții privilegiate cu Rusia. Iată de ce o pa­radă militară menită să marcheze 70 de ani de la eliberarea Belgradului de sub na­ziști a fost devansată cu patru zile, pentru a coincide cu vizita lui Vladimir Putin, aflat în drum spre Milano.

Deși guvernul de la Belgrad declară că este hotărât să meargă în continuare pe calea integrării europene, Serbia a refuzat să se ralieze sancțiunilor decise la Bru­xel­les împotriva Rusiei. La fel, în ciuda opo­ziței ferme a UE, sârbii rămân partizani declarați ai proiectului South Stream. Așa că devine tot mai greu de văzut cum pot fi acomodate în viitor astfel de interese complet divergente, mai ales dacă relațiile între UE și Moscova rămân încordate.

Și mai îngrijorătoare pentru liderii eu­ro­peni sunt însă derapajele antidemocratice, de inspirație rusească, ale tandemului Vu­kici-Nikolici. Mai ales că au în față exem­plul Ungariei, membru UE, în care Viktor Orbán face același lucru. Cum și România dă semne că ar putea călca pe același drum, mai ales dacă Victor Ponta va fi ales președinte pe 16 noiembrie, UE va fi pusă în fața unui tablou regional extrem de îngrijorător, deprimant, cu țări în plin proces de derivă de la principiile fun­damentale ale democrației liberale privind libertatea de expresie, mass-media, in­de­pendența justiției, și o Rusie tot mai agre­sivă, gata să facă apel la toate mijloacele pe care le are la îndemână pentru a des­ta­biliza în favoarea sa situația din zonă. În acest punct, dacă se depășește un nivel cri­tic, nu pot fi cu totul excluse în viitor mă­suri radicale împotriva țărilor cu pricina. Poate nu chiar excluderea, însă un statut degradat, cu toate consecințele acestuia, ar putea să nu fie neapărat doar ceva de domeniul fanteziei.

CITIȚI ȘI

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2023 Revista 22