Riscurile jurnalismului cibernetic

Brindusa Armanca 25.06.2013

De același autor

Toți jurnaliștii trebuie să fie pregătiți pentru a face față riscurilor lumii virtuale. Până la urmă, calitatea democrației ține și de vigilența lor.

„Să fii jurnalist în 2013 este mai periculos decât oricând. În afara amenințărilor curente ca agresiunea, crima sau riscul co­res­pon­denței de război, acum am devenit ținte on­line pentru agențiile de in­for­mații... În zilele noastre nu doar jurnaliștii care lucrează sub regimuri represive au a se teme. Guverne aparent de­mocratice exercită tot mai mult control prin Internet asu­pra celor care îl utilizează... Iar jurnaliștii sunt primii vi­zați...“, așa își începe jur­na­listul britanic Alan Pearce ghi­dul pentru siguranța jurnaliștilor din mediul di­gital. Prezentat la al 28-lea Congres al Fe­de­rației Internaționale a Jurnaliștilor, în iunie, la Dublin, sub titlul original Deep Web for Jour­nalists, ghidul explică de ce-ar trebui jur­na­liștii să-și securizeze comunicarea și cum să o facă. Autorul pleacă de la o îngrijorătoare constatare empirică: Internetul a devenit un gigant de informații neindexate. Singur Goo­gle înmagazinează peste 15 miliarde de pa­gini. Mai mult, controversatul Centru de Date din Utah va fi capabil în viitorul apropiat să capteze î­n­treaga comunicare globală, de la cea mai ino­fensivă taxă de parcare până la e-mailuri pri­vate, convorbiri pe mobil, trans­feruri bancare complexe. Se știe: cine are cheia co­mu­ni­că­rii are și puterea.

Ignoranța îi face pe cei care lucrează în mass-media să își bage singuri mortul în casă prin acceptarea unor gra­tui­tăți aparent inofensive sau prin absența oricăror se­cu­ri­zări, tot așa cum cei care știu își pot ascunde identitatea și pot scăpa ne­supravegheați. „Nimeni nu te cunoaște mai bine decât computerul tău“, spune Pearce, in­dicând soluțiile Deep Web care evită tot ce mo­toarele de căutare convenționale pot găsi. De exemplu, Tor este o platformă a ano­ni­ma­tului perfect, cu e-mail, chat, rețele de so­cia­lizare, forumuri, bloguri, dar și una a gang­st­e­rilor, a traficanților de droguri sau a ucigașilor de profesie. De aici și riscul ca Deep Web să piardă din credibilitate și să capete o re­pu­ta­ție proastă, cum recunoaște și autorul.

Se cere pusă întrebarea: de ce ar vrea să ac­ționeze jurnaliștii în aceeași manieră secretă ca serviciile de informații, când rolul mass-me­­dia este tocmai de a dezvălui, în interes pu­blic, secrete? E un joc absurd de-a „as­cun­se­lea“? Poate fi. Dar într-o lume a inter­co­ne­xi­unilor, investigația de presă, publicarea unor informații ocultate de guverne, de pur­tătorii însemnelor puterii, de corporații etc. poate să strice multe jocuri. De aici și in­te­re­sul de a-i monitoriza pe jurnaliști. Și mai de­parte, de a-i pune pe piste greșite, de a-i ma­nipula, de a-i folosi. Prudența se impune în me­diul virtual. Ghi­dul dă sfaturi practice de securizare a co­municării de orice fel, de la sim­plul e-mail, la chat, Facebook sau Twitter și până la con­vor­birile private pe smartphone, Messenger sau Skype, cu ajutorul unor setări și al unor sof­turi alternative care pot fi des­căr­cate gratuit. De pildă, se recomandă pentru cei care au ca browser Mozilla Firefox să uti­lizeze KeeFox pen­tru managementul pass­word-ului.

Pune-ți o mască!“, îi îndeamnă ghidul pe jur­naliștii care vor să caute nestingheriți și ano­nimi diverse date pe Internet. Există facilități ca AllNetTools și Guardster care ascund inden­titățile și șterg urmele. Astfel de soluții se gă­sesc cu duiumul în Deep Web, așa încât presa să poată comunica și cu disidenții, cu exclușii, cu cei persecutați politic etc. De altfel, măr­tu­risirile fondatorilor WikiLeaks - spaima guver­nelor și a serviciilor de informații - arată că „hacktiviștii“ au profitat de neglijențele secu­ri­zării instituționale, bazându-se pe cunoș­tin­țele lor excepționale în materie de computere. Tot ei au semnalat cât de naiv și necalificat fo­­losesc jurnaliștii Internetul, neoferind niciun fel de garanții de confidențialitate surselor de la care obțin informații. Alan Pearce, jur­na­lis­tul londonez cu o experiență de peste 30 de ani la publicații prestigioase ca Time Maga­zine, The Times, Sunday Times, Sunday Tele­graph sau corespondent în Afganistan pentru BBC, e convins, ca autor al ghidului, că toți jurnaliștii trebuie să se califice, să fie pregătiți pentru a face față riscurilor lumii virtuale. Pâ­nă la urmă, calitatea democrației ține și de vi­gilența lor. //

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2023 Revista 22