1059 de procurori și judecători au semnat o declarație de independență

Redactia | 04.06.2018

Profesioniștii care activează în Justiție s-au mobilizat, procurori judecători și auditori de justiție și au redactat o declarație de independență. Documentul a fost semnat până acum de 716 procurori, 205 judecători și 138 de auditori de justiție.

Pe aceeași temă

 

 

 

„Singura instituție care gestionează cariera procurorului și singurul garant al independenței procurorilor este Consiliul Superior al Magistraturii, conform art. 1 alin. (2) din Legea 304/2004, Ministrul Justiției neavând și neputând să aibă niciun fel de rol sau implicare în cariera individuală a procurorului, acest principiu neputând să fie modificat prin inserarea unei alte sintagme în decizia Curții Constituționale, instituție ce nu are competență de legiferare pozitivă”, se arată în declarația magistraților, conform Stiripesurse.ro

 

Iată declarația de independență a magistraților și lista semnatarilor:

 

”Subsemnații, procurori în cadrul Ministerului Public, cu respectarea principiului separațiilor puterilor în stat și a obligației de rezervă, luând act de discuțiile publice privind atribuțiile și activitatea procurorilor precum și de aspectele inserate în minuta Deciziei Curții Constituționale a României din data de 30 mai 2018.

 

Având în vedere Principiile de la Bangalore care permit magistraților să își exprime liber opiniile atunci când le este afectată independența sau când există riscul de a se aduce atingere separației și echilibrului puterilor în stat,

 

Ținând cont de standardele impuse de Principiile Națiunilor Unite privind rolul procurorului, adoptate la Havana în 1990, Recomandarea Consiliului Europei (2000)19 privind rolul procurorului în sistemul de justiție penală, Standardele de responsabilitate profesională și declarația privind obligațiile și drepturile procurorilor, adoptată de Asociația Internațională a procurorilor la 23 aprilie 1999, Raportul Comisiei de la Veneția privind standardele europene în ceea ce privește independența sistemului judiciar (CDL_AD(2010)040)adoptat la data de 17-18 decembrie 2010, Avizul nr. 9 (2014) al Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni (Carta de la Roma)

 

Considerând că statul român înțelege să își îndeplinească obligațiile internaționale asumate cu privire la independența sistemului judiciar și apărarea statului de drept și să respecte regulile impuse de Uniunea Europeană și Consiliul Europei precum și de celelalte organizații internaționale din care România face parte înțelegem să ne asumăm la nivel individual prezenta declarație de principiu:

 

Activitatea noastră se va derula întotdeauna în conformitate cu rolul constituțional prevăzut de art. 131 alin. (1) din Constituția României, apărând interesele generale ale societății, ordinea de drept precum și drepturile și libertățile cetățenilor. Respectăm competențele Ministrului Justiției privind politica penală a statului precum și atribuțiile concrete în anumite domenii dar aceste competențe nu validează în niciun fel implicarea factorului politic în modul de instrumentare și soluționare a cauzelor penale. Ministrul Justiției nu are și nu va avea nicio implicare și niciun rol în activitatea noastră profesională ori în vreo cauză penală sau civilă pe care o avem spre soluționare sau la care participăm în calitate de reprezentanți ai Ministerului Public.

 

Singura instituție care gestionează cariera procurorului și singurul garant al independenței procurorilor este Consiliul Superior al Magistraturii, conform art. 1 alin. (2) din Legea 304/2004, Ministrul Justiției neavând și neputând să aibă niciun fel de rol sau implicare în cariera individuală a procurorului, acest principiu neputând să fie modificat prin inserarea unei alte sintagme în decizia Curții Constituționale, instituție ce nu are competență de legiferare pozitivă. Atragem atenția că evaluarea profesională a procurorilor și modalitatea de accedere în funcție trebuie să aibă la bază sistemul meritoriu, condiții și reguli clare și transparente și lipsa arbitrariului.

 

Solicităm tuturor instituțiilor abilitate și tuturor factorilor de decizie să respecte principiile de funcționare ale Uniunii Europene, să faciliteze îndeplinirea obligațiilor internaționale asumate de România și să țină cont că respectarea statului de drept și a independenței sistemului judiciar este un punct important în materia cooperării internaționale și a capacității României de a fi un partener de dialog în relație cu celelalte state membre, atât în ceea ce privește cooperarea în materie penală cât și cooperarea în materie civilă.

 

În susținerea prezentei declarații de principiu aducem aminte că garantarea independenței sistemului judiciar a fost una dintre condițiile impuse în vederea aderării la Uniunea Europeană, context în care au fost adoptate modificări în pachetul de legi privind sistemul judiciar, în mod specific garantarea independenței și stabilității procurorului, prin modificarea dispozițiilor art. 3 alin. (1) din Legea 303/2004 (”Procurorii numiți de Președintele României se bucură de stabilitate și sunt independenți, în condițiile legii”). Obligația României în ceea ce privește statul de drept și garantarea independenței sistemului judiciar s-a menținut și ulterior momentului aderării, fiind unul dintre criteriile avute în vedere în evaluările MCV astfel încât nu putem considera că o abordare involutivă a statutului magistratului procuror poate să constituie altceva decât o încălcare a angajamentelor asumate în calitate de stat membru.

 

De asemenea, atragem atenția că Regulile de la Havana privind rolul procurorului, adoptate de Națiunile Unite în 1990, prevăd obligația statelor de a se asigura că procurorii își pot exercita funcția fără a fi expuși intimidărilor, hărțuirilor și interferențelor.

 

Ca membru al Consiliului Europei, statul român trebuie să ia în considerare și să respecte avizele internaționale, în acest sens în Carta de la Roma fiind prevăzute ca standarde și principii europene referitoare la activitatea procurorilor următoarele aspecte: ”Independența și autonomia Ministerului Public constituie un corolar indispensabil pentru independența justiției. Procurorii ar trebui să fie autonomi în luarea deciziilor și ar trebui să își îndeplinească sarcinile în afara oricăror ingerințe și presiuni externe, conform principiilor separației puterilor și responsabilității”

 

Independența procurorului și imparțialitatea procurorului sunt două elemente esențiale în standardele internaționale, fiind privite ca puncte cheie în materia drepturilor omului, având o latură instituțională cât și una individuală. Independența și imparțialitatea magistratului procuror nu sunt beneficii personale ale acestuia ci garanții necesare pentru îndeplinirea funcției pe care Ministerul Public o are în structura statului de drept, respectiv de autoritate care asigură aplicarea legii penale, în numele și în beneficiul societății și a interesului public, ținând cont de drepturile individuale ale cetățenilor și de necesitatea asigurării unui sistem de drept penal efectiv. (Recomandarea (2000)19 a Consiliului Europei, paragraful 1)

 

Atât Recomandarea Consiliul Europei cât și Raportul Comisiei de la Veneția subliniază necesitatea de a asigura proceduri transparente și corecte, fără influențe politice, în ceea ce privește accederea în profesie, sistemul de promovare și activitatea procurorului. Astfel, procedurile care garantează o selecție corectă a procurorilor și cele care protejează procurorul de la o revocare arbitrară constituie aspecte importante în garantarea independenței procurorului. Nu există niciun beneficiu în crearea unui sistem care doar aparent procurorul este independent dacă acțiunile practice tind spre o implicare a factorului politic în activitatea judiciară.

 

În acest sens, Comisia de la Veneția a subliniat că independența procurorului constituie un mecanism prin care se previne interferența factorului politic sau de orice altă natură în activitatea de urmărire penală iar statele trebuie să asigure cadrul necesar în care deciziile procurorului să fie luate în mod impartial și corect, la fel cum judecătorului îi este cerut să acționeze corect și imparțial fără a fi supus presiunilor altor factori externi.

 

Raportul Comisiei de la Veneția privind independența judiciară subliniază că ”Trebuie efectuată o distincție clară între interesul persoanelor care dețin puterea în cadrul statului și interesul general. Presupunerea că cele două aspecte se suprapun este prezentă în multe state europene. În mod ideal exercitarea funcțiilor ce vizează interesul general nu trebuie combinată sau confundată cu funcțiile ce vizează interesele puterii executive dintr-un anumit moment, cu interesele altor instituții sau chiar cu interesele vreunei formațiuni politice.” Având în vedere atribuțiile legale ale Ministerului Public, prevăzute atât la nivel constituțional cât și la nivelul celorlalte instrumente legale, subliniem că în calitate de procurori rolul nostru este să apărăm interesul public, înțeles ca interesul cetățenilor într-un stat democratic, rol pe care îl vom exercita, în mod independent și imparțial, indiferent de contextul vremelnic.

 

Listă semnatari procurori:

 

Bradea Dumitru Vlad – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea

Corina Dinică – PT Argeș

Lăncrănjan Alexandra Carmen – DNA Structura Centrală

Margina Cătălin – PT Bacău

Tagheiv Ramona – PT Bacău

Finică Sorina – PT Bacău

Atomei Adriana – PT Bacău

Trif Marian Mihai – PJ Turda

Iulia Crișan – DNA Structura Centrală

Simona Anghel – PJ Oltenita

Mihaela Beldie – DNA Structura Centrală

Răzvan Alexandru Băra – PJ Brașov

Cristina Scarlat DNA

Aurelian Ioan Ardelean – DNA

Radu Florin Ionescu – DNA

Cosmin Iordache – DNA

Adriana Pau – PJ Sector 2

Codreanu Alexandru – PT Brașov

Raluca Alexandra Munteanu – PJ Sector 2

Berende Ruxandra Maria PJ Satu Mare

Roxana Andreea Codreanu PJ IAsi

Laurentiu Grecu – PT Gorj

Lia Sorin Marian – PJ Corabia

Carmen VAmesu – DNA

Daniela Lupu – DNA

Alexandru Liviu Colceriu – PJ Intorsura Buzaului

Cosmina Mihaela Vieriu – PJ Zarnesti

Calin Radu Bogdan – PJ Sector 1

Coralia Lapadat – PJ Arad

Dordea Marcian Silviu – PJ Blaj

Luminita Boca – DNA ST Cluj

Bogdan Pîrlog – PT Militar Bucuresti

Andra Dutescu – PJ Sector 2

Stroescu Bobby Sorin – PJ Timisoara

Curici Seia Iasmina- PJ Deta

Ghita Alina Andreea – PJ Turda

Laura Dobrea – PT Brăila

Ciutac Mircea – PT Brăila

Dedulescu Liviu Ionuț – PT Brăila

Velea Gheorghe – PJ Brăila

Marinescu Mihaela – PJ Însurăței

Pungă Tudorel – PJ Însurăței

Baraș Iulian – PJ Bolintin Vale

Barbu Camelia Liliana – PJ Bolintin Vale

Tomescu Alexandra Sorina – PJ Bolintin Vale

Cotovelea Ionel – PJ Câmpulung

Gheorghe Daniel – PJ Câmpulung

Lobodan Remus – PJ Câmpulung

Visovan Cristina Ingrid – PJ Sighetu Marmatiei

Adrian Meda Titu- DNA ST Cluj

Irimia Anca Emilia – PJ Sibiu

Cristina Frîncu – PJS 2

Ioana Vernea PJS2

Sohorca Florin PJ Alba Iulia

Rotundu Simon PJ Iasi

Cîrciumaru Oprică Florin PJS 2

Doina Stanta – PCA Craiova

Bunduc Marian Catalin – DIICOT Structura Centrală

Arpinte Nicoleta – PJ Dorohoi

Stanciu Gabriela – DNA ST Constanta

Valentin Toduta – PJ oradea

Bursuc Andreea Claudia – DIICOT

Anca Iovan DIICOT Serviciul Teritorial Brasov

Lohan Iulia Maria – PJ Sighetul Marmatiei

Cristina Radu – PT Bucuresti

Sendroni Mircea – PJ Cluj Napoca

Marian Clement Virgil – PJ Baia Mare

Asmarandei Andrei Iulian – PT Ilfov

Carnariu Bianca Dana – PJ Baia Mare

Gabriel Tatar – PJ Cluj Napoca

Tabirta Lorin PJ Timisoara

Carnariu Mihai Madalin – PJ Baia Mare

Buzoianu Mihaela Alexandra – PJ Calarasi

Valentin Uritescu – PJ Negresti Oas

Cosmin Ungureanu PT Valcea

Vlad Alexandru Bentan – PJ oradea

Marin Ana Maria PT Brasov

Ioana Gutu PT Valcea

Daniel Giorgian PJ galati

Cristina Voicu DNA Structura Centrala

Morosan Andrada Sabina PJ Timisoara

Pop Blaga Marius PJ Oradea

Alba Radu Ioan PJ Oradea

Popescu Adriana Mihaela PT Valcea

Radu Adrian PJ Brasov

Ostafie Andrei PJ Botosani

Laura Zaharia DIICOT Iasi

Ciobanu Ionica Daniel PJ Caracal

Mihaela Mihai Popa – DNA ST Suceava

Marin Călusaru – DNA ST Craiova

Ramona Jardieanu – DNA Structura Centrala

Damaschin Ioana Teodora – PJ Cluj Napoca

Bocai Adina PCA Iasi

Mihai Negulescu DIICOT ST Brasov

Dobre Aurelia Madalina PJ Arad

Panainte Iulian PJ Harlau

Sorin Daniel Beteringhe PT Bihor

Paunica Ionut PJ Calarasi

Gus Octavia Raluca PT Alba

Pacuraru Mihaela PJ Calarasi

Marinescu Lucian PT Valcea

Burga Florin PJ Sf Gheorghe

Matei Leontin PJS 4

Pitrop Cristina Beatrice PJ Constanta

Ioan Bene PJ TG Bujor

Sandu Claudiu Costantin PT Brasov

Mihail Andreca PJ Timisoara

Mihai Valentin DIICOT Structura Centrală

Dobre Mihai Alexandru PJ Arad

Onea Dalidis Nicoleta Irina PCA Craiova

Iulian Nica – PT Brasov

Anghel Alexandru Bogdan PJ Segarcea

Serban Viorel Florin PJS 2

Iulia Bilciu DNA Structura Centrala

Daniel Ciumărnean DNA ST Cluj

Paul Dumitriu DNA Structura Centrală

Danusia Boicean DNA ST Alba Iulia

Alina RAsovan DNA ST Alba Iulia

Daniel Dumitru DNA ST Alba Iulia

Călin Tatu DNA ST Alba Iulia

Florin Nanu DNA ST Alba Iulia

Anca Gabriela Mărincean DNA ST Cluj

Horatius Baias DNA Structura Centrală

Stancele Diana DNA Structura Centrala

Constantin Irina DNA Structura Centrala

Daniel Apetroaei – DNA St Bacău

Anemaria Ruxandra Cireap – DNA

Oana Peltechi – PCA Bucuresti

Roca Carmil DNA ST Bacău

Robert Adrian Nicolicescu DNA

Daniela Dumitrache – DNA

Violeta Sechely – DNA Structura Centrală

Florin Bogdan Munteanu DNA ST Iasi

Iordache Laura Nicoleta PJS 1

Lucanu Iuliana DIICOT

Tudor Antoniu Vasiu – PJ Drobeta Turnu Severin

Adi Lucian Răduică PJ Drobeta Turnu Severin

Pena Laura Nadia PCA Bacau

Gheorghe Mihai Andrei PJ Pitesti

Puscas Madalina PJ Alba Iulia

Zlate Nadia DNA ST Constanta

David Maricel – PT Ilfov

Povăliceanu Cristina – PT Arad

Roman Nelu – PJ Baia Mare

Bradin Aurora PJ Arad

Monica Munteanu DNA ST Brasov

Vestemeanu Raluca DIICOT ST Brasov

Cornel David Deca DNA ST Brasov

Andreea Ghenu DNA ST Brasov

Dundev Alma Maria PJ Sighisoara

Batrinu Iuliana PJ Focsani

Brindea Dan Eugen PT Salaj

Cepoi Marian PJ Nasaud

Dunca Ioan PJ Baia Mare

Varga Zoltan PJ Baia Mare

Scutea Gabriela PCA Brasov

Ghita Bogdan – DNA

Bontea Cristina Augustina PJ Petrosani

Baldea Diana PT IAsi

Satmarici Iulia Diana PJ Medgidia

Mircea Alexandra Nora PJ Turda

Radu Florea PJ Turda

Ghidiu Liliana Maria PT Alba

Panciuc Anca Clara – PJ Radauti

Remus Budai – DNA Structura Centrala

Ion Izabela Ana Maria PJ Sector 3

Stefanita Gogea DIICOT

Cristina Chiriac DNA

Cosarca Nicolae PJ Targu Mures

Diremia Vlad PJ Rosiori De vede

Buda Dorel PJ Baia Mare

Alice Jemboiu PCA Craiova

Maria Piturcă PCA Craiova

Marius Sulu PT Brasov

Grigore alina Gabriela PJ Targoviste

Mihai Irina PJ Targoviste

Bosânciuc Paul Cosmin PJ Targoviste

Stoica Florin PJ Targoviste

Aldea Adrian PT Brasov

Cerasela Ungureanu PT Brasov

Câțu Lilisor PJ Brasov

Câțu Codruța Romana Maria PJ Brasov

Nita Manole Simona Daniela PJ Ploiesti

Dragu Corina PT Brasov

Fânariu Stefan PJ Saveni

Nistor Gigi PJ Filiasi

Cristina Mocioi PJ Babadag

Ursa Paul Ionel PJ Zarnesti

Comanescu Cătălin PJ Horezu

Ana Muresan PJS 2 delegat PTB

Nită Manole Simona Daniela PJ Ploiesti

Corina Avornicitei PJ Sector 1

Raluca Anghel Gheorghe DNA Structura Centrală

Alin Eduard Poterasu DNA Structura Centrala

Veronica Luminita Leonte DNA ST Suceava

Maria Luiza Capatana DNA Structura Centrală

Mosteanu Marian Eugen DNA ST Craiova

Ionuț Vasile DNA ST Cluj

Alexandru Diana DNA ST Galați

Popescu Gabriela DNA ST Galați

Ivascu Dorina DNA ST Galați

Mihaela Leu DNA ST Galați

Năvădaru Mădălin DNA ST Galați

Lucian Rău DNA ST Galați

Diana Alexandru DNA ST Galați

Andreea Oana Nica DNA

Eugen Stănculescu DNA ST Craiova

Tiberiu Nicolae Onea – DNA ST Tîrgu Mureș

Drăgulescu Marian DNA Structura Centrală

Gabriela Iancu DNA ST Cluj

Ioana Borjog PJ Sector 1

Ionela Bălan DNA Structura Centrală

Ana Maria Nedelcu DNA Structura Centrală

Cornelia Hrincescu DNA ST Bacău

Antonia Diaconu – PJ Topoloveni

Nanu Vladimir PT Argeș

Moraru Alina – DNA ST Iasi

Dorcu Lavinia PJ Corabia

Irina Paraschiv PJ Brezoi

Stefan Ispasoiu DNA ST Brasov

Gheorghiu Anca Loredana PJ Brasov

Corina Mois PJ Satu Mare

Miu Madalina PT Calarasi

Marinel Nicolae PT Olt

Couti Roxana PT Maramures

Maris Constantina PT Maramures

Apetri Oana PT Brasov

Couti Crinel PT Maramures

Simion Oana PJ Brasov

Rosca Sergiu PJ Satu Mare

Claudiu Statache PJ Constanta

Stasiuc Mădălina PJ Targu Mures

Alexandra Dordea DNA Structura Centrală

Branzei Alexandru PJ Baia Mare

Baran Florin PJ Sector 4

Rus Lavinia PJ Faget

Mircea Iuliana PCA Constanta

Ioan Sandru PICCJ

Dan Obreja PJ TG Mures

Maria Rimniceanu DIICOT ST BRASOV

Azamfirei Daniela Elena PJ Galati

Cristina Maria Luca PT Neamț

Pelmuș Ciprian PJ Timisoara

Arvinte Ramona PJS3

Olteanu Dragoș PJ Timisoara

Catalin Moraru PJ Brasov

Vlad Crăciun PJ Sighisoara

Pelinel Monica Cristina PT Valcea

Ghinea Alexandru Cosmin PJ Fetesti

Sorin Constantinescu DNA ST Constanta

Apostol Mihaela PT Iasi

Cojoaca Traian PJ Rosiori de Vede

Munge Mircea Florin PJ Oradea

Alina Hubert PJ Pitesti

Topliceanu Constantin PJ Pitesti

Doncea Andrei PT Ilfov

Ungureanu Alin PJ Deta

Ceaușu Alexandru Octavian PJ Timisoara

Blanaru Larisa Andreea PJ Brasov

Mocanu Simona Elena PJ Brasov

Aurelian Manzu PT Arad

Alina Ghinescu DIICOT ST CV

Bochis Angela PJ Cornetu

Dumitrache Nicusor Adrian PJS 4

Olca Diana Andreea PJ Satu Mare

Sovarschi Laura PJ Alesd

Lazar Ancuta PJ Satu Mare

Meszaros Ioana Adina PJ Satu mare

Betea Florin Dorin PJ Satu Mare

Mic Ioana PT satu Mare

Bocai Tudor Florin PT Hunedoara

Cuciureanu Iulia Maria PJ Brasov

Iordache Valeriu PJ Ploiesti

Airinei Lucia PT Harghita

Iosifescu Iulian Răzvan PT Harghita

Colceriu Sorin Mihai PT Harghita

Gîlcescu Dan PT Harghita

Grigore Cristian PT Harghita

Fabian Orsolya Kinga PT Harghita

Tokos Lehel PT Harghita

Deac Corvin Doru PJ Miercurea Ciuc

German Cristina PJ Miercurea Ciuc

Chiriac Dragos PJ Miercurea Ciuc

Ivănescu Georgică PJ Odorheiu Secuiesc

Suto Agota Kinga PJ Odorheiu Secuiesc

Papuc Mădălina Diana PJ Odorheiu Secuiesc

Vasile Tudor Iulian PJ Fetesti

Buculea Raluca PJ Timisoara

Popa Alina Diana PJ Iasi

Marcu Ionut DIICOT

Cristina Gavriliuc DNA ST Bacau

Giluela Deaconu DNA

Ioan Ulici DNA

Cerasela Răileanu DNA

Angelica Paraschivescu DNA ST Pitesti

Dana Păun PJS1

Florina Nicoleta Sirbu PJS1

Maria Mihut PJS 2

Corina Petrescu PJS 1

Florea Alexandru DIICOT

Preda Andrei Bogdan DIICOT

Dan Cristian Ene DIICOT

Cristian Florea DIICOT

Ionela Florea DIICOT

Apostol Giorgiana Violeta PJ Constanta

Nita Cosmin PJ Ploiesti

Ciotu Roxana PJ Suceava

Pirvu Ana Maria PJ Slobozia

Totora Vlad Cosmin PJ Segarcea

Cioban Vasile Călin PJ Turda

Valentin Enache PJ Brezoi

Simona Stefania Constantinescu DNA

Iuliana Mihoc PJ Ploiesti

Neculaica Elena PT Constanta

Oprea Veronica Nicoleta PJ Buzău delegat DNA ST Ploiesti

Salaru Ilie Andrei PJS1

Colț Mihail PJ Brăila

Ionela Tinca PJ Brașov

Buse Ionel PJ Valcea

Tosu Zoltan Eugen PJ Dragasani

Florentina Mirica DNA Structura Centrală

Streza Laurentiu PJ Valcea

Sava Alexandra Teona PJ Harlau

Serban irina PJ Slatina

Stefan Gheorghe Daniel PT Bacau

Bogdan Stoica PJ Dragasani

Marius Valcu DNA Structura Centrală

Lazar Anca PCA Cluj

Popescu Cristian Ovidiu PJ Caracal

Gheorghe Popovici DNA Structura Centrală

Ungureanu Irina PJ Sighisoara

Ursu Oana Alina PJ Giurgiu

Rosiu Mihaela PJS 5

Zavera Irina PJ Timisoara

Sas Anca Raluca PJ Turda

Lungu Ramona PT Arad

Lazăr Aida PJ Timisoara

Rusu Larisa PJ Botosani

Raluca Nor Bosnea PJ Timisoara

Cîmpean Ioana Elena PJS 2

Povaliceanu Claudia PJ Timisoara

Bradean Raluca Cristina PJ Caransebes

Ailioaei Ramona PJ Pascani

Stoenescu Roxana PJS 4

Cătălin Galcea PJS4

Hogas Marius PJ Râmnicu Vâlcea

Stroe Cristina PJ Dragasani

Mociran Adela PT Maramures

Tătar Emanuela Anca PJ Brăila

Sfîca Aglaia Irina PJ Iasi

Fraiu Flaviu PJ Timișoara

Galatan Anișoara Voichita PJS 6

Simon Dragos PJ Cluj Napoca

Todea LAurentiu Mirel PJ Timisoara

Derius Laura DNA Structura Centrala

Pop Ciprian Dumitru PJ Ludus

Murariu Ovidiu Daniel PJ Ludus

Ciuche Lucian DIICOT

Dinică Mihai PJ Făurei

Topală Teodor Bogdan DIICOT

Meszar Alexandru Voicu PJ Carei

Pricop Elena Mădălina PJ Iași

Țapliuc Cristina PJ Iasi

Corogeanu Cristian Andrei PJ Timisoara

Albulescu Camelia PJ Cornetu

Ioșca Alina PJ Cornetu

Serban Daniel Mihai PJ Brașov

Gordan Sorin PT Brăila

Chivu Claudia Irina PJ Timisoara

Olariu Nicusor PJ Caransebes

Mustață Liviu PT Caraș Severin

Hosu Andrei PT Caraș Severin

Patras Alexandra Maria PJ Iași

Pelmus Atena PT Timiș

Mihoc Emanuel PJ Sighișoara

Galatanu Maria PJ Baia Mare

Simion Daniel PJ Focsani

Stanciu Gabriela Daniela PJ Brăila

Corogeanu Cristian Andrei PJ Timișoara

Negrău Andrei Sergiu PJ Salonta

Georgescu Ruxandra Diana PJ Suceava

Călinescu Diana PJ Suceava

Cătălin Chiochiu PJ Suceava

Doina Popa PJ Pitești

Nicolae Argeșanu PJ Pitești

Simona Florescu PJ Pitești

Cătălin Barbuceanu PCA Pitești

Oprea Mihai Tatiana DIICOT

Olaru Mihaiela DIICOT

Cristian Ichim DIICOT ST Brasov

Zaharia Adrian Constantin PJ Suceava

Cristina Garda PJ Galați

Scorta Robert PJ Petrosani

Popescu Cristian PJ Caracal

Bonda Alexandru Vasile PJ Timisoara

Andrei Florin Ciprian DIICOT Bacău

Ciocan Gheorghe PJ Severin

Marin Călușaru DNA ST Craiova

Varga Sanda Daria PCA Cluj

Diana Nicoleta Gitan PT Timiș

Constantin Conortos DNA ST Constanta

Diac Ana Maria PJS1

Crăciun Achim Ovidiu PJ Brăila

Luminița Popa DNA

Emanuel Hau PJ Timișoara

Daniela Chiazna PJ Drobeta Turnu Severin

Florina Băilescu PJ Drobeta Turnu Severin

Bărbulescu Florin Alexandru PJ Călărași

Natavala Iuliu DNA

Vlad Grigorescu DNA

Tiba Morar Anca PJ Oradea

Ion Teodor Valentin PJ Pitești

Adrian Mihai PJ Pitești

Cosmin Cristescu PJ Pitești

Puiulescu Constantin Cosmin PT Argeș

Ioan Paul Chiș DNA Structura Centrală

Paul Leontică DIICOT ST Suceava

Florentin Riza PT Dolj

Tamara Manea PICCJ

Adrian Ghirdoveanu DIICOT BT Dambovita

Resmeriță Clement Mihai – DNA Structura Centrală

Conortos Camelia Maria PT Constanta

Constantinescu Mihai Marius DIICOT

Ardelean Cristian DNA ST Oradea

Chiazna Magdalena Daniela PJ Drobeta Turnu Severin

Moacă Mihaela Adriana PJ Buftea

Ionuț Călina DIICOT

Ionascu Cristina PJ Bacău

Ionascu Cătălin PJ Bacău

Benchea Vlad PJ Sibiu

Mandache Ionut PJ Iași

Fleckhammer Robert DIICOT

Petrescu Erită Cosmin PJ Tg Jiu

Onofrei Nichiforel Marius PT Botoșani

Cristea Virgil – PJ Alba Iulia

Cristea Denisa PJ Constanta

Șimon Oana PJ Cluj Napoca

Horșia Alexandru PJ Cluj Napoca

Panțiru Florin PJ Cluj Napoca

Spumă Oana Amalia PJ Cluj Napoca

Mărginean Peczi Anamaria PJ Cluj Napoca

Fadei Pavel PJ Cluj Napoca

Nicoară Andra Laura PJ Cluj Napoca

Ududec Ionel PJ Cluj Napoca

Pantea Marius Călin PJ Cluj Napoca

Tofan Florinela PJ Cluj Napoca

Horge Diana Maria PJ Cluj Napoca

Gheorghe Dragoș Ion PJ Cluj Napoca

Mihai Laura Adina PJ Cluj Napoca

Amuscăliței Alin PJ Cluj Napoca

Mane Loredana Lăcrămioara PJ Cluj Napoca

Birtoc Mihai Dorin PJ Cluj Napoca

Delea Sarca Georgiana PJ Cluj Napoca

Toader Aurelia Mirel PJ Cluj Napoca

Ududec Anca Teodora PJ Cluj Napoca

Kozma Bartok Szende Zenko PJ Cluj Napoca

Borteș Mihai PJ Cluj Napoca

Damaschin Ioana Teodora PJ Cluj Napoca

Andreica Lucia Maria PJ Cluj Napoca

Sfâriac Mihaela PT Cluj

Renyi Erika PT Cluj

Rășcanu Cristina PT Cluj

Mihai Mesaros PJS 2

Dinu Adrian Mihai PJ Constanta

Laurentiu Iordan PJ Sibiu

Cazacu Dan Constantin PJ Bacău

Felicia Irina Popovici DNA

Felicia Vlad DNA ST Brasov

Adina Bidică PT Valcea

Alexandra Maria Zernoveanu PJ Sfantu Gheorghe

Cășuneanu Florin Daniel – PCA Iași

Cojocar Rusanda PJ Brasov

Gherghina Alina Nicoleta PJS 6

Paduraru Raluca Mihaela PJS4

Dinu Cristian Sorin DIICOT BT Sibiu

Enache Simona DIICOT BT Sibiu

Sava Gheorghe Petru DIICOT BT Sibiu

Bidihon Flavius PJ Suceava

Meszaros Tiberiu PJ Babadag

Miroiu Floriana PJS 4

Laura Gradina PT Tulcea

Cristina Grosaru PJS 3

Stefaniu Simona PT Covasna

Stefaniu Bogdan PT Covasna

Alina Neculaes PCA Bacău

Andrei Jurca PJ Timisoara

Sorin Pasăre PCA Craiova

Pătulea Ioana – PJS 3

Rosu Cristina PJ Giurgiu

Mihaela Grigore PCA Bacau

Andrei Dragan PJ Buftea

Andrei Cristi PJ Răcari

Carasel Stefana PJS 1

Petrusca Gabriela Amalia PJ Buftea

Ghilan Irina Brîndușa PJ Moinești

Sandu Anca – PJ Piatra Neamț

Ciopi Ani – PJ Baia Mare

Matei Andreea Isabella PJ Buhusi

Sarghi Dorina PJ Roman

Maciuc Sorin PJS 6.

Mulțumim colegilor judecători care susțin acest demers: Florin Zeres – Judecatoria Sibiu, Florina Carmen Ionescu – Tribunalul Neamt, Doina Zavalasi- CA Craiova, Mihaela Ion – Judecătoria Buzău, Iulian Dîrzeanu – Tribunalul București, Sorina Marinaș -CA Craiova, Florin Vilceanu – Tribunal Bucuresti, Ioana Liliana Molina Ramirez – Tribunalul Cluj, Anca Codreanu – Tribunalul Brașov, Liviu Cristian Cirneciu – Judecătoria Zărnesti, Cirneciu Felicia Tincuta – JS 2, Anca Demian – Judecatoria Hateg, Padeanu Catalina Petruta – Judecatoria Slatina, Sandu Maria Irina – Judecatoria Brasov, Madalina Birlog – Tribunalul Bucuresti, Cobiscan Alexandru – JS 1, Ioan Fundatureanu – CA Pitesti, Crina Capota – Judecatoria Dej, Balasanu Alexandru – Judecatoria Botosani, Popescu Adrian – Tribunalul Cluj, Popescu Luminita Teodora Judecatoria Mangalia, Neagos Sorina – CA Alba Iulia, Mandache Claudia – Judecătoria Iași, Dorin Parascheva – Judecatoria Constanta, Alina Stamate Tamasan – Tribunalul Maramures, Ambrozie Silivia JS 1, Anton Carla JS 1, Chiriță Oana JS 1, Focsa Lavinia JS1, Ivanciuc Sorin JS1, Matei Oana JS 1, Paduraru Dana JS 1, Savu Ana JS 1, Bogdan Popescu JUdecatoria Tg Jiu, Lucian Cosmin Manoloiu – Judecatoria Slatina, Irina Popa JS 1, Gheorghe Costin Lucian Judecătoria Cornetu, Dinu Rebeca Zinca Trib Bucuresti, Brindusa Andreea Sarbu JS 1, Veronica Sirbu JS4, Cristi Danilet – Tribunalul Cluj, Roxana Budulan – CA Timisoara, Bichis Diana Maria – Judecatoria Dej, Carpinean Cristiana Camelia – Judecatoria Dej, Tudor Cristian Ciobanu – Judecatoria Raducaneni, Oana Andreea Onofrei JS 1, Alina Mihaela Palancanu – Tribunalul Neamt, Marius Stancu JS1, Alexandra Ghica JS1, Ana Maria Stoica – JS1, Edwina Guiu – JS1, Andreea Balutoiu JS1, Cristina Călușaru – Tribunalul Dolj, Mandache Claudia – Judecatoria Iasi, Andreea Busulescu – JS1, Andreea Mihaela Bradu – Tribunalul București, Iulia Lavinia Munteanu – Judecătoria Iași.

 

De asemenea, apreciem gestul de solidaritate al colegilor auditori de justitie care au dorit să se alăture demersului nostru: CIORNEI Dan Constantin, CREȚAN Alexandru, GRĂJDEANU Constantin, VARVARA Maria, TARNOVSCHI Alexandra-Karina, BRÎNAȘ Liviu Florin, CALAI Patricia Carmen, DERLEAN Petru Alexandru, SIMION Boris, JOLDOȘ Andrada Iulia, POP Paula Crina, SOPONOȘ Cristina, SZILAGHY Robert-Tiberiu, ALCOR Mona, COTOI Petruța Maria, FARCAȘ Carmen Mihaela, NEACȘU Mirel-Emanuel, PASCU Diana, MAIOR Sandra, IVĂNUȘ Camelia-Laura, VOROTIC Lavinia, BONDAR Elena Teodora, CRISTEA Emilia, CRISTEA Ștefan-Georgian, DĂNILĂ Sanda Cristina, FILIP Tudor-Petruț, POP Florina Maria, POPA Mihai, RĂCHITĂ Ioana Ruxandra, POPA Maria Denisa, TOMA Andreea, APOSTU Roxana, ARON Denisa, CIOCOIU Georgiana-Mihaela, GAVRIL Ducu, JERE Amalia, ȘINCARI Florin, BUCUR Ioana, BÂRSAN Dan Andrei, DOFIN Cătălin Liviu, HURDUCACIU Mădălin, URSUȚ Cristian, VERDE Andreea, BELCHIȚĂ Mihai Alexandru, MOROȘAN Maria-Magdalena, Lazăr Mihaela, Mădălina Elena Cazan, Pasea Irina, Ungureanu Alina Nicoleta, Teodoru Raluca, Ivan Lavinia Constantina, Gruia Streinu, Roxana Beatrice Teslovan, Oltean Sorana Zamfira, Caraus Nicolae, Jarca Cristian Paul, Stoicescu Andreea, Ostahie Oana Maria, Cîmpean Laura Monica, Doroftei Georgiana, Pintea Razvan Mihaita, Bratu Adriana Marinela, Pop Andrei, Chichinejdi Paul Sebastian, Lapadat Adina Stefania, Nicoara Alexandra Ioana, Sinziana Benec, Cercega Lidia Claudia, Varvara Maria Auditor, Guz Jean Robert, Tremură Mirel Cristian, Geambasu Daria Alexandra, Calai Patricia Carmen, Bacoiu Diana Mădălina, Voiculescu Corina Alexandra, Boteanu Teona Gabriela, Necula Mihai”.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22