GRECO: 7 din 13 recomandări formulate anterior, abordate satisfăcător de România

L. G. | 25.01.2023

GRECO a publicat, miercuri, al Treilea Raport Interimar de Conformitate în cadrul rundei a patra de evaluare ”Prevenirea corupţiei cu privire la membrii Parlamentului, judecători şi procurori”.

Pe aceeași temă

Grupul de State împotriva Corupției (GRECO) concluzionează, într-un raport dat publicității miercuri, că recomandarea referitoare la transparentizarea procesului de numire a  noilor procurori șefi și acordarea unui rol sporit Consiliului Superior al Magistraturii în această procedură a fost parțial implementată și că „nu pare că rolul CSM a sporit mai mult decât marginal”.

”Acest al Treilea Raport Interimar de Conformitate care include Raportul de follow-up la Raportul ad-hoc (Regula 34) privind România evaluează măsurile luate de autorităţile din România în vederea implementării recomandărilor formulate în Raportul de evaluare a acestei ţări aferent rundei a patra de evaluare cu tema "Prevenirea corupţiei cu privire la membrii Parlamentului, judecători şi procurori” şi în Raportul ad-hoc (Regula 34) care evaluează aspecte strâns legate de obiectul Raportului de evaluare aferent rundei a patra”, a transmis, miercuri, GRECO.

În trecut, GRECO a apreciat că „implicarea Ministrului Justiţiei în numirea/revocarea procurorilor în/din funcţiile cele mai înalte din parchet a rămas considerabilă şi prezenta un risc de influenţă politică nepotrivită”. În raportul dat publicității azi, GRECO apreciază că noua lege ”îi lasă în continuare un rol important Ministrului Justiţiei în procedura de numire, dat fiind că el/ea trebuie să selecteze candidaţi şi să facă o propunere motivată pentru fiecare din funcţiile manageriale (art. 147 alin. (1). Cu toate acestea, CSM pare să fi primit un rol ceva mai puternic în această procedură (art. 148 alin. 2), dat fiind că trebuie să emită o opinie care face ca Ministrul să-şi reconsidere alegerea candidatului”. GRECO notează totuși că avizul CSM a rămas consultativ în ce privește decizia președintelui.

Mandatele șefilor de la Parchetul General, Gabriela Scutea și procurorului șef DNA se încheie la sfârșitul lunii februarie. La începutul lunii martie expriă și mandatul șefei interimare de la DIICOT, Oana Pâțu.

GRECO a formulat treisprezece recomandări privind România în Raportul de Evaluare şi cinci recomandări în Raportul ad-hoc (Regula 34).

”În cel de-Doilea Raport Interimar de Conformitate incluzând Follow-up la Raportul ad-hoc (Regula 34), GRECO a concluzionat că recomandările v, vii, x, xii, precum şi recomandarea iv din Raportul adoptat conform Regulii 34 au fost implementate satisfăcător sau tratate într-o manieră satisfăcătoare”, mai precizează Raportul.

Stadiul celorlalte recomandări este detaliat:

Recomandarea i.

GRECO a recomandat îmbunătăţirea transparenţei procesului legislativ (i) prin dezvoltarea în continuare a regulilor privind dezbaterile, consultările şi audierile publice, incluzând criterii pentru un număr limitat de circumstanţe în care să fie ţinute şedinţe secrete şi asigurarea implementării acestora în practică; (ii) prin evaluarea practicii existente şi revizuirea în consecinţă a regulilor pentru a asigura publicitatea în timp util a proiectelor legislative, amendamentelor la aceste proiecte, precum şi a agendelor şi rezultatelor şedinţelor comisiilor, şi pentru a asigura termene adecvate pentru depunerea amendamentelor şi (iii) prin luarea măsurilor corespunzătoare pentru ca procedura de urgenţă să fie aplicată cu titlu de excepţie într-un număr limitat de circumstanţe.

GRECO concluzionează că recomandarea i a fost parţial implementată.

Recomandarea ii

GRECO a recomandat i) dezvoltarea unui cod de conduită pentru membrii Parlamentului şi ii) asigurarea existenţei unui mecanism de respectare a acestuia atunci când este necesar - GRECO concluzionează că recomandarea ii a fost tratată într-o manieră satisfăcătoare.

Recomandarea iii.

GRECO a recomandat adoptarea de măsuri pentru i) a clarifica implicaţiile pentru membrii Parlamentului ale prevederilor existente în materia conflictelor de interese indiferent dacă un astfel de conflict poate fi pus în lumină şi de către declaraţiile de avere şi de interese şi ii) a extinde definiţia dincolo de interesele financiare personale şi iii) a introduce o cerinţă de dezvăluire ad-hoc atunci când un conflict între anumite interese private ale unui membru al Parlamentului poate apărea în raport cu o chestiune aflată în lucru în procedurile parlamentare – în plen sau în comisii – sau în altă activitate legată de mandatul acestuia.

GRECO concluzionează că recomandarea iii rămâne neimplementată.

Recomandarea iv.

GRECO a recomandat stabilirea unui set robust de restricţii cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri şi alte beneficii pentru parlamentari şi asigurarea că un astfel de sistem este înţeles şi aplicat în mod corespunzător.

GRECO reţine că nu au existat evoluţii noi cu privire la această recomandare şi concluzionează că recomandarea iv rămâne neimplementată.

Recomandarea vi.

GRECO a recomandat introducerea de reguli privind modul în care membrii Parlamentului să interacţioneze cu lobby-işti şi alţi terţi care urmăresc să influenţeze procesul legislativ.

GRECO concluzionează că recomandarea vi rămâne neimplementată.

Recomandarea viii.

GRECO a recomandat analizarea şi îmbunătăţirea sistemului de imunităţi al parlamentarilor în exerciţiu, inclusiv al acelora care sunt şi actuali sau foşti membri ai Guvernului, inclusiv prin reglementarea unor criterii clare şi obiective privind deciziile de ridicare a imunităţii şi prin renunţarea la necesitatea ca organele de urmărire penală să înainteze întregul dosar.

GRECO concluzionează că recomandarea viii a fost tratată într-o manieră satisfăcătoare.

Recomandarea ix.

GRECO a recomandat ca autoritatea parlamentară să înfiinţeze pentru membrii săi i) un sistem de consiliere prin care parlamentarii să poată solicita sfaturi în materie de integritate şi ii) să ofere formare specializată şi regulată cu privire la implicaţiile normelor existente şi a celor care vor fi adoptate în materia prezervării integrităţii parlamentarilor, inclusiv viitorul Cod de conduită

GRECO concluzionează că recomandarea ix rămâne neimplementată.

Prevenirea corupţiei cu privire la judecători şi procurori

Recomandarea xi.

GRECO a recomandat ca sistemul de justiţie să răspundă mai bine riscurilor de integritate ale judecătorilor şi procurorilor, în special prin i) abordarea de către Consiliul Superior al Magistraturii şi Inspecţia Judiciară a unui rol mai activ în materie 8 de analiză, informare şi îndrumare şi ii) consolidarea rolului şi eficienţei titularilor funcţiilor de conducere din fruntea instanţelor şi parchetelor, fără a fi afectată independenţa judecătorilor şi procurorilor

GRECO concluzionează că recomandarea xi a fost tratată într-o manieră satisfăcătoare.

Prevenirea corupţiei cu privire la procurori în mod specific

Recomandarea xiii.

GRECO a recomandat ca procedura pentru numirea în şi revocarea din funcţiile cele mai înalte din parchet, cu excepţia Procurorului General, prevăzută de art. 54 din Legea nr. 303/2004, să includă un proces care să fie atât transparent cât şi bazat pe criterii obiective, iar Consiliului Superior al Magistraturii să i se dea un rol mai important în această procedură.

GRECO concluzionează că recomandarea xiii a fost implementată parţial.

Recomandările formulate în Raportul Ad-hoc adoptat conform Regulii 34 din iunie 2019 Regula 34

Recomandarea i.

GRECO a recomandat i) să se analizeze corespunzător impactul modificărilor asupra viitoarei structuri de personal a instanţelor şi parchetelor pentru a fi adoptate măsurile tranzitorii necesare şi ii) regulamentul de aplicare ce urmează a fi adoptat de CSM cu privire la promovarea judecătorilor şi procurorilor să reglementeze criterii adecvate, obiective şi clare, care să aibă în vedere calificările şi meritele reale ale acestora.

GRECO concluzionează că recomandarea i formulată conform Regulii 34 a fost tratată într-o manieră satisfăcătoare.

Regula 34 Recomandarea ii.

GRECO a recomandat să fie abandonată crearea noii secţii speciale pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.

GRECO concluzionează că recomandarea ii formulată conform Regulii 34 a fost implementată satisfăcător.

Regula 34 Recomandarea iii.

GRECO a recomandat i) să se asigure că independenţa parchetului este - în cea mai mare măsură posibilă - garantată prin lege, şi ii) să se evalueze impactul modificărilor propuse asupra viitoarei independenţe operaţionale a procurorilor, astfel încât, dacă este necesar, să fie adoptate garanţii suplimentare pentru a proteja împotriva intervenţiilor.

GRECO concluzionează că recomandarea iii formulată conform Regulii 34 a fost parţial implementată.

Regula 34 Recomandarea v.

GRECO a recomandat să se analizeze diferitele modificări care afectează drepturile şi obligaţiile, precum şi răpunderea judecătorilor şi procurorilor pentru erori judiciare astfel încât să se asigure predictibilitatea şi claritatea suficiente a regulilor în materie, şi pentru a evita ca acestea să devină o ameninţare la adresa independenţei sistemului judiciar.

GRECO concluzionează că recomandarea v formulată conform Regulii 34 a fost parţial implementată.

”Având în vedere cele de mai sus, GRECO concluzionează că România a implementat satisfăcător sau a tratat în mod satisfăcător şapte din cele treisprezece recomandări cuprinse în Raportul de evaluare aferent Rundei a patra şi trei din cele cinci recomandări din Raportul de Follow-up la Raportul Ad-hoc”, se arată în concluziile raportului.

”Cu privire la membrii Parlamentului, o uşoară îmbunătăţire a fost constatată prin introducerea unui cod de conduită pentru membrii Parlamentului împreună cu un sistem pentru aplicarea lui şi au fost depuse eforturi pentru abordarea problematicii ridicării imunităţii membrilor Parlamentului. Cu toate acestea, transparenţa procesului parlamentar, per ansamblu, trebuie îmbunătăţită în continuare şi utilizarea procedurilor de urgenţă ar trebui redusă. Suplimentar, trebuie făcut mai mult pentru abordarea conflictelor de interese şi introducerea regulilor privind interacţiunea membrilor Parlamentului cu lobbyiştii. În cele din urmă, trebuie implementat un sistem de consiliere independentă pentru ca membrii Parlamentului să solicite consiliere în materie de integritate”, a mai transmis GRECO.

Potrivit organismului, cu privire la judecători şi procurori, ”o problemă principală care a fost tratată o reprezintă desfiinţarea secţiei speciale pentru investigarea infracţiunilor din sistemul judiciar, cu privire la care GRECO s-a opus puternic la înfiinţare”.

”Au fost depuse eforturi pentru creşterea rolului Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare ca răspuns la riscurile de integritate a judecătorilor şi procurorilor prin, inter alia, formare şi acces la informaţii. Eforturi au fost, de asemenea, dedicate stabilirii noii legislaţii pentru judecători şi procurori pentru a le asigura independenţa. Adoptarea de către Senat, la data de 17 octombrie 2022, a noii Legi privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a noii Legi privind organizarea judiciară şi a noii Legi privind Consiliul Superior al Magistraturii şi promulgarea lor la data de 15 noiembrie 2022, de către Preşedintele României, reprezintă paşi înainte importanţi, care trebuie să fie urmaţi de un număr de măsuri de implementare”, se mai arată în Raport.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22