500 de magistrați reacționează: CSM e singurul garant al independenței procurorilor

Redactia | 31.05.2018

500 de procurori din toate parchetele, câteva zeci de judecători și auditori de justiție au semnat o declarație ca reacție față de decizia de ieri a Curții Constituționale. Aceștia cer respectarea statului de drept și a independenței sistemului judiciar.

Pe aceeași temă

 

                                                                                            

Printre semnatari se numără Alexandra Lăncrănjan (procurorul din dosarul Tel Drum), Paul Dumitriu (procurorul din dosarul OUG 13) și Mihaela Beldie (procurorul din dosarul Belina), scrie G4media.ro.

 

Magistrații cer tuturor instituțiilor abilitate și tuturor factorilor de decizie ”să respecte principiile de funcționare ale Uniunii Europene, să faciliteze îndeplinirea obligațiilor internaționale asumate de România și să țină cont că respectarea statului de drept și a independenței sistemului judiciar este un punct important în materia cooperării internaționale și a capacității României de a fi un partener de dialog în relație cu celelalte state membre, atât în ceea ce privește cooperarea în materie penală cât și cooperarea în materie civilă”.

 

Declarația integrală și toți semnatarii:

 

Subsemnații, procurori în cadrul Ministerului Public, cu respectarea principiului separațiilor puterilor în stat și a obligației de rezervă, luând act de discuțiile publice privind atribuțiile și activitatea procurorilor precum și de aspectele inserate în minuta Deciziei Curții Constituționale a României din data de 30 mai 2018,

 

Având în vedere Principiile de la Bangalore care permit magistraților să își exprime liber opiniile atunci când le este afectată independența sau când există riscul de a se aduce atingere separației și echilibrului puterilor în stat,

 

Ținând cont de standardele impuse de Principiile Națiunilor Unite privind rolul procurorului, adoptate la Havana în 1990, Recomandarea Consiliului Europei (2000)19 privind rolul procurorului în sistemul de justiție penală, Standardele de responsabilitate profesională și declarația privind obligațiile și drepturile procurorilor, adoptată de Asociația Internațională a procurorilor la 23 aprilie 1999, Raportul Comisiei de la Veneția privind standardele europene în ceea ce privește independența sistemului judiciar (CDL_AD(2010)040) adoptat la data de 17-18 decembrie 2010, Avizul nr. 9 (2014) al Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni (Carta de la Roma).

 

Considerând că statul român înțelege să își îndeplinească obligațiile internaționale asumate cu privire la independența sistemului judiciar și apărarea statului de drept și să respecte regulile impuse de Uniunea Europeană și Consiliul Europei precum și de celelalte organizații internaționale din care România face parte

 

înțelegem să ne asumăm la nivel individual prezenta declarație de principiu:

 

Activitatea noastră se va derula întotdeauna în conformitate cu rolul constituțional prevăzut de art. 131 alin. (1) din Constituția României, apărând interesele generale ale societății, ordinea de drept precum și drepturile și libertățile cetățenilor. Respectăm competențele Ministrului Justiției privind politica penală a statului precum și atribuțiile concrete în anumite domenii, dar aceste competențe nu validează în niciun fel implicarea factorului politic în modul de instrumentare și soluționare a cauzelor penale. Ministrul Justiției nu are și nu va avea nicio implicare și niciun rol în activitatea noastră profesională ori în vreo cauză penală sau civilă pe care o avem spre soluționare sau la care participăm în calitate de reprezentanți ai Ministerului Public.

 

Singura instituție care gestionează cariera procurorului și singurul garant al independenței procurorilor este Consiliul Superior al Magistraturii, conform art. 1 alin. (2) din Legea 304/2004, Ministrul Justiției neavând și neputând să aibă niciun fel de rol sau implicare în cariera individuală a procurorului, acest principiu neputând să fie modificat prin inserarea unei alte sintagme în decizia Curții Constituționale, instituție ce nu are competență de legiferare pozitivă. Atragem atenția că evaluarea profesională a procurorilor și modalitatea de accedere în funcție trebuie să aibă la bază sistemul meritoriu, condiții și reguli clare și transparente și lipsa arbitrariului.

 

Solicităm tuturor instituțiilor abilitate și tuturor factorilor de decizie să respecte principiile de funcționare ale Uniunii Europene, să faciliteze îndeplinirea obligațiilor internaționale asumate de România și să țină cont că respectarea statului de drept și a independenței sistemului judiciar este un punct important în materia cooperării internaționale și a capacității României de a fi un partener de dialog în relație cu celelalte state membre, atât în ceea ce privește cooperarea în materie penală cât și cooperarea în materie civilă.

 

În susținerea prezentei declarații de principiu aducem aminte că garantarea independenței sistemului judiciar a fost una dintre condițiile impuse în vederea aderării la Uniunea Europeană, context în care au fost adoptate modificări în pachetul de legi privind sistemul judiciar, în mod specific garantarea independenței și stabilității procurorului, prin modificarea dispozițiilor art. 3 alin. (1) din Legea 303/2004 (”Procurorii numiți de Președintele României se bucură de stabilitate și sunt independenți, în condițiile legii”). Obligația României în ceea ce privește statul de drept și garantarea independenței sistemului judiciar s-a menținut și ulterior momentului aderării, fiind unul dintre criteriile avute în vedere în evaluările MCV astfel încât nu putem considera că o abordare involutivă a statutului magistratului procuror poate să constituie altceva decât o încălcare a angajamentelor asumate în calitate de stat membru.

 

De asemenea, atragem atenția că Regulile de la Havana privind rolul procurorului, adoptate de Națiunile Unite în 1990, prevăd obligația statelor de a se asigura că procurorii își pot exercita funcția fără a fi expuși intimidărilor, hărțuirilor și interferențelor.

 

Ca membru al Consiliului Europei, statul român trebuie să ia în considerare și să respecte avizele internaționale, în acest sens în Carta de la Roma fiind prevăzute ca standarde și principii europene referitoare la activitatea procurorilor următoarele aspecte: ”Independența și autonomia Ministerului Public constituie un corolar indispensabil pentru independența justiției. Procurorii ar trebui să fie autonomi în luarea deciziilor și ar trebui să își îndeplinească sarcinile în afara oricăror ingerințe și presiuni externe, conform principiilor separației puterilor și responsabilității”

 

Independența procurorului și imparțialitatea procurorului sunt două elemente esențiale în standardele internaționale, fiind privite ca puncte cheie în materia drepturilor omului, având o latură instituțională cât și una individuală. Independența și imparțialitatea magistratului procuror nu sunt beneficii personale ale acestuia ci garanții necesare pentru îndeplinirea funcției pe care Ministerul Public o are în structura statului de drept, respectiv de autoritate care asigură aplicarea legii penale, în numele și în beneficiul societății și a interesului public, ținând cont de drepturile individuale ale cetățenilor și de necesitatea asigurării unui sistem de drept penal efectiv. (Recomandarea (2000)19 a Consiliului Europei, paragraful 1)

 

Atât Recomandarea Consiliul Europei cât și Raportul Comisiei de la Veneția subliniază necesitatea de a asigura proceduri transparente și corecte, fără influențe politice, în ceea ce privește accederea în profesie, sistemul de promovare și activitatea procurorului. Astfel, procedurile care garantează o selecție corectă a procurorilor și cele care protejează procurorul de la o revocare arbitrară constituie aspecte importante în garantarea independenței procurorului. Nu există niciun beneficiu în crearea unui sistem care doar aparent procurorul este independent dacă acțiunile practice tind spre o implicare a factorului politic în activitatea judiciară.

 

În acest sens, Comisia de la Veneția a subliniat că independența procurorului constituie un mecanism prin care se previne interferența factorului politic sau de orice altă natură în activitatea de urmărire penală iar statele trebuie să asigure cadrul necesar în care deciziile procurorului să fie luate în mod impartial și corect, la fel cum judecătorului îi este cerut să acționeze corect și imparțial fără a fi supus presiunilor altor factori externi.

 

Raportul Comisiei de la Veneția privind independența judiciară subliniază că ”Trebuie efectuată o distincție clară între interesul persoanelor care dețin puterea în cadrul statului și interesul general. Presupunerea că cele două aspecte se suprapun este prezentă în multe state europene. În mod ideal exercitarea funcțiilor ce vizează interesul general nu trebuie combinată sau confundată cu funcțiile ce vizează interesele puterii executive dintr-un anumit moment, cu interesele altor instituții sau chiar cu interesele vreunei formațiuni politice.” Având în vedere atribuțiile legale ale Ministerului Public, prevăzute atât la nivel constituțional cât și la nivelul celorlalte instrumente legale, subliniem că în calitate de procurori rolul nostru este să apărăm interesul public, înțeles ca interesul cetățenilor într-un stat democratic, rol pe care îl vom exercita, în mod independent și imparțial, indiferent de contextul vremelnic.

 

Listă semnatari procurori:

 

1. Bradea Dumitru Vlad – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea

2. Corina Dinică – PT Argeș

3. Lăncrănjan Alexandra Carmen – DNA Structura Centrală

4. Margina Cătălin – PT Bacău

5. Tagheiv Ramona – PT Bacău

6. Finică Sorina – PT Bacău

7. Atomei Adriana – PT Bacău

8. Trif Marian Mihai – PJ Turda

9. Iulia Crișan – DNA Structura Centrală

10. Simona Anghel – PJ Oltenita

11. Mihaela Beldie – DNA Structura Centrală

12. Răzvan Alexandru Băra – PJ Brașov

13. Cristina Scarlat DNA

14. Aurelian Ioan Ardelean – DNA

15. Radu Florin Ionescu – DNA

16. Cosmin Iordache – DNA

17. Adriana Pau – PJ Sector 2

18. Codreanu Alexandru – PT Brașov

19. Raluca Alexandra Munteanu – PJ Sector 2

20. Berende Ruxandra Maria PJ Satu Mare

21. Roxana Andreea Codreanu PJ IAsi

22. Laurentiu Grecu – PT Gorj

23. Lia Sorin Marian – PJ Corabia

24. Carmen VAmesu – DNA

25. Daniela Lupu – DNA

26. Alexandru Liviu Colceriu – PJ Intorsura Buzaului

27. Cosmina Mihaela Vieriu – PJ Zarnesti

28. Calin Radu Bogdan – PJ Sector 1

29. Coralia Lapadat – PJ Arad

30. Dordea Marcian Silviu – PJ Blaj

31. Luminita Boca – DNA ST Cluj

32. Bogdan Pîrlog – PT Militar Bucuresti

33. Andra Dutescu – PJ Sector 2

34. Stroescu Bobby Sorin – PJ Timisoara

35. Curici Seia Iasmina- PJ Deta

36. Ghita Alina Andreea – PJ Turda

37. Laura Dobrea – PT Brăila

38. Ciutac Mircea – PT Brăila

39. Dedulescu Liviu Ionuț – PT Brăila

40. Velea Gheorghe – PJ Brăila

41. Marinescu Mihaela – PJ Însurăței

42. Pungă Tudorel – PJ Însurăței

43. Baraș Iulian – PJ Bolintin Vale

44. Barbu Camelia Liliana – PJ Bolintin Vale

45. Tomescu Alexandra Sorina – PJ Bolintin Vale

46. Cotovelea Ionel – PJ Câmpulung

47. Gheorghe Daniel – PJ Câmpulung

48. Lobodan Remus – PJ Câmpulung

49. Visovan Cristina Ingrid – PJ Sighetu Marmatiei

50. Adrian Meda Titu- DNA ST Cluj

51. Irimia Anca Emilia – PJ Sibiu

52. Cristina Frîncu – PJS 2

53. Ioana Vernea PJS2

54. Sohorca Florin PJ Alba Iulia

55. Rotundu Simon PJ Iasi

56. Cîrciumaru Oprică Florin PJS 2

57. Doina Stanta – PCA Craiova

58. Bunduc Marian Catalin – DIICOT Structura Centrală

59. Arpinte Nicoleta – PJ Dorohoi

60. Stanciu Gabriela – DNA ST Constanta

61. Valentin Toduta – PJ oradea

62. Bursuc Andreea Claudia – DIICOT

63. Anca Iovan DIICOT Serviciul Teritorial Brasov

64. Lohan Iulia Maria – PJ Sighetul Marmatiei

65. Cristina Radu – PT Bucuresti

66. Sendroni Mircea – PJ Cluj Napoca

67. Marian Clement Virgil – PJ Baia Mare

68. Asmarandei Andrei Iulian – PT Ilfov

69. Carnariu Bianca Dana – PJ Baia Mare

70. Gabriel Tatar – PJ Cluj Napoca

71. Tabirta Lorin PJ Timisoara

72. Carnariu Mihai Madalin – PJ Baia Mare

73. Buzoianu Mihaela Alexandra – PJ Calarasi

74. Valentin Uritescu – PJ Negresti Oas

75. Cosmin Ungureanu PT Valcea

76. Vlad Alexandru Bentan – PJ oradea

77. Marin Ana Maria PT Brasov

78. Ioana Gutu PT Valcea

79. Daniel Giorgian PJ galati

80. Cristina Voicu DNA Structura Centrala

81. Morosan Andrada Sabina PJ Timisoara

82. Pop Blaga Marius PJ Oradea

83. Alba Radu Ioan PJ Oradea

84. Popescu Adriana Mihaela PT Valcea

85. Radu Adrian PJ Brasov

86. Ostafie Andrei PJ Botosani

87. Laura Zaharia DIICOT Iasi

88. Ciobanu Ionica Daniel PJ Caracal

89. Mihaela Mihai Popa – DNA ST Suceava

90. Marin Călusaru – DNA ST Craiova

91. Ramona Jardieanu – DNA Structura Centrala

92. Damaschin Ioana Teodora – PJ Cluj Napoca

93. Bocai Adina PCA Iasi

94. Mihai Negulescu DIICOT ST Brasov

95. Dobre Aurelia Madalina PJ Arad

96. Panainte Iulian PJ Harlau

97. Sorin Daniel Beteringhe PT Bihor

98. Paunica Ionut PJ Calarasi

99. Gus Octavia Raluca PT Alba

100. Pacuraru Mihaela PJ Calarasi

101. Marinescu Lucian PT Valcea

102. Burga Florin PJ Sf Gheorghe

103. Matei Leontin PJS 4

104. Pitrop Cristina Beatrice PJ Constanta

105. Ioan Bene PJ TG Bujor

106. Sandu Claudiu Costantin PT Brasov

107. Mihail Andreca PJ Timisoara

108. Mihai Valentin DIICOT Structura Centrală

109. Dobre Mihai Alexandru PJ Arad

110. Onea Dalidis Nicoleta Irina PCA Craiova

111. Iulian Nica – PT Brasov

112. Anghel Alexandru Bogdan PJ Segarcea

113. Serban Viorel Florin PJS 2

114. Iulia Bilciu DNA Structura Centrala

115. Daniel Ciumărnean DNA ST Cluj

116. Paul Dumitriu DNA Structura Centrală

117. Danusia Boicean DNA ST Alba Iulia

118. Alina RAsovan DNA ST Alba Iulia

119. Daniel Dumitru DNA ST Alba Iulia

120. Călin Tatu DNA ST Alba Iulia

121. Florin Nanu DNA ST Alba Iulia

122. Anca Gabriela Mărincean DNA ST Cluj

123. Horatius Baias DNA Structura Centrală

124. Stancele Diana DNA Structura Centrala

125. Constantin Irina DNA Structura Centrala

126. Daniel Apetroaei – DNA St Bacău

127. Anemaria Ruxandra Cireap – DNA

128. Oana Peltechi – PCA Bucuresti

129. Roca Carmil DNA ST Bacău

130. Robert Adrian Nicolicescu DNA

131. Daniela Dumitrache – DNA

132. Violeta Sechely – DNA Structura Centrală

133. Florin Bogdan Munteanu DNA ST Iasi

134. Iordache Laura Nicoleta PJS 1

135. Lucanu Iuliana DIICOT

136. Tudor Antoniu Vasiu – PJ Drobeta Turnu Severin

137. Adi Lucian Răduică PJ Drobeta Turnu Severin

138. Pena Laura Nadia PCA Bacau

139. Gheorghe Mihai Andrei PJ Pitesti

140. Puscas Madalina PJ Alba Iulia

141. Zlate Nadia DNA ST Constanta

142. David Maricel – PT Ilfov

143. Povăliceanu Cristina – PT Arad

144. Roman Nelu – PJ Baia Mare

145. Bradin Aurora PJ Arad

146. Monica Munteanu DNA ST Brasov

147. Vestemeanu Raluca DIICOT ST Brasov

148. Cornel David Deca DNA ST Brasov

149. Andreea Ghenu DNA ST Brasov

150. Dundev Alma Maria PJ Sighisoara

151. Batrinu Iuliana PJ Focsani

152. Brindea Dan Eugen PT Salaj

153. Cepoi Marian PJ Nasaud

154. Dunca Ioan PJ Baia Mare

155. Varga Zoltan PJ Baia Mare

156. Scutea Gabriela PCA Brasov

157. Ghita Bogdan – DNA

158. Bontea Cristina Augustina PJ Petrosani

159. Baldea Diana PT IAsi

160. Satmarici Iulia Diana PJ Medgidia

161. Mircea Alexandra Nora PJ Turda

162. Radu Florea PJ Turda

163. Ghidiu Liliana Maria PT Alba

164. Panciuc Anca Clara – PJ Radauti

165. Remus Budai – DNA Structura Centrala

166. Ion Izabela Ana Maria PJ Sector 3

167. Stefanita Gogea DIICOT

168. Cristina Chiriac DNA

169. Cosarca Nicolae PJ Targu Mures

170. Diremia Vlad PJ Rosiori De vede

171. Buda Dorel PJ Baia Mare

172. Alice Jemboiu PCA Craiova

173. Maria Piturcă PCA Craiova

174. Marius Sulu PT Brasov

175. Grigore alina Gabriela PJ Targoviste

176. Mihai Irina PJ Targoviste

177. Bosânciuc Paul Cosmin PJ Targoviste

178. Stoica Florin PJ Targoviste

179. Aldea Adrian PT Brasov

180. Cerasela Ungureanu PT Brasov

181. Câțu Lilisor PJ Brasov

182. Câțu Codruța Romana Maria PJ Brasov

183. Nita Manole Simona Daniela PJ Ploiesti

184. Dragu Corina PT Brasov

185. Fânariu Stefan PJ Saveni

186. Nistor Gigi PJ Filiasi

187. Cristina Mocioi PJ Babadag

188. Ursa Paul Ionel PJ Zarnesti

189. Comanescu Cătălin PJ Horezu

190. Ana Muresan PJS 2 delegat PTB

191. Nită Manole Simona Daniela PJ Ploiesti

192. Corina Avornicitei PJ Sector 1

193. Raluca Anghel Gheorghe DNA Structura Centrală

194. Alin Eduard Poterasu DNA Structura Centrala

195. Veronica Luminita Leonte DNA ST Suceava

196. Maria Luiza Capatana DNA Structura Centrală

197. Mosteanu Marian Eugen DNA ST Craiova

198. Ionuț Vasile DNA ST Cluj

199. Alexandru Diana DNA ST Galați

200. Popescu Gabriela DNA ST Galați

201. Ivascu Dorina DNA ST Galați

202. Mihaela Leu DNA ST Galați

203. Năvădaru Mădălin DNA ST Galați

204. Lucian Rău DNA ST Galați

205. Diana Alexandru DNA ST Galați

206. Andreea Oana Nica DNA

207. Eugen Stănculescu DNA ST Craiova

208. Tiberiu Nicolae Onea – DNA ST Tîrgu Mureș

209. Drăgulescu Marian DNA Structura Centrală

210. Gabriela Iancu DNA ST Cluj

211. Ioana Borjog PJ Sector 1

212. Ionela Bălan DNA Structura Centrală

213. Ana Maria Nedelcu DNA Structura Centrală

214. Cornelia Hrincescu DNA ST Bacău

215. Antonia Diaconu – PJ Topoloveni

216. Nanu Vladimir PT Argeș

217. Moraru Alina – DNA ST Iasi

218. Dorcu Lavinia PJ Corabia

219. Irina Paraschiv PJ Brezoi

220. Stefan Ispasoiu DNA ST Brasov

221. Gheorghiu Anca Loredana PJ Brasov

222. Corina Mois PJ Satu Mare

223. Miu Madalina PT Calarasi

224. Marinel Nicolae PT Olt

225. Couti Roxana PT Maramures

226. Maris Constantina PT Maramures

227. Apetri Oana PT Brasov

228. Couti Crinel PT Maramures

229. Simion Oana PJ Brasov

230. Rosca Sergiu PJ Satu Mare

231. Claudiu Statache PJ Constanta

232. Stasiuc Mădălina PJ Targu Mures

233. Alexandra Dordea DNA Structura Centrală

234. Branzei Alexandru PJ Baia Mare

235. Baran Florin PJ Sector 4

236. Rus Lavinia PJ Faget

237. Mircea Iuliana PCA Constanta

238. Ioan Sandru PICCJ

239. Dan Obreja PJ TG Mures

240. Maria Rimniceanu DIICOT ST BRASOV

241. Azamfirei Daniela Elena PJ Galati

242. Cristina Maria Luca PT Neamț

243. Pelmuș Ciprian PJ Timisoara

244. Arvinte Ramona PJS3

245. Olteanu Dragoș PJ Timisoara

246. Catalin Moraru PJ Brasov

247. Vlad Crăciun PJ Sighisoara

248. Pelinel Monica Cristina PT Valcea

249. Ghinea Alexandru Cosmin PJ Fetesti

250. Sorin Constantinescu DNA ST Constanta

251. Apostol Mihaela PT Iasi

252. Cojoaca Traian PJ Rosiori de Vede

253. Munge Mircea Florin PJ Oradea

254. Alina Hubert PJ Pitesti

255. Topliceanu Constantin PJ Pitesti

256. Doncea Andrei PT Ilfov

257. Ungureanu Alin PJ Deta

258. Ceaușu Alexandru Octavian PJ Timisoara

259. Blanaru Larisa Andreea PJ Brasov

260. Mocanu Simona Elena PJ Brasov

261. Aurelian Manzu PT Arad

262. Alina Ghinescu DIICOT ST CV

263. Bochis Angela PJ Cornetu

264. Dumitrache Nicusor Adrian PJS 4

265. Olca Diana Andreea PJ Satu Mare

266. Sovarschi Laura PJ Alesd

267. Lazar Ancuta PJ Satu Mare

268. Meszaros Ioana Adina PJ Satu mare

269. Betea Florin Dorin PJ Satu Mare

270. Mic Ioana PT satu Mare

271. Bocai Tudor Florin PT Hunedoara

272. Cuciureanu Iulia Maria PJ Brasov

273. Iordache Valeriu PJ Ploiesti

274. Airinei Lucia PT Harghita

275. Iosifescu Iulian Răzvan PT Harghita

276. Colceriu Sorin Mihai PT Harghita

277. Gîlcescu Dan PT Harghita

278. Grigore Cristian PT Harghita

279. Fabian Orsolya Kinga PT Harghita

280. Tokos Lehel PT Harghita

281. Deac Corvin Doru PJ Miercurea Ciuc

282. German Cristina PJ Miercurea Ciuc

283. Chiriac Dragos PJ Miercurea Ciuc

284. Ivănescu Georgică PJ Odorheiu Secuiesc

285. Suto Agota Kinga PJ Odorheiu Secuiesc

286. Papuc Mădălina Diana PJ Odorheiu Secuiesc

287. Vasile Tudor Iulian PJ Fetesti

288. Buculea Raluca PJ Timisoara

289. Popa Alina Diana PJ Iasi

290. Marcu Ionut DIICOT

291. Cristina Gavriliuc DNA ST Bacau

292. Giluela Deaconu DNA

293. Ioan Ulici DNA

294. Cerasela Răileanu DNA

295. Angelica Paraschivescu DNA ST Pitesti

296. Dana Păun PJS1

297. Florina Nicoleta Sirbu PJS1

298. Maria Mihut PJS 2

299. Corina Petrescu PJS 1

300. Florea Alexandru DIICOT

301. Preda Andrei Bogdan DIICOT

302. Dan Cristian Ene DIICOT

303. Cristian Florea DIICOT

304. Ionela Florea DIICOT

305. Apostol Giorgiana Violeta PJ Constanta

306. Nita Cosmin PJ Ploiesti

307. Ciotu Roxana PJ Suceava

308. Pirvu Ana Maria PJ Slobozia

309. Totora Vlad Cosmin PJ Segarcea

310. Cioban Vasile Călin PJ Turda

311. Valentin Enache PJ Brezoi

312. Simona Stefania Constantinescu DNA

313. Iuliana Mihoc PJ Ploiesti

314. Neculaica Elena PT Constanta

315. Oprea Veronica Nicoleta PJ Buzău delegat DNA ST Ploiesti

316. Salaru Ilie Andrei PJS1

317. Colț Mihail PJ Brăila

318. Ionela Tinca PJ Brașov

319. Buse Ionel PJ Valcea

320. Tosu Zoltan Eugen PJ Dragasani

321. Florentina Mirica DNA Structura Centrală

322. Streza Laurentiu PJ Valcea

323. Sava Alexandra Teona PJ Harlau

324. Serban irina PJ Slatina

325. Stefan Gheorghe Daniel PT Bacau

326. Bogdan Stoica PJ Dragasani

327. Marius Valcu DNA Structura Centrală

328. Lazar Anca PCA Cluj

329. Popescu Cristian Ovidiu PJ Caracal

330. Gheorghe Popovici DNA Structura Centrală

331. Ungureanu Irina PJ Sighisoara

332. Ursu Oana Alina PJ Giurgiu

333. Rosiu Mihaela PJS 5

334. Zavera Irina PJ Timisoara

335. Sas Anca Raluca PJ Turda

336. Lungu Ramona PT Arad

337. Lazăr Aida PJ Timisoara

338. Rusu Larisa PJ Botosani

339. Raluca Nor Bosnea PJ Timisoara

340. Cîmpean Ioana Elena PJS 2

341. Povaliceanu Claudia PJ Timisoara

342. Bradean Raluca Cristina PJ Caransebes

343. Ailioaei Ramona PJ Pascani

344. Stoenescu Roxana PJS 4

345. Cătălin Galcea PJS4

346. Hogas Marius PJ Râmnicu Vâlcea

347. Stroe Cristina PJ Dragasani

348. Mociran Adela PT Maramures

349. Tătar Emanuela Anca PJ Brăila

350. Sfîca Aglaia Irina PJ Iasi

351. Fraiu Flaviu PJ Timișoara

352. Galatan Anișoara Voichita PJS 6

353. Simon Dragos PJ Cluj Napoca

354. Todea LAurentiu Mirel PJ Timisoara

355. Derius Laura DNA Structura Centrala

356. Pop Ciprian Dumitru PJ Ludus

357. Murariu Ovidiu Daniel PJ Ludus

358. Ciuche Lucian DIICOT

359. Dinică Mihai PJ Făurei

360. Topală Teodor Bogdan DIICOT

361. Meszar Alexandru Voicu PJ Carei

362. Pricop Elena Mădălina PJ Iași

363. Țapliuc Cristina PJ Iasi

364. Corogeanu Cristian Andrei PJ Timisoara

365. Albulescu Camelia PJ Cornetu

366. Ioșca Alina PJ Cornetu

367. Serban Daniel Mihai PJ Brașov

368. Gordan Sorin PT Brăila

369. Chivu Claudia Irina PJ Timisoara

370. Olariu Nicusor PJ Caransebes

371. Mustață Liviu PT Caraș Severin

372. Hosu Andrei PT Caraș Severin

373. Patras Alexandra Maria PJ Iași

374. Pelmus Atena PT Timiș

375. Mihoc Emanuel PJ Sighișoara

376. Galatanu Maria PJ Baia Mare

377. Simion Daniel PJ Focsani

378. Stanciu Gabriela Daniela PJ Brăila

379. Corogeanu Cristian Andrei PJ Timișoara

380. Negrău Andrei Sergiu PJ Salonta

381. Georgescu Ruxandra Diana PJ Suceava

382. Călinescu Diana PJ Suceava

383. Cătălin Chiochiu PJ Suceava

384. Doina Popa PJ Pitești

385. Nicolae Argeșanu PJ Pitești

386. Simona Florescu PJ Pitești

387. Cătălin Barbuceanu PCA Pitești

388. Oprea Mihai Tatiana DIICOT

389. Olaru Mihaiela DIICOT

390. Cristian Ichim DIICOT ST Brasov

391. Zaharia Adrian Constantin PJ Suceava

392. Cristina Garda PJ Galați

393. Scorta Robert PJ Petrosani

394. Popescu Cristian PJ Caracal

395. Bonda Alexandru Vasile PJ Timisoara

396. Andrei Florin Ciprian DIICOT Bacău

397. Ciocan Gheorghe PJ Severin

398. Marin Călușaru DNA ST Craiova

399. Varga Sanda Daria PCA Cluj

400. Diana Nicoleta Gitan PT Timiș

401. Constantin Conortos DNA ST Constanta

402. Diac Ana Maria PJS1

403. Crăciun Achim Ovidiu PJ Brăila

404. Luminița Popa DNA

405. Emanuel Hau PJ Timișoara

406. Daniela Chiazna PJ Drobeta Turnu Severin

407. Florina Băilescu PJ Drobeta Turnu Severin

408. Bărbulescu Florin Alexandru PJ Călărași

409. Natavala Iuliu DNA

410. Vlad Grigorescu DNA

411. Tiba Morar Anca PJ Oradea

412. Ion Teodor Valentin PJ Pitești

413. Adrian Mihai PJ Pitești

414. Cosmin Cristescu PJ Pitești

415. Puiulescu Constantin Cosmin PT Argeș

416. Ioan Paul Chiș DNA Structura Centrală

417. Paul Leontică DIICOT ST Suceava

418. Florentin Riza PT Dolj

419. Tamara Manea PICCJ

420. Adrian Ghirdoveanu DIICOT BT Dambovita

421. Resmeriță Clement Mihai – DNA Structura Centrală

422. Conortos Camelia Maria PT Constanta

423. Constantinescu Mihai Marius DIICOT

424. Ardelean Cristian DNA ST Oradea

425. Chiazna Magdalena Daniela PJ Drobeta Turnu Severin

426. Moacă Mihaela Adriana PJ Buftea

427. Ionuț Călina DIICOT

428. Ionascu Cristina PJ Bacău

429. Ionascu Cătălin PJ Bacău

430. Benchea Vlad PJ Sibiu

431. Mandache Ionut PJ Iași

432. Fleckhammer Robert DIICOT

433. Petrescu Erită Cosmin PJ Tg Jiu

434. Onofrei Nichiforel Marius PT Botoșani

435. Cristea Virgil – PJ Alba Iulia

436. Cristea Denisa PJ Constanta

437. Șimon Oana PJ Cluj Napoca

438. Horșia Alexandru PJ Cluj Napoca

439. Panțiru Florin PJ Cluj Napoca

440. Spumă Oana Amalia PJ Cluj Napoca

441. Mărginean Peczi Anamaria PJ Cluj Napoca

442. Fadei Pavel PJ Cluj Napoca

443. Nicoară Andra Laura PJ Cluj Napoca

444. Ududec Ionel PJ Cluj Napoca

445. Pantea Marius Călin PJ Cluj Napoca

446. Tofan Florinela PJ Cluj Napoca

447. Horge Diana Maria PJ Cluj Napoca

448. Gheorghe Dragoș Ion PJ Cluj Napoca

449. Mihai Laura Adina PJ Cluj Napoca

450. Amuscăliței Alin PJ Cluj Napoca

451. Mane Loredana Lăcrămioara PJ Cluj Napoca

452. Birtoc Mihai Dorin PJ Cluj Napoca

453. Delea Sarca Georgiana PJ Cluj Napoca

454. Toader Aurelia Mirel PJ Cluj Napoca

455. Ududec Anca Teodora PJ Cluj Napoca

456. Kozma Bartok Szende Zenko PJ Cluj Napoca

457. Borteș Mihai PJ Cluj Napoca

458. Damaschin Ioana Teodora PJ Cluj Napoca

459. Andreica Lucia Maria PJ Cluj Napoca

460. Sfâriac Mihaela PT Cluj

461. Renyi Erika PT Cluj

462. Rășcanu Cristina PT Cluj

463. Mihai Mesaros PJS 2

464. Dinu Adrian Mihai PJ Constanta

465. Laurentiu Iordan PJ Sibiu

466. Cazacu Dan Constantin PJ Bacău

467. Felicia Irina Popovici DNA

468. Felicia Vlad DNA ST Brasov

469. Adina Bidică PT Valcea

470. Alexandra Maria Zernoveanu PJ Sfantu Gheorghe

471. Cășuneanu Florin Daniel – PCA Iași

472. Cojocar Rusanda PJ Brasov

473. Gherghina Alina Nicoleta PJS 6

474. Paduraru Raluca Mihaela PJS4

475. Dinu Cristian Sorin DIICOT BT Sibiu

476. Enache Simona DIICOT BT Sibiu

477. Sava Gheorghe Petru DIICOT BT Sibiu

478. Bidihon Flavius PJ Suceava

479. Meszaros Tiberiu PJ Babadag

480. Miroiu Floriana PJS 4

481. Laura Gradina PT Tulcea

482. Cristina Grosaru PJS 3

483. Stefaniu Simona PT Covasna

484. Stefaniu Bogdan PT Covasna

485. Alina Neculaes PCA Bacău

486. Andrei Jurca PJ Timisoara

487. Sorin Pasăre PCA Craiova

488. Pătulea Ioana – PJS 3

489. Rosu Cristina PJ Giurgiu

490. Mihaela Grigore PCA Bacau

491. Andrei Dragan PJ Buftea

492. Andrei Cristi PJ Răcari

493. Carasel Stefana PJS 1

494. Petrusca Gabriela Amalia PJ Buftea

495. Ghilan Irina Brîndușa PJ Moinești

496. Sandu Anca – PJ Piatra Neamț

497. Ciopi Ani – PJ Baia Mare

498. Matei Andreea Isabella PJ Buhusi

499. Sarghi Dorina PJ Roman

500. Maciuc Sorin PJS 6

 

Mulțumim colegilor judecători care susțin acest demers: Florin Zeres – Judecatoria Sibiu, Florina Carmen Ionescu – Tribunalul Neamt, Doina Zavalasi- CA Craiova, Mihaela Ion – Judecătoria Buzău, Iulian Dîrzeanu – Tribunalul București, Sorina Marinaș -CA Craiova, Florin Vilceanu – Tribunal Bucuresti, Ioana Liliana Molina Ramirez – Tribunalul Cluj, Anca Codreanu – Tribunalul Brașov, Liviu Cristian Cirneciu – Judecătoria Zărnesti, Cirneciu Felicia Tincuta – JS 2, Anca Demian – Judecatoria Hateg, Padeanu Catalina Petruta – Judecatoria Slatina, Sandu Maria Irina – Judecatoria Brasov, Madalina Birlog – Tribunalul Bucuresti, Cobiscan Alexandru – JS 1, Ioan Fundatureanu – CA Pitesti, Crina Capota – Judecatoria Dej, Balasanu Alexandru – Judecatoria Botosani, Popescu Adrian – Tribunalul Cluj, Popescu Luminita Teodora Judecatoria Mangalia, Neagos Sorina – CA Alba Iulia, Mandache Claudia – Judecătoria Iași, Dorin Parascheva – Judecatoria Constanta, Alina Stamate Tamasan – Tribunalul Maramures, Ambrozie Silivia JS 1, Anton Carla JS 1, Chiriță Oana JS 1, Focsa Lavinia JS1, Ivanciuc Sorin JS1, Matei Oana JS 1, Paduraru Dana JS 1, Savu Ana JS 1, Bogdan Popescu JUdecatoria Tg Jiu, Lucian Cosmin Manoloiu – Judecatoria Slatina, Irina Popa JS 1, Gheorghe Costin Lucian Judecătoria Cornetu, Dinu Rebeca Zinca Trib Bucuresti, Brindusa Andreea Sarbu JS 1, Veronica Sirbu JS4, Cristi Danilet – Tribunalul Cluj, Roxana Budulan – CA Timisoara, Bichis Diana Maria – Judecatoria Dej, Carpinean Cristiana Camelia – Judecatoria Dej, Tudor Cristian Ciobanu – Judecatoria Raducaneni, Oana Andreea Onofrei JS 1, Alina Mihaela Palancanu – Tribunalul Neamt, Marius Stancu JS1, Alexandra Ghica JS1, Ana Maria Stoica – JS1, Edwina Guiu – JS1, Andreea Balutoiu JS1, Cristina Călușaru – Tribunalul Dolj, Mandache Claudia – Judecatoria Iasi, Andreea Busulescu – JS1, Andreea Mihaela Bradu – Tribunalul București, Iulia Lavinia Munteanu – Judecătoria IAși

 

De asemenea, apreciem gestul de solidaritate al colegilor auditori de justitie care au dorit să se alăture demersului nostru: CIORNEI Dan Constantin, CREȚAN Alexandru, GRĂJDEANU Constantin, VARVARA Maria, TARNOVSCHI Alexandra-Karina, BRÎNAȘ Liviu Florin, CALAI Patricia Carmen, DERLEAN Petru Alexandru, SIMION Boris, JOLDOȘ Andrada Iulia, POP Paula Crina, SOPONOȘ Cristina, SZILAGHY Robert-Tiberiu, ALCOR Mona, COTOI Petruța Maria, FARCAȘ Carmen Mihaela, NEACȘU Mirel-Emanuel, PASCU Diana, MAIOR Sandra, IVĂNUȘ Camelia-Laura, VOROTIC Lavinia, BONDAR Elena Teodora, CRISTEA Emilia, CRISTEA Ștefan-Georgian, DĂNILĂ Sanda Cristina, FILIP Tudor-Petruț, POP Florina Maria, POPA Mihai, RĂCHITĂ Ioana Ruxandra, POPA Maria Denisa, TOMA Andreea, APOSTU Roxana, ARON Denisa, CIOCOIU Georgiana-Mihaela, GAVRIL Ducu, JERE Amalia, ȘINCARI Florin, BUCUR Ioana, BÂRSAN Dan Andrei, DOFIN Cătălin Liviu, HURDUCACIU Mădălin, URSUȚ Cristian, VERDE Andreea, BELCHIȚĂ Mihai Alexandru, MOROȘAN Maria-Magdalena, Lazăr Mihaela, Mădălina Elena Cazan, Pasea Irina, Ungureanu Alina Nicoleta, Teodoru Raluca, Ivan Lavinia Constantina, Gruia Streinu, Roxana Beatrice Teslovan, Oltean Sorana Zamfira, Caraus Nicolae, Jarca Cristian Paul, Stoicescu Andreea, Ostahie Oana Maria, Cîmpean Laura Monica, Doroftei Georgiana, Pintea Razvan Mihaita, Bratu Adriana Marinela, Pop Andrei, Chichinejdi Paul Sebastian, Lapadat Adina Stefania, Nicoara Alexandra Ioana, Sinziana Benec, Cercega Lidia Claudia, Varvara Maria Auditor, Guz Jean Robert, Tremură Mirel Cristian, Geambasu Daria Alexandra, Calai Patricia Carmen, Bacoiu Diana Mădălina, Voiculescu Corina Alexandra, Boteanu Teona Gabriela, Necula Mihai.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22