Matache, avertisment pentru sefii CNADNR: Sa-si faca o analiza serioasa a activitatii

Iulian Popescu | 11.11.2015

Ministrul Transporturilor, Iulian Matache, a sesizat procurorii în legătură cu probleme construcției Autostrăzii Sibiu – Orăștie și îi avertizează pe șefii CNADNR, în special pe directorul general Narcis Neaga, că trebuie să-și facă „o analiză serioasă a întregii activități”.

Pe aceeași temă

 

Avertismentul ministrului Matache apare în finalul unui comunicat ce enumeră deficiențele descoperite la Autostrada Sibiu – Orăștie, inaugurată forțat anul trecut, înainte de alegerile prezidențiale la care a candidat și premierul de atunci, Victor Ponta.

 

“Solicit Consiliulul de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor de la CNADNR să facă o analiză complexă și să ia măsuri urgente, măsuri care privesc asigurarea unui management performant, atât în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, cât și pentru reprofesionalizarea Companiei.

De asemenea, solicit întregii conduceri a CNADNR să își facă o analiză serioasă a întregii activități și în special directorului general, Narcis Neaga”, a declarat Ministrul Transporturilor, Iulian Matache, citat în comunicat.

 

Neregulile constatate la Autostrada Sibiu – Orăștie de Corpul de control al Transporturilor:

 

 • S-au înregistrat mari întârzieri încă din faza de proiectare, acestea perpetuându-se și în faza de construcție (Constructorul nu a depus proiectul tehnic la timp; studiile topo-geo au avut mari întârzieri; avizele pentru obținerea autorizațiilor de construcție și emiterea autorizațiilor de construcție au avut întârzieri; revizuirile proiectului tehnic pe baza unui studiu nou geo-tehnic, au determinat, de asemenea, întârzieri. De menționat că nici în prezent Antreprenorul nu a transmis documentațiile necesare obținerii autorizației de construire pentru terenurile suplimentare.
 • Antreprenorul a solicitat o majorare de 30% din valoarea de contract pentru soluțiile tehnice în zonele cu instabilitate a terenului. CNADNR a comunicat Antreprenorului că nu sunt îndeplinite condițiile de imprevizibilitate. Studiul de fezabilitate arată că în zonă sunt alunecări de teren și recomandă studii geo aprofundate, acest aspect fiind inclus în disputele dintre părți.
 • Având în vedere întârzierile, precum și nerespectările clauzelor contractuale, CNADNR a formulat un număr de 10 revendicări către Antreprenor, parte din ele au fost soluționate, parte nu;
 • Pe parcursul derulării lucrărilor au fost emise 275 rapoarte de neconformitate, din care 249 Consitrans, 26 DRDP Brașov. Acestea au constatat următoarele deficiențe în sarcina Antreprenorului: neconformitatea materialelor utilizate sau neaprobarea acestora de către Beneficiar, nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor Contractului și ale Caietului de sarcini, nerespectarea de către Antreprenor a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor legii nr. 10/1995 privind calitatea construcției;
 • Atât inginerul FIDIC Consitrans, cât și inginerul FIDIC DRDP Brașov nu și-au îndeplinit corespunzător obligațiile prevăzute de serviciile de supervizare;
 • La începutul anului 2014 a fost întocmit un document de reziliere a contractului de proiectare și execuție a lotului 3 al autostrăzii Sibiu Orăștie, dar el nu a fost promovat oficial și nu a produs efecte, cu toate că se fundamenta oportunitatea rezilierii contractului. Astfel, măsura nu a condus la remedierea deficiențelor;
 • Beneficiarul a dispus realizarea unei expertize tehnice în vederea rezolvării litigiilor cu privire la calitatea lucrărilor executate. A aprobat, însă, și continuarea lucrărilor, prin aprobarea recomandărilor expertului tehnic emise pentru un număr de doar 19 RNC-uri.
 • CNADNR a plătit Constructorului 94,32% din Contract;
 • Decizia (conducerii CNADNR) de a prelua lucrările executate în cadrul contractului a presupus asumarea unui risc;
 • Conform HG nr. 273/1994, art. 31, în cazul în care “investitorul solicită preluarea unei părți din lucrare înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract, se va incheia un proces verbal de predare-primire (…) Toate riscurile și pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului cu excepția viciilor ascunse și a celor decurgând din executarea necorespunzătoare”, dar, practic s-a preluat întregul obiect al contractului și nu doar o parte din lucrare. Acțiunea nu s-a efectuat la solicitarea investitorului, ci la solicitarea Antreprenorului;

 

Măsuri

Având în vedere concluziile prezentate referitoare la derularea contractului, precum și prevederile acestuia:

 • Antreprenorul va proiecta, executa și termina lucrările în conformitate cu prevederile contractului și va remedia orice defecțiuni ale lucrărilor. Lucrările terminate trebuie să corespundă scopurilor pentru care au fost executate, așa cum au fost definite în Contract;
 • Antreprenorul va fi responsabil de corectitudinea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor de șantier și ale tuturor metodelor de execuție ale lucrărilor;
 • Antreprenorul va obține (pe cheltuiala sa) o garanție de bună execuție pentru realizarea corespunzătoare a lucrărilor la valoarea și în moneda stipulate în contract;
 • Dacă inginerul FIDIC solicită refacerea testelor pentru echipamentele, materialele, lucrările remediate sau o nouă verificare a proiectelor, acestea se vor repeta în termenii și condițiile inițiale. Dacă ele produc costuri suplimentare Beneficiarului, Antreprenorul va suporta costurile în conformitate cu prevederile subclauzei 2.5.;
 • Inginerul poate solicita Antreprenorului să execute orice lucrare care este solicitată ca urgentă pentru siguranța lucrărilor, din cauza unui accident, unui eveniment neprevăzut sau alți factori;
 • Potrivit raportului Corpului de Control, Beneficiarul nu a urmarit corespunzator derularea contractului si nu a aplicat prevederile acestuia, nu s-a asigurat ca au fost soluționate toate revendicările sale privind calitatea executiei, nu a luat în calcul executarea garanției de buna executie și nu a promovat oportunitatea si necesitatea rezilierii contractului.

 

Cauze care au generat întârzieri la implementarea proiectelor derulate de CNADNR:

 • Necesitatea de expropriere a unor suprafețe de teren suplimentare față de proiectul inițial;
 • Începerea lucrărilor fără autorizațiile de construire sau obținerea acestora cu întârziere;
 • Rezilierea contractelor de supervizare a lucrărilor;
 • Nerespectarea tehnologiilor de execuție de către Antreprenor;
 • Depășirea termenelor determină majorări ale sumelor contractuale, acestea nefiind eligibile în contractele cu finanțări europene;

 

***

 

CNADNR a decis în octombrie ca cei 200 – 300 de metri de pe Autostrada Sibiu – Oraștie pe care au apărut fisuri să fie demolați și refăcuți, sumele pentru aceste acțiuni urmând să fie suportate de firma constructoare, care nu a respectat proiectul.

 

„Decizia demolării a fost luată pentru a identifica exact cauza apriției fisurii, mai ales având în vedere că Antreprenorul a avut și calitatea de Proiectant în cadrul Contractului de lucrări. Lucrarea este încă în garanție și, astfel, valoarea de remediere a defectelor va fi suportată în totalitate de către Antreprenor. În ultima vreme, acest proiect atât de discutat a generat apariția în spaţiul public a numeroase idei, observații, comentarii și chiar acuze, toate îndreptăţite în mare parte, pentru că este vorba despre un proiect important, este vorba despre siguranţa cetăţeanului. Este un proiect început încă din 2011/2012.

De-a lungul timpului am cerut respectarea acestuia conform contractului. Asumarea realizării proiectului este însa a Antreprenorului. CNADNR, Beneficiar, a urmărit şi a sesizat de câte ori a fost nevoie apariţia unor eventuale erori. Chiar şi în acest moment, noi, CNADNR, am ajuns până în punctul de a cere chiar demolarea unei porţiuni pentru a fi siguri că proiectul se va finaliza în condiţii de maximă siguranţă. Sunt conştient de presiunea care există. Dar rezolvarea situaţiei actuale nu se poate face decât printr-o decizie drastică, potrivit standardelor de calitate şi siguranţă.

Chiar dacă în timp au fost acumulate mai multe tensiuni, chiar dacă am vrea ca peste noapte să rezolvăm această problemă, CNADNR, în toate acţiunile pe care le desfăşoară în acest proiect, trebuie să respecte atât prevederile contractuale cât şi legislaţia în vigoare”, declara la vremea respectivă Narcis Neaga, directorul General al CNADNR SA.

 

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22