S-a publicat proiectul de buget pe 2019, o sumă de bune intenții, bazat pe o prognoză ultraoptimistă

Laurentiu Gheorghe | 01.02.2019

Proiectul de buget conține, după cum era de așteptat, majorări de pensii, de salarii și indemnizații mărite, dar și renunțarea la unele beneficii sociale pentru anumite categorii de personal.

Pe aceeași temă

Bugetul este construit pe o proiecție optimistă a indicatorilor macroeconomici, generată de Comisia Națională de Prognoză, obedientă Executivului, și se poate spune că reprezintă mai mult o declarație de bune intenții, pe parcursul anului putând apărea corecții semnificative în sens negativ, primele vizate fiind investițiile.

Guvernul accentuează în proiectul publicat de Ministerul Finanțelor, la ore târzii în ziua de joi, creșterea veniturilor populației, a salariului minim brut garantat în plată pe economie, a salariului mediu, majorarea punctului de pensie și a indemnizației sociale garantate pentru pensionari.

Printre programele care sunt cuprinse în noul proiect se numără continuarea celui destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani, care vor să-și continue studiile, „Investește în tine” și „Prima Chirie” prin care sunt subvenționați șomerii care își găsesc un loc de muncă la o distanță mai mare de 50 km de casă cu plata a 75% din chirie, dar nu mai mult de 900 lei/lună.

Aleșii locali au de ce să fie nemulțumiți, deoarece guvernul le transferă mai multe obligații, și anume finanțarea plății asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav, în timp ce primăriile primesc doar o cotă de 60% din impozitul venit.

În același timp, o serie de stipendii sociale sunt anulate începând cu anul 2019:

 • munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele libere se va compensa numai cu timp liber, cu anumite excepţii în cazul personalului din domeniile apărării, siguranței și ordinii publice sau personalului cu statut special;

 • În perioada 2019-2021, instituţiile şi autorităţile publice nu acordă personalului din cadrul acestora premii, cu anumite exceptii in cazul sportivilor si colectivelor tehnice, studenților, elevilor şi profesorilor;

 • În perioada 2019-2021 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă;

 • În perioada 2019-2021 instituțiile și autoritatile publice nu acordă personalului bilete de valoare, cu excepția tichetelor de creșă reglementate de Legea 165/2018.

Principalele prevederi care vor influența veniturile populației sunt:

 • începând cu 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se majorează cu 15%, respectiv de la 1.100 lei la 1.265 lei;

 • începând cu 1 septembrie 2019, indemnizația socială pentru pensionari garantată se majorează cu 10%, respectiv de la 640 lei la 704 lei;

 • începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar;

 • începând cu 1 ianuarie 2019, salariile de bază, soldele de functie/salariile de functie, indemnizatiile de încadrare se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2018;

 • începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018;

 • în perioada 2019-2021, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se mentin la nivelul lunii decembrie 2018;

 • în perioada 2019-2021, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se mentin în plată la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2018;

 • în perioada 2019-2021 se menţin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2018 anumite indemnizatii platite unor persoane defavorizate cum ar fi: indemnizatii pentru persoane persecutate politic și etnic, indemnizaţii membrii Academiei Române, ş.a.

 • În perioada 2019-2021rentele viagere prevăzute la art. 64 din Legea educației fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul aflat în plată în luna decembrie 2018.

Veniturile bugetului general consolidat proiectate pentru 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB. Cele mai mari venituri sunt înregistrate la contribuțiile de asigurări sociale, 11,5%, TVA, 6,8 %, accize 3%, impozit pe salarii și pe venit 2,3 % din PIB.

Cheltuielile bugetului general consolidat pentru anul 2019 sunt estimate la 367,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 35,9% din PIB.

În bugetul pentru anul 2019 a fost prevăzută alocarea de 2% din PIB pentru aparare, conform angajamentelor asumate față de partenerii din NATO.

De remarcat că proiectul legii prevede creșteri de buget pentru toate cele trei mari servicii secrete față de 2018, SRI (4,8%), SIE (8,5%) și SPP (20%).

Aproape toate instituțiile administrației centrale au promise creșteri față de alocarea bugetară inițială din 2018, cu excepția Ministerului Energiei, condus de un ministru ALDE (-13%) și a Ministerului Comunicațiilor, Ministerului pentru Comerț și Ministerului Finanțelor.

În anul 2019 deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,55% din PIB, în timp ce deficitul ESA este de 2,57% din PIB, cu încadrare în ținta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht.

Principalii indicatori macroeconomici din proiectul legii bugetului:

 • PIB: 1.022 miliarde lei

 • Creştere economică: 5,5%

 • Inflaţia medie anuală: 2,8%

 • Şomeri (număr total persoane la sfarsitul anului): 287.000

 • Rata șomajului înregistrat la sfârșitul anului: 3,2%

 • Câştig salarial mediu brut: 5.163 lei

 • Câştig salarial mediu net: 3.085 lei

 • Numar mediu de salariati: 6,655 milioane

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22