Convenția Partidului Democrat american: buciumul mobilizării înaintea alegerilor

Filon Morar | 11.09.2012

Pe aceeași temă

Obama a acceptat oficial învestitura Partidului Democrat în vârtejul electoral de narațiuni concurente și retorici seducătoare menite să proiecteze atragător propria imagine și să deconstruiască imaginea adversarilor.

În discursul de acceptare a nominalizării pen­tru un al doilea mandat, președintele Obama le-a spus americanilor că au în față o alegere nu între două persoane, ci între două viziuni contrastante pentru America. Cea republicană este descrisă drept o întoarcere în cre­ta­cicul politic, o închistare în tre­cut, o expresie a încre­me­nirii și atavismelor, în timp ce cea democrată ar fi drumul spre viitor prin politicile pen­tru educație, sănătate, ener­gie, imigrație și locuri de mun­că. Obama ar fi, în con­ti­nu­a­re, reformatorul care apără cla­sa de mijloc și va pregăti America pentru schimbările necesare în secolul al XXI-lea.

Convenția Partidului Democrat de săptămâna trecută din Carolina de Nord a fost ceea ce trebuia să fie: un mesaj al liderilor formațiunii de strângere a rândurilor prin reafirmarea po­liticii generale a partidului pentru încurajarea și fidelizarea membrilor și simpatizanților, un atac la adresa adversarilor și un mesaj către alegătorii independenți și indeciși. Esența temerilor democrate față de baza electorală este că o parte dintre cei ce au votat en­tu­ziast pentru victoria actualului președinte în 2008 vor fi apatici sau dezamăgiți. A doua com­ponentă a fost de trimitere de săgeți la adresa oponenților politici, în speranța de a-i pune în defensivă. A treia dimensiune: este vorba de atragerea ale­gă­to­ri­lor noncaptivi, a alegătorilor independenți indeciși (12% dintre alegătorii potențiali). În contextul estimărilor unui scor strâns, strategii ame­ri­cani ai ambelor partide se con­centrează, pentru a în­clina ba­lanța, pe profile cât mai amă­nunțite pentru a afla căror cu­vinte cheie și propuneri ar putea să le rezoneze până în­tr-atât încât să voteze cu un anume partid. În același timp, mesajele către aceștia tre­buie, pentru a aduce un câștig, calibrate, ast­fel încât să nu alieneze simpatizanții și mem­brii fideli.

Multe intervenții democrate au avut o notă de­fensivă. Însuși Obama a respins teza că democrații sunt adepții unui guvern su­pra­di­mensionat și intervenționist: sunt de fapt pen­tru un guvern responsabil, care susține spi­ri­tul antreprenorial și inovația, orientat spre so­lidaritate, echitate și justiție socială în îm­pli­nirea cetățeniei moderne.

O temă esențială de care poate depinde re­zultatul scrutinului prezidențial este sistemul bipartizan. Pentru o națiune pragmatică și di­namică precum cea americană, cantonarea în lupte politice sterile este o încremenire ne­pro­ductivă. Orice președinte trebuie să arate că este capabil să adopte, prin negocieri și com­promisuri, soluții agreate de ambele partide mari. Asemenea președintelui democrat Ro­o­se­velt în 1935, când a fost adoptată, cu sprijin bipartizan, legislația de securitate socială. Oba­ma a reușit în primul mandat să adopte o serie de reforme precum cele din sistemul me­dical și al energiei, dar nu și cea fiscală. Po­larizarea din Congres pare să blocheze multe proiecte promise în cazul realegerii. De fapt, cetățenii din țările democratice, unde politica se exprimă echilibrat în ambele accepțiuni ale manifestării politicii – atât de confruntare (de idei, proiecte, personalități), cât și de con­struc­ție socială (prin acțiuni guvernamentale) –, nu văd cu ochi buni paralizia generată de lupte politice interminabile, dizolvante social.

Cetățenii așteaptă ca din disputa partidelor să izvorască scopul final al politicii, adică po­li­ti­cile publice care să răspundă nevoilor și as­pirațiilor societății. Altminteri, politica este un exercițiu de narcisism, este despre iubirea de sine a politicienilor, nu despre rezultate, des­pre cetățeni. Obama acuză acțiunile obs­truc­ționiste ale republicanilor care duc la blocaj. În cartea sa Îndrăzneala de a spera, Obama pare chiar madisonian când vorbește despre „ma­jorități largi care realizează că propriul lor interes privat este inextricabil legat de in­teresul altora“.

Miza campaniei pentru alegerile din 6 no­iem­brie este ce proiecție a imaginii celuilalt și a celei de sine va predomina. Va fi în principal de a convinge, din perspectiva democrată, ce­tățenii americani că actualul președinte a oprit căderea în hăul recesiunii, a început re­vigorarea economică și își va urmări planurile anunțate în 2008 de propagare în lume a unei Americi puternice, competitive și mo­der­ne. Presiunea este pe Obama pentru a inspira în continuare speranță și a menține un capital ridicat de încredere. Republicanii vor încerca să îi erodeze credibilitatea și să capitalizeze ne­mulțumirile, fricile și incertitudinile asociate crizei, mai curând decât să își precizeze clar propriile programe. Cele trei dezbateri tele­vizate din octombrie vor fi etapele decisive înaintea votului.

 

Opiniile exprimate în acest articol îl angajează pe autor exclusiv în calitate personală.

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2023 Revista 22