Socialismul cu caracteristici chinezești

Beijingul spune că modelul său economic este superior celui occidental bazat pe primatul forțelor pieței libere.

Alexandru Lazescu 07.11.2017

De același autor

 

2017 marchează o premieră: pentru în­tâia oară, numărul miliardarilor din Asia l-a depășit pe cel din Statele Unite, în principal prin contribuția Chinei, din care provin mai mult de jumătate din totalul de 637. Contradicția e doar una apa­ren­tă. Titulatura de „socialism cu ca­rac­te­ris­tici chinezești“ este doar un alt nume pen­tru o economie capitalistă în care sta­tul, condus de un partid unic, deține ro­lul dominant. O economie cu enorme decalaje între săraci și bogați. Este unul dintre motivele pentru care analiștii oc­cidentali vorbesc, pe de o parte, de fap­tul că actualul curs este nesustenabil din cauza acumulării unor enorme credite ne­performante, iar pe de alta, că este inevitabilă o reformă în plan politic, prin abandonarea monopolului Partidului Co­mu­nist asupra puterii și adoptarea unui model de guvernare asemănător celui din Vest. Altfel, în opinia lor, regimul va ajunge la implozie din cauza tensiunilor din societate.

 

Fostul prim-ministru australian Kevin Rudd, un bun cunoscător al situației din China, spune însă că astfel de predicții sunt departe de realitate. De altfel, Xi

Proiectul OBOR

One Belt One Road este proiectul economic fanion al lui Xi Jinping. Anunţat în 2013, el vrea să refacă în varianta sa continentală vechiul „drum al mătăsii“. Reunind conducte, căi ferate şi drumuri, OBOR străbate Eurasia. Iar versiunea maritimă va lega China de India, Africa şi Europa.

Jin­ping, considerat a fi cel mai puternic li­der de la Mao încoace, a ținut să res­pin­gă categoric orice sugestie că țara sa va importa vreodată un model politic din afa­ră. „Democrația socialistă din China este cea mai largă, cea mai adevărată și mai eficientă formă de democrație în stare să servească interesele fun­da­mentale ale poporului.“ În plus, cei care prevăd că tensiunile sociale sunt ine­vi­tabile într-un sistem autoritar confruntat cu o clasă mijlocie prosperă în ex­pan­siu­ne ignoră diferențele fundamentale din­tre China și Occident, atunci când e vor­ba de acceptarea autorității. Acest as­pect se vede cel mai bine la Hong Kong, atunci când compari mentalitatea unui lo­cuitor nativ de acolo, produsul unei lungi influențe britanice, și cea a unui chinez din „mainland“.

 

Ceea ce probabil îl face pe Xi să spună, din contra, că, din moment ce de­mo­cra­ția occidentală se dovedește a fi „co­rup­tă și ipocrită“, modelul chinezesc s-ar po­trivi mai bine țărilor în curs de dez­vol­tare. Departe de a avea în vedere o li­be­ralizare politică, Xi nu a făcut decât să strângă șurubul, întărind controlul par­ti­dului asupra societății în mai mare mă­sură decât predecesorii săi. Chris Patten, ultimul guvernator britanic al Hong Kon­gului, relatează că, după ce Xi a preluat pu­terea, Alexis de Tocqueville a devenit o lectură obligatorie pentru membrii ac­ti­vului de partid. Principalul motiv a fost analiza acestuia asupra situației din Fran­ța înaintea revoluției din 1789 și mai ales concluzia că regimul monarhic a fost răs­turnat într-o perioadă de creștere mar­cantă a prosperității, dar și a decalajelor din societate.

 

Pe de altă parte, el a fixat și o serie în­trea­gă de obiective strategice care se în­tind din 2025, când China ar trebui să de­vină un lider mondial într-un număr de domenii tehnologice cheie, de la ro­boți și circuite integrate la inteligență ar­tificală, până în 2050, când ar urma să exercite un rol global dominant. Inclusiv în fotbal. În 2014, Xi, care este un mare fan al acestui sport, a spus că până în 2050 China ar trebui să devină o forță în fotbalul mondial. Iar miliardarii au­toh­toni s-au conformat imediat. Au finanțat generos cluburi de fotbal și au început să construiască noi stadioane. Unii au cum­părat chiar echipe în Europa (de pil­dă Aston Villa, din Anglia, este pro­prie­ta­tea unui miliardar chinez).

 

China vs. Vest

La congresul PCC, Xi Jinping nu s-a rezumat doar la respingerea modelului democrației oc­cidentale, ci pare să anunţe chiar o competiţie cu Vestul. El vede autocraţia meritocratică chineză ca o inspirație, un model de eficienţă în materie de guvernare pentru statele în curs de dez­vol­ta­re.

Întrebarea este dacă această abordare e sau nu sustenabilă și dacă Beijingul are dreptate atunci când spune că modelul său economic este superior celui occi­den­tal, bazat pe primatul forțelor pieței li­bere. Părerile diferă din acest punct de vedere. De pildă, istoricul Niall Fergusson îi ironizează, într-un articol din The Times, pe cei care se declară en­tu­zias­mați de Xi Jinping. „Dacă chinezii au no­roc, el ar putea fi un absolutist luminat, ca Lee Kuan Yew în Singapore. În caz contrar, el ar putea fi doar un alt îm­pă­rat al cărui vis este acela de a domina o cincime din umanitate. Iar în cel mai rău scenariu, deși destul de improbabil, ar putea fi un Mao 2.0.“

 

Există însă și alte puncte de vedere avi­za­te, complet diferite. Adair Turner, un proeminent economist britanic, susține că Beijingul nu face decât să promoveze modelul de dezvoltare care a avut un mare succes în trecut în Japonia și Co­reea de Sud, ignorând prescripțiile economice oferite de așa-numitul „con­sens Washington“. Dirijând preferențial re­sursele financiare către sectoarele și corporațiile, de stat sau private, con­si­de­ra­te prioritare de către guvern, protejând piața internă în fața competiției externe și sprijinind „campioni“ naționali care să se impună agresiv pe plan global.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2023 Revista 22