Curaj și noile reguli pentru plagiat

Au intrat în vigoare, după publicarea în Monitorul Oficial, noi reguli privind soluţionarea cazurilor de plagiat şi retragerea titlurilor de doctor celor dovediţi că şi le-au însuşit prin furt. Va da roade noul mecanism?

Anca Lazarescu 15.03.2016

De același autor

 

Vicepremierul Vasile Dâncu se presupune că înţelege foarte bine că, oricât de com­pe­tent ar fi un ministru, acest lucru nu îl ab­solvă automat de alte păcate. Cum ar fi, de exemplu, acela de a-şi fi plagiat doc­to­ratul. Sună foarte prost atunci - să o nu­mim încercare de deturnare a atenţiei opi­niei publice - că apărarea lui Dâncu la o în­trebare despre posibilul plagiat al mi­nis­trului Petre Tobă se reduce la eficienţa ad­ministrativă a acestuia din urmă. Vice­pre­mierul se leapădă ca de Satana de pro­ble­ma „doctorilor“ din guvern: „Atunci când mi­niştrii se pun, nu sunt întrebaţi de doc­to­rat, mulţi dintre colegii mei nu au doc­to­rat“, mergând pe ideea că a avea un ase­me­nea titlu nu e o condiţie pentru a ajun­ge ministru. Pare să uite însă că in­te­gri­ta­tea e.

 

Declaraţia vicepremierului Dâncu este ne­in­spirată şi pentru că domnia sa este pro­fe­sor universitar, conducător de doctorate şi, ceva mai nou, membru într-una dintre co­misiile de specialitate ale Consiliului Na­ţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). Adică exact organismul căruia, la pro­pu­nerea colegului de la Educaţie, guvernul, deci şi Vasile Dâncu, i-a încredinţat mi­siu­nea de a-i recunoaşte şi pedepsi pe cei ca­re au plagiat.

 

Suspiciunile legate de plagiatul ministrului In­ternelor, Petre Tobă - apărute la scurt timp după numirea sa în funcţie -, au cres­cut presiunea pe guvern să pună capăt aces­tui flagel. Aşteptările erau oricum mari. Mi­niştrii şi-au asumat, sub forma unor de­cla­raţii scrise, inclusiv un set de criterii de in­tegritate. Din iunie 2012, de la des­co­pe­ri­rea plagiatului lui Victor Ponta şi de când instituţiile abilitate să se pronunţe asupra corectitudinii lucrărilor de doc­to­rat au fost făcute harcea-parcea doar pen­tru a-l acoperi, au apărut alte zeci de ca­zuri din rândul demnitarilor, politicienilor şi magistraţilor.

 

După mai mult de trei luni, după ezitări şi schimbări de optică, ţinând cont şi de so­li­citările unor asociaţii (Ad Astra) sau gru­puri de intelectuali de marcă şi uni­ver­sitari, ministrul Curaj lasă decizia privind stabilirea plagiatului pe umerii CNATDCU. Înseamnă că oricine, persoană fizică sau ju­ridică, poate sesiza acest organism. Du­pă o procedură care durează maximum 65 de zile, incluzând aici şi posibilitatea de apel şi consultarea universităţii care a or­ga­nizat studiile doctorale, CNATDCU tre­bu­ie să dea un verdict. Acesta devine obli­gatoriu pentru ministrul Educaţiei. El poa­te, la recomandarea Consiliului, retrage ti­tlul de doctor şi calitatea de conducător de doctorat, acreditarea şcolii doctorale. O ordonanţă de urgenţă stabileşte că di­plo­ma de doctor încetează să mai producă efecte juridice din momentul comunicării dispoziţiei de retragere a titlului. Cu alte cuvinte, plagiatorii dovediţi nu vor trebui să returneze drepturile băneşti câştigate în mod fraudulos.

 

Marea hibă a soluţiei deja în vigoare e ne­în­crederea în arbitrul desemnat - CNATDCU. Componenţa acestuia este una discutabilă, aşa cum îi reproşează ministrului zeci de universitari care îi cer să-l demită. Cu ce ar­gumente? Povestea începe în 2012 când, potrivit legii, CNATDCU a fost prima ins­ti­tuţie care a constatat că Ponta a plagiat în te­za de doctorat. Ministrul de atunci, Li­viu Pop, a reorganizat-o în aceeaşi zi cu anunţarea verdictului pe care, practic, l-a blocat în acest fel. Numărul membrilor con­ducerii a fost majorat de la 20 la 45, as­tăzi regăsindu-se printre aceştia persoane fără operă ştiinţifică, acuzate la rândul lor de plagiat, subordonate politic (să dăm doar exemplul foştilor miniştri ai Edu­ca­ţiei Ecaterina Andronescu şi Sorin Cîm­pea­nu), pe scurt, fără credibilitate.

 

Recent, în fruntea CNATDCU a fost ales Ioan Aurel Pop, rectorul Universităţii „Ba­beş-Bolyai“. Pop s-a făcut remarcat cu ocazia verdictului dat în cazul Ponta, când a fă­cut opinie separată de cea a colegilor săi ca­re con­stataseră plagiatul. Motivând că acest Consiliu nu are între atribuţiile pri­oritare discutarea plagiatelor şi nici el personal pre­gătirea necesară, Pop a in­vo­cat şi graba luării în discuţie a cazului Pon­ta, pre­mie­rul în funcţie la acea dată: „Un plagiat ră­mâ­ne plagiat, dar mă întreb da­că un pla­giat posibil întâmplat acum opt-nouă ani n-a tulburat până acum domeniul juridic şi a ajuns dintr-o dată să-l tulbure în acest moment“ (HotNews). El a susţinut şi necesitatea reorganizării Consiliului, mă­su­ră care a dus în cele din urmă la blocarea deciziei de plagiat pentru fostul premier.

 

Ministrul Educaţiei are dreptul legal să de­mită conducerea CNATDCU şi să nu­meas­că una nouă. Fără membri de partid, dem­nitari sau rectori de universităţi, asta i se cere. Adrian Curaj a anunţat la rândul lui că va reorganiza instituţia, în unele de­cla­raţii dând ca termen mijlocul lunii martie. Astăzi, acest lucru pare imposibil. Se pare că mai multe universităţi i-au trimis încă din luna ianuarie o serie de nume pentru a participa la o consultare cu privire la componenţa viitorului CNATDCU. Mi­ni­s­trul Curaj nu mai are mult timp de gân­di­re. Sesizările privind suspiciunile de pla­giat pot fi trimise deja spre analiză. Chiar şi cele care îi privesc pe actualii sau foştii miniştri, indiferent de competenţa lor.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2022 Revista 22