Locale 2016: pe sistem sau antisistem?

Odată devenit politician, chiar şi un matematician redutabil poate pune în criză logica generală.

Cristian Patrasconiu 17.05.2016

De același autor

 

Apatia este una dintre cele mai pronunţate tră­sături ale localelor de anul acesta. Primii care conturează acest peisaj electoral sunt chiar aşa-zişii „actori politici“. Gestica şi re­to­rica lor publice nu au nerv, nu au zvâc, nu atrag atenţia. Nu este deloc improbabil ca la acest rând de locale să asis­tăm la un neobişnuit ab­sen­teism – aceasta, în condiţiile în care, fiindcă sunt alegerile cu priza cea mai directă la oa­meni, localele şi prezi­den­ţia­lele se bucură, de regulă, de o prezenţă la vot care mai saltă media participării. Ai spu­ne că, la cât de apatici – asta înseamnă in­clusiv „antipatici“ – se străduiesc să fie ma­joritatea celor care candidează, politicienii în­şişi propun acest refuz al politicii. Aceasta este, de altfel, o a doua trăsătură - există mai multe tipuri de mesaje, fie ele antipolitică, fie direct antipoliticieni - identificabilă în pro­ce­sul electoral care se va finaliza cu un vot ce va avea loc într-o zi cu încărcătură sim­bolică, politică şi nu numai religioasă, anume, în „Duminica orbului“, pe 5 iunie.

 

În privinţa celor care sunt purtători în câmp politic ai acestui tip de retorică, aici lucrurile sunt, pentru locale cel puţin, cât se poate de clare: Nicuşor Dan este port-drapel şi chiar mai mult decât atât - cu el şi cu platforma (politică!) pe ca­re o trage după sine se iden­tifică practic raportarea an­ti­sistem, cu accent pe an­ti­politică şi antipoliticieni.

 

Există două paliere obligatorii la care trebuie purtată o dis­cuţie de evaluare a acestei si­tuaţii. Primul ţine de ceea ce este cu adevărat personajul ca­re cheamă la lupta îm­po­triva politicienilor (pe care îi desemnează, în re­gistru aluziv, chiar şi prin termenul de „gu­noaie“). Direct spus: Nicuşor Dan, apos­tolul luptei împotriva politicienilor, este el însuşi politician. Demonstraţia este simplă. Acum pa­tru ani, la precedentele locale, „rulând“ mai degrabă din entuziasm, domnul Dan a făcut un scor frumuşel, suficient încât să iasă în evidenţă – şi anume, într-un câmp politic. Dar insuficient pentru a avea reprezentare po­litică omologată în vreo structură post ale­geri. Scorul său ar fi putut să fie atunci şi mai spectaculos, dacă ar fi organizat şi mai bine – a se înţelege, după rigorile politicii – sce­nariul în care a ales să joace.

 

Anul acesta, pentru locale, deşi e şi mai dur şi mai explicit împotriva politicienilor (che­marea sa cea mai cunoscută e către oameni „să vină să salvăm Bucureştiul de politicieni“), Nicuşor Dan e mai politician decât oricând. Es­te foarte probabil că scorul pe care îl va ob­ţine la locale va fi semnificativ mai mare de­cât acum patru ani şi că, prin urmare, be­ne­fi­ciile vor fi relevante. După scrutinul din 5 iu­nie, este de aşteptat că d-l Dan şi USB, for­ma­ţiunea politică pe care o conduce, va avea re­prezentare politică, şi nu doar o pre­zenţă pu­bli­că. Faptul că va obţine aceste re­zultate va fi însă exact urmarea profesio­na­li­zării întru po­li­tică a domnului Dan. Va bifa re­zultate sem­ni­fi­cative pentru că a devenit, cu multe limite to­tuşi, politician; va avea re­zul­tate decente pen­tru că şi-a construit o struc­tură politică, pen­tru că participă la o com­petiţie politică, pen­tru că are un partid în spa­te, pentru că dis­pu­ne de bani strânşi în scop politic-electoral, pen­tru că, fie şi utilizând re­torica antipolitică şi antipoliticieni, se poartă, de data aceasta, fix ca un politician. Altfel de politician, prin com­paraţie cu majoritatea, dar politician.

 

Ipocrizie? Nu chiar. Nu e relevant, deo­cam­dată, că d-l Dan e, uzând de această retorică ra­dicală, material de studiu adus la zi pentru „paradoxul cretanului“. Politica e şi despre ce pare cineva că este, nu doar despre ceea ce este; politica e nu numai despre „a fi“, ci, une­ori mai ales, despre „a fi perceput“. Iar d-l Dan are, dintre toţi competitorii de la locale, ce­le mai multe date pentru a fi perceput alt­fel – chiar şi ca un ins care poate susţine cre­dibil o retorică „antipolitică“. Sigur, după ce „sis­temul“ cu care pretinde că se bate îl va omo­loga, această partitură va putea fi cu greu susţinută de către d-l Dan. Dar acum nu sun­tem acolo. Acum suntem în situaţia în care, într-un clip electoral, d-l Dan poate spu­ne, convingător, „Votezi cu mine, votezi cu tine. Salvează și tu Bucureștiul de politicieni. Prin vot“. Mesajul acesta, logic, se poate in­ter­pre­ta şi autoreferenţial – întrucât are un par­tid politic, întrucât acceptă să participe la o com­pe­tiţie electorală – alegerile sunt un joc po­li­tic pur, elementar - aceasta înseamnă că, du­când logica până la capăt, d-l Dan cere, la li­mi­tă, alegătorilor să salveze Capitala chiar şi de el. Fiindcă, am arătat mai sus, el e pol­i­ti­cian! As­ta, deşi, o frază mai înainte, susţinea con­tra­riul. Sigur, sunt de acord: odată intrat în po­li­ti­că, aşadar, odată devenit politician, chiar şi un matematician redutabil poate pu­ne în cri­ză logica generală. În rest, deo­cam­da­tă, le­şi­nate şi parcă trase de păr aceste lo­cale!

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: [email protected]

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22