Prioritățile României în următorii ani

Laura Stefan 23.09.2014

De același autor

România trebuie să decidă urgent dacă își continuă drumul spre Vest sau cârmește spre Est.

La începutul lunii, CEPA, un important think-tank american, a organizat la Bu­curești o conferință importantă despre dru­mul României în viitorii ani. Ideea cen­trală este că America are ne­voie de un cap de pod solid în Europa de Est, de un partener care înțelege că fără democrație și stat de drept România nu poate progresa. Printre vorbitorii străini s-au aflat fostul am­basador american în Ro­mâ­nia Mark Gitenstein, ac­tua­lul însărcinat cu afaceri al Ambasadei SUA, Dean Thompson, Ed­ward Lucas, pe care îl cunoașteți probabil din The Economist, și Don Lothrop de la Ro­mania One. Toți sunt oameni cărora le pasă de România și care fac tot ce le stă în putere ca să crească profilul țării noastre pe plan internațional. Înregistrarea in­te­grală a dezbaterilor a fost publicată pe si­te-ul revistei 22.

CEPA a publicat un raport despre prio­ritățile României în următorii ani, generat după consultarea unui număr semnificativ de experți români și americani. Statul de drept, îmbunătățirea guvernanței publice și reformarea sistemului partidelor po­li­tice sunt, în viziunea experților, chestiuni esențiale, care ar trebui să se afle în cen­trul relațiilor româno-americane alături de parteneriatul în cadrul NATO. Con­so­lidarea instituțiilor anticorupție, asi­gu­ra­rea independenței și imparțialității an­che­telor în cazurile de corupție, recuperarea banilor furați și aducerea lor la bugetul de stat, promovarea oamenilor în sistem pe cri­terii de profesionalism și competență sunt doar o parte dintre obiectivele con­siderate ma­jore în capitolul referitor la statul de drept. În privința guvernanței pu­blice, prio­ritățile sunt trans­pa­ren­ti­zarea administrației, pro­movarea oamenilor pe cri­terii de competență, pri­va­tizarea întreprinderilor de stat, iar pentru cele ca­re rămân în administrarea statului func­țio­narea lor du­pă regulile economiei de piață și ale con­curenței egale cu jucătorii privați din piață. Închiderea de facto a pieței po­litice și comportamentul cartelar al jucă­to­rilor deja existenți pe piață șubrezesc ca­pa­ci­tatea României de a progresa. E nevoie de modificarea majoră a regulilor de în­re­gistrare a unui nou partid politic prin scă­derea numărului de semnături, precum și de reguli noi privind finanțarea partidelor politice. În mod ideal, acestea ar trebui să fie temele de dezbatere în campania pre­zidențială care se apropie.

Din păcate, România nu își permite în acest moment luxul de a merge încet pe calea transformării în aceste domenii, pen­tru ca peste 200 de ani să devină o de­mo­crație solidă în care statul de drept e aca­să. La graniță avem un conflict militar, Mol­dova primește semnale mai mult sau mai puțin clare că după Ucraina vine rân­dul ei, Ungaria se așază în matca națio­nalismului și a luptei împotriva tuturor ce­lor care îndrăznesc să aibă o altă opinie de­­cât cea guvernamentală. ONG-urile sunt hăituite, finanțatorii străini alungați după un model asemănător celui utilizat de Putin. În acest context, România tre­buie să decidă urgent dacă își continuă dru­mul spre Vest sau cârmește spre Est. La începutul anului, Expert Forum pu­blica raportul România între UE și Eu­ra­sia. Ni s-a spus atunci că suntem exa­gerați. Din nefericire, azi vedem că aceas­tă alegere e mai urgentă decât am fi cre­zut. //

CITIȚI ȘI

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: [email protected]

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22