PSD deşiră Codul Fiscal

Guvernanţii ignoră atât psihologia socială, cât şi logica economică şi deşiră haotic Codul Fiscal.

Lidia Moise 25.07.2017

De același autor

 

Ultimul asalt asupra Codului de legi fiscale a avut ca ţintă contractele de muncă part-time, prin care firmele plătesc o activitate tem­po­rară, de două sau patru ore. Noua regle­men­tare va obliga firmele să achi­te contribuţiile sociale şi cele de sănătate la nivelul sala­riu­lui minim pe economie, deşi venitul net al angajatului va rămâne neschimbat. Efectul scontat de guvernanţi pare omenos, măsura ar asigura o dublă protecţie oamenilor ca­re lucrează part-time, atât din perspectiva pensiilor, cât şi din cea a „ocrotirii să­nă­tă­ţii“. Reprezentanţii mediului de afaceri anunţă însă un alt efect: pierderea locului de muncă, fie el şi temporar, deoarece sub povara chel­tuielilor firmele mici vor renunţa la jumătate din angajaţii part-time. Aşa încât socoteala guvernului, care se aştepta la încasări de 190 de milioane de lei ca urmare a aplicării aces­tei măsuri, va fi spulberată de realitatea te­renului economic.

 

Un alt paradox al acestei măsuri pripite este discriminarea fiscală, anume faptul că un român care lucrează patru ore ar urma să su­porte o povară a contribuţiilor sociale de pes­te 60% din salariul lui total, în vreme ce an­ga­jaţii cu normă întreagă plătesc mai puţin. Ce se va întâmpla anul viitor, dacă guvernul schimbă sistemul de plată a contribuţiilor so­ciale? Vor rămâne oare aceşti angajaţi cu con­tracte part-time cu acelaşi nivel de plată a con­tribuţiilor sociale, evident mărite, pentru a se acomoda cu salariul minim de 2.000 de lei, cât speră guvernanţii că va fi acesta?

 

Ideea de a mări CAS și CASS pare să aibă puţină legătură cu logica bunăstării sociale, ci mai degrabă cu logica elec­to­rală. Măsura pare a fi me­nită să facă rost de bani pen­tru extinderea compensării me­dicamentelor cu 90% la toţi pensionarii care au venituri mai mici de 900 de lei. 2,8 milioane de pensionari ar putea beneficia de măsură. Cele 40 de milioane de lei obţinute în plus doar din contribuțiile de sănătate ale angajaţilor part-time sunt, probabil, menite să acopere aceste cheltuieli.

 

Desigur, există în România o categorie aparte de angajaţi part-time, taximetriştii, care au con­tracte de muncă de două sau de patru ore, în timp ce ei lucrează cel puţin opt. Si­tuaţia este veche, cunoscută şi nerezolvată de ani buni şi, desigur, este anormală, pu­nând în pericol pensiile şoferilor. Dar a pe­na­li­za toate afacerile mici, care au nevoie de angajaţi part-time, doar din cauza situaţiei din breasla taximetriştilor este o eroare de stra­tegie fiscală.

 

Din păcate, aceasta pare să fie conjunctura în care guvernanţii au luat o decizie nediscutată cu partenerii sociali, neevaluată din pers­pec­tiva efectelor pe care le va avea asupra pieţei muncii şi asupra afacerilor mici. Este o nouă lovitură aplicată inițiativei private modeste, care nu-şi permite cheltuieli mari cu forţa de muncă.

 

Faptul că guvernul nu discută măsurile cu par­tenerii sociali, mimând de fapt con­sul­ta­rea, aşa ca la Ordonanţa 13, şi, mai grav, rea­li­­tatea că ocoleşte opinia Consiliului Fiscal descrie un stil aventuros de guvernare. Niciun gu­vern din lume nu-şi permite să aplice un program de guvernare dacă măsurile promise dezechilibrează economia ţării. Donald Trump, de pildă, a promis reducerea fiscalităţii, a mai promis călcarea în picioare a acordurilor de li­ber schimb semnate şi lansarea unor măsuri protecţioniste împotriva afacerilor cu China. În plus, şi-a sedus electoratul cu imaginea unor ziduri la granița cu Mexicul, pe banii me­xi­ca­ni­lor. Realitatea uriaşei datorii externe a SUA a amânat, deocamdată, ex­per­i­mentul re­du­cerii fiscalităţii, ponderea inves­ti­ţiilor chi­ne­zeşti în obligaţiuni americane a re­laxat relaţia cu Chi­na, iar congresmenii re­pu­blicani propun acum soluţii americane de fi­nan­ţare a zidului mexican.

 

Nici România nu-şi poate permite expe­ri­men­te aventuroase, de dragul unui program de gu­vernare despre care toţi specialiştii susţin că ar dezechilibra economia şi finanţele ţării. Din păcate, programul a fost scris în secret de un grup mic de persoane care au dorit să-şi păs­treze anonimatul. Acest program nere­alist im­pune schimbări profunde în fiscalitate pentru a fi pus în aplicare. Însă o reformă fis­cală nu poate fi opera unor anonimi şi nu poa­te izbi pe neaşteptate. Orice schimbare în fis­calitate are nevoie de transparenţă, de dez­vă­luirea din timp a intenţiilor, de opiniile ex­per­ţilor şi de scenariile privind efectele aplicării acestora asupra economiei. Nu în ultimul rând, intenţia de a schimba fiscalitatea poate fi luată doar după consultarea tuturor par­te­nerilor sociali. Ul­tima mişcare în fiscalitate a ig­norat însă toa­te acestea, inclusiv legea po­trivit căreia ori­ce schimbare în fiscalitate se fa­ce doar cu şa­se luni înainte de aplicare, ca expresie a res­pectului faţă de contribuabili, fa­ţă de afa­cerile ţării şi din nevoia oricărui gu­vern serios de a se asigura că măsurile pe ca­re le ia azi nu vor arunca în şomaj mii de oa­meni peste şase luni. Istoria economiei arată că orice mă­sură iraţională are un efect de bumerang asu­pra iniţiatorilor. Şmecheria tre­cerii poverii con­tribuţiilor sociale exclusiv în sar­cina anga­jatului va produce un şoc emo­ți­o­nal oricărui salariat din România. Când oa­me­nii vor citi enervaţi socotelile fluturaşului de sa­larii, cu taxele lui cu tot, vor fi uitat de mult că PSD le-a mărit salariile cât să aco­pe­re transferul de responsabilitate. Şi, în folclor, PSD va ră­mâ­ne partidul care a mărit taxele! Deo­cam­dată, guvernanţii ignoră atât psiho­lo­gia so­cia­lă, cât şi logica economică şi deşiră Codul Fis­cal dezordonat, haotic şi iresponsabil. 

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: [email protected]

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22