Mutarea de şah de la Ţebea

Melania Cincea 24.09.2013

De același autor

Pe fondul crizei acute dintre PSD şi PNL, al unei iminente rupturi şi al cântecului de sirenă cu care Victor Ponta încearcă de o vreme să ademenească PDL, se face o mişcare interesantă. Pare o ţinere în şah a PDL pentru a evita un şah mat dat întregii drepte, în 2014.

Intrarea intempestivă a lui Traian Băsescu în cortul PDL, la Ţebea, a luat prin sur­prindere, ştiută fiind tensiunea dintre el şi Vasile Blaga. Şi, totuşi, de ce a făcut d-l Băsescu această mişcare?

Din cauza dezamăgirii pro­vocate de Mișcarea Po­pu­lară? A fost o ipoteză ve­hi­cu­lată zilele acestea. Nu cred. Întâi de toate, este pre­ma­tură o analiză a rezultatelor unui partid a cărui cerere de înfiinţare fusese apro­ba­tă la o zi după „mo­mentul Ţebea“. E prematur să se vor­bească despre succese sau insuccese, despre aplauze sau deza­mă­giri.

Într-un acces de nostalgie faţă de vre­mu­rile bune trăite alături de PDL? Traian Bă­sescu nu a dovedit în timp a fi tipul de om sentimental, care să-şi regrete vreo miş­care. În plus, acel „Adio, PDL“ a fost ros­tit în primăvară, după ce partidul şi l-a ales lider pe d-l Blaga. Or, de atunci nu s-a schimbat nimic care să fi generat o mo­di­ficare de mesaj. În plus, d-l Băsescu nu pare a şti să joace rolul celui care întoarce şi celălalt obraz, după ce a fost pălmuit. Or, în­tre cei doi tensiunile sunt vechi şi de notorietate.

Pentru a-şi exprima aprecierea la adresa lui Cătălin Predoiu? Văzut ca alternativă vi­itoare la Vasile Blaga şi perceput fiind ca o voce opozantă mai convingătoare. Nu es­te exclus un asemenea sentiment al d-lui Băsescu faţă de d-l Predoiu, deşi acesta a atacat nu o dată Mişcarea Populară. Deci, înclin să cred că altul a fost scopul vizitei. Dovada de simpatie putea fi exprimată pâ­nă acum. Cătălin Predoiu a fost ales prim-vicepreşedinte al PDL în iulie.

Pentru a-i transmite li­de­rului PDL să fie atent la parteneriatele politice pe care le gândeşte sau în pri­vinţa că­rora este consiliat? O de­claraţie ulterioară a Ele­nei Udrea duce spre ide­ea că asupra liderului PDL cineva încearcă să-şi exer­cite o in­fluenţă negativă: „Bla­ga îşi doreşte unificarea dreptei, dar e influenţat“. Nu ar fi exclus să fi fost vor­ba şi des­pre un semnal de alarmă. Dar e greu de crezut că a fost motivul principal al vizitei. Traian Băsescu nu trebuia să meargă până la Ţe­bea pentru asta, o putea face la Bucureşti. Şi de mai multă vreme.

 

 

Pentru a pune stavilă unui mariaj guver­namental PSD-PDL care părea iminent în ultimele zile? Şi a sprijini astfel o unificare a dreptei? Aceasta e o ipoteză plauzibilă. Vizita de la Ţebea s-a petrecut exact în perioada în care criza dintre PSD şi PNL atinsese apogeul şi la doar trei zile după ce d-l Blaga acceptase întâlnirea cu pre­mie­rul, o vizită anunţată a fi pe tema mă­surilor economice pentru sprijinirea me­diului de afaceri din România şi a celor pentru dezvoltarea clasei de mijloc, dar care ducea din start cu gândul spre o dis­cuţie sterilă, atât timp cât rectificarea bu­getară a fost deja făcută, scrisoarea de in­tenţie către FMI a fost trimisă, iar noua politică fiscală este în curs de derulare. O întâlnire, însă, în urma căreia, spunea Va­sile Blaga, au fost „multe lucruri accep­ta­te deja de către domnul Ponta, cel puţin verbal“. Vizita de la Ţebea a avut loc într-o perioadă în care, în cazul unei fracturi – care nu s-a produs pentru că niciunul din­tre copreşedinţii USL nu şi-o asumă pol­i­tic, nu pentru că nu şi-o doresc –, exista pre­misa ca PSD să invite la guvernare PDL. Dovadă că a fost luată în calcul o no­uă alianţă stă şi declaraţia lui Klaus Joha­n­nis, care vedea crearea de noi alianţe, în ur­ma unei rupturi a USL, ca „o mişcare kamikaze“. O eventuală intrare la gu­ver­nare a PDL şi implicita asociere a acestuia la ideea unui blocaj economic i-ar mai fi eliminat, anul viitor, câteva procente din in­tenţia de vot. Or, PDL este principalul partid de opoziţie, în privinţa căruia sunt multe voci de dreapta care speră că va achiesa la ideea de unificare a dreptei şi la cea de susţinere a unui candidat unic la pre­zidenţiale. Un PDL decredibilizat în ur­ma unei alianţe cu PSD, un PDL erodat de câteva luni de guvernare diminuează dras­tic şansele dreptei în 2014. Vizita d-lui Bă­sescu în cortul PDL, la Ţebea, pare să fi fost făcută nu pentru a-l convinge pe Va­si­le Blaga ori stafful PDL să nu facă un even­tual pas spre o alianţă cu PSD, ci pentru a sădi în PSD un sâmbure de neîncredere. Era previzibil că Victor Ponta nu risca o alianţă guvernamentală cu partidul al că­rui staff este surprins de presă întâlnindu-se, neoficial şi departe de Bucureşti, cu „duş­manul de clasă“. Întâmplător sau nu, la două zile după „episodul Ţebea“, cei doi copreşedinţi ai USL s-au împăcat. Deşi ni­meni nu mai credea într-un astfel de sce­nariu, deşi nimeni nu credea că orgoliul lui Victor Ponta îi va permite să treacă pes­te atacurile ironic-virulente venite în cas­cadă dinspre Crin Antonescu. Cu alte cu­vinte, vizita aceasta pare să fi fost gândită ca o ţinere în şah a PDL, pentru a evita un şah mat dat întregii drepte, în 2014. //

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22