Plagiatori celebri la noi şi la alţii

Nicoleta M. Dumitrascu 15.05.2012

De același autor

Scandalurile de plagiat nu sunt specifice României, dar consecinţele lor diferă. Dacă plagiatorii autohtoni rareori îşi pierd titlurile şi funcţiile universitare, cele politice aproape neintrând în discuţie, în alte ţări furtul de proprietate intelectuală se soldează imediat cu demisii răsunătoare.

Şocantul caz de plagiat în care este implicat însuşi ministrul Edu­caţiei, Ioan Mang, declanşat în urmă cu o săptămână şi în care s-au adus do­vezi zdrobitoare, nu a avut de­o­camdată drept con­secinţă de­misia acestuia.

Ioan Mang are la activ nici mai mult, nici mai pu­ţin decât cinci lu­crări plagiate. Pen­tru primele trei au apărut şi con­firmări ale celor plagiaţi: pro­fe­sorul Takeshi Shimoyama (Ja­po­nia), profesorul Eli Biham (Israel) şi cercetătorul Chu Hsin Ling (Taiwan). Ioan Mang şi soţia aces­tuia, Erica Mang, au inserat în propriile lucrări pagini întregi şi pasaje consistente din textele aces­tora. Comisia de Etică a fost se­sizată încă de săptămâna tre­cută, iar în ultimele 24 de ore au mai apărut două lucrări ale so­ţilor Mang suspectate de plagiat, ambele publicate în revista Uni­versităţii Oradea.

 

Universitarii „copy-paste“

Surprinzător este şi cazul lui An­drei Liviu Vasile, prefectul de Gorj cu patalama de plagiator, dată chiar de Consiliul Naţional de Etică, păstrat în funcţie de guvernele Boc, Ungureanu şi Pon­ta. Profesor la Universitatea „Au­rel Vlaicu“ din Arad, Andrei Li­viu Vasile a copiat peste 50% din lucrarea unei foste angajate, iar Consiliul a propus retragerea ti­tlu­lui universitar şi desfacerea dis­ciplinară a contractului de mun­­că, lucru care nu s-a întâmplat.

GRAUR
Asociaţia Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) a lansat, pe 6 februarie 2012, site-ul Indexul suspiciunilor de opere plagiate în România - www.plagiate.ro. Până în acest moment, pe site-ul GRAUR, produs în Cluj-Napoca, se pot găsi 34 de lucrări plagiate, printre care se numără şi articole semnate de soţii Mang. Indexul a fost creat cu scopul de a avea la îndemână „mijloacele de evitare a propagării efectelor plagiatelor“.

Primul mare scandal de plagiat care a zguduit România a fost cel al medicului Mircea Beuran, fost ministru al Sănătăţii între 2003 şi 2004. Acuzat de plagierea unor ghiduri medicale pentru studenţi după lucrări publicate în Statele Unite şi Franţa (Ghidul de ur­genţe în medicină internă re­produce aproape integral vo­lu­mul Urgences en Médecine, apă­rut în Franţa, în 1992), lui Beuran i s-a desfăcut iniţial contractul de muncă de la Spitalul de Ur­genţă Bucureşti, fiind suspendat şi de la Uni­ver­si­tatea de Medicină şi Farmacie. Sanc­ţi­unile au avut în­să viaţă scurtă, pen­­tru că Beuran nu doar că şi-a re­că­pătat funcţiile, fi­ind numit ul­terior managerul Spi­ta­lului de Ur­genţă, ba chiar a ajuns şi profesor unversitar. Fos­tul mi­nistru al Sănătăţii Daniela Bartoş, implicată în cazul Beuran - a sem­nat anumite capitole din volumul I al Ghidului medicului de gardă -, şi-a păstrat gradul de con­fe­ren­ţiar, împotriva re­co­mandării Co­misiei de Etică.

Ramona Lile a ajuns faimoasă da­torită ascensiunii vertiginoase, în numai zece ani, de la secretară la rector al Universităţii „Aurel Vlai­cu“ din Arad, cu peste 35 de cărţi şi cursuri universitare. Ex­plicaţia productivităţii: copy-pas­te-ul. Lucrarea Management stra­tegic (autor unic), apărută în anul 2011, la Editura Guttenberg Univers din Arad, este copiată în mare parte din volumul Ma­na­gement strategic, apărut în anul 2004, la Editura Economică, avân­du-l ca autor pe Ion Popa.

Scandalul în care şapte profesori universitari de la Facultăţile de Mecanică, Electromecanică şi Au­tomatică din Craiova au fost acuzaţi anul trecut că au plagiat lucrările unor colegi din stră­i­nătate a fost parţial muşamalizat. Profesorul şi cunoscutul om de afaceri Marin Gavrilă a plagiat în proporţie de 100% lucrarea unor profesori din Hong Kong. Cu toate acestea, Universitatea nu a dispus nicio sancţiune, ulterior Gavrilă dându-şi demisia. În ca­zul altui profesor, Marius Cons­tantin Popescu, plagiator înrăit, după cum a constatat Comisia de Etică din Universitate, s-a în­cercat muşamalizarea scandalului chiar de către conducerea Uni­versităţii. Cu toate acestea, el a fost destituit, dar şi-a recâştigat funcţia în instanţă.

Plagiatul apare şi în cazul lui Jus­tinian Cârstoiu, protos. conf. dr. la Facultatea de Teologie Or­to­doxă „Justinian Patriarhul“, Universitatea din Bucureşti, sem­nalat de Asociaţia Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR), care adu­ce dovezi în cazul a două lucrări plagiate de Cârstoiu. Prima lu­crare copiată este semnată de S. Lupaşcu, Grotele de la Khirbet Qumran ca spaţii religioase. Ha-moreh li-tsedakah, 2001, iar a doua este a lui S. Bacchiocchi, Christian Dress and Adornment, 1995. Ambele lucrări plagiate de Cârstoiu au fost publicate în re­vista Patriarhiei Române, Bi­se­rica Ortodoxă Română, în 2007. Nimeni nu s-a sesizat asupra aces­tui caz.

Unul dintre candidaţii din 2011 la funcţia de rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“ din Iaşi, conf. univ. dr. Dumitru Păduraru, a fost acuzat de plagiat într-o lucrare pu­bli­ca­tă în 1997, unde ar fi copiat zeci de pasaje dintr-o lucrare a unui confrate, prof. dr. Mircea Zamfir, publicată în anul 1985. Deşi do­sarul lui Păduraru a ajuns atât la Ministerul Educaţiei, cât şi la Se­natul UMF „Gr.T. Popa“, el este în continuare doctor conferenţiar al universităţii ieşene, potrivit co­tidianului Pu­terea.

La Iaşi s-a judecat singurul dosar din ţară în care trei profesori universitari de la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu au fost găsiţi vinovaţi de procurori pen­tru că au plagiat o lucrare în domeniul informatic, după ce doi profesori universitari din Viena au susţinut că le-au fost copiate capitole întregi din lucrările lor. Cei trei, profesorul universitar Emil Popa, lectorul Alexandru Bogdan Brumar şi asistentul Ale­xandru Eduard Stoica, au fost, ulterior, daţi afară din uni­ver­sitate şi au primit câte o amendă de 800 lei.

 

Cazuri celebre din străinătate

Preşedintele Ungariei, Pal Schmitt, a fost acuzat de plagiat în lu­crarea sa de doctorat, declanşând un imens scandal mediatic. Schmitt a negat, iniţial, acu­za­ţiile, susţinând că nu au legătură cu exerciţiul lui prezidenţial şi că e o manipulare politică. Ulterior, însă, Senatul Universităţii Sem­melweiss din Budapesta i-a re­tras, pe 29 martie anul acesta, doctoratul, calificând drept pla­giat teza sa despre istoria Jo­cu­rilor Olimpice, pe care a sus­ţi­nut-o în 1992 şi în care apăreau pagini întregi copiate dintr-o lu­crare publicată de un sociolog sportiv german şi dintr-o altă lu­crare a unui expert bulgar. Acest lucru l-a forţat pe Schmitt să-şi dea demisia din funcţia politică la începutul lunii aprilie 2012. Decizia a fost validată de par­la­mentul ungar, cu 338 de voturi pentru, 5 împotrivă şi 6 abţineri.

Al doilea caz şocant a aparţinut ministrului Apărării în al doilea cabinet condus de Angela Merkel, Karl-Theodor zu Guttenberg. El a fost acuzat, în februarie 2011, că pasaje întregi din lucrarea sa de doctorat ar fi copiate integral sau doar cu minime modificări din lucrări mai vechi ale altor autori. La sfârşitul lunii februarie 2011, universitatea germană i-a retras definitiv titlul de doctor şi Zu Guttenberg s-a văzut forţat să renunţe şi la toate funcţiile po­litice.

Consiliul de Etică
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică dispune de un Consiliu Național de Etică, al cărui scop este de a monitoriza aplicarea normelor de bună conduită profesională în activitățile de cercetare din ţară. Este organismul abilitat să se ocupe de cazuri de plagiat, emiţând hotărâri în acest sens. Consiliul este format din 11 membri, angajaţi în prestigioase instituţii de cercetare şi universităţi tehnice naţionale şi străine.

Episodul Guttenberg a de­ter­mi­nat un grup de bloggeri să creeze şi să implementeze VroniPlag, un site care şi-a propus să ve­rifice cu ajutorul Internetului cât mai multe teze de doctorat ale politicienilor, dar şi ale altor personalităţi din Germania. Prin intermediul VroniPlag, s-au des­coperit alte două cazuri grave de plagiat la nivelul conducerii ge­r­mane. Silvana Koch-Mehrin, vi­cepreşedintele Alianţei Liberalilor şi Democraţilor din Europa şi preşedintele FDP în Parlamentul European, a fost acuzată de pla­giat masiv în lucrarea sa de doc­torat din 2001, Sindicatele is­torice valutare între economie şi politică, declanşând o anchetă agresivă la adresa ei. În mai 2011, ea a renunţat la funcţiile de con­ducere deţinute în PE, rămânând simplu membru, iar o lună mai târziu Universitatea din Hei­del­berg i-a anulat oficial titlul acor­dat în 2001, după ce a descoperit în lucrarea ei 120 de pasaje co­piate.

Acelaşi lucru l-a păţit şi Jorgo Cha­tzimarkakis, membru al FDP din Parlamentul European. Uni­versitatea din Bonn a analizat teza de doctorat a lui Chat­zi­mar­kakis şi a găsit dovezi suficiente pentru a i se retrage titlul de doc­tor. Chatzimarkakis ar fi trebuit să renunţe şi la poziţia sa po­li­tică, însă el a rămas în continuare membru al Bundestagului.

Cazurile ungare sau germane nu sunt singurele care frapează. În Rusia, asupra preşedintelui Vla­dimir Putin au planat suspiciuni grave de copy-paste. Institutul Broo­kings din Washington l-a acuzat, în 2006, pe Putin că a pla­giat în teza de doctorat pagini întregi dintr-o lucrare mai veche a profesorilor americani William King şi David Cleland. După o scur­tă anchetă şi mai multe de­claraţii, Putin a fost salvat de Ins­titutul Minier din Sankt Pe­ter­sburg, care a declarat că lucrarea lui Putin nu e un plagiat.  //

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22