Războiul pentru sufletul partidului republican american

Trumpismul și bannonismul sunt amenințări letale pentru partidul lui George W. Bush și John McCain.

Octavian Manea 31.10.2017

De același autor

Imediat după plecarea de la Casa Albă și re­ve­nirea la Breitbart, Stephen Bannon, cel căruia îi place să se proclame drept un „luptător de stradă“, a declarat război Partidului Re­pu­bli­can. „Declar război esta­blish­ment-ului republican care nu susține agenda electorală a lui Donald Trump și pe pre­șe­dintele SUA“, anunța acesta marțial în interviul acordat lui Sean Hannity la Fox News în prima jumătate a lunii oc­tombrie. Ținta sa predilectă es­te „clica establishement-ului globalist“ din Congres, care nu are decât „dispreț pen­tru omul uitat și pentru bază. Să ne amintim că în această categorie globalistă, tră­dătoare, Bannon i-a încadrat deseori pe cei care l-au forțat să părăsească ad­mi­nis­tra­ția - precum generalii McMaster sau Kelly - sau pe cei care proiectează poziții bipartizane. Miza lui fundamentală este nici mai mult, nici mai puțin decât reinventarea GOP-ului după chi­pul și asemănarea lui Donald Trump, pivo­tând și mai mult partidul în direcția plat­for­mei America pe primul loc. Iar testul o să vi­nă anul viitor, când intenționează să-i con­tes­te la firul ierbii pe toți candidații susținuți de lea­dership-ul republican (excepția fiind, de­sigur, Ted Cruz), prin impunerea unei noi gar­nituri, cu alt profil electoral, și colonizarea Congresului cu prozeliți care au trecut testul de integritate și puritate ideo­logică al grupării Bannon. Se în­cearcă nu doar preluarea și deturnarea GOP-ului, cât mai ales un transplant de filozofie. Sunt câteva elemente cheie ca­re descriu optica fostului stra­teg al Casei Albe și care, în esența ei, este rep­re­zen­tativă pentru aproape jumătate dintre cei ca­re au votat Donald Trump anul trecut (potrivit FiveThirtyEigth): izolaționismul (puțin inte­re­sați de cauzele și angajamentele globale, de ali­anțe, vor să privească spre interior), națio­na­lismul identitar (antiimigraționist, predispus conservatorismului cultural, susținător al „zi­dului“), populismul economic (anti-free tra­de, orientat spre protecționismul sectoarelor necompetitive, favorizând ample cheltuieli de infrastructură).

 

Războiul civil din interiorul GOP s-a inten­si­fi­cat în ultimele săptămâni alimentat mai ales du­pă ieșirea la rampă a unor importanți se­na­tori republicani care nu doar că au renunțat să intre în competiția pentru un nou mandat, dar au avertizat că partidul se îndreaptă spre sinucidere politică. În plus, ei au lansat fără me­najamente atacuri împotriva lui Donald Trump, arătând că „regele este gol“. Într-un interviu acordat ziarului New York Times, Bob Corker (cel care s-a aflat pe lista scurtă pen­tru postul de secretar de stat), care conduce in­fluenta Comisie de Relații Externe din Se­nat, a spus că pentru cei de la Casa Albă și pen­tru Cabinet „fiecare zi este o luptă de în­diguire“, dusă de cei care încearcă să con­tro­leze, să modereze „cele mai rele instincte“ ale unui președinte „volatil“. Mai mult, pe sce­na Congresului, Jeff Flake, senator de Arizona, îl considera pe Trump drept „un pericol pen­tru democrație“: „există momente în care trebuie să ne riscăm carierele de dragul prin­cipiilor noastre. Astăzi este un astfel de mo­ment (...) Când păstrăm tăcerea și eșuăm să acționăm din cauza unor considerații politice, de teamă să nu alienăm baza, ne dezonorăm principiile și ne uităm datoria (...) Furia și resentimentele nu sunt o filozofie de gu­ver­na­re. Impulsul de a căuta țapul ispășitor ame­nință să ne transforme într-un popor temător și retrograd“. Și o spune un true-believer în pie­țele libere, statul minimal și în conser­va­to­rismul tradițional.

 

De departe, însă, cele mai importante prin sim­bolismul lor rămân discursurile a doi repu­blicani de cursă lungă, care rezumă prin par­cursul și biografiile lor spiritul contemporan al GOP, direct amenințat acum de proliferarea bannonismului. Mai întâi, fostul președinte George W. Bush, care a atacat la scenă des­chi­­să valorile „alt-right“: „vedem naționa­lis­mul distorsionat în nativism uitând de dina­mismul pe care imigrația l-a dat mereu Ame­ricii; ve­dem tot mai puțină încredere în rolul piețelor libere și al comerțului internațional, uitând că instabilitatea, conflictul și sărăcia urmează protecționismului; vedem re­în­toar­cerea sen­ti­mentelor izolaționiste, uitând că securitatea Ame­ricii este direct amenințată de haosul și disperarea din teritorii îndepăr­tate“. Desigur, pentru el America este o co­mu­nitate civică un­de oricine, indiferent de „ra­să, religie, et­nie“, poate să fie american, iar „bigotismul și su­premația albă în orice for­mă este o blas­fe­mie împotriva crezului ame­ri­can“. Poate încă și mai sugestiv este apelul lui John McCain (un politician aflat la final de carieră, bolnav de cancer, preocupat de tes­ta­mentul lăsat ge­ne­rațiilor de mâine) și pentru care lipsa pa­triotismului înseamnă tocmai „tea­ma de o lu­me pe care am organizat-o și condus-o timp de trei sferturi de secol, abandonarea idea­lurilor pe care le-am avan­sat pe glob sau refuzul datoriei de a ră­mâne ultima cea mai bună speranță de pe pământ“. 

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22