Bunele intenții, viziunea și acțiunea

Problemele din sănătate sunt complexe și necesită o soluție de sistem, care, iată, întârzie să vină din partea guvernului tehnocrat.

Rodica Culcer 19.07.2016

De același autor

 

Oricât de scandaloase ar fi imaginile cu plaga infestată de larve a pacientului de la Spitalul de Arși, oricât de strigător la cer ar fi cazul pa­ci­en­tei decedate la același spital din cauza unei transfuzii greșite, ele nu re­pre­zintă decât evoluții logice într-un sistem viciat, în care re­forma nu este nici măcar în fază de proiect. Ne amin­tim, de altfel, că anul a în­ce­put sub semnul scandalului în sistemul sanitar, odată cu decesele copiilor infectați cu E.coli în Argeș și în alte ju­de­țe. Nici astăzi nu știm re­zul­tatele anchetei întreprinse de minister și ale cercetărilor penale demarate în Argeș, iar despre măsuri de remediere a la­cu­nelor legislative care reglementează se­cu­ri­ta­tea alimentară nu a auzit, de asemenea, ni­meni. A apărut apoi cazul dezinfectanților di­luați vânduți de Hexi Pharma, care a dus la schimbarea ministrului Achimaș Cadariu cu Vlad Voiculescu. Și aici ancheta penală merge încet, iar despre finalizarea măsurilor anun­ța­te „la cald“ de premierul Dacian Cioloș, care pre­luase interimar mandatul ministrului Să­nă­tății, de asemenea, nu s-a mai auzit.

 

Sinceră să fiu, m-aș fi așteptat ca noul mi­nis­tru să fi constituit imediat un grup de lucru ca­re să comande sau să realizeze un audit al sistemului sanitar, în vederea întocmirii unui plan de reformă. Nu era nicio rușine să fi por­nit de la raportul realizat încă din 2008 de Co­misia Prezidențială pentru Analiza și Ela­bo­ra­rea Politicilor de Sănătate, condusă de prof. Cris­tian Vlădescu, care aver­ti­za­se deja asupra pericolului in­fecțiilor nosocomiale, cele ca­re au făcut ravagii în rân­dul vic­timelor incendiului de la Co­lectiv. Ele au revenit, de altfel, recent și la spitalul de la Craiova, unde au cauzat de­­cesul a doi pacienți operați de o echipă mixtă de medici români și francezi, chiar dacă din comunicatul Inspecției Sa­ni­tare se înțelege că problema principală ar fi fost faptul că medicii francezi nu aveau au­to­ri­zație să profeseze temporar în România, de­și erau competenți în domeniu și mai ope­ra­se­ră la Craiova, iar decesele nu au survenit în tim­pul operațiilor.

 

Problemele din sănătate sunt complexe și ne­ce­sită o soluție de sistem, care, iată, întârzie să vină din partea guvernului tehnocrat. Este ade­vărat că ministrul Vlad Voiculescu a apro­bat rapid un plan de investiții de 449.000 de lei pentru reparații urgente la Spitalul de Arși. Ne uimește însă că a așteptat apariția celor do­uă cazuri revoltătoare, deși mărturisește că era familiarizat cu situația de la acest spital încă din momentul incendiului de la Colectiv.

 

Ministrul Sănătății a atribuit deficiențele de la Spitalul de Arși lipsei de viziune și de acțiune din trecut, ceea ce este corect, dar deja bine cu­noscut nouă tuturor. De altfel, ministrul es­te un bun diagnostician: a criticat corupția din sistem, caracterul său feudal, deficiențele ma­nageriale, hemoragia de medici. Lipsește însă schema de tratament – cu alte cuvinte, vi­ziu­nea. Deși bunele intenții ale noului ministru sunt evidente, profesionalismul echipei sale – despre care știm prea puțin – este încă in­cert. Numirea unui secretar de stat care să se ocupe de drepturile pacienților este un gest fru­mos, dar nu trebuie să uităm că interesele pacienților nu pot fi slujite decât de un sistem așezat pe baze corecte de achiziție, salarizare și management, pe urmărirea cheltuielilor și a execuției contractelor, pe reguli stricte și clare privind controlul calității medicamentelor și a altor substanțe folosite în spitale. Or, toa­te aceste aspecte sunt deficitare, după cum a demonstrat recent scandalul dezinfectanților diluați de la Hexi Pharma. Ca să nu mai vor­bim de absența protocoalelor medicale, care ne scoate din rândul țărilor civilizate medical și se află la temelia sistemului feudal iden­ti­fi­cat de ministru, pentru că permite domnia ar­bitrariului și a voinței șefului de clinică.

 

Nu avem nicio îndoială că este greu să re­for­mezi un minister unde numirile s-au făcut, ca și în alte ministere, pe criterii clientelare și că feudele șefilor de clinici sunt greu de atacat. Dar, dacă nu se revizuiește sistemul în an­sam­blu, începând cu statutul medicilor, care nu tre­buie să fie funcționari publici, cu sa­la­ri­za­rea lor și cu funcționarea Casei de Asigurări de Sănătate, atunci nu vom face decât să ali­mentăm în continuare hemoragia de medici, de care se declară alarmat ministrul Vlad Voi­cu­les­cu. Dar medicii nu ar pleca dintr-un sis­tem performant, reglementat corect, finanțat co­res­punzător și eliberat de corupție, iar adop­ta­rea unor legi de care medicii să se teamă, cum cere noul secretar de stat numit de mi­nistrul Să­nătății, nu va rezolva nimic, pentru că nu me­dicii sunt problema principală a sis­te­mului, ci managementul spitalelor și al ce­lor­lalte ins­titute și comisii cu rol de verificare și control. Aici trebuie să intervină ministrul cu echipa lui, în care trebuie implicate părțile sănătoase ale corpului medical, adică medicii tineri și com­pe­tenți, care au deja o serie de realizări la ac­tiv și au demonstrat că au și cu­ra­jul să atace frontal tarele sistemului actual. Dacă ministrul Vlad Voiculescu nu vrea să se transforme în­tr-un „pompier atomic“ care nu prididește să stingă incendiile izbucnite si­mul­tan în jurul său, atunci ar trebui să treacă de la faza de de­nunțare a deficiențelor sistemului la cea de rezolvare a lor și de reformă, îm­preu­nă cu cei dispuși să o facă, nu împotriva lor. Adică să de­pășească faza bunelor intenții, să-și for­mu­leze viziunea și să treacă la ac­țiu­ne – cum nu a făcut niciunul dintre an­te­ce­so­rii săi.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2023 Revista 22