E.coli și maladiile societății românești

Guvernul tehnocrat se dovedește neputincios în fața unui sistem disfuncțional și incapabil să asigure siguranța sanitară a cetățenilor.

Rodica Culcer 22.03.2016

De același autor

 

Citind și recitind cronologia evenimentelor legate de cazurile bebelușilor suferinzi de BDA (boală diareică acută), din care ma­jo­ritatea au fost contaminați cu E.coli, este greu să te hotărăști dacă su­biectul principal e in­com­petența autorităților, ti­că­loșia politicienilor, obrăz­ni­cia unor oameni de afaceri sau capacitatea românilor de a se lăsa manipulați. Toa­te aceste aspecte au fost co­pios puse în evidență de dra­ma unor familii care nu înțeleg nici acum de ce au murit trei copii, iar alții s-au îmbolnăvit grav.

 

Vom începe cu reacția autorităților, care ba­te toate recordurile de ineficiență, ne­gli­jență și, în cazul Spitalului de Pediatrie din Argeș, de impertinență. Nu putem sta­bili dacă incompetența bate indolența sau invers, dar cert este că, deși primul deces al unui copil suferind de BDA a fost în­registrat pe 4 februarie, abia pe 25 fe­brua­rie sunt identificate cauzele îmbolnăvirii, respectiv o tulpină de E.coli (026), de că­tre specialiștii de la Centrul European de Control al Bolilor. În cazul copilului ro­mân din Italia, care s-a îmbolnăvit după ce a consumat brânză de vaci produsă de Lactate Brădet, autoritățile italiene și cele europene nu au avut nevoie decât de trei zile pentru a declanșa o alertă cu privire la contaminarea cu E.coli. Totodată, au­to­ritățile – de la Ministerul Sănătății până la Corpul de control al premierului – nu și-au încheiat anchetele nici până în ziua de astăzi, deci nu au putut stabili res­pon­sa­bilități concrete pentru răspândirea in­fec­țiilor digestive și pentru decesul celor trei copii. În aceste condiții, directorul Spi­talului de Pediatrie Pitești poate să-i dea cu tifla ministrului Sănătății, care îi ce­re demisia pentru că nu ar fi avertizat ime­diat Direcția de Sănătate Publică Ar­geș cu privire la apariția aces­tor infecții, făcând ast­fel imposibilă investigarea cauzelor. Numit prin con­curs, directorul Vasile Stan știe că nu poate fi demis cu ușurință și refuză să de­mi­sioneze, în ciuda protes­telor părinților care recla­mă igiena precară din spi­talul argeșan. Nici șefa DSP Argeș, Sorina Honțaru, nu demisionează și așteaptă să-i ceară mi­nisterul să plece. Dar ministerul nu-i cere nimic, deși ministrul Achimaș-Cadariu de­clarase că DSP Argeș a comunicat defec­tuos cu spitalele. Impresia generală este că atât ministrul Sănătății, cât și pre­mie­rul – în ciuda empatiei cu familiile îndu­rerate - așteaptă ca situația să se rezolve cumva de la sine, pentru că ei nu o pot controla. Guvernul tehnocrat se dovedește neputincios în fața unui sistem disfunc­țional și incapabil să asigure siguranța sanitară a cetățenilor.

 

Investigarea cauzelor infectării cu E.coli devine irelevantă, pentru că ancheta a în­ceput prea târziu: produsele care au pro­dus îmbolnăvirea „nu mai există“, pentru că „s-au consumat“. O spune însuși pre­ședintele Societății Române de Micro­biolo­gie, Alexandru Rafila. Nici ANSVSA nu a putut efectua teste pe produsele lactate fa­bricate înaintea apariției cazurilor de BDA, ci doar pe un lot produs în 22 fe­bruarie, dată ulterioară deceselor, fapt ce a fost speculat de DSP Argeș și de patro­nul fabricii Lactate Brădet din Pitești, unde a fost identificată prezența E.coli. Chiar dacă tulpina descoperită la copiii su­ferinzi diferă de cea găsită la Brădet, ni­meni nu poate garanta că ea nu exista în brânza produsă anterior controlului. În tot cazul, tulpina identificată la Brădet a coincis cu cea izolată la copilul îmbolnăvit în Italia. Este deci incontestabil că Lactate Brădet a produs brânză contaminată, iar șap­te dintre angajații săi s-au dovedit ulte­rior purtători ai bacteriei. Ce să vezi însă? În loc să se concentreze asupra acestei chestiuni, mass-media și autoritățile lo­ca­le din Argeș fac zid în jurul patronului Lac­tate Brădet, Marius Badea, care se vic­ti­mizează constant și penibil de aproape trei săptămâni. Iar ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, care a avertizat publicul că brânza produsă de Lactate Brădet este contaminată, este criticat de premierul Cio­loș și linșat de președintele CJ Argeș, de Antena 3, unde se vaită sistematic Ma­rius Badea, de foștii miniștri Varujan Vos­ganian și Mihai Gerea, membri ALDE, și de cetățenii care abia așteaptă să fie m­a­nipulați de Antene și cred că patronul ar­geșan este o victimă a unui complot între guvern și firmele străine, dornice să dis­trugă industria autohtonă. Tema occiden­talilor care ne vor răul, lansată pe vremea lui Ceaușescu, prinde și astăzi. La fel și abe­rația semidocților care dau vina pe vac­cinuri pentru orice problemă de sănătate și care acum au găsit cu cale să incri­mi­neze un vaccin din Kazahstan, deși acesta nu i-a fost administrat niciunuia dintre copiii infectați cu E.coli. Profitând de suc­ce­sul manipulării prin Antene, patronul fir­mei Brădet cere cu neobrăzare sprijin fi­nanciar de la populație în valoare de zece milioane de lei pentru a realiza o nouă fa­brică.

 

Și povestea nu se încheie, pentru că aproa­pe zilnic mai apar copii cu sindrom hemo­litic uremic produs de E.coli 026, nu nu­mai în Argeș, ci și în alte județe. Ceea ce este logic, având în vedere faptul că la noi nu funcționează standardele de igienă ali­mentară din UE, a căror aplicare ar cauza probabil un cutremur în sistem. Abia acum vorbește directorul ANSVSA despre un ordin de ministru prin care se va in­tro­duce controlul pentru E.coli. În ceea ce pri­vește maladiile grave la nivel național, cum ar fi iresponsabilitatea politică, ine­fi­ciența, ignoranța și impertinența, nimeni nu pare să caute remedii eficiente.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2022 Revista 22