Rinoceri de elită

De la un moment bine dat încolo, ce se scrie şi se vorbeşte în marginea istoriei e lipsit de sens. Trăim un asemenea moment. Cine vrea poate să îi spună Nisa. Nu ajută mai mult decât un semn de carte, dar altceva nu e de făcut. Înainte să închizi cartea, e bine să marchezi locul din care n-ai mai fost în stare sau n-ai mai vrut să citeşti.

Traian Ungureanu 19.07.2016

De același autor

 

Tragedia de la Nisa şi-a desfăşurat cru­zi­mea şi nebunia în două acte. Partea a do­ua e cunoscută: încă unul dintre ma­gre­bienii de 20-30 de ani, semiinfractor mă­runt, agăţat de Franţa în vreunul din car­tierele ba­nale ale unui ma­re oraş, s-a pus pe omorât oameni. De data asta, cu ca­mionul. 84 de oameni au fost striviţi metodic de un camion de 19 tone. Nimeni n-a fost oco­lit. Sugari de 6 luni, ţânci de 3-4 ani şi bă­ieţandrii de 8-10 ani au atras, în mod anume, aten­ţia măcelarului de la volan. Toate astea se ştiu şi nimeni nu poate spune că a aflat ceva nou. De­taliile se tot repetă, într-un bis sângeros, la mijloc de morgă cu grad de ocupare crescând - bucăţi de soţie, torso de copil, găuri în logodnică şi alte produse finite ale cultului mortuar islamic.

 

Mai întâi, însă, s-a petrecut altceva. Cu câ­teva ore înainte de Nisa, preşedintele Hol­lande a acordat obişnuitul interviu de Zi­ua Naţională. Sobru şi apăsat, preşedintele a avertizat asupra marelui pericol pe care de­mocraţia franceză îl are în faţă: as­cen­siu­­nea populismului. Aşa se vede de la Ely­sée. Şi nu numai de acolo. Aşa se vede din paginile aproape oricărui ziar şi pe ecranul aproape fiecărui post de televiziune occi­den­tal. Şi tot aşa se vede şi se predă în aproape orice institut şi universitate occi­den­tală.

 

Acum, dacă aşa se vede, înseamnă că toţi aceşti oameni educaţi şi responsabili au ajuns la aceeaşi concluzie şi nu fără motiv. Unanimitatea lumii conducătoare trebuie să se bazeze pe ceva.

 

Replica a venit seara, la Ni­sa, pe Pro­me­na­de des An­glais. În felul ei brutal şi ne­comentabil, rea­litatea a ripostat. Nu! Pen­tru Dum­nezeu, pericolul nu e acolo unde îl văd de­claraţiile, se­minarele şi ar­ticolele care dau corul ofi­cial. Cine nu e în stare să vadă unde e pe­ricolul ar trebui să se uite sub roţile camionului de la Nisa sau la con­certul neîncheiat de la Bataclan. În­ch­i­puiţi-vă! Cineva vă dă cu ceva în cap pe stradă, vă ia portofelul şi, seara, aflaţi de la televizor că aţi fost jefuit de un editorial radical publicat într-un ziar de dreapta.

 

E absurd. Blindat de absurd! După Nisa, tocmai pentru că oroarea s-a hrănit pe săturate cu copii, trebuie spus clar: pe­ri­co­lul care nu vede pericolul pe care îl alăp­tea­ză e rinocerizarea establishment-ului. Ri­nocerizarea voluntară şi militantă a ce­lor ce ne conduc, ne informează şi ne edu­că. Şi Nisa a fost urmată de obişnuita baie de mituri de susţinere. A cui susţinere? A ideologiei impuse, oficiale şi obligatorii. Nu, musulmanii nu au niciun amestec. Da, vina e a rasismului occidental care stâr­peşte orice şansă de afirmare în ghetto-uri­le arabe (şi numai acolo). Islamul e o re­ligie a păcii, în vreme ce drojdia pro­creş­tină a Europei nu şi-a uitat năravurile şi e profund islamofobă.

 

Le-am auzit şi le vom mai auzi, până o să ne crească fes şi barbă de imam. Cine îşi fa­ce slaba speranţă că faptele şi realitatea vor răsturna mitologia ruşinoasă a esta­blish­ment-ului uită un lucru. Cel mai im­por­tant. Nu e nimic gratuit sau inocent în acest şir de palavre pseudoetice şi sub­so­cio­logice. Totul are un rost. Am ajuns la acel ceva care explică unanimitatea de­să­vârşită a co­ru­lui politic-academic-me­dia­tic. Partitura acestor oameni care nu mai termină de vorbit se sprijină pe ceva: pe interesele unui grup aflat la putere şi dor­nic de pu­tere. Marxism? Desigur. Ce e marxist tre­buie demontat cu un discurs marxist.

 

Sigur, aceşti oameni cunosc arabii numai de la conferinţe şi, spre deosebire de ple­be, nu trăiesc în zona de contact de­ci­siv. Adică, nu sunt siliţi să se mute din car­tierul preluat de arabi. Dar asta nu e tot.

 

Lumea subţire care nu vede pericolul is­lamic nu e oarbă degeaba. Acest val de ignoranţă premeditată e, de fapt, parola care asigură accesul în sistemul uni­ver­sitar, politic şi mediatic. Numai cine ştie să păstreze şi să întărească tabuul e admis sau menţinut.

 

În plus, buna şi vechea politică e, şi aici, la lucru. Stânga, mereu gata să vadă în ma­sacrele islamice un motiv de soli­da­ri­ta­te cu fraţii de diversitate musulmani, are ne­voie de voturi şi de conservarea lor. Do­uă cifre: 94% din populaţia de confesiune musulmană a Franţei a votat stânga la ul­timele alegeri locale. În Suedia, procentul e de 73%. Trocul e simplu şi mult mai pu­ţin apretat decât discursurile oficiale. Pro­blema nu e votul obţinut prin subvenţii so­ciale şi recitaluri retorice de rinocer. Problema e alta: trocul de azi pune bazele pactului de mâine. Michel Houellebecq l-a descris, recent, într-un roman din ce în ce mai depăşit de viteza realităţii.

 

Alternativa? Zero şi nimic. Da, esta­blish­ment-ul a declarat că realitatea nu există, dar nimeni nu poate demonstra con­tra­riul. Dreapta politică şi societatea comună sunt de mult sleite demografic şi castrate de noua moralitate socială a Occidentului. Din acest motiv, după Nisa, nu ne rămâne decât să asistăm, îngrijoraţi şi ne­pu­tin­cioşi, la mersul istoriei. Care îşi caută sfâr­şitul în Occident.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22