A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ

Ioan Stanomir | 19.02.2013

Pe aceeași temă

Povestind despre atunci, cartea de dia­lo­guri dintre Monica Pillat şi Barbu Cio­cu­lescu, este asemenea unuia dintre acele obiecte delicate şi fragile pe care le poţi regăsi în spaţiul saturat de amintiri din casa memorială Mi­nu­les­cu-Rebreanu. Evo­carea spaţiului din mar­ginea Palatului Co­troceni nu este întâmplătoare - la doar câ­teva străzi mai încolo se află casa lui Bar­bu Cio­culescu, aceeaşi casă în care a trăit, timp de decenii, ilustrul său tată. În Bu­cu­reştiul nostru atât de văduvit de me­morie, reunirea acestor energii in­te­lectuale în mar­ginile unui cartier ţine de domeniul mi­ra­colului.

Elegantă şi calmă, conversaţia dintre Mo­ni­ca Pillat şi Barbu Cioculescu este încer­ca­rea de a recupera ceva din mi­resmele şi învăţăturile unei vieţi de in­telectual. Odată cu întrebările care se succed, pare că prin­de viaţă o Ro­mâ­nie ale cărei urme le regă­seşti şi în su­i­tele de volume ale Ioanei Pâr­vulescu. Este acea Românie încă neatinsă de ari­pa nefastă şi sângeroasă a tiraniei şi fanatismului, acea Românie populată de miile de ioneşti, popeşti şi georgeşti co­bo­râţi cu toţii din trenul de plăcere al lui I.L. Caragiale. În sânul acestei Ro­mânii care îşi trăia, fără să ştie, lunga ei agonie inter­belică, se naşte Barbu Cio­culescu, iar anii săi de educaţie se confundă cu crepusculul unei întregi civilizaţii. Melancolică soartă rezervă des­tinul celui care are şansa de a ve­dea cum se scufundă lumea familiară lui. Ca şi Lumea de ieri a lui Stefan Zweig, cartea de conversaţie dintre Mo­nica Pillat şi Barbu Cioculescu este în­cărcată de tris­teţea ce acompaniază în­cercările indi­vi­du­ale.

Barbu Cioculescu, scriitorul şi omul pu­blic, aparţine unei promoţii care îşi da­torează celebritatea unei erori de ju­de­cată critică - încadrat în faimoasa „ge­neraţie pier­du­tă“, Barbu Cioculescu es­te, în realitate, par­te din extraordinara înflorire intelec­tu­ală care se suprapune peste anii teribili ai regimului an­to­nes­cian şi ai comunizării Ro­mâniei. Alături de Tonegaru, de Iordan Chi­met, de Ale­xandru Vona, Barbu Cioculescu par­ti­ci­pă la această incredibilă reinventare a literaturii, reinventare ce merge în con­tra unui curent dominant al fana­tis­mu­lui, urii şi segregării ideologice. Exilul interior ce urmează războiului este con­secinţa na­turală a incompatibilităţii cu ordinea rea­lismului socialist.

Mai mult decât un document şi un portret în dialog, cartea de conversaţii dintre Mo­nica Pillat şi Barbu Cioculescu este elogiul decenţei intelectuale şi etice. Povestind des­pre atunci este un monument închinat României care a fost, odată ca niciodată.

 

// MONICA PILLAT şi BARBU CIOCULESCU

// Povestind despre atunci

// Humanitas, Bucureşti, 2012

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2022 Revista 22