Un nou filtru pentru investițiile chineze, format din guvern, președinție și serviciile secrete

Laurentiu Gheorghe | 23.10.2020

Consiliul Concurenței a pus în dezbatere publică un proiect legislativ care adoptă norma europeană pentru filtrarea investițiilor străine directe cu implicații în securitatea sau ordinea publică.

Pe aceeași temă

Investițiile vizate sunt cele venite în România din afara UE, în principal China, Rusia, dar și SUA, depășesc 2 milioane de euro și aparțin de domenii considerate sensibile, trebuie să fie aprobate de o instituție nouă care reunește reprezentanți ai guvernului, administrației prezidențiale, ministerelor și serviciilor secrete.

Proiectul de OUG preia Regulamentul UE nr. 452/2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, legislație obligatorie pentru toate statele membre. Regulamentul UE a apărut ca o reacție a Uniunii față de valul de preluări și investiții economice făcute de China în domenii strategice din UE după criza financiară începută în 2008.

Ce reglementează viitoarea OUG:

 • Investitorii străini din afara UE (persoane fizice sau firme) trebuie să notifice intenția către autoritățile române

 • Domeniile supuse acestui control sunt extrem de largi (energie, transporturi, agricultură, comunicații, militar)

 • Nou-înființata Comisie pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD) analizează informațiile și dă un aviz conform (obligatoriu)

 • În CEISD, deciziile se iau cu unanimitate

 • Guvernul emite o hotărâre prin care autorizează sau respinge investiția

 • Entitățile direct implicate pot ataca în instanță decizia guvernului

 • Lipsa notificării unei asemenea investiții sau transmiterea de informații false/incomplete sunt pedepsite cu amenzi de 1-5% din cifra de afaceri

Cele mai importante prevederi din proiectul de OUG:

Se desemnează Consiliul Concurenței din România ca punct de contact pentru asigurarea și respectarea prevederilor acestui regulament. Consiliul Concurenței este autoritatea la care se notifică investițiile străine directe și îndeplinește toate atribuțiile ce derivă din această calitate, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

Cine este considerat investitor străin:

 1. persoană fizică, care nu este cetățean al unui stat membru al UE, care a realizat sau intenționează să realizeze o investiție străină în România;

 2. persoană juridică al cărei sediu social nu se află într-un stat membru al UE care a realizat sau intenționează să realizeze o investiție străină directă în România;

 3. persoană juridică al cărei sediu social se află într-un stat membru al UE, care a realizat sau intenționează să realizeze o investiție străină în România, în care este exercitat în mod direct sau indirect controlul de către: o persoană fizică ce nu este cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, o persoană juridică al cărei sediu social nu se află într-un stat membru al Uniunii Europene sau o altă entitate juridică, fără personalitate juridică, organizată în temeiul legilor unui stat care nu este membru al Uniunii Europene;

 4. administrator fiduciar al unei entități fără personalitate juridică ce a realizat sau intenționează să realizeze o investiție străină în România sau o persoană aflată într-o poziție similară, dacă aceasta nu este cetățean al Uniunii Europene, în cazul unei persoane fizice, sau dacă aceasta nu are sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, în cazul unei persoane juridice, sau dacă această entitate a fost constituită în temeiul legilor unui stat care nu este stat membru al Uniunii Europene

Ce investiții străine trebuie notificate:

a) valoarea investiției reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 2.000.000 de euro;

și

b) obiectul de activitate se circumscrie domeniilor:

 • securitatea cetățenilor și colectivităților

 • securitatea frontierelor

 • securitatea energetică

 • securitatea transporturilor

 • securitatea sistemelor de aprovizionare cu resurse vitale

 • securitatea infrastructurii critice

 • securitatea sistemelor informatice și a celor de comunicații

 • securitatea activității financiare, fiscale, bancare și de asigurări

 • securitatea producerii și circulației armamentului

 • securitatea industrială

 • protecția impotriva dezastrelor

 • protecția agriculturii și a mediului înconjurător

 • protecția operațiunilor de privatizare a întreprinderilor cu capital de stat sau a managementului acestora

Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD) se constituie pe lângă Guvernul României, prin decizie a Prim-ministrului, şi este alcătuită din reprezentanți ai: aparatului de lucru al Prim-ministrului, Administrației Prezidențiale, Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Consiliul Concurenței

Pe baza avizului conform emis de către CEISD, autorizarea investiției străine directe se acordă prin decizie a Prim-Ministrului.

Deciziile CEISD se iau prin votul unanim al membrilor Comisiei. CEISD emite avizul conform de autorizare, autorizare condiționată, interzicere sau anulare a autorizării în maximum 45 de zile de la data la care notificarea a devenit efectivă.

În baza avizelor și informațiilor primite, CEISD hotărăște emiterea unui aviz conform pentru autorizare, autorizare condiționată, interzicere sau anulare a investiției străine directe.

Consiliul Concurenței, în cazul investițiilor străine directe notificate acestuia, va transmite părții notificatoare, în termen de 45 de zile de la primirea notificării complete, avizul CEISD sau o informare cu privire la faptul că investiția străină directă notificată va fi supusă unei analize amănunțite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a. În situația analizei amănunțite, CEISD va transmite avizul conform, în cel mult 45 de zile, în vederea emiterii unei hotărâri de Guvern pentru autorizarea cu condiții, interzicerea sau anularea investiției străine directe.

În situația în care CEISD nu emite, în termenele prevăzute de OUG, un aviz conform de autorizare, autorizarea condiționată, interzicerea sau anularea investiției străine directe, atunci se consideră că investiția este autorizată provizoriu. O investiție străină directă autorizată provizoriu poate face obiectul examinării CEISD în cazul în care aceasta constată că investiția străină directă afectează securitatea sau ordinea publică a României.

Hotărârea de guvern privind anularea autorizării investiției străine și hotărârea de guvern privind interzicerea investiției străine includ informații de bază privind efectuarea investiției străine, inclusiv informații privind cota de proprietate și drepturile de vot.

Sancțiuni

(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează de către Consiliul Concurenței cu amendă de la 1% la 5% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sancţionării următoarelor fapte, săvârşite cu intenţie sau din neglijenţă de întreprinderi:

a) furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare într-o cerere, o confirmare, o notificare sau o completare la aceasta;

b) punerea în aplicare a unei investiții străine directe fără ca aceasta să fie notificată

Hotărârea privind autorizarea condiționată, anularea sau interzicerea autorizării investiției străine directe, se contestă potrivit dreptului comun.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2022 Revista 22