Vladimir Putin la al treilea mandat

Armand Gosu | 15.05.2012

Ceremonia de inaugurare a celui de-al treilea mandat de președinte al lui Vladimir Putin a fost umbrită de violențele de pe străzile Moscovei.

Pe aceeași temă

Ceremonia de inaugurare a celui de-al treilea mandat de președinte al lui Vladimir Putin a fost umbrită de violențele de pe străzile Moscovei.

Duminică, 6 mai, cu începere de la ora 16.00, la Moscova era programat „Marșul milioanelor“, acțiune de protest organizată de opoziție. Cu o oră înainte, în toate stațiile de metrou din centrul Mos­covei, poliția a blo­cat ieșirile. În ciu­da ploii și a tem­peraturii scă­zute, în apro­pi­e­rea Podului de Pia­tră peste râul Mos­cova și a pieței un­de urma să aibă loc mitingul s-au strâns mai multe mii de oameni, încă de la ora 15.00. Ministerul de Interne vorbea de 8.000 de per­soane (unii dintre organizatori apreciau cu totul exagerat că au participat „nu mai puțin de 100.000“). În mulțime, se puteau zări liderii opoziției, Aleksei Na­valnîi, Boris Nemțov, Garry Kas­parov, Serghei Udalțov. Stea­gu­rile care fluturau deasupra co­loanelor de manifestanți indicau prezența activiștilor Frontului de Stânga, Solidarității, Uniunii Po­pu­lar Democratice, susținătorii tru­pei rock Pussy Riot etc.

 

Ciocniri violente între protestatari și poliție

Mitingul „oficial“ se încheie la ora 18.00, numai că lumea nu părăsește piața. Câteva minute mai târziu, Udalțov este arestat de poliție, urmează Navalnîi și Nem­țov. Au fost luați de poliție chiar de pe scenă, în timp ce se adresau manifestanților. Poliția se dezlănțuie, bastoanele curg asu­pra mulțimii adunate. Sute de oameni au fost săltați și urcați în dubele poliției, care i-a eliberat peste câteva ore. Seara târziu, al­te sute de manifestanți au apelat la servicii medicale de urgență în urma rănilor primite de la tru­pele speciale ale Ministerului de Interne.

În timp ce poliția împrăștia ma­nifestanții, site-urile mai multor stații de radio, ziare, publicații de Internet au suferit atacuri violente din partea hackerilor. Potrivit unor comentatori ruși, astfel de ac­țiuni de intimidare a jurnaliștilor au devenit tra­di­țio­nale și ele se des­fășoară chiar în tim­pul mi­tin­gu­ri­lor opoziției.

Pentru ziua inau­gurării, 7 mai, prin intermediul rețelelor de socializare, opoziția și-a dat întâlnire, la 10 di­mi­neața, în Piața Manej, din apro­pierea Kremlinului. Acolo, pe ma­nifestanți i-a așteptat însă poliția. A urmat o cursă de câteva ore, în care poliția alerga după diverse coloane de manifestanți, care în pas vioi se deplasau pe bu­le­var­dele din centrul capitalei ruse. O coloană de circa 700 de ma­ni­festanți cobora pe Tverskaia, spre Kremlin, tocmai când Vladimir Putin depunea jurământul, inau­gurând al treila mandat de pre­ședinte al Rusiei. Trupele speciale OMON au intervenit decisiv și au împrăștiat și acest grup.

După prânz, opoziția s-a adunat la Cistîe Prudî, de unde poliția a alungat-o spre Kitai Gorod. Până a doua zi, vreme de multe ore, sute de oameni s-au adunat în ju­rul monumentului eroilor Plev­nei, pentru a protesta împotriva puterii.

 

 

Opoziţia de la Moscova

Chiar dacă manifestațiile la care participă doar câteva mii de oa­meni sunt adesea etichetate drept nerelevante pentru Mos­cova, oraș cu peste 10 milioane de locuitori, puterea are motive serioase de îngrijorare. Ob­ser­va­torii atrag atenția asupra creșterii capacității de organizare a opo­ziției, asupra succesului cu­ren­tului contestatar mai ales în rân­dul tinerilor, studenți și elevi de liceu, care provin din familii cu o situație materială peste medie sau ai căror părinți fac parte din establishment-ul Rusiei, asupra caracterului exclusiv politic al ce­rerilor opoziției din stradă. Con­testatarilor le lipsește deo­cam­dată un lider energic și re­cu­noscut, precum și o coerență doc­trinară. Cocteilul ideologic al opoziției este total, adunând îm­preună de la extrema dreaptă până la cea stângă, trecând prin grupările orientate spre centrul spectrului politic.

 

O altă Rusie, același președinte

Majoritatea comentatorilor su­bli­niază faptul că mandatul pe care președintele Putin tocmai l-a inau­gurat nu va semăna cu pri­mele două (2000-2008), pentru că Rusia din 2012 este cu totul alta decât cea din 2000. Dacă atunci o mare parte a elec­to­ratului rus era dispusă să renunțe la cuceriri ale democrației în schimbul unor câștiguri ma­te­ri­a­le, precum plata la timp a sa­la­riilor și pensiilor, astăzi numărul celor care vor mai mult crește de la an la an. Doctrina „democrației controlate“ a fost practic aban­donată. Contactul direct cu Oc­ci­dentul a milioane și milioane de ruși pare să-i fi convins că mo­delul vestic este cel pe care do­resc să-l urmeze. De altfel, ob­ser­vatorii vieții politice de la Mos­cova sunt convinși de faptul că fostul președinte Dmitri Med­ve­dev a înțeles urgența unor re­forme politice, pe care a și în­ce­put să le pună în operă după de­monstrațiile de stradă care con­testau rezultatul alegerilor par­lamentare din decembrie 2011. Era deja târziu, prea târziu, astfel de reforme erau așteptate încă din 2008. Rămâne acum ca pre­ședintele Putin să le continue și să le adâncească. Îngrijorarea co­mentatorilor moscoviți este ge­nerată de faptul că Vladimir Pu­tin ar putea să nu conștientizeze urgența unor astfel de reforme, ceea ce va conduce la acumularea unor tensiuni politice și sociale care pot destabiliza cea mai mare țară din lume. Deocamdată, pre­ședintele pune accent pe creș­terea economică, pe moder­ni­za­rea industriei, pe consolidarea for­ței militare a Rusiei. Pentru toate acestea are nevoie de re­surse, de mari resurse financiare. Chiar și cu prețuri înalte pe piața mondială la hidrocarburi, pu­țu­rile seacă cu timpul, investiții în cercetări geologice nu s-au făcut, iar noile tehnologii au dus la scăderea consumului de petrol în Occident. Rămâne piața chineză, controlată de către stat, care nu e dispus să importe hidrocarburi la prețurile plătite de occidentali. De aceea, pot fi decisive pentru Rusia reformele promise de Putin în campania electorală.

 

Decretele lui Putin

De altfel, echipa președintelui, po­trivit relatărilor din presa ru­să, și-a făcut tema, a pregătit pro­iectele de decrete care urmează să traducă în practică programul politic cu care Putin a câștigat acest nou mandat. Printre ini­ția­tivele economice ale președintelui se numără și creșterea pro­duc­tivității muncii până în 2018, cu 40%, creșterea volumului in­ves­tițiilor cu 25% până în 2015 și a PIB-ului cu 27% până la sfârșitul mandatului prezidențial de 6 ani. Până în toamna 2013, guvernul de la Moscova va pregăti un plan general de privatizare, care va ocoli doar companiile care nu se ocupă cu exploatarea resurselor minerale și pe cele din domeniul apărării, iar acțiunile vor fi vân­dute la bursă.

Articolul programatic al lui Putin privind politica socială în Rusia a determinat pregătirea a nu mai pu­țin de 5 decrete, care să asi­gu­re traducerea în practică a pro­gramului electoral: lichidarea co­zilor la înscrierea la grădiniță pâ­nă în 2016, prezența a 5 uni­ver­sități rusești în primele 100 de universități ale lumii până în 2020, restructurarea instituțiilor de învățământ superior, începând chiar cu acest an etc. Până și pro­gramul de politică externă ge­ne­rează un decret, cel privind stra­tegia națională de export și ra­portul privind prioritățile ex­por­tului până în 2020. Până în 2013, guvernul trebuie să poarte ne­go­cieri cu UE pen­tru constituirea unui spațiu ener­getic comun, iar până în de­cem­brie să treacă la o nouă etapă de negociere practică a anulării vi­zelor între UE și Fe­derația Rusă.

 

Un buget neclar

Deși componența guvernului nu s-a făcut încă publică, echipa pre­ședintelui Putin i-a stabilit prio­ritățile. Aceste proiecte în­drăz­ne­țe ar putea schimba fața Rusiei. Însă sursa banilor pentru rea­li­za­rea programului de modernizare propus de Putin nu e clară. Pen­tru aceste proiecte, potrivit Băn­cii Mondiale, între 1 și 1,5% din PIB se va cheltui anual, în toți cei 6 ani de mandat prezidențial. Deocamdată, în bugetul pe acest an, nu sunt prevăzute aceste fon­duri. //

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2022 Revista 22