Dilemele dreptei politice

Armand Gosu 12.03.2013

De același autor

Întrebările la care dreapta trebuie să răspundă cât mai repede sunt găsirea unui vehicul politic (în condițiile în care PDL pare incapabil să-și revină), desemnarea unui candidat la prezidențiale și clarificarea doctrinară.

Rezultatul ultimelor alegeri parlamentare re­configurează dramatic scena politică din Ro­mânia, care acum este autoritar dominată de două partide, USL, afiliat la socialiștii eu­ro­peni, și PNL, la ALDE. Cel mai mare grup po­litic de dreapta din Parlamentul European, cel al popularilor, este reprezentat pe malurile Dâm­boviței de un PDL sângerând, un PNȚCD aproape inexistent și de Forța Civică, vehicul pentru un proiect politic personal. UDMR, chiar dacă este afiliat la PPE, e un partid mai mult etnic decât politic.

Deși o categorie importantă de cetățeni se de­clară de dreapta, acest culoar politic este po­pu­lat cu partide care nu conving, ceea ce s-a vă­zut la alegerile din 2012, din fantome și um­bre. Miza recredibilizării dreptei este enormă, de acolo putându-se colecta câteva milioane de voturi.

În mod paradoxal, pe termen scurt soarta drep­tei depinde de supraviețuirea USL, măcar până la alegerile prezidențiale. În cazul des­trămării alianței de la guvernare, com­po­nen­tele ei pot configura singure binomul putere-opoziție. Am avea astfel o dreaptă (PNL) și o stângă (PSD) care pot face mai puțin relevante ofertele celorlalte partide. După ultimele run­de de transferuri (Klaus Johannis, Mihai Stă­nișoară), mulți s-au grăbit să afirme că USL se va sparge în curând. Prin achizițiile făcute, Crin Antonescu își consolidează nu atât poziția în PNL, pe care-l conduce autoritar, cât mai ales în USL. Astfel, scoaterea din cărți a lui An­tonescu pentru o candidatură la președinție de­vine problematică. Chiar și deschiderea unui conflict cu un Antonescu tot mai pu­ter­nic de­vine riscantă pentru PSD.

Teoretic, PDL are puțin timp la dispoziție pen­tru a deveni alternativa credibilă la actuala gu­vernare. Decisivă ar putea fi Convenția Na­țio­nală de săptămâna viitoare. Dacă Blaga va fi re­ales, PDL s-ar îndepărta definitiv de Bă­ses­cu, ar redeveni un „partid balama“ de 7% și in­discutabil va încerca să se apropie tot mai mult de PNL, întreținând iluzia revenirii la gu­vernare în marsupiul lui Antonescu. Însă un PNL care vrea să dea ALDE pe PPE nu are in­teresul doar să transfere om cu om, ci chiar să înghită un PDL suficient de mic, pentru a nu avea probleme de digestie. În felul acesta s-ar realiza și proiectul „unificării dreptei“, pro­mo­vat de Valeriu Stoica, însă cu alt actor în rolul principal. O victorie a Monicăi Macovei sau a Elenei Udrea ar menține PDL aproape de Băsescu și departe de Antonescu. În acest caz, PDL va încerca să rămână principalul partid de dreapta din Ro­mânia și, după ce-l va recupera pe Băsescu, va încerca să-și ia revanșa la parlamentarele din 2016. Nu este cu totul exclus nici scenariul în­fiin­țării unui nou partid politic de dreap­ta, în jurul celor rămași loiali pre­ședintelui Băsescu, în cazul în care Blaga se va menține în fruntea PDL. De vreme ce natura are oroare de vid, apropierea PDL-ului lui Blaga de PNL va crea un spațiu liber pe scena po­litică, unde poate să crească o miș­care populară, a cărei conducere să o preia Băsescu după expirarea man­datului de președinte. Un nou ve­hi­cul politic pentru dreapta ro­mâ­neas­că ar putea fi o soluție politică de succes. De altfel, în țările din jurul Ro­mâniei s-a înregistrat fenomenul apariției unor noi partide politice câ­tă vreme cele vechi nu mai răs­pun­deau nevoilor electoratului.

A doua problemă a dreptei românești este cea a leadership-ului. De fapt, în acest moment, dreapta nu are un lider politic de anvergură, omologat internațional, de calibrul lui Traian Băsescu. De aici și slăbiciunea ei. În loc să sprijine profilarea câtorva ti­neri care, în timp, s-ar fi putut con­s­titui într-o rezervă de cadre a par­ti­dului, liderii PDL s-au întrecut în gelozii, faultându-se reciproc. Pentru europarlamentare, PDL sau mișcarea populară care s-ar putea desprinde ar putea compune o listă de candidați capabili să ridice scorul prin atra­gerea voturilor electoratului urban și educat. Dar, din perspectiva pre­zi­dențialelor, starea dreptei este în­gri­jorătoare. Un candidat cu șanse se pre­gătește din timp, nu se fabrică peste noapte. În acest moment, nici PDL și nici grupul loial lui Băsescu, care ar putea forma Mișcarea po­pu­lară, n-are niciun candidat plauzibil. Dacă primele examene – referen­du­mul pentru viitoarea Constituție, euro­parlamentarele, prezidențialele – vor fi ratate de o manieră jalnică, viitorul dreptei ar putea fi com­pro­mis pe termen mediu, iar revenirea ei la guvernare amânată până în 2020.

A treia problemă este consistența doc­trinară. Dreapta românească este prea puțin conectată la dezbaterile doctrinare europene. De unde și o anu­mită lipsă de coerență. Dacă anti­comunismul a fost mai bine de două decenii liantul care a ținut laolaltă grupări și lideri politici care nu aveau prea multe în comun, e timpul unei conceptualizări a ideologiei politice de dreapta. Sursele ar trebui să fie mai puțin discursul naționalist de dreapta din România interbelică, frec­ventat excesiv în primii ani ai tran­ziției, cât mai ales valorile doctrinei populare europene, adaptate la con­textul românesc. În ciuda emulației create de activitatea ISP-ului condus de Valeriu Stoica și FCD-ului lui Ba­conschi, majoritatea liderilor PDL es­te imună la dezbateri pe teme doc­trinare. E o boală a întregului spectru politic din România, nu doar a părții lui drepte. //

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2022 Revista 22