Plagiate muşamalizate şi numiri ilegale la Academia SRI

Pe lângă faptul că face zid de protecţie în jurul a nouă doctori suspectaţi de plagiat, Academia Naţională de Informaţii a SRI iese în evidenţă şi prin numiri făcute cu încălcarea legii.

Melania Cincea 23.05.2017

De același autor

A trecut mai mult de un an de când nouă doc­tori ai Academiei Naţionale de Informaţii „Mi­hai Viteazul“ a SRI, ale căror teze de doctorat sunt susceptibile de plagiat, au făcut cereri de renunţare la titlu, deşi, le­gal, nu pot renunţa la el. În 10 martie 2016, ANIMV tri­mi­tea Ministerului Educaţiei ce­rerile lui Radu Stroe, Daniel Moldoveanu, Romeo Raicu, Mihai Stănişoară, Bogdan Li­cu, Loredana Popescu (Nea­gu), Mihai Tudose, Neculai On­ţanu şi Loredana Dia­co­nes­cu (Radu), toţi, susceptibili de plagiat şi toţi, coordonați de Gabriel Oprea – care a primit el însuși verdict de plagiat din partea CNATDCU şi, între timp, a şi rămas fără titlul de doctor. Iar pentru acest lucru, ANIMV invoca prevederile unei ordonanțe nea­pli­ca­bile: OUG 94/2014, de modificare a Legii edu­caţiei 1/2011.

 

În iulie 2016, ministrul de atunci al Educaţiei, Mircea Dumitru, solicita public ANIMV să alea­gă între a cere CNATDCU retragerea titlurilor de doctor pentru cei nouă sau a-şi asuma aceste lucrări ca fiind corecte din punct de vedere al standardelor academice. ANIMV a ig­norat apelul public al ministrului.

 

În toamna anului trecut, la conducerea Școlii Doctorale a ANIMV a fost numit prof. univ. dr. Adrian Ivan, de la Universitatea „Babeș Bo­lyai“, din Cluj-Napoca. „Eu vin să construiesc o şcoală naţională de ex­ce­lenţă a intelligence-ului din Ro­mânia“, declara acesta, la scurt timp după numire, Re­vistei Intelligence, a SRI. Adu­când în discuție și rebran­dui­rea, restartarea școlii doc­to­rale și o analiză a tezelor de doc­torat: „Voi solicita Co­mi­siei de Etică să facă o analiză serioasă a lucrărilor sus­ţi­nu­te. Vom vedea dacă sunt plagiate sau nu“.

 

Nu s-a mai auzit nimic. Nici măcar despre ce­le nouă teze susceptibile de plagiat, care ar pu­tea fi doar un vârf al icebergului imposturii, produs al unui mediu care a tolerat-o și a încurajat-o ani de zile. Era un moment ideal de a „restarta“ această școală doctorală, afec­ta­tă, în ultimul timp, de scandaluri răsu­nă­toa­re de plagiat, al căror număr indică faptul că, acolo, furtul academic nu era un accident.

 

Am solicitat recent ANIMV să comunice mă­surile luate în cazul celor nouă. Pentru a-și justifica lipsa vreunei măsuri, academia in­vocă prevederi ale OUG 94/2014, care urmau să modifice Legea educaţiei, prevederi care nu au fundament legal. „O analiză a lucrărilor de doctorat, în condiţiile în care autorul a re­nun­ţat la titlul său de doctor, obţinut prin aceste lucrări, este lipsit de interes şi, toto­dată, de finalitate practică, întrucât principala urmare a unei astfel de evaluări constă toc­mai în men­ţinerea ori retragerea titlului de doctor“, transmite ANIMV. Susținând că Şcoa­la Doc­to­rală nu poate face propunerea de men­ţinere sau de retragere a titlului de doc­tor, pentru că „titularii titlurilor ştiinţifice au renunţat în te­meiul alin. 7 indice 1 al art. 168 din Legea nr. 1/2011 la respectivele titluri“. Nu, nu pot re­nun­ţa la titlu. Nici procedura de renunțare la ti­tlul de doctor, nici cea privind anularea ac­tu­lui administrativ constatator al titlului știin­ți­fic nu au fost aprobate prin ordin de ministru.

 

Nu e clar de ce refuză ANIMV să analizeze în Comisia de Etică aceste teze de doctorat şi să se pronunţe clar asupra lor. Poate pentru că nouă teze de doctorat dovedite ca plagiate – şi cu a coordonatorului, zece – ar confirma că, la această unitate de învăţământ superior, furtul intelectual nu e accident. Ceea ce ar putea atrage pierderea acreditării Școlii Doc­torale. Poate pentru că rețeaua imposturii e mult mai vastă – şi pe vertical, şi pe ori­zon­tală – și cuprinde și nume al căror fals soclu de moralitate, pe care s-au cățărat, trebuie să rămână neciobit.

 

Și, pe lângă faptul că face zid de protecţie în jurul a nouă doctori suspectaţi de plagiat, ANIMV iese în evidență și prin numiri ilegale. Noul director al Consiliului pentru Studii Uni­versitare de Doctorat al Academiei, Adrian Ivan, a fost numit la conducerea Şcolii Doc­to­ra­le în contradicţie cu prevederile Codului Stu­diilor Universitare de Doctorat. Adică, ale unei hotărâri de guvern, 681/28 iunie 2011. Cod care stipulează că directorul şcolii doc­to­rale este numit de către CSUD dintre con­du­cătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale. Or, Adrian Ivan nu este conducător de doc­torat la această instituție.

 

În plus, acesta ocupă aceeaşi funcţie de două ori, la două universităţi diferite. Este şi di­rec­tor al Școlii Doctorale a ANIMV („coordonator al activităţii școlii doctorale“, cum îl numește ANIMV, deși nicio lege nu prevede această titulatură), funcţie asimilată directorului de departament, şi director de departament la UBB Cluj-Napoca, unde conduce De­par­ta­men­tul de Studii Internaţionale şi Istorie Contem­porană al Facultăţii de Istorie şi Filosofie. Or, cumulul de funcții nu e legal.

 

Am solicitat ANIMV un punct de vedere pri­vind încadrarea sa oficială la această ins­ti­tu­ție. Nu am primit răspuns, deși termenul legal în care instituţia trebuia să-l fi dat a fost de­pășit. În schimb, un oficial al SRI îmi trans­mi­te neoficial că Adrian Ivan nu se află în ile­ga­litate pentru că... nu i-ar fi venit decizia de nu­­mire. Un element nou. Care nu numai că nu ser­vește ca argument, ci face lucrurile mai gra­ve: adică, Școala Doctorală a ANIMV este con­dusă, de la începutul anului uni­ver­si­tar, de ci­ne­va care nu are nici acum, aproape de final de an universitar, decizia oficială de numire?

Ministerul Educației ce spune? Dar SRI

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22