Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDF



Oportunism sau inovație
2016-11-22
5
Chiar dacă trezirea unei jumătăți din populația țării va mai dura, nu înseamnă că și în politică nu e nevoie de inovare.

 

Editorialul lui Andrei Cornea privind „stre­curarea temei căsătoriei homosexuale în campania electorală“ (publicat cu două nu­mere în urmă de revista 22) atinge, in­direct, și alte probleme. Es­te vorba de inteligența po­litică și filozofia ino­va­țio­na­lă, concepte aflate în dis­cu­ție publică de câteva de­ce­nii. Conceptul inovării, pro­movat inițial în industria post­modernă, s-a extins și în alte domenii, nu în ul­ti­mul rând în cel bancar și cel militar. Atunci, de ce nu intervine și în ad­mi­nis­trație ori drept?

 

Nu poate mira pe nimeni faptul că pre­șe­dintele PSD, fost ministru al Dezvoltării, după ce-a păstorit mulți ani un județ „pauperisim“, se situează pe poziții re­tro­grade în probleme sociale sensibile. Oare ce anume să justifice nerecunoașterea exis­tenței unei părți din populația României? Desconsiderarea ei e contrară Chartei Uni­versale a Drepturilor Omului. Și apoi, vor­ba Papei Francisc: „cine sunt eu să ju­dec?“. Minoritatea LGBT (căci despre ea e vorba) respectă legile, își plătește taxele, contribuie la PIB ș.a.m.d. Deci ar trebui să beneficieze de drepturile legale: edu­ca­ție, pensie (inclusiv cea de urmaș), drept de moștenire, asistență sanitară, ajutoare so­ciale etc.

 

Agitația creată de petiția pentru mo­di­ficarea Constituției privește o anumită for­mă de conviețuire (căsătoria). În regula creș­tină, căsătoria presupune unirea unui bărbat cu o femeie. Dar există și alte for­mule, precum cea mahomedană, care ac­ceptă poligamia. Atunci de ce nu ar fi po­si­bilă și conviețuirea dintre doi homosexuali sau două lesbiene? Deși nu este explicită, petiția nu contestă celelalte drepturi in­di­viduale și, probabil, semnatarii ei nu ar avea nimic contra unei inovații de tipul par­teneriatului civil, prin uniunea dintre parteneri. Poate că aceasta ar fi trebuit să fie poziția șefului PSD: susținerea ins­ti­tu­ției tradiționale, dar și acceptarea altor formule, fără excluderea nimănui de la be­neficiile oferite de cadrul legal general.

 

Există și alte domenii unde un plus de ima­ginație ar conduce la soluții binefăcătoare. Iată, de pildă, spinoasa problemă a clasei politice, în speță a parlamentarilor. Pros­tul renume rezultă din faptul că țara in­vestește în parlament mai mult decât fo­loasele pe care le trage de pe urma lui. Pe lângă legislația deficitară produsă (dovadă fiind permanentele modificări și mi­li­oa­ne­le de procese declanșate), membrii par­la­mentului au elaborat des­tu­le acte normative în pro­priul avantaj. In­dem­ni­za­țiile suplimentare, pensiile supradimensionate, alte be­neficii și favoruri etc. au in­dignat mare parte din po­pu­lație, sătulă de aroganța pro­priilor aleși.

 

Posibila infirmare la sfârșit de legislatură nu e de na­tu­ră să stopeze derapajele: ori­cum rămân cu ceea ce au agonisit în cei patru ani, dar și cu o pensie frumoasă, cu relații și alte foloase. E nevoie de un cadru precizat înainte de alegeri, eventual sub forma unui contract bazat pe o fișă de post, cu responsabilități și obligații pre­ci­se, dar și cu drepturile aferente (indem­ni­zația, pensia, diverse servicii plafonate în raport de salariul minim din țară). Sta­tutul actual al Camerelor nu face ase­me­nea referiri și nici nu stabilește un sistem de control exact, cu recompense, dar și cu sancțiuni adecvate.

 

Alt caz în care este absolut necesară o abor­dare inovatoare: în cursul anului a curs destulă cerneală tipografică și s-a con­sumat multă energie sonoră pentru Cumințenia lui Brâncuși. Lansarea unei subscripții publice și, după aceea, cons­ti­tuirea fondului omonim de finanțare a unor produse culturale reprezintă în sine un fel de (re)inovare. Dar, în domeniu, ne­cesarul de fonduri e mare, iar finanțarea mi­că, după buget... Iar dacă se face re­fe­ri­re la restaurarea monumentelor, necesarul este foarte mare. E suficientă o incursiune prin Capitală ori în alte orașe din țară, fără a vorbi de comune și sate, pentru a cons­tata starea jalnică a fondului monu­mental.

 

Poate că Ministerul Culturii trebuie să ca­u­­te și alte surse bănești decât doar bu­getul de stat. Ideea transformării unor entități în structuri economice ori, după caz, do­ta­rea cu asemenea structuri nu e no­uă și chiar prevăzută în lege. Deși sta­tul, prin instituțiile sale, deține un fond imobiliar propriu, acesta nu e exploatat la ma­xi­mum. Din acesta, patrimoniul mo­nu­men­tal este cel mai vitregit, cu toate că, re­con­diționat, poate genera încasări. For­mu­la eforiilor de monumente răspunde tocmai acestui deziderat: clădirile istorice se resta­u­rează și se dedică unor folosințe care pro­duc bani, pentru includerea în același cir­cuit ori pentru finanțarea altor obiective cul­turale (cum ar fi completarea fon­du­ri­lor pentru Cumințenia Pămân­tu­lui).

 

„Eroul“ articolului semnat de Andrei Cor­nea recurge la recuzita istorică. Confundă viclenia cu politica pentru că, din păcate, găsește încă pământul în care sămânța asta încolțește. Totuși, chiar dacă trezirea unei jumătăți din populația țării va mai dura, nu înseamnă că și în politică nu e ne­voie de inovare.

TAGS : hommisexual casatorie familie campanie electorala andrei cornea minoritate constitutie referendum
Comentarii
cristi 2016-11-24
stanga stupida occidentala a derait teribil, a creat omul-caricatura, omul-ideologie, nu mai exista om, decat om-sex, om-negru, om-alb...e o agitatie ideologica continua si fara sens, o infantilizare cu consecinte grave, ca a ajuns sa nu se mai poata discut probleme umane si sociale grave fara limba asta de lem : nu mai vorbim de dragoste, de viata, de succes, de dificultati, ci doar de ideologii si fixuri ideologice
Arpad 2016-11-23
Homosexualitatea si derivatul ei, pedofilia erau "sporturi" care se practicau deja din Antichitate. Ceea ce nu inseamna ca nu erau si nu raman niste devieri, pedofilia fiind chiar urmarita si pedepsita de lege. Este un fapt de larga notorietate ca homosexualii au, in lumea occidentala, un lobby extrem de puternic (ca sa nu spun mafie) ce urmareste ocuparea cat mai multor pozitii de putere, respectiv consolidarea lor, ele fiind deja in buna parte ocupate. In Statele Unite traiesc bine merci vreo 10 milioane dar se vorbeste, in realitate ceva mai mult de triplul acestei cifre: un stat in stat ! Analog in restul lumii vestice. Multi homsexuali militanti au un comportament impertinent si agresiv vis-á-vis de heterosexuali. Exhibitionismul si pretentiile afisate sunt cea mai pura expresie a prostului gust. Nu mai vorbim de prozelitism, promiscuitate, ideea perversa de a adopta si creste copii. Numai pomenirea cuvantului discriminare, in acest context, frizeaza grotescul.
Cine are nevoie de o spalatura stomacala sa se uite la Elton John in rochie de mireasa: vomitiv garantat !
cristi 2016-11-23
ai cifre foarte exacte :)
ion 2016-11-22
Asta e culmea sa faci pe Papa Francis avocat al casatoriilor homosexuale, oricat de stangist este papa asta! Adevarul este ca ideea e proasta si e nedorita in Romania asta cu casatoriile homosexuale, deci a prins si Dragnea un val.
tom 2016-11-22
Eu cred ca am ajuns in derizoriu crunt si prostie neasumata in chestia asta cu casatoriile homosexuale : auzi, cica nu se recunoaste o parte din populatia Romaniei daca nu se redefineste norma de viata casatiorie persoane de sexe diferite! eu nu inteleg cum pot scrie perosane mature astfel de infantilitati! si eu ma simt nerecunoscut ca nu ma pot casatori cu ursuletul meu preferat de plus! sauy cu catelul ! sunt discriminat! au dreptatce-i care zic ca o minoritate pseudo-intelectuala a ajuns sa darame efectiv societate prin pseudoargumente despre drepturi, fara niciun fel de obligatii, de consideratii mai largi, de minte! omaniuiu mor de foame si nu mai putem ca un Bula vrea sa se casatoreasca la primarie cu strula, nu e suficient sa si-o traga in cur acasa!
Total 5 comments.
Recomandari
1818
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22