Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFMizele anti-sorosismului lui Viktor Orbán
2017-07-18
10
Liberalismul universal occidental pe care în imaginarul naționaliștilor ungari îl personifică Soros reprezintă inamicul numărul unu al „democrației naționale iliberale“ a lui Orbán.

 

În curând se împlinesc trei ani de la de-acum celebrul discurs al lui Viktor Orbán de la Tuș­nad, în care a lansat conceptul „de­mo­crației iliberale“, fundamentată nu în va­lorile universale ale drep­tu­rilor omului și statului de drept, ci în valorile na­țio­na­le. Mulți observatori s-au în­trebat atunci ce vrea de fapt Orbán să spună și cum ar putea, dacă ar putea, funcționa vreodată o astfel de democrație. Toată lumea suspecta însă o serioasă de­rivă autoritară a liderului un­gar, care se bucura atunci, ca și acum, de o putere cvasi-ab­solută, ca prim-ministru al unui guvern susținut de o majoritate de două treimi în parlamentul de la Budapesta. Primele semnale îngri­jo­ră­toare veniseră cu doi ani în urmă, în 2012, când Orbán a atacat frontal sepa­ra­ția puterilor în stat și sistemul de checks and balances drept un implant liberal ame­rican toxic pentru societatea ungară și, în consecință, a restrâns puterile Curții Constituționale, pe care a populat-o cu oameni fideli și a adoptat o lege privind pensionarea judecătorilor, care i-a permis să modifice componența unor curți și tri­bunale, ceea ce a afectat grav inde­pen­den­ța justiției. Rezultatul a fost că Guvernul Orbán poate să facă aproape tot ce vrea fără să se teamă de cenzura altor instituții, inclusiv să cultive clientelismul de partid și corupția, aflate la cote înalte în Ungaria. Într-un asemenea mediu politic viciat de corupție la nivel înalt și de absența me­ca­nismelor de control și echilibru, o insti­tu­ție de felul DNA nu ar putea funcționa.

 

În paralel, Guvernul Orbán a declanșat o campanie agresivă de suprimare a mass-me­dia independente și de subordonare a publicațiilor și posturilor de radio și tele­vi­ziune. Presa de opoziție s-a retras în me­diul online, dar Guvernul Orbán a în­cer­cat să îi ur­mă­rească și acolo, în­cer­când să impună o taxă asupra ac­ti­vi­tăților pe Internet. Aces­ta a fost însă un pas prea departe, pentru că intenția guvernului a fost în­tâm­pi­nată cu ample manifestații publice, iar Orbán s-a vă­zut nevoit să o retragă.

 

Asta nu înseamnă că pri­goa­na vocilor critice a în­ce­tat, pentru că Orbán a lan­sat o ofensivă împotriva ONG-urilor care monitorizează și critică acti­vitatea guvernului și deriva sa au­to­ri­ta­ră. Guvernul ungar a intrat într-un con­flict ru­șinos cu guvernul norvegian pentru mo­dul în care sunt alocate binecu­nos­cu­tele gran­turi norvegiene. Pe scurt, Orbán voia să aibă un cuvânt de spus cu privire la des­tinația banilor, dar guvernul de la Oslo nici nu voia să audă. Acest incident l-a deter­mi­nat pe Orbán să caute o mo­da­li­tate de a pune sub control activitatea so­cietății ci­vile, mai ales a ONG-urilor care primesc granturi din străinătate, și așa s-a născut le­gea adoptată la sfârșitul lunii tre­cute ca­re obligă ONG-urile care pri­mesc peste 26.000 de dolari pe an din străi­nă­ta­te să se înregistreze ca „or­ga­ni­za­ții sus­ți­nu­te din afară“. Nu chiar ca „agenți stră­ini“, ca în Rusia, dar foarte aproape. Co­mi­­sia Eu­ro­pea­nă a anunțat deja că a de­clan­șat pro­ce­dura de infringement pen­tru în­căl­­ca­rea mai multor libertăți euro­pene. Une­le din­tre aceste ONG-uri sunt fi­nan­ța­te de mi­liar­darul de origine ma­ghi­a­ră Geor­­ge So­ros, iar cea mai mare dintre aces­te or­­ga­nizații, Universitatea Central-Eu­ro­pea­nă, face obi­ectul unei legi noi a edu­ca­ției su­pe­ri­oa­re în urma căreia va fi des­fiin­țată. Aceste ac­țiuni recente îm­po­tri­va so­cie­tății civile și a CEU fac parte dintr-un răz­boi fățiș de­clanșat de Orbán împotriva lui Soros.

 

Recent, guvernul, care, ca orice auto­cra­ție, dispune de un aparat de propagandă re­dutabil, a declanșat o campanie cos­ti­si­toare (21 de milioane de dolari) anti-Soros și anti-UE. Ungaria a fost împânzită aproa­pe peste noapte cu afișe cu chipul miliar­darului în care li se cerea ungurilor „să nu-l lase pe Soros să râdă la urmă“ sau cu Soros în chip de păpușar al liderilor europeni. Ideea centrală a campaniei este că Soros încurajează migrația masivă a re­fugiaților din Orientul Mijlociu în Europa și că manipulează instituțiile europene și pe liderii europeni prin forța sa financiară și ONG-urile pe care le finanțează să sus­țină această politică caracterizată de Or­bán drept „sinucigașă“, pe care o con­si­de­ră o amenințare existențială la adresa Ungariei. În final, la cererea Bruxellesului, guvernul a spus că va retrage afișele, mai ales după ce antisemiții unguri au profitat de campania guvernului ca să denunțe ten­tativa ocultei evreiești de a pune stăpânire pe Ungaria. Unele dintre afișele cu chipul lui Soros au fost mâzgălite cu graffiti cu „evreu împuțit“, imagine care a făcut în­conjurul presei occidentale.

 

Întrebarea care rămâne este însă de ce es­te Guvernul Orbán atât de virulent îm­potriva refugiaților, principala vină pe ca­re i-o atribuie lui Soros, de ce consideră po­litica europeană o amenințare la adresa înseși existenței Ungariei? Răspunsul ține de modul în care guvernul ungar privește istoria și în care înțelege ideea de „na­țiu­ne“ maghiară și asta conduce, vă vine să credeți sau nu, la... Trianon. Potrivit inter­pretării cvasi-oficiale, greșeala istorică a conducătorilor ungari a fost să primească de-a lungul istoriei populații de refugiați (inclusiv românii) care au primit dreptul de a se stabili pe teritoriul Regatului Ma­ghiar. Trianonul ar fi, prin urmare, mo­mentul în care aceste populații ingrate au smuls câte o bucată din Ungaria cu spri­jinul Vestului și au plecat care încotro. Ca ata­re, a admite o populație largă de refu­gi­ați pe teritoriul ungar este o invitație la un al doilea Trianon. Oricine susține așa ce­va este dușmanul Ungariei, iar Soros, cu so­cietatea lui „deschisă“, este cel mai mare dușman. În concluzie, liberalismul uni­ver­sal occidental pe care în imaginarul na­țio­naliștilor ungari îl personifică Soros re­pre­zintă inamicul numărul unu al „de­mo­cra­ției naționale iliberale“ a lui Or­bán. 

TAGS : soros Viktor Orbán budapesta antisemit ONG fond norvegian curte constitutionala justitie rusia Europa comisie europeana
Comentarii
Isac Boian 2017-07-30
Domnule Campeanu, permiteti-mi sa-mi exprim dezacordul cel putin la doua teme. Cea a "antisemitismului" presupus al guvernului Orban si cea a refuzului de a accepta refugiatii pe care UE ii ordona (chiar asa) sa-i primeasca in Ungaria.
Lucrurile se conjuga un pic.

Este limpede ca Soros este un personaj sinistru care incearca sa impuna niste lucruri mult dincolo de domeniul economic, chiar daca e destul de departe de tot ce i se pune in carca. Este la fel de limpede ca respingerea activitatilor politice sorosiste este cel mai bun lucru pe care un stat poate sa-l faca, daca vrea sa-si pastreze identitatea. Ca unii speculeaza si asociaza anti-sorosismul cu antisemitismul, este iar o realitate.
Si nu uitati de primirea calduroasa a premierului israelian Netaniahu la Budapesta si de prezenta sa la conferinta de la Visegrad unde a participat ca observator, ca si de programarea urmatoarei conferinte la Ierusalim in 2018.
Va inchipuiti oare ca acestea ar fi fost posibile daca guvernul maghiar ar fi incurajat antisemitismul?
Spuneti-mi, cate atacuri antisemite au fost in Ungaria in aceeasi perioada in care in Franta si Suedia, de exemplu atacurile se tin lant?
Si ca sa extind, cate atacuri teroriste la modul general au fost in Ungaria in aceeasi perioada in care atacurile teroriste in vestul Europei se tin lant?

Nebunia primirii imigrantilor cu orice pret a devenit un dictat in UE, iar protagonista UE, Germania, incearca sa impuna distribuirea "sarcinii" printre membri.
Daca catastrofa provocata in Europa Occidentala de acesti imigranti, traind dupa reguli contrare civilizatiei europene, reguli pe care vor sa le bage pe gat europenilor cu colaborarea iresponsabililor lor conducatori si cu importarea terorismului din Orientul Apropiat, nu ar fi fost atat de evidenta, n-as crede ca vreo tara s-ar fi incapatanat atata sa nu-i primeasca pentru a-i ajuta.
Motivarea pe care o aduceti cu minoritatile din perioada regatului maghiar este total ne la obiect. E suficient sa vada ce se intampla in Europa Occidentala ca sa spuna NU.
Ungurii nu-i vor primi si bine vor face. Vor risca niste sanctiuni, dar vor ramane intregi. Ar fi bine si ca alte tari sa fie la fel de decise. S-ar parea ca si celelalte state Visegrad vor merge in aceeasi directie.
Nu se pot juca cu viitorul lor.

Imi permit sa adaug in continuare o splendida postare a domnului Bogdan Calehari, de pe pagina sa de FB.

"La Toulouse, in curtea scolii evreiesti Ozar Hatorah, atacatorul ucide cu focuri de arma 3 copii mici, toti evrei, si pe parintele lor.
La Bruxelles, Muzeul evreiesc este atacat in plina zi cu focuri de arma automata. Atacatorul ucide 3 persoane si raneste grav o alta.
La Paris, in magazinul evreiesc Hyper Cacher, atacatorul ucide alti 4 francezi, toti de origine evreiasca.
12 iulie 2014 – Pe strazile Parisului se desfasoara o uriasa manifestatie organizata de Partidul Comunist, Frontul de Stânga și Noul Partid Anticapitalist. Multimea patrunde incolonata in Place de la Bastille strigand: “Moarte evreilor” , “Sa-i decapitam pe evrei”, “Jos Israel”, “Traiasca Hamas”. In strigate de “Allah Akbar” si “Moarte evreilor”, sinagoga din strada La Roquette este atacata. Urmeaza sinagoga din strada Des Tournelles. In zilele urmatoare, magazine evreiesti sunt atacate si devastate. Bernard Cazeneuve, ministrul de interne, declara ca daca functia nu l-ar fi impiedicat ar fi participat si el la manifestatie. Paris 12 iulie 2014.
Ariel Kander, directorul Agentiei evreiesti pentru facilitarea “Alya” declara ziarului Le Figaro: “In 2014 am inregistrat recordul de plecari al evreilor francezi in Israel, de la infiintarea acestuia in 1948. Vom depasi cu siguranta 5000 de persoane. Un 2013 au fost 3300, o crestere de 72% raportata la 2012. Este vorba de factorul climatului anti-semit dar si de cel economic.”
Marsilia, in plina strada, evreul care purta kippa este atacat cu o maceta. Evreul este ranit. Atacatorul are 15 ani si si-a insotit atacul cu strigate de Allah Akbar.
4 aprilie 2017, Paris: Sarah Halimi (65 de ani), evreica ortodoxa, moare zdrobita pe trotuarul de la picioarele imobilului in care locuia. Inainte de a fi aruncata pe geam, fusese toturata in apartamentul ei de catre vecinul sau, Kada Traore, in strigate de Allah Akbar. Justitia franceza incadreaza crima la “atac casnic”, refuzand orice referire agravanta la antisemitism.
Community Security Trust (asociatie britanica de aparare a comunitatii evreiesti) avertizeaza intr-un raport ca in primul semestru al anului 2017, in Marea Britanie au fost inregistrate 767 de acte anti semite, inregistrandu-se o crestere de 30% fata de aceeasi perioada a anului trecut. In anul 2016, numarul atacurilor contra evreilor din Marea Britanie a crescut, conform statisticilor politiei britanice, cu 14, 9 %.
Nimic din toate astea nu s-a intamplat si nu se intampla in Ungaria condusa de Viktor Orban; nici atacuri cu arme automate asupra evreilor, a asezamintelor lor culturale, nici atacuri asupra sinagogilor sau a evreilor purtatori de kippa, nici “atacuri casnice”, ca in Franta, si nici macar o manifestatie antisemita organizata de partide din Ungaria, la care ministrii ungari sa-si exprime regretul ca nu au participat, ca in Franta. Si nici o organizatie evreiesca nu a raportat pe teritoriul Ungariei, ceea ce raporteaza ca se intampla pe cel al Marii Britanii.
Asta nu l-a impiedicat pe Cristian Campeanu sa acuze, in articolul “Mizele anti-sorosismului lui Viktor Orban” guvernul ungar, pe langa multe alte rele, si de anti-semitism, pentru ca “a declansat o costisitoare campanie de afisaj” contra lui George Soros. Datorita acestei campanii, zice Cristian Campeanu, antisemitii unguri au profitat si “unele dintre afișele cu chipul lui Soros au fost mâzgălite cu graffiti cu „evreu împuțit“, imagine care a făcut în¬conjurul presei occidentale.”
Foarte grav! Ce s-a intampla in Ungaria este un semnal de alarma pentru intreaga Uniune Europeana! Unde evreii traiesc ca in sanul lui Avraam!
Asadar, spune Cristian Campeanu, dupa ce Viktor Orban “a atacat frontal” statul de drept ungar (Curtea Constitutionala si justitia), a pus sub control presa, ducand o campanie agresiva contra presei independente,dupa ce a haituit oengeurile societatii civile, il ataca acum si pe George Soros intr-o campanie care incurajeaza si alimenteaza vizbil anti semitismul!
Fara Viktor Orban, pentru o Europa musulmana lipsita de antisemitism!
Si fara Benjanim Netanyahou! Pentru ca, asta a uitat sa spuna cititorilor sai Cristian Campeanu, exact ce spune “antisemitul “ Viktor Orban despre Soros, spune si evreul Benjanim Netanyahou."
KV 2017-07-23
Interpretarea "trianonizanta" a actiunilor lui Orban poate fi interpretata, la randul ei, tot un fel de nationalism, o manipulare a fricilor romanilor. Orban a expus foarte clar, de ce este impotriva Bruxelles-ului in problema migratiei. O mixare mare islamo-crestina a populatiei Europei va diminua mult puterea civilizatiei europene. Iar statele care nu sunt in stare sa-si apere granitele risca disparitia lor. Bruxelles-ul nu a fost si nu este in stare sa inteleaga necesitatea protectiei granitelor comune. Ungaria a asteptat 3 luni la un raspuns coerent al UE si a procedat la constructia gardului cand si-a dat seama ca acest raspuns la problema nu are cum sa vina. Propunerile facute de Bruxelles (cota de relocare) sunt straine de realismul vietii si in timp ce Comisia bijbiie oamenii mor cu sutele pe mari si terorismul primeste noi contingente in Europa. Trebuie realizata o blocada la tarmurile Libiei. Cam acesta spunea Orban... Trianonul a aparut in discursul lui numai in felul urmator: succesul de azi al Ungariei (dezvoltare etc.) este unul fara precedent de la Trianon incoace.
Ionel 2017-07-20
Orban nu are nevoie de nimeni care incurajeaza democratia. Singura problema a lui Orban este Transilvania iar Soros nu se implica in mizeriile lui Orban, doar Putin il onoreaza cu promisuni. Putin are nevoie de un aliat in centrul europei iar pentru scopul nationalist al lui Orban de reintregire a ungariei nimic nu este prea mult.
Imreh Istvan 2017-08-03
Pacat ca vedeti asa problema, cred ca nu ati inteles nimic din istorie,
Dan Sambra 2017-07-19
Sorry, Dle Cimpeanu. V-am citit de multi ani (cel putin 15 - probabil mai multi) - si de cele mai multe ori v-am dat dreptate.

Acum insa gresiti 100% in privinta Ungariei - si a lui Orban.

Mi-asi dori ca RO sa fie macar 5% ca Ungaria lui Orban - ca societate civilizata, economie moderna, cultura de virf, realizari deosebite pe toate planurile.

Si nu este. De ce oare?

Si bineinteles nu este vorba numai de Orban.

Este vorba de majoritatea de 2/3 din cetateni, care gindesc la fel ca el. Orban a fost ales de cei multi; ce vreti sa faceti cu cei multi? Ei sint cei care il sprijina pe Orban - ca impreuna cu el sa se realizeze o societate moderna si europeana de virf.

Rezultatul se vede zinic - in tot ce se intimpla in Ungaria.

Iar soros este un criminal, apreciat si sustinut de elitele mondiale liberale. Observ insa ca Dvs. il apreciati in mod deosebit...

Va doresc numai bine.
ceangau 2017-07-19
Eu traiesc in Ungaria si va pot spune cu mana pe inima: mintiti cu nerusinare. Noi cei 2/3 care l-am votat pe Orban suntem multumiti de el pentru ca:
A facut ordine in justitie. Inainte de guvernul Orban, talharii aveau mi multe drepturi decat pagubitii.
Salariile au crescut substantial
Datoria externa a tarii scade
Somajul aproape ca a disparut
Tara se dezvolta vertiginos
Orasele tarii sunt reinnoite, se construieste foarte mult
Preturile utilitatilor: apa, gaze, curent au scazut cu 20%
A redat oamenilor mandria de a fi maghiari.

E o vorba la Hollywood, daca vrei sa ai succes cu un film, trebuie neaparat sa pui cateva scene picante. Vad ca si in gazetaria romaneasca este o lege: Daca scrii despre Ungaria neaparat trebui sa sustii idea ca Ungaria este dusmanul de moarte a Romaniei.
Toate cele bune.
profesoru 2017-07-18
Nu cred că povestea cu Trianonul ocupă un loc important în campania anti-imigranţi a lui Orban.
Orban e împotriva stabilirii imigranţilor în întreaga Europă, nu numai în Ungaria, deoarece imigraţia subminează civilizaţia europeană, contribuie la proliferarea terorismului etc.
Mai degrabă d. Câmpeanu foloseşte chestia cu Trianonul pentru manipularea cititorilor români, mesajul fiind "dacă sunteţi împotriva Trianonului, atunci trebuie să fiţi anti-Orban şi pro-imigraţie".
profesoru 2017-07-18
:) Erată:
"mesajul fiind "dacă sunteţi de acord cu Trianonul, atunci trebuie să fiţi anti-Orban şi pro-imigraţie", evident.
Florin 2017-07-18
Ati uitat sa il includeti in lista pe insusi Netaniahu...
Imreh Istvan 2017-07-18
Dle Cristian Campeanu, nu doresc sa comentez articolul ca este o inlantuire de adevaruri pe sfert din care trageti concluzii irefutabile. Este dreptul Dvoastra, traim intr-o tara libera (liberala???-decideti Dvoastra). Eu am de spus doar cateva lucruri. In primul rand in Statele Unite nu este permisa functionarea niciunui ONG finantat din exterior. Faceci o confuzie voita intre refugiati si migratia ilegala. Ungaria si nici o tara europeana si din lume nu permite intrarea pe teritoriul lui ilegal indiferent de motiv. Nici Romania si vedem zilnic ca la granita cu Serbia sunt retinuti sireturnati indivizi ce intra fraudulos in tara. Ungaria a spus ca LA PUNCTELE DE TRECERE A FRONTIERELOR (am scris cu majuscule sa intelegeti si Dvoastra) poate intra oricine care prezinta acte in regula, un lucru normal. Cine forteaza granita este infractor si migrant sau refugiat atat la noi cat si in Ungaria. Nu numai hulitul de Orban spune ca in spatele migratiei ilegale sta Soros ci si Italia, Polonia Cehia si altii. Mai mult Ungaria este in spatiul Schengen si are obligatii in acest sens. Ar trebui sa permita migratia ilegala, contrar celor stabilite pentru acest spatiu. CHIAR NU VA INTELEG. In acest sens o serie de ONG-uri infiintate in acest sens, care sa acorde sprijin sustinerii migratiei ilegale, constituie un element de risc pentru siguranta nationala si europeana. S-a dovedit clar ca intre acesti migranti s-au infiltrat si elemente teroriste, care au curmat viata sutelor de europeni in ultimii 2-3 ani. Chiar si asa sustineti migratia ilegala? Pentru proliferarea terorismului organele de securitate sa nu faca nimic. Chiar ca nu va inteleg. Sau este indiferent ce jumatati sau sferturi de adevar unsirati ca fiind adevarate obiectivul este demonizarea premierului Orban. Totusi credeti ca frica maghiarilor din Ungaria face ca la vot sa aiba majoritate absoluta in parlament. As fi curios ce ati srie daca in Bucuresti peste tot ar campa migranti-refugiati, ar viola fetele, ar fura sau ar face acte de terorism. Cat despre liberalism - illiberalism sa lasam istoria sa-si spuna cuvantul.
Total 10 comments.
Recomandari
4795
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22