Catedrala Mântuirii ia de patru ori mai mulți bani la rectificare decât podul peste Dunăre

Dora Vulcan | 07.08.2018

Catedrala Mântuirii Neamului va primi la rectificarea bugetară ce urmează suma de 115,5 milioane lei, respectiv de patru ori mai mult decât finanțarea pe acest an a Podului de peste Dunăre de la Brăila, finanțat cu 23,8 milioane lei, inclusiv TVA.

Pe aceeași temă

 

 

 

Ministerul Finanţelor a primit cea mai mare sumă la prima rectificarea bugetară din acest an, 1,28 miliarde lei, în principal pentru contribuţia României la bugetul Uniunii Europene (UE), iar Secretariatului General al Guvernului (SGG) are în plus aproape 150 milioane lei, din care 115,5 milioane de lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului, remarcă Digi 24, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor. 

 

Per total, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează cu 7,09 miliarde de lei în urma rectificării bugetare, în contextul în care veniturile au crescut cu 5,99 miliarde lei.

 

Din suma totală primită de Ministerul Finanţelor, 765,5 milioane de lei sunt pentru contribuţia României la bugetul UE, 240 milioane lei pentru schemele de ajutor de stat pentru investiţii şi rambursarea accizei la carburanţi pentru transportatori, iar 200 milioane lei la Fondul de rezervă bugetară din care se va asigura finanţarea referendumului pentru redefinirea familiei şi a sumelor necesare înlăturării efectelor calamităţilor.

 

Totodată, alte 580,7 milioane lei sunt, în principal, pentru plata despăgubirilor acordate în baza legilor de restituire a proprietăţilor, pentru cheltuieli de investiţii în infrastructura IT şi dotarea ANAF, precum şi pentru participarea României la capitalul Băncii Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură.

 

Totodată, Guvernul a decis să aloce 1,126 miliarde de lei pentru bugetele locale din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor autorităţilor administraţiei publice locale.

 

Bugetul asigurărilor sociale de stat primeşte în plus 852,1 milioane lei, în principal pentru asigurarea drepturilor de pensie.

 

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate primeşte 557,5 milioane lei, în principal pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului din unităţile sanitare.

 

Ministerului Afacerilor Interne primeşte 366,3 milioane lei, din care 100 milioane lei pentru plata pensiilor militare de stat, 100 milioane lei cheltuieli cu salariile şi 150 milioane lei pentru cheltuieli de investiţii.

 

Ministerului Sănătăţii are în plus 333,6 milioane lei, în principal pentru achiziţionarea de incubatoare şi alte echipamente medicale pentru mamă şi copil şi pentru programe şi acţiuni de sănătate.

 

Ministerului Educaţiei Naţionale 178,1 milioane lei, în principal pentru burse şi despăgubiri civile.

 

Ministerului Transporturilor are în plus 170,5 milioane lei, în principal pentru facilităţile la transport acordate diferitelor categorii sociale (studenţi, pensionari, veterani de război etc.) şi pentru investiţii ale agenţilor economici în infrastructura publică de transport rutier şi feroviar.

 

Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVA) are în plus 99,5 milioane de lei, în principal pentru eradicarea pestei porcine africane, în cadrul căruia se decontează despăgubiri pentru animalele sacrificate.

 

 

Cât privește reducerile, cea mai mare scădere a înregistrat-o Ministerul Cercetării şi Inovării, cu un minus de  122,1 milioane lei.

 

Urmează SRI, cu o reducere a bugetului de 113 milioane lei, şi Ministerul Energiei (- 47,7 milioane de lei).

 

 

 

 

Comunicatul integral remis marți presei de Ministerul Finanțelor Publice

 

 

” Ministerul Finanțelor Publice a elaborat proiectul primei rectificări bugetare pozitive din 2018 cu încadrarea în ținta de deficit bugetar de 2,97% din PIB. Rezultatele economice de până în prezent argumentează posibilitatea realizării creșterii economice de 5,5% utilizată la fundamentarea legii bugetului de stat de anul 2018.

 

Astfel, PIB-ul nominal estimat s-a majorat la 945 miliarde lei, față de 907,9 miliarde lei cât s-a estimat inițial.

 

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, per sold, cu suma de 5,99 miliarde de lei. Prin rectificarea bugetară, veniturile au fost actualizate ținând cont de încasările realizate pe primele 6 luni din acest an, precum și de măsurile legislative aprobate în 2018.

 

Astfel, unele bugete componente ale bugetului general consolidat au înregistrat diminuări ale veniturilor (bugetul de stat -1,77 miliarde de lei) iar alte bugete au înregistrat majorări ale veniturilor (de exemplu: bugetul asigurărilor sociale de stat + 897,1 milioane lei, bugetul asigurărilor pentru șomaj + 245,9 milioane lei, bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate + 1,2 miliarde de lei, bugetele locale + 3,48 miliarde de lei, etc.) rezultând per sold un plus de venituri de 5,99 miliarde de lei, deci o rectificare pozitivă.

 

Cheltuielile bugetului general consolidat se majorează per sold cu 7,09 miliarde de lei.

 

 

 

S-au asigurat fonduri suplimentare:

 

1.125,9 milioane lei pentru bugetele locale din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor autorităților administrației publice locale, din care:

916,5 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale.

209,4 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor determinate de implementarea, la nivelul județelor și sectoarelor municipiului București, a Programului pentru școli al României, în perioada septembrie - decembrie 2018-2019.

 

 

- Ministerului Sănătății 333,6 milioane lei per sold, din care:

 

418,3 milioane lei pentru achiziționarea de incubatoare și alte echipamente medicale pentru mamă și copil, pentru programe și acțiuni de sănătate, pentru achiziția unor echipamente de testare auditivă pentru nou-născuți,

140 milioane lei pentru dotări cu aparatură medicală în cadrul proiectului „Reforma sectorului sanitar”, derulat cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare,

65,2 milioane lei pentru proiecte cu finanțare externă nerambursabilă.

Întrucât veniturile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate s-au realizat în proporție mai mare decât estimările inițial, s-a diminuat subvenția de echilibrare cu 139,7 milioane de lei.

 

- Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni Generale: 1.278,8 milioane lei per sold din care:

 

765,5 milioane de lei pentru contribuția României la bugetul U.E.,

240 milioane lei pentru schemele de ajutor de stat pentru investiţii şi rambursarea accizei la carburanţi pentru transportatori,

200 milioane lei la Fondul de rezervă bugetară din care se va asigura finanţarea referendumului pentru redefinirea familiei şi a sumelor necesare înlăturării efectelor calamităţilor;

și alte 580,7 milioane lei, în principal pentru plata despăgubirilor acordate în baza legilor de restituire a proprietăților, pentru cheltuieli de investiții în infrastructura IT și dotarea ANAF, precum și pentru participarea României la capitalul Băncii Asiatice pentru Investiții în Infrastructură;

 

- Ministerului Afacerilor Interne 366,3 milioane lei, per sold, din care 100 milioane lei pentru plata pensiilor militare de stat, 100 milioane lei cheltuieli cu salariile şi 150 milioane lei pentru cheltuieli de investiții;

 

- Ministerului Educației Naționale 178,1 milioane lei per sold din care: 200 milioane lei pentru burse și despăgubiri civile,

 

51,3 milioane lei pentru cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă destinate Proiectului privind învățământul secundar,

23,5 milioane lei cheltuieli de investiții la unitățile de învățământ; au fost reduse sumele identificate ca economii la alte naturi de cheltuieli;

 

 

- Ministerului Transporturilor 170,5 milioane lei, per sold

din care 230 milioane lei pentru facilitățile la transport acordate diferitelor categorii sociale (studenți, pensionari, veterani de război etc.),

250 milioane lei pentru investiții ale agenților economici în infrastructura publică de transport rutier și feroviar; au fost reduse sumele identificate ca economii la alte naturi de cheltuieli; de asemenea s-au asigurat credite de angajament suplimentare de 691,9 milioane lei pentru demararea proiectelor de investiții în infrastructura de transport;

 

- Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 73,4 milioane lei, per sold, din care 100 milioane lei pentru plată deconturi la motorină trimestrul II 2018, 21 milioane lei pentru investiții în infrastructura de îmbunătățiri funciare; au fost reduse sumele identificate ca economii la alte naturi de cheltuieli;

 

- Secretariatului General al Guvernului 147,8 milioane lei per sold, din care 115,5 milioane de lei în principal pentru Catedrala Mântuirii Neamului

, 5 milioane lei pentru Programul „Investește în tine” și 5 milioane lei pentru schema de ajutor de stat pentru industria cinematografică;

 

- Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 99,5 milioane lei, per sold, din care 111,6 milioane lei pentru desfășurarea activităților specifice instituțiilor subordonate în cadrul Programului pentru eradicarea pestei porcine africane în cadrul căruia se decontează despăgubiri pentru animalele sacrificate în vederea prevenirii și combaterii epizootiilor; au fost reduse sumele identificate ca economii la alte naturi de cheltuieli;

 

- Bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 557,5 milioane lei, per sold, în principal pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului din unitățile sanitare;

 

- Bugetului asigurărilor sociale de stat 852,1 milioane lei, per sold în principal pentru asigurarea drepturilor de pensie.

 

Pentru asigurarea acestor sume, pe lângă majorarea veniturilor și având în vedere necesitatea menținerii deficitului bugetar, a fost necesară și reducerea cheltuielilor cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, în principal prin anularea sumelor reținute conform art.21 din Legea finanțelor publice nr.500/2002, în proporție de 10% din bugetul aprobat, sume care potrivit legii nu puteau fi angajate de instituții în primul semestrul al anului, precum și reducerea unor economii rezultate din analiza plăților efectuate pe primele 6 luni ale anului comparativ cu cele programate de instituții pentru aceeași perioadă.

 

Diminuările au fost operate de la:

  • Serviciul Român de Informații (-113 milioane lei),
  • Ministerul Cercetării și Inovării (-122,1 milioane lei),
  • Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (- 44,2 milioane de lei),
  • Ministerul Energiei (- 47,7 milioane de lei),
  • Ministerul Afacerilor Externe (- 35,1 milioane lei),
  • Serviciul de Protecție și Pază (- 22,7 milioane lei),
  • Ministerul Turismului (- 17,3 milioane de lei),
  • Serviciul de Informații Externe (-16,5 milioane lei),
  • Serviciul de Telecomunicații Speciale (-16,2 milioane lei).

 

La instituțiile la care au fost diminuate creditele bugetare, nu au fost diminuate corespunzător și creditele de angajament, astfel încât să nu fie afectat procesul de contractare a proiectelor finanțate din fonduri europene precum și a lucrărilor de investiții. Diminuarea referindu-se doar la creditele bugetare (cash).

 

Precizăm că proiectul de rectificare a fost realizat în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat și bugetul asigurărilor sociale.”

 

(sublinierile aparțin redacției)

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

CELE MAI CITITE

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: [email protected]

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2019 Revista 22