O minciună cât turnul Grivco: ANAF nu poate evacua doar cu o notificare. Antenele știu

Silvia Simion | 17.02.2016

Începe să scârțâie melodrama Antenei 3 cu privire la evacuarea ”abuzivă” pe care o impune ANAF. Se ridică semne de întrebare cu privire la momentul în care ANAF a trimis această somație și la demersurile pe care era obligată să le facă imediat după rămânerea defintivă a sentinței în cazul ICA.

Pe aceeași temă

 

 

ANAF trebuie să obțină hotărâre judecătorească pentru a evacua Antenele. Procesul poate dura câteva luni

 

Pe 15 februarie, ANAF a ”notificat în scopul evacuării” persoanele juridice care ocupă imobilele confiscate și trecute în proprietatea privată a statului ca urmare a sentinței judecătorești în dosarul ICA – Dan Voiculescu. ANAF se prezintă ca fiind ”reprezentant al statului român – proprietar al imobilelor confiscate” și anunță că ”notificarea de evacuare s-a realizat în vederea punerii în executare a sentinței penale nr. 701/26.09.2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 888/A/08.08.2014, pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a II-a penală”.

 

”Termenul pe care îl au la dispoziție persoanele notificate este de cinci zile lucrătoare de la data notificării, așa cum este reglementat la art. 1039 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare", transmite ANAF.

 

Avocata Eliza Ene-Corbeanu susține că această notificare nu obligă Antenele la nimic deocamdată, adică dacă refuză să părăsească de bună voie sediul, ANAF nu-i poate scoate cu forța în stradă. Fiscul are nevoie de hotărâre judecătorească strict pentru evacuarea imobilelor ocupate de televiziuni, dincolo de sentința pronunțată în cazul ICA – la care face trimitere comunicatul ANAF și care confiscă imobilele ocupate de televiziunile familiei Voiculescu.

 

Între ANAF și trustul Antena Grup nu există un raport de executare silită, ci unul litigios, ca de la proprietar la ocupantului unui imobil ce aparține proprietarului”, a explicat avocata Eliza Ene-Corbeanu în exclusivitate pentru Revista 22. Ea subliniază faptul că ”ANAF va trebui să ceară evacuarea pe calea dreptului comun, în baza Codului de procedură civilă, și nu în calitate de organ de executare silită, în baza Codului fiscal”.

 

Așadar, procedura simplificată de evacuare prevazută de procedura fiscală  nu este posibilă, astfel încât ANAF va trebui să recurgă la procedura de evacuare de drept comun, prevăzută de Codul de Procedură Civilă:

 

Art. 1038

Notificarea ocupantului

 

Atunci când proprietarul unui imobil doreşte să îl evacueze pe ocupantul acestuia, după ce dreptul de a ocupa imobilul a încetat, proprietarul va notifica în scris ocupantul, punându-i în vedere să elibereze imobilul pe care îl ocupă fără niciun drept, în termen de 5 zile de la comunicarea notificării.

 

Aici, proprietarul este statul reprezentat de ANAF, iar ocupantul este Antena Grup. ANAF a notificat Antenea Grup să elibereze imobilul în cinci zile. De aici a început tragicomedia de pe Antena 3, că li se cere imposibilul și că se urmărește, de fapt, suprimarea unui post de televiziune critic.

 

Ce urmează:

 

Procedura de evacuare

Art. 1040

Sesizarea instanţei

Dacă locatarul sau ocupantul notificat în condiţiile prezentului titlu refuză să evacueze imobilul ori dacă locatarul a renunţat la dreptul său de a fi notificat şi a pierdut, din orice motive, dreptul de a folosi imobilul, locatorul sau proprietarul va solicita instanţei să dispună, prin hotărâre executorie, evacuarea imediată a locatarului sau ocupantului din imobil, pentru lipsă de titlu.

 

În cazul în discuție, dacă Antena Grup refuză să părăsească sediul confiscat, ANAF solicită instanței să dispună evacuarea imediată. Urmează procedura de judecată și calea de atac, prevăzute de asemenea de Codul de Procedură Civilă:

 

Procedura de evacuare

Art. 1041

Procedura de judecată. Calea de atac

(1) Cererea de evacuare se judecă cu citarea părţilor, în afară de cazul în care evacuarea imobilului pentru neplata chiriei sau a arenzii se solicită în baza unui contract care constituie, pentru plata acestora, titlu executoriu, potrivit legii.

(2) Cererea de evacuare se judecă de urgenţă, în camera de consiliu, cu dezbateri sumare, dacă s-a dat cu citarea părţilor.

(3) Întâmpinarea nu este obligatorie.

(4) Dacă s-a solicitat şi plata chiriei ori a arenzii exigibile, instanţa, cu citarea părţilor, va putea dispune odată cu evacuarea şi obligarea pârâtului la plata acestora, inclusiv a sumelor devenite exigibile în cursul judecăţii.

(5) Hotărârea de evacuare este executorie şi poate fi atacată numai cu apel în termen de 5 zile de la pronunţare, dacă s-a dat cu citarea părţilor, sau de la comunicare, când s-a dat fără citarea lor.

 

Așadar, instanța citează părțile, adică ANAF și Antena Grup, iar cererea Fiscului se judecă în camera de consiliu cu dezbateri sumare. În cazul în care Fiscul ar avea câștig de cauză, adică ar obține din partea instanței o hotărâre de evacuare, această decizie poate fi atacată de către Antena Grup, așa cum prevede art. 1043 din Codul de Procedură Civilă

 

Antenele au făcut demersuri pentru închiriere, ANAF le-a ignorat. De ce?

 

Avocatul consultat de Revista 22 susține că, după decizia de confiscare, ca urmare a pronunțării sentinței definitive, ANAF, în calitate de reprezentant al statului proprietar, ”trebuia să recunoască valabilitatea contractelor de închiriere, să  notifice chiriașii, să le pună în vedere să plătească chiria (fiind noul proprietar) și să denunțe unilateral, dacă era cazul, contractul conform clauzelor contractuale consimțite de părți (cu respectarea termenului de preaviz convenit)”.

 

Or, spune Eliza Ene-Corbeanu, ANAF nu a făcut aceste demersuri, refuzând în același timp să încheie noi contracte de închiriere. Conform unei comunicări din 28 decembrie 2015, citată de România Curată, Administraţia Sectorului 1 a Finanţelor Publice a transmis Tribunalului București următoarele:

 

În calitatea sa de nou proprietar de la data de 08.08.2014 şi până în prezent, Statul Român nu a acceptat (prelungit) niciun contract de închiriere cu vechii chiriaşi asupra bunurilor confiscate şi, pe cale de consecinţă, în calitatea sa de proprietar, nu a încasat nicio chirie din data de 08.08.2014 până în prezent.”

 

Posturile de televiziune au făcut demersuri legale, în instanță, pentru recunoașterea valabilității contractelor de închiriere și a unui drept de preempțiune. Le-a obținut prin hotărârea Tribunalului București din 4 noiembrie 2015.

Sentința nu este definitivă, statul ar putea, în continuare, să vândă acele imobile pe care Antenele le ocupă, grevate de sarcini și cu sentința în fond care le recunoaște celor de la Antena Grup un drept de preempțiune la cumpărare”, explică avocata Eliza Ene-Corbeanu.

 

Pentru a recupera chiriile neîncasate de către stat după data de 08.08.2014, la care a fost pronunțată sentința definitivă de confiscare a sediilor ocupate de Antena Grup, ANAF va trebui să formuleze o nouă acțiune în instanță. De asemenea, este posibilă și o suspendare a evacuării pe dreptul comun, până la soluționarea definitivă a dosarului care se află acum pe rol, câștigat în prima fază de către televiziunile familiei Voiculescu”, încheie Eliza Ene-Corbeanu, care susține că nu există temei legal pentru ANAF să ceară furnizorilor de utilități întreruperea serviciilor furnizate, așa cum susțin realizatorii Antena 3 că ar fi fost amenințați.

 

Sub guvernarea Ponta, ANAF doar s-a prefăcut că recuperează prejudiciul

 

Aparent, Fiscul a făcut demersuri pentru recuperarea prejudiciului. Cert este că din dosarul ICA, statul are de recuperat un prejudiciu de 60 de milioane de euro. ANAF a recuperat doar 750.000 de euro din vânzarea unei vile din Predeal și a unui apartament din București, Șoseaua Kiseleff, aparținând familiei Voiculescu. În rest, a invocat probleme de procedură deși, după cum vedem, eroarea primordială, voită sau nu, a aparținut statului reprezentat de către ANAF: nu a încheiat contracte de închiriere cu Antenele lui Vociulescu, dar nici nu a demarat acțiunea de evacuare, imediat după ce imobilele au fost confiscate. Procedura pusă în practică pe 15 februarie și care a determinat reacția Antenelor putea fi făcută încă din septembrie 2014, când imobilele au intrat în proprietatea privată a statului.

 

În septembrie 2014 însă, Victor Ponta, invitat în studioul Antena 3 în calitate de prim-ministru, dădea asigurări că atâta vreme cât el va fi premier, Antenele nu vor fi evacuate (v. video). 

 

 

 

Camelia Bogdan a făcut plângere penală împotriva unor magistrați ai Tribunalului București

 

De altfel, judecătoarea Camelia Bogdan, care a făcut parte din completul care l-a condamnat pe Dan Voiculescu, a făcut plângere penală magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti, pentru că aceştia nu ar fi făcut verificări în străinătate pentru a găsi averea firmelor lui Voiculescu, pentru recuperarea prejudiciului. Au cercetat doar averea persoanelor fizice Dan Voiculescu şi a fiicelor sale, Corina şi Camelia. Tot ce au găsit a fost un cont de 51 de mii de dolari, pe numele lui Dan Voiculescu, în Cipru. În condițiile acestea, recuperarea prejudiciului poate fi doar un vis nerealizabil.

 

DNA cercetează angajați ai ANAF care nu execută hotărâri judecătorești definitive

 

Pe de altă parte, procurorii DNA s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar în legătură cu săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul și nerespectarea hotărârilor judecătorești de către funcționari din ANAF și alte instituții, precum și de către persoane condamnate, așa cum Revista 22 a informat aici.

 

Tribunalul București a dat Antenelor un drept de preempțiune fără un temei legal, printr-o greșită intrerpretare a legii

 

În toată hărmălaia pe care a provocat-o, Antena 3 face frecvent trimitere la dreptul de preempțiune pe care l-ar avea la achiziționarea imobilului confiscat de către stat. În fapt, legea nu obligă statul să valorifice bunurile intrate în proprietatea sa privată printr-o procedură care să recunoască cuiva, deci nici Antenelor, vreun drept de preempțiune. Cu atât mai puțin, bunurile confiscate și intrate în proprietatea privată a statului să fie valorificate sub forma unor contracte de închiriere cu terțe persoane, în cazul acesta Antena Grup.

 

În notificarea pe care ANAF a trimis-o pentru evacuarea Antenelor, se face trimitere la Ordonanța de Guvern nr. 14/2007. Normele de aplicare a acestei ordonanțe prevăd, la secțiunea despre ”Valorificarea bunurilor”, art. 22, că bunurile imobile intrate în proprietatea privată a statului se valorifică numai prin licitaţie publică. Articolul prevede câteva excepții care stau la dispoziția statului, nicidecum nu sunt la dispoziția chiriașilor unui imobil intrat în proprietatea statului, așa cum pretinde Antena 3. Adică statul decide dacă vrea sau nu să folosească excepția de la vânzarea prin licitație publică a bunurilor confiscate. Această excepție trebuie folosită în interes public. Antena Grup pretinde că excepția i se cuvine, că este o obligație din partea statului.

 

 

Ce spune legea:

 

(8) Bunurile imobile intrate în proprietatea privată a statului, pentru care la data intrării în proprietatea privată a statului exista un contract de închiriere în vigoare, pot fi valorificate prin vânzarea directă către chiriaşi, dacă oferă cel puţin preţul stabilit de comisia de evaluare pe baza raportului de expertiză tehnică sau de evaluare, în termen de 30 de zile de la data notificării în acest sens de către organele de valorificare, şi achită integral suma în termen de 60 de zile de la data depunerii ofertei de cumpărare.

 

Mai mult, ANAF ar putea contesta în instanță existența unui contract de închiriere real între Antene și fostul proprietar, ambele părți fiind controlate de aceeași persoană, care a disimulat printr-un contract fictiv faptul că în realitate nu există vreo relație juridică de această natură între așa- ziși locator și locatar.

 

Pe ce se bazează Antena Grup:

 

Hotărârea Tribunalului București din 4 noiembrie, citată mai sus, ”constată dreptul de preempţiune al reclamantei (n.red. Antena Grup) la cumpărarea imobilului, ce reprezintă spaţiul închiriat potrivit contractului de închiriere menţionat (încheiat cu firma lui Dan Voiculescu), la preţul stabilit de comisia de evaluare pe baza raportului de expertiză tehnică sau de evaluare, potrivit art.22 alin.8 din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr.14/ 2007”.

 

Această interpretare dată de prima instanță, Tribunalul București, este una eronată, după cum am arătat mai sus: nu chiriașul are dreptul de preempțiune la achiziționarea unui imobil confiscat, ci statul poate decide dacă vinde imobilul repectivului chiriaș, nefiind ținut de procedura licitației publice. Hotărârea Tribunalului București nu este definitivă.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22