Cu drona la festival: SIMFEST 2017

Triumful câștigătorilor reprezintă un îndemn de a nu renunța la profesiile captivante din jurul televiziunii și filmului.

Brindusa Armanca 22.08.2017

De același autor

 

Este aproape un miracol ca un festival de­di­cat televiziunilor regionale, locale și pro­du­că­to­ri­lor independenți să reziste 14 ani, să nu dis­pa­ră din lipsă de finanțare, din lipsă de producții sau din dezinteresul pu­bl­i­cu­lui. Corina și Ionuț Ceaușescu n-au clacat și au organizat din nou la Târgu Mureș, între 14 și 20 august 2017, fes­ti­valul SIMFEST, la care au con­curat 84 de producții din 10 țări. Pe parcursul anilor, fes­tivalul s-a internaționalizat și a devenit un eveniment cul­tu­ral extins, de la competiția de televiziune la dezbateri, pro­iecții de film, expoziții, lansări de carte. Festivalul a adăugat o componentă instruc­ti­vă, Școala de Vară pentru jurnaliști. Anul aces­ta au ținut cursuri despre sunet, scenariu, muzică de film, mobil video și scriere creativă Horea Murgu, Copel Moscu, Mircea Florian, Péter Keresztes și Bogdan Hrib. SIMFEST este el însuși o școală nonformală. Aici înveți vă­zând și discutând. Despre profesie, despre fil­me, despre tehnologii. Nu în ultimul rând, des­pre pasiunea de a face ceva. Din 2007 i-am adăugat și o componentă la modă: work­shop-urile, numite mai nou masterclass, sus­ținute de profesioniști din țară și din străină­tate. Am căutat mereu să abordăm teme de actualitate pentru jurnaliști, mai ales pentru cei de televiziune, dar și să suplinim absența unor calificări profesionale la care mulți nu au acces“, de­clară organizatorii. Dez­ba­te­rea Minte presa. Ce spun jur­naliștii? Ce spune publicul?, or­ganizată de Asociația Zia­riș­tilor Independenți - AZIR, sec­ția românească a AEJ, cu par­ticiparea Angelei Cristea, șefa Reprezentanței Comisiei Eu­ro­pene în România, a provocat discuții polemice în căutarea unor soluții de igienă etică în presă.

 

Juriul festivalului, din care am făcut parte, a remarcat cât de flexibili sunt producătorii și realizatorii de televiziune, cel puțin în privința adoptării mijloacelor noi de producție TV: 2017 este anul dronelor sau, cum parafraza hâ­tru Geo Tuică, director de imagine, mem­bru al juriului, „nicio masă fără dronă“. Au existat și excese, taxate de juriul format din Dorin Ilie (France Télévision), Ion Stavre (SNSPA), Codruț Pînzariu (producător in­de­pen­dent), Lucian Ionică, președintele juriului, dar imagini prodigioase au fost captate cu drona în filme documentare care au meritat un pre­miu, ca Biserici de lemn din România, realizat de Kiki Vasilescu. Comparativ cu anii ante­ri­ori, se poate spune că televiziunile locale au trimis mai puține producții în competiție, sim­p­tom al crizei de finanțare de care presa lo­cală suferă de peste opt ani, ducând la dispariția presei tipărite și a numeroase studiouri lo­ca­le. Sondajul Obiceiurile de informare și con­su­mul de presă scrisă al românilor, realizat de IRES în perioada 5-7 iulie 2017, arată că, dacă pentru informațiile despre evenimente din țară și din lume publicul apelează la te­le­vi­ziu­nea ge­ne­ra­listă în proporție de peste 80%, pentru in­for­mații locale apelează la te­le­vi­ziu­ne doar în pro­porție de 50%. Tot ca o par­ti­cu­laritate a edi­ției 2017: producțiile înscrise din Republica Mol­dova au fost numeroase și au excelat.

 

Un festival vine și trece, triumful câș­ti­gă­to­ri­lor este efemer, dar reprezintă totuși un în­demn de a nu renunța la profesiile captivante din jurul televiziunii și filmului. De aceea la­u­reații trebuie menționați și cunoscuți: Marele Premiu (1.000 de euro) - Nicu Ioniță, un su­pra­viețuitor al experimentului Pitești, realizat de Gabriela Baiardi, TVR Iași; Premiul special al juriului - 100 de movile de Max Ciorbă, OWH Studio Chișinău; Premiul Reprezentanței Co­mi­siei Europene la București (1.000 de eu­ro, o călătorie de studii la Bruxelles) - Povești din Ar­menopolis de Diana Deleanu, TVR; Pre­miul pentru jurnalism european acordat de Aso­cia­ția Ziariștilor Independenți din Ro­mâ­nia, AZIR/AEJ (2.000 de lei) - 10:34 to Bel­gra­de de Ioa­na Grigore; Premiul pentru film do­cumentar - Operațiunea Zimbrul de Dan Cu­rean și Dan Păvăloiu, TVR Cluj; Premiul pen­tru film do­cu­men­tar - Facebookistan de Ja­kob Gottschau, Express TV Produktion, Da­ne­mar­ca; Premiul pen­tru film anchetă - Agonia ultimului com­bi­nat de utilaj greu, Fortus de Maria Florea, Mar­ga­reta Andreescu și Cristi Do­nose, TVR Iași; Pre­miul pentru docuficțiune - The Applau­se­man de Ruben Vermeersch, pro­duc­ție in­de­pen­den­tă, Belgia; Premiul pentru știri de te­le­vi­ziune - Povestea unei stațiuni pă­răsite, So­ve­ja de Că­tă­lin Bălan, Digi 24 TV; Premiul pen­tru ima­gi­ne - Cine iubește și lasă de Victor Gălușcă, ADOF Chișinău; Premiul pen­tru mon­taj - Ru­co­delie de la Savatie de Stas Ciorescu, CIOFILM Chi­și­nău; Premiul pen­tru producție minorități et­ni­ce - Khozyain de Mircea Sorin Albuțiu, Fa­cul­ta­tea de Teatru și Te­leviziune din Cluj; Pre­mi­ul pen­tru film turistic - Biserici de lemn din Ro­­mâ­nia de Kiki Vasilescu, East Movies, Bu­curești; Pre­miul pentru creație New Media - Crooked de Tudor Botezatu; Pre­miul pentru vi­deo­clip - Can­gurul de Natalia Bujor, CIOFILM Chișinău

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2022 Revista 22