Hopa-Mitică și taxa radio-TV

Privită de la distanță, agitației din societate în jurul anulării taxei radio-TV îi lipsește o singură componentă: reacția oamenilor din TVR și din radio.

Brindusa Armanca 01.11.2016

De același autor

 

Șefii televiziunii române și ai radioului public au fost primiți luni, 31 octombrie, în audiență la președintele Klaus Iohannis pentru a dis­cuta despre promulgarea (sau nu) a legii care anulează 102 taxe, incluzând-o pe cea destinată mediilor publice. Este o gesticulație de criză, venită după ani de ne­glijență și abuz, când soar­ta SRTV și a SRR a fost jucată mereu la zaruri cu politicienii, cu grupuri diverse de interese și cu un public indiferent. Ini­țiatorul fantasmagoriei, Liviu Dragnea, a promis că gu­ver­nul va aloca de la buget sume suficiente pen­tru a compensa absența taxei. Într-o primă fază, Irina Radu, președinte-director general la TVR, a ținut să cânte în strună PSD, ca par­tid care s-a dat peste cap să o pună în frun­tea bucatelor: „Sunt multe ţări care merg pe acest sistem de finanţare: Belgia, Finlanda, Bulgaria, Olanda, Estonia, Ungaria şi altele. Cred că pentru TVR nu numai sursa este im­portantă, ci posibilitatea de prognoză şi con­stanța finanţării. Altfel blocajul va con­ti­nua“, declara pentru Paginademedia.ro. Dis­cuțiile is­cate pe subiect, reacțiile pre­șe­din­te­lui, ale premierului și sem­na­lul de alarmă dat de socie­ta­tea civilă au schimbat abor­darea, mai ales când au in­tervenit calculele și între­ba­rea: contează pentru o ins­ti­tuție ca TVR, aflată pe buza in­solvenței, dacă intră sau nu 75 de milioane de euro co­lectați din taxă, dincolo de vo­ința guvernului sau a par­ti­delor parlamentare? Adică trei sferturi din ve­nitul și așa insuficient pentru acoperirea chel­tuielilor. Zilele trecute, aceeași Irina Radu, ca­re se au­to­definește ca „foarte practică și or­ga­nizată“, voia să știe „cum intră banii de la 1 ianuarie, din ce buget, bugetul ce guvern îl face, când se întâmplă?!“. Pus în poziție de­fen­sivă de afir­mația șefului PSD că ar fi ame­nințat un șef de grup parlamentar, Ovidiu Mi­culescu, PDG-ul radioului public, a scăzut to­nul, re­zu­mân­du-se la declarația că „această măsură adu­ce grave prejudicii independenţei şi echi­distanţei serviciului public de radio­di­fuziune şi împiedică Radio România să-şi în­de­pli­nească misiunea publică asumată cu 88 de ani în urmă“.

 

Mult mai indignați s-au arătat unii liberali (de­și PNL, sfântă ipocrizie, a votat legea!), Gigel Știrbu, președintele Comisiei de cultură de la Camera Deputaților, arătând că „în situaţia în care această lege va fi promulgată, sunt con­vins că, începând cu 1 ianuarie 2017, cele do­uă instituţii intră în colaps“. Foștii șefi ai TVR și SRR au transmis o scrisoare deschisă pen­tru a avertiza că eliminarea taxei este „un aten­tat la însăși democrația românească“, iar ActiveWatch și alte organizații media au cerut să nu fie promulgat articolul referitor la taxa radio-TV fiindcă „această măsură alte­rează profund misiunea mediilor publice și creează o relație de dependență excesivă fa­ță de vectorul politic. Considerăm că finan­ța­rea direct de la bugetul de stat va fi ultimul episod în politizarea completă a mediilor pu­blice, și așa puternic controlate prin modul de numire și - mai ales - de demitere a con­si­liilor de administrație“. Şi MediaSind a con­dam­nat măsura. Alte voci au subliniat frac­tu­ra creată între public și mediile publice sau ne­cesitatea unei reorganizări bine gân­dite, în locul unei finanțări integral la mâna puterii po­litice.

 

Privită de la distanță, agitației din societate în jurul subiectului îi lipsește o singură com­po­nen­tă: reacția oamenilor din TVR și din radio. Au fost două timide încercări de protest, stin­se imediat. Puținii angajați care riscă să se ex­prime pe Facebook comentează amar, dar rea­list. Ei știu că, oricum, bugetele celor două ins­tituții vor asigura prioritar luxul celor pri­vi­legiați, călătoriile de lux ale șefilor (vezi cazul Miculescu et Co. descris de Tolontan), salariile in­credibile pentru protejați (de exemplu, di­rec­toarea Radio Iași are 12.000 lei salariu lunar), cu­nosc angajările pe pile din TVR, conivențele po­litice, parandărătul emisiunilor de di­ver­tis­ment și multe altele. Restructurările, inevi­ta­bile, îi vor atinge pe cei fără prop­tele. Și atunci, de ce să pro­tes­te­ze?

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2022 Revista 22