'Jurnaliștii de terasă'

Brindusa Armanca 18.06.2013

De același autor

Primarul municipiului Timișoara a ajuns la concluzia că a menajat destul presa. De acum înainte, va lua măsuri.

Nu trece săptămâna fără ca jurnaliștii ti­mi­șo­reni să nu primească noi și inspirate muș­tru­luieli de la primarul orașului, Nicolae Robu. Ce­lebrele, deja, briefinguri de presă se lasă cel mai adesea cu supărare, fi­indcă ziariștii se încă­pă­țâ­nea­ză să pună întrebări, în loc să ia în tăcere notițe și să le re­producă în publicațiile lor. In­troducerea unui nou sistem de tarifare a parcării pe do­meniul public a produs pri­mele scântei, iar presa și-a pri­mit porția de la un ade­vă­rat connaisseur al mass-me­dia: „E ultima dată când vă mai explic acest lucru. Eu vă dau teme des­tule, dumneavoastră vreți să insistați pe ace­eași temă, de aceea vă scade audiența. Eu am studiat și audiențele voastre, dacă vreți, cu profesioniști și eu v-am crescut tuturor au­diența foarte mult și sper să recunoaşteți că, de când aveți de scris mereu lucruri noi, și nu bătând apa în piuă pe aceleași subiecte zile în șir, din lipsă de teme, v-a crescut au­diența. Trebuie să recunoaşteți asta...“. Ne­recunoscători, ziariștii au continuat să pună întrebări și să îl irite astfel pe primarul PNL adu­cător de audiență. Pe reporterul sportiv de la Opinia Timișoarei, care a cutezat să co­menteze ca exagerată prezentarea triumfală a promovării în Liga 1 a echi­pei ACS Poli, pri­marul l-a fă­cut cu ou și oțet și i-a cerut să dovedească da­că are sau nu buletin de Ti­mi­șoara: „Dom­nule, sunteţi pe­nibil! Aveţi bu­letin de Ti­mi­şoa­ra? Este foar­te greu, ştiu că e greu să ai sentimentul de ruşine în ca­zul unor personaje, poate îl do­bândiţi. Ce aţi făcut ca să ve­niţi cu asemenea lu­cruri? Pu­blicaţi-vă CV-ul, no­tele luate la şcoală şi tot ce aţi făcut ca ziarist. Să vă fie ruşine! Toate au o limită!“, s-a rățoit Robu la jurnalistul pre­miat cândva pentru articolele sale chiar de pri­­măria timișoreană.

Dar cel mai tare i s-a pus pata edilului șef pe zi­a­riștii de la Pressalert, care au impertinența de a pune la îndoială inițiativele sale. Lor a de­cis să nu le acorde niciun interviu cu ocazia bi­lanțului de un an de la înscăunare, pe cri­teriul irefutabil că „am dreptul să îmi aleg par­tenerii“. Așa că a privilegiat agenția Ager­pres, care nu-i distorsionează spusele.

Pe cât de mefient este cu presa, pe atât de bu­curos este domnul primar să comunice pe Facebook. Laudele și încurajările primite pe pagina sa le ridică la rangul de „sondaj de opi­nie“, care confirmă justețea ideilor sale îndrăz­nețe. Unele dintre ele au trecut granițele ur­bei, județului, poate și ale țării: metroul ti­mi­șorean sau palmierii aclimatizabili sunt doar două dintre prețioasele viziuni ale primarului. Faptul că tineri din Timișoara s-au pus să iro­nizeze inițiativa transformând zona de pal­mi­eri într-o plajă „monkey-funky“, cu pălării și ochelari de soare, cu maimuță și echipament de scafandru, l-a mâhnit mult pe primar, ca­re a sesizat complotul opoziției cu presa. În­tr-adevăr, YouTube s-a umplut de imaginile Palm Square-ului timișorean și de reportajele Navetistului bănățean. De la mii de kilometri, tocmai din Coreea (de Sud, nu de Nord, cum a sugerat bicisnica presă), primarul Robu a ri­pos­­tat fără menajamente la haiul făcut de jur­na­liștii „mizerabili“, care au făcut haz de pro­di­gioasa investiție. Așa s-a născut o nouă ca­te­gorie, „jurnalistul de terasă“, care scrie la „zi­a­re-tonomat“ și debitează „aberații“: „Ur­mă­resc de la distanță abundența de articole ne­gative la adresa mea, scrise de oameni de ni­mic, pretinși ziariști (de ambele genuri). I-am ca­talogat drept «ziariști de terasă», iar zia­rele lor drept «ziare-tonomat». N-am făcut no­mi­nalizări, dar, conform așteptărilor mele, toți cei în cauză s-au autodemascat prin re­acțiile avute. Eu știu, dragi prieteni, și cine «in­troduce fisele în tonomat» și câte «fi­se». Și poate zil­ele următoare vă voi și face cu­nos­cut. Da­că nu cumva mi-o vor lua-o înainte chiar «to­nomatele» în cauză, într-o scă­pă­ra­re de trans­parență. Vă asigur că ar fi spec­ta­col“, acuză d-l Robu pe pagina sa de Face­book. E grav!

Profesor universitar, d-l Nicolae Robu împarte cu generozitate calificative diverselor cate­go­rii de cetățeni: artiștii plastici sunt samsari de tablouri, medicii de la clinica de dermatologie debitează prostii, ONG-urile neagreate nu fac nimic pentru oraș și sunt pedepsite cu creș­te­rea chiriei, iar o femeie care n-a arătat en­tu­ziasm pentru palmieri este „nereprezentativă“ pentru oraș și „prost îmbrăcată“.

Decis să nu apeleze la instituția purtătorului de cuvânt, fiindcă, nu-i așa?, „nici purtătorul de cuvânt al primăriei, dacă ar fi angajat, nu e plătit ca să-și piardă vremea cu prostiile dumneavoastră (ale ziariștilor)“, primarul mu­nicipiului Timișoara a ajuns la concluzia că a menajat destul presa. De acum înainte, va lua măsuri. //

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2022 Revista 22