Masacrul din Orlando și reverberațiile sale globale

În noaptea de sâmbătă spre duminică un bărbat înarmat a ucis 50 de persoane şi a rănit alte 53 într-un club de noapte frecventat de comunitatea gay din oraşul american Orlando.

Alexandru Lazescu 14.06.2016

De același autor

 

„Trei dintre cele mai disputate teme în cultura și politica americană - drepturile comunității gay, controlul vânzărilor de arme și terorismul - au intrat în co­li­ziu­ne, într-un mod oribil du­minică noaptea într-un club din Orlando“, scrie Wa­shing­ton Post. În general, astfel de evenimente dramatice pro­duc turbulențe semni­fi­cative în spațiul politic. Am văzut asta în Franța, ime­diat după atentatele te­roriste din noiembrie 2015. Cu atât mai mult sunt de așteptat efecte semni­fi­ca­ti­ve, atunci când ele au loc în mijlocul pro­babil celei mai virulente și mai neo­biș­nuite campanii prezidențiale americane din ultimii zeci de ani.

 

De regulă, cel puțin în primele zile după tra­gedii ca aceea din Orlando, retorica po­litică se centrează pe ideea de unitate, de so­lidaritate națională. Nu și de această da­tă. Deloc suprinzător, Donald Trump a ie­șit imediat la atac împotriva lui Barack Oba­ma și, prin ricoșeu, împotriva lui Hilla­ry Clinton, pe care o asociază politicii în ma­terie de terorism a actualei Ad­mi­nis­tra­ții de la Casa Albă. „Pentru că liderii noș­tri sunt slabi, am spus că asta se va în­tâmpla. Și va fi și mai rău de acum îna­inte. Eu încerc să salvez vieți și să pre­vin viitorul atac terorist. Nu ne mai pu­tem permite să continuăm să fim politic corecți.“ Asta după ce, într-un alt tweet, candidatul republican se autofelicita pen­tru clarviziunea de care dăduse dovadă în luările sale de poziție anterioare. „Vă mul­țu­mesc pentru mesajele în care mă fe­li­citați pentru atitudinea mea privitoare la islamul radical. Dar nu vreau feli­ci­tări, vreau asprime și vigilență.“

 

Rămâne de văzut în ce măsură cele întâm­plate la Orlando vor influența în mod serios rezultatul alegerilor prezidențiale din noiembrie. De exemplu, BBC se în­treabă, într-o core­spon­den­ță din America, dacă aten­tatul din Orlando va schim­ba cursul bătăliei electorale în favoarea lui Donald Trump. E clar că asta speră can­didatul republican, da­că ne uităm la mesajele pe care le transmite în spațiul public. Care va fi efectul? E încă greu de spus. Probabil că cel puțin o parte dintre cei care au criticat în trecut reticența lui Ba­rack Obama de a condamna „teroris­mul islamic“ vor aplauda acest gen de re­to­rică.

 

Discuția pe această temă este departe de a fi una nejustificată. Dar a face apel la astfel de tactici, la doar câteva ore după ce s-a consumat cel mai serios atac te­ro­rist pe pământ american după cel din 11 sep­tembrie 2001, e o atitudine absolut condamnabilă, inclusiv pentru cei care au și ei reticențe pe această linie față de Ba­rack Obama. „Succesul lui Trump are la bază frica și frustrările“, declara pentru Wall Street Journal Michael Oren, fostul am­basador al Israelului în Statele Unite. „Iar masacrul din Orlando nu face decât să amplifice frica și frustrările ameri­ca­nilor care resimt insecuritatea în creș­te­re.“ În timp ce, pentru cotidianul con­ser­vator britanic The Telegraph, maniera în ca­re a reacționat Donald Trump după aten­tate „demonstrează pericolul pe care el l-ar prezenta dacă ar ajunge coman­dan­tul suprem al Statelor Unite. (...) Este un răspuns tipic pentru o campanie prezi­den­țială care sacrifică responsabilitatea socială în favoarea câștigului personal.“

 

Problema este că ceea ce mulți condamnă și etichetează drept un apel la instinctele primare ale oamenilor a dat rezultate pâ­nă acum în cazul lui Trump. Și asta, deși soluțiile pe care el le propune – deși a dis­cuta despre „soluții“ în cazul lui Trump e mult spus – sunt departe de a fi agreate chiar de către personalități importante din tabăra conservatoare. De pildă, Marco Rubio, fostul său contracandidat în ale­ge­rile primare republicane, care este senator de Florida, este de părere că a distruge ISIS, organizația de la care se revendică și Omar Mateen, autorul masacrului din Or­lando, este departe de a rezolva ches­tiu­nea terorismului islamic, așa cum pre­tinde Donald Trump. Singura variantă via­bilă, crede el, este aceea de a conlucra cu comunitățile musulmane din lume, pentru a contracara ideologia care alimentează te­rorismul islamic. Regăsim aici, în mare, ti­pul de abordare promovată și de Hillary Clin­ton, pe care Marco Rubio este foarte departe de a o simpatiza.

 

În principiu, atentatul din Florida nu poa­te reprezenta o susținere pentru ideea foar­te controversată a lui Trump de a inter­zice temporar accesul tuturor musul­ma­nilor în America. Omar Mateen este un musulman de origine afgană, dar este în același timp un cetățean american care a copilărit în New York. Ceea ce, desigur, nu îl împiedică pe Trump să susțină că are dreptate. Și, pe valul de emoție creat în spa­țiul public, mesajul său are toate șan­se­le să aibă impact. Lucrurile sunt mai com­plicate și dintr-un alt punct de vedere. Omar Mateen a cumpărat armele cu care a ucis 50 de oameni și a rănit alți 53 cu doar două săptămâni înainte. Ceea ce ne duce pe terenul, exploziv politic în Ame­ri­ca, al controlului asupra vânzărilor ar­me­lor de foc, unul dintre subiectele majore de frustrare pentru Barack Obama, care nu a reușit să schimbe lucrurile din acest punct de vedere. E însă greu de crezut că tra­gedia din Orlando va avea un efect de­cisiv. Țara va continua probabil să rămână profund polarizată în această chestiune.

 

Ultimul atac terorist din America poate reprezenta un moment, dacă nu de coti­tu­ră, cel puțin unul cu impact semnificativ din multe puncte de vedere. Pentru ale­gerile din Statele Unite, pentru viitorul rela­țiilor transatlantice și poate chiar pen­tru soarta referendumului din Marea Bri­ta­nie din 23 iunie, care va hotărî dacă țara va mai rămâne sau nu în Uniunea Eu­ro­peană, într-un moment în care susțină­to­rii Brexit-ului par să fie pe val. Iar re­ver­berațiile acestor evenimente se vor simți masiv și în România.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2023 Revista 22