Criza imunoglobulinei, eșecuri în lanț ale unui stat corupt

Criza imunoglobulinei este un exemplu școală de ce se întâmplă atunci când un domeniu esențial cum este sănătatea este administrat de un stat sărac, corupt până în străfunduri și condus de incompetenți. Și nu vorbim numai despre prim-ministrul Dăncilă, care nu este în stare să pronunțe corect „imunoglobulină“ și „clawback“.

Cristian Campeanu 13.03.2018

De același autor

 

Criza imunoglobulinei are o vechime de opt luni, din iulie-august anul trecut, când ultimii doi producători aflați pe piața românească au decis să se retragă. De atunci, statul nu a fost capabil să găsească o soluție, adică, simplu spus, să vină cu o propunere de preț care să fie reciproc avantajoasă. Sin­gurul lucru pe care l-a fă­cut sub fostul ministru Bodog și continuă sub actualul mi­nistru Pintea este să dea vina pe producători. Doamna Pin­tea a declarat că gestul său de a declanșa mecanismul de protecție civilă la nivel eu­ro­pean „este un semnal că nu mai suntem dis­puși să negociem viața pacienților“, o decla­ra­ție care nu este nici aici, nici acolo. În pri­mul rând, pentru că ceea ce trebuie să facă ministerul este să negocieze și, în al doilea, pentru că nimeni nu îi cere să negocieze „via­ța pacienților“, ci un preț acceptabil pentru ambele părți. Scopul producătorilor nu este să aibă grijă de pacienții români sau de aiu­rea, ci să își maximizeze profitul. Res­pon­sa­bi­li­tatea protejării vieților pacienților revine în în­tregime statului român, nu producătorilor și, de vreme ce nu mai există în stoc nicio fiolă de medicament, este limpede că statul eșu­ea­ză masiv în îndeplinirea obligațiilor sale. A vor­bi despre vina produ­că­to­ri­lor e pierdere de vreme.

 

Pe o piață liberă, producătorii de medicamente vitale ar avea o forță de negociere dis­pro­por­ționată în raport cu gu­vernele și, tocmai de aceea, piața medicamentelor nu es­te liberă nicăieri în Europa. Guvernele stabilesc prețuri în înțelegere cu producătorii, prin raportare la prețurile fo­lo­site în alte țări prin diverse metode de cal­cul. România stabilește sau, mai bine zis, sta­bi­lea prețurile alegând prețul cel puțin egal cu cel mai mic preț dintr-un coș de 12 state. La rândul lor, alte state europene iau prețul din România ca reper pentru stabilirea pro­priu­lui preț. Altfel spus, dacă stabilești un preț prea mic la imunoglobulină la București, acest lu­cru atrage după sine o reducere a prețului la nivelul întregii Europe, inclusiv pe piețe mari, precum Germania, Franța sau Italia. În con­se­cin­ță, dacă ești un producător ce se con­frun­tă cu situația în care un stat cu o piață rela­tiv mică, așa cum este România, încearcă să impună un preț prea mic care să tragă în jos prețurile pe tot continentul, lucrul cel mai ra­țio­nal de făcut este să te retragi din România, astfel încât acesta să nu mai fi­gu­reze ca re­fe­rință de preț pentru celelalte țări și în felul acesta îți salvgardezi profiturile. Ce­ea ce s-a și întâmplat. Guvernul le bate obra­zul pro­du­că­to­rilor cu faptul că în noiembrie a adoptat Or­donanța 100 prin care elimina taxa de claw­back pentru imunoglobuline, iar pro­du­cătorii tot nu au venit cu medicamentul. Or, acest lu­cru nu înseamnă decât că raportul cost/be­neficii le-a ieșit supraunitar (profit negativ), cu tot cu suspendarea taxei. Dacă gu­vernul se aș­teaptă la pomeni în numele „vie­ții pa­cien­ților“, atunci este limpede că gu­vernul a re­gle­men­tat prost un domeniu vital și că, mai mult, pre­feră chiar și acum să re­cur­gă la aju­to­rul al­tora decât să stabilească o relație care să asi­gure aprovizionarea în rit­mul nevoilor. Fos­tul ministru Voiculescu a ca­lificat criza imu­no­glo­bu­linei drept una „făcută în casă“. Având în vedere că nu există o criză similară absolut ni­căieri în Europa, e clar că are dreptate.

 

Voi­culescu mai are dreptate și când sem­na­lea­ză că la originea crizei se află și decizia fos­tu­lui ministru Bodog de a anula fără nicio ex­plicație, prin HG 143 din februarie 2017, lista me­dicamentelor esențiale pentru viață sta­bi­lită de OMS și care fusese introdusă de mi­nis­trul „tehnocrat“ prin HG 800/2016, prin care se stabilea și un regim special de prețuri (mai mari), astfel încât să se asigure aprovizionarea pieței. Or, imunoglobulinele se fac din plasmă uma­nă și de aceea trebuie comandate cu mult timp înainte. Scoaterea lor de pe listă a fost un semnal pentru producători că e tim­pul să plece.

 

Și totuși, ce se întâmplă cu prețul? Ceea ce știm este că ele nu au mai fost ajustate de câți­­va ani și se calculează la un curs leu/euro de­favorabil pentru producători, știm că PSD încearcă să impună cu forța o reducere a pre­țurilor la medicamente de până la 35% și că producătorilor li s-a transmis că acest lucru es­te nenegociabil, pentru că figurează în pro­gra­mul de guvernare. Dar nu știm până unde au mers, pentru că același Bodog a eliminat obligativitatea publicării catalogului național al prețurilor medicamentelor CANAMED, deci acesta nu poate fi accesat. Jurnaliștii au în­cer­cat să afle cât a costat Pentaglobinul, un me­di­cament greșit, care nu are recomandare de­cât pentru sepsis, nu și pentru imuno­de­fi­cien­țe primare, pe care ministerul l-a im­por­tat pe post de imunoglobulină, dar n-au reu­șit, pen­tru că în fața unei asemenea „ga­fe“ minis­te­rul se apără cu legea omertei. Și mai știm că Parlamentul a modificat, în mai 2017, Le­gea 95/2006, astfel încât farmaciile pot fa­ce co­merț en gros cu medicamente, ce­ea ce în­cu­ra­jează exportul paralel de medi­ca­mente.

 

Dragnea a promis la Congres că statul pe­se­dist va avea grijă de cetățean din leagăn până în mormânt. Corupția și incompetența vor scur­ta acest drum foarte mult.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: [email protected]

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22