Bulgaria: Europa versus Oligarski

Daniel Cain 18.06.2013

De același autor

Noul guvern bulgar, în pofida promisiunilor că va fi un cabinet de experţi, nu este altceva decât un paravan al unor interese oligarhice.

Desemnarea lui Delian Peevski în fruntea agen­ţiei „Siguranţa Naţională“ (DANS) are sens doar dacă Guvernul Oreşarski a decis ca Bulgaria să părăsească Bulgaria. Aceasta este per­cep­ţia multor analiști politici, du­pă ce parlamentul de la Sofia a decis vineri, în doar 15 mi­nute, desemnarea unui po­li­tician extrem de controversat în fruntea unei megastructuri de informaţii. Peevski nu es­te un simplu politician, ci şi un magnat media, cu influ­en­ță în magistratură, în spatele căruia se află interesele unei puternice grupări financiare. De aici şi temerea că această grupare ar pu­tea controla statul, prin intermediul unei ins­tituţii care, în condiţiile unui guvern fragil şi ale unei majorităţi parlamentare neclare, de­vine practic incontrolabilă. În plus, această can­didatură controversată este dovada că noul guvern bulgar, în pofida promisiunilor că va fi un cabinet de experţi, nu este altceva de­cât un paravan al unor interese oligarhice. Pentru mulţi bulgari este vie amintirea du­re­roasă a unei alte guvernări la fel de instabile, cea din perioada 1992–1994, când Cabinetul Be­rov a pierdut practic lupta cu structurile ma­fi­o­te, care au căpuşat economia ţării într-o ase­menea măsură încât sta­tul a falimentat, câţiva ani mai târziu.

Preşedintele Rosen Plev­ne­li­ev, căruia i-a fost retras drep­tul de a-l desemna pe şeful DANS, la propunerea gu­ver­nului, a declarat că această candidatură nu este altceva decât o demonstraţie clară a unei politici netransparente, a jocurilor de culise. În loc să se ocupe de adoptarea unor măsuri de stim­ulare a economiei şi de re­zol­varea pro­ble­melor din sectorul energetic, ca­re au generat scumpirea utilităţilor şi ieşirea în stradă a zeci de mii de bulgari, noua coa­liţie de gu­ver­nă­mânt s-a dovedit a fi inte­re­sată doar de a pu­ne instituţiile statului la pi­cioarele lui Peevski. Pretextul a fost cel al in­vocării unor proteste antiguvernamentale pe care le-ar pregăti anu­mite structuri criminale şi grupări financiare. De aceea, în condiţiile unei instabilităţi po­li­tice, ar fi nevoie de o mână forte, care să fie nu­mită în fruntea DANS, în subordinea căreia să fie trecută şi Direcţia Generală de Luptă îm­potriva Crimei Organizate. În sprijinul can­di­da­turii lui Delian Peevski, deputat al Mişcării pen­tru Drepturi şi Libertăţi, partener de coa­li­ţie al socialiştilor, premierul Plamen Oreşarski a invocat faptul că această nominalizare se bu­cură de accep­tul partenerilor occidentali. Deşi primită cu stu­poare de mulţi deputaţi so­cialişti (cărora li s-a explicat că, în caz con­trar, cabinetul ca­de), la această nominalizare s-a ajuns după ce o serie de amendamente la Legea de func­ţionare a DANS au fost adop­tate în regim de urgenţă, astfel încât profilul acestuia să co­res­pundă cerinţelor impuse pen­tru ocuparea unei astfel de demnităţi. No­mi­nalizarea lui Pee­vski nu a fost o greşeală nai­vă, aşa cum au încercat ulterior să se justifice liderii so­cialişti, ci este consecinţa logică a de­mer­su­ri­lor unor politicieni care se consideră in­tan­gi­bili. Aceştia au ajustat legea special pen­tru fa­voritul lor, l-au propus şi l-au votat pe Delian Peevski cu conştiinţa clară că acesta este un per­sonaj controversat, că desemnarea aces­tuia va duce la izolarea Bulgariei pe sce­na in­ter­naţională şi la o explozie a ne­mul­ţu­mirii populare. În pofida tuturor acestor evi­denţe, liderii partidelor din coaliţia guver­na­mentală au justificat această nominalizare ab­surdă cu argumente şi mai absurde, convinşi fiind că vor avea noroc şi de data aceasta. Nu­mai că, la doar câteva ore după ce par­la­men­tul de la Sofia l-a numit pe Delian Peevski în fruntea DANS, un val de proteste, fără pre­ce­dent în ul­timii 15 ani, a cuprins întreaga ţară. Zeci de mii de bulgari au ieşit în stradă pentru a protesta împotriva acestei numiri. Pentru mulţi ce­tă­ţeni bulgari, Peevski este cea mai con­tro­ver­sată figură politică a momentului, numele său fiind asociat structurilor mafiote. În sprijinul unei astfel de afirmaţii vine şi fap­tul că, în urmă cu câţiva ani, deputatul bulgar a făcut obiectul unei investigaţii tocmai din partea ins­tituţiei în fruntea căreia a fost nu­mit. La fel de surprinşi de această candidatură s-au arătat şi partenerii europeni. Până şi li­derul grupului socialist din Parlamentul Eu­ropean şi-a ex­pri­mat nedumerirea faţă de so­cialistul Serghei Sta­nişev, care deţine şi pre­şe­dinţia Partidului So­cialiştilor Europeni. Sub pre­siunea străzii, Pe­ev­ski a anunţat că şi-a de­pus demisia, care i-a fost acceptată de pre­mierul Oreşarski, în­să pro­testele de stradă s-au transformat într-o miş­care antigu­ver­na­men­tală, cu efecte incal­cula­bile. Se anunță o vară incandescentă și la Sofia.

 

* Daniel Cain este cercetător la Institutul de Studii Sud-Est Europene.

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2022 Revista 22