Uimitoarea poveste a cazului Șova

Laura Stefan 28.04.2015

De același autor

Dosarul domnului Șova continuă să furnizeze controverse pentru că hotărârea Senatului de a refuza ridicarea imunității a fost atacată la CCR de către opoziție. CCR a anunțat că va analiza acest caz pe 6 mai. Ca să înțelegem ce se întâmplă, trebuie să facem un pas în spate și să ne reamintim întreaga istorie a votului dat în Senat.

 

Cererea formulată de DNA viza arestarea domnului Șova, care, fiind parlamentar, se bucură de imunitate. În Comisia ju­ri­di­că a Senatului votul a fost în favoarea ri­di­cării imunității, iar în plen cererea DNA a obținut 79 de voturi „pentru“, 67 de vo­turi „contra“ și 5 voturi anu­late. După vot, Senatul trebuia să emită o hotărâre care să reflecte rezultatul vo­­tului. Doar că aici apare marea problemă: Cons­ti­tu­ția spune că toate ho­tă­râ­rile Senatului se iau cu ma­joritatea senatorilor prezenți, iar re­gu­la­men­tul Senatului spune că hotărârile în privința cererilor de ridicare a imunității se iau cu majoritatea membrilor Senatului. Diferența este majoră și în acest caz ar fi in­­fluențat decisiv soluția adoptată. Pentru a evita sau pentru a amâna un control de constituționalitate, Senatul a refuzat să emită o hotărâre, mulțumindu-se să dea un comunicat de presă prin care anunța că so­licitarea DNA a fost respinsă. Evi­dent, co­municatul de presă, spre deo­se­bi­re de ho­tă­rârea Senatului, nu putea fi ata­cat la CCR.

Președintele CSM a sesizat CCR cu privire la existența unui conflict juridic de natură constituțională, arătând că Senatul încalcă prevederile imperative ale Articolului 76 (2) din Constituție care arată că toate ho­tărârile Senatului se adoptă cu majoritatea senatorilor prezenți și că, prin refuzul de a emite hotărârea în cazul Șova, se încalcă Articolul 67 din Constituție referitor la so­luționarea cererilor de ridicare a imu­ni­tății. CCR a constatat că, într-adevăr, toa­te ho­tă­râ­rile Senatului se adoptă cu majoritatea se­na­torilor pre­zenți – de altfel, Senatul și-a modificat sta­tu­tul îna­inte de decizia CCR, eli­mi­nând prevederea care con­trazicea textul cons­ti­tu­țio­nal. De asemenea, CCR con­s­tată că, indiferent dacă Se­natul aprobă sau res­pin­ge cererea pro­cu­rorilor, tre­buie să emită o hotărâre care se publică în Monitorul Oficial.

CCR concluzionează:

Procedura, însă, nu a fost finalizată prin formalizarea rezultatului votului în actul juridic care să îl consfințească — ho­tă­râ­rea Senatului, redactarea acesteia cons­tit­u­ind o operațiune tehnico-juridică obligatorie, întrucât documentul astfel în­tocmit este cel în baza căruia votul care a avut loc în plenul Camerei produce efec­­te juridice.

Curtea constată că refuzul Senatului de a redacta și publica hotărârea adoptată în ședința Plenului din 25 martie 2015 echi­valează cu neîndeplinirea unei obli­gații constituționale, legale și regu­la­men­tare, care angajează această autoritate pu­blică într-un conflict juridic de natură constituțională cu autoritatea care a so­licitat încuviințarea arestării unui se­nator, respectiv Parchetul de pe lângă Înal­ta Curte de Casație și Justiție, prin in­termediul ministrului Justiției.“

http://www.revista22.ro/nou/imagini/2015/1310/Desene_Perjo/22%20sova%20(laura%20stefan)%202015.jpg

După această decizie s-au auzit ne­mul­țu­miri ipocrite din partea unora dintre se­natori: de ce este CCR atât de clară în de­cizia sa, cum își permite CCR să dea or­dine Senatului și altele în aceeași notă. De fapt, nu e deloc prima dată când CCR cons­tată că una dintre Camerele par­la­men­tului a folosit subterfugii și nu a finalizat procedurile legale pentru a evita un even­tual atac la CCR. De altă parte, poate vă mai amintiți că una dintre ideile de bază în proiectul de modificare a Constituției era eliminarea posibilității de a ataca la CCR hotărârile Camerelor. Acum vedem care e de fapt miza acelei propuneri.

DNA, pe de altă parte, a solicitat co­mu­ni­ca­­rea tuturor actelor legate de cererile de ri­dicare a imunitații miniștrilor și par­la­men­tarilor. Se discută tot mai apăsat des­pre posibilitatea inițierii unei anchete pri­vind un posibil abuz în serviciu. Până la ur­mă, cu chiu, cu vai, Senatul a emis ho­tă­râ­rea în cazul Șova. Din păcate, deși de­ci­zia CCR spune clar care este majoritatea ce­rută pentru aprobarea cererilor de ri­di­ca­re a imunității, hotărârea Senatului este una de respingere a cererii DNA. Opoziția a atacat deja hotărârea la CCR, iar soluția va veni în luna mai. Uimitor, totuși, câte sub­ter­fugii folosește Senatul pentru a-l apăra pe domnul Șova de cererile pro­cu­rorilor.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: [email protected]

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22