Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFNu săracia, ci tocmai reducerea sărăciei globale aduce imigranţii în UE
2015-09-29
12

Moral şi uman este, inevitabil, să-i primim pe imigranţi, musulmani sau nu, cel puţin pe unii dintre ei, iar fluxul nu se va opri curând deoarece nu prea avem mijloace pentru „a-i stopa la sursă“. Dar viitorul acestor oameni în UE va fi unul de ghetouri şi segregare.

 

Da, au telefoane mobile, mulţi sunt bine îmbrăcaţi, iar unii au chiar carduri de cre­dit. Şi au plătit mii de dolari pentru marea traversare. Iar ăsta nu e un paradox: imi­granţii care umplu acum ţăr­murile şi gările Europei dau buzna nu fugind de sărăcie absolută sau război (doar unul din cinci e si­rian, cum s-a spus, iar Si­ria e o mare excepţie într-o lume, relativ, mai paşnică). Ci vor, firesc, un progres per­sonal mai rapid, după ce în ultimele decenii glo­ba­li­zarea comunicaţiilor şi re­la­tiva creştere a prosperităţii în Asia şi Afri­ca au redus sărăcia absolută (sub un dolar pe zi) la jumătate, dând tot mai mul­tor oa­meni informaţie şi mijloace de a că­lă­tori. S-a crezut că, dacă fostele state să­race pro­gresează, vor fi mai puţini imi­granţi; de fapt, cel puţin pentru o vreme, sunt tot mai mulţi. Asta e marea problemă a noului se­col, pe care n-a anticipat-o ni­meni.

Însă, dacă sunt mai informaţi şi oleacă mai înstăriţi decât acum două-trei de­ce­nii, nu înseamnă că imigranţii vor fi mai uşor de integrat în Europa sau că vor iubi ne­con­di­ţionat noua patrie. Omul e o fiinţă com­pli­cată ce poate dezvolta atitudini şi teorii fă­ră mare legătură cu realitatea din jur. Deşi pleacă de bună voie din Somalia şi rămâne generaţii la rând în, să zicem, Suedia, poa­te foarte bine să se identifice emo­ţional cu ţara de origine şi să dis­pre­ţuiască cu in­ten­sitate societatea suedeză. Câteva neîn­ţe­le­geri trebuie risipite cu pri­vire la actuala cri­ză a refugiaţilor, iar vi­ziunea care se con­turează nu e deloc una op­timistă.

1. Spaţiul Schengen nu e mort, cum s-au gră­bit unii să-l declare, deoarece libera cir­culaţie în interiorul UE s-a referit tot­deauna la ce­tăţeni, nu la imigranţii ile­gali sau la refugiaţi. Asta în­seam­nă că va fi reşapat trep­­tat, prin măsuri incon­fortabile moral: controale selective la graniţele in­ter­ne sau nodurile de trans­port, care fatalmente nu se vor face „neutru“, ci pe ba­za unui profil de risc. Scan­dalul e inevitabil.

2. Acest val de imigraţie nu se poate com­para nici cu si­tuaţiile istorice de pe continent (refugiaţii evrei, cei din ţările comuniste), nici cu cea din SUA, deci nu prea avem lecţii sim­ple de copiat. În SUA, problema rasială, ca dezbatere publică şi politică, nu are de-a face cu imigraţia recentă; invers, în Eu­ro­pa, problema rasială relevantă po­li­tic as­tăzi este în întregime despre efectele imi­graţiei recente. Corectitudinea politică dez­voltată în timp şi aplicată în legătură cu un grup discriminat intern (în SUA) e di­ficil de transpus ca atare, fără adaptări, în context european şi faţă de comunităţi complet nou-venite.

3. Palavragiii care cer soluţii rapide „la sur­să“ şi „leadership“ nu ştiu ce vorbesc: ca­zul Libia arată că intervenţia militară nu-i o soluţie; cazul Siria, invers, că nici non­intervenţia nu-i o soluţie. Occidentul a încercat toate formulele de stabilizare posibile în lumea arabă, fără mare succes.

4. Argumentul capitalist proimigraţie (aceşti oameni vor dinamiza piaţa muncii) se completează cu cel socialist (vor susţine demografia în declin a Europei, ne vor plăti pensiile), dar sunt ambele vise fru­moase, rupte de realitate şi cifre. În Ger­ma­nia, un exemplu dat de regulă pentru relativul succes al integrării, rezidenţii străini au sporit între 1970 şi 2000 de la 3 milioane la 7,5 milioane, dar numărul lor de joburi a rămas fix 2 milioane, ca la în­ceput. Cu alte cuvinte, un grup tot mai tâ­năr şi alimentat permanent prin căsătorii aranjate cu persoane (în general nee­du­ca­te) aduse în acest scop (din Anatolia, Pun­jab, Kosovo) trăieşte în jurul aceloraşi Gas­t­ar­beiters îmbătrâniţi, veniţi în anii ’60-’70 pe o altă logică, în alt context politic, cu al­te aşteptări. Iar nou-veniţii sunt cei (sau mai curând, cele) care se ocupă de edu­ca­ţia copiilor, deci nu e de mirare că noile ge­neraţii reproduc atitudini ale celor vechi. Programele de repatriere, iniţiate în dis­pe­rare după ce s-a stins boom-ul economic al anilor ’60 şi bine finanţate, au fost un eşec. Iar Germania cu turcii ei e totuşi, cum spuneam, un caz considerat fericit; ce să mai vorbim de Franţa, Suedia sau Spa­nia.

http://www.revista22.ro/nou/imagini/2015/1332/desen_ionita.jpg

5. Argumentul socialist, cel cu pensiile, e chiar hazliu. ONU a calculat că, pentru a sta­biliza pensiile şi asistenţa socială, ge­ne­roase, ale europenilor pe termen ne­de­finit, în actuala structură şi cu tipul de jo­buri (şi contribuţii) pe care le au imi­granţii, până în 2050 ar trebui să primim aproximativ 700 milioane imigranţi, adică mai mult decât totalul populaţiei actuale. Evident, politic şi social, asta e imposibil. Majoritatea comentatorilor ştiu în prin­ci­piu că statul bunăstării actual e cam ne­sustenabil, dar n-au o reprezentare co­rec­tă a enormităţii găurii apărute între pro­misiuni şi resurse şi ce nivel de imigraţie e necesar ca s-o acopere.

6. Din păcate, există în paralel şi un efect per­vers, care sporeşte problemele: cu cât statul bunăstării e mai puternic într-o ţa­ră UE, iar piaţa muncii mai controlată, cu atât integrarea nou-veniţilor e mai di­fi­cilă, iar segregarea în ghetouri mai pro­babilă: Franţa, Suedia, parţial Germania, versus Olanda sau UK. Or, exact elec­to­ra­tele europene mai favorabile imigraţiei, din motive morale (în general, cele de stân­ga), susţin şi controlul strict al pieţei muncii. Studiile comparative arată că sta­te ale bunăstării avansate, de tip euro­pean, nu apar în societăţi multietnice, ci în cele omogene. Întrebarea e acum dacă, odată apărute, pot rezista sporirii di­ver­sităţii socio-culturale.

Aşa stând lucrurile, pentru viitor predicţia mea e una umanist-pesimistă: moral şi uman este, inevitabil, să-i primim pe imi­granţi, musulmani sau nu, cel puţin pe unii dintre ei, iar fluxul nu se va opri cu­rând deoarece nu prea avem mijloace pen­tru „a-i stopa la sursă“. Cine pretinde că are soluţii minune e demagog. Dar viitorul acestor oameni în UE va fi unul de ghe­touri şi segregare, pentru că aşa vor de­cide popoarele europene autoprotective şi iubitoare de redistribuire în cerc închis, după ce le trece entuziasmul iniţial. Şi aşa vor decide chiar mulţi dintre imigranţii în­şişi, prinşi în atitudinea schizoidă de­pen­denţă-respingere pentru locul în care au ajuns.

TAGS : Sorina Ionita imigranti UE saracie Europa Schengen rasism discriminare capitalism
Comentarii
Cosmin 2015-10-27
Globalizarea o imensa eroare politica, umana, culturala, medicala si chiar economica (puteau fi reduse taxele vamale, iar forta de munca de executie poate fi inlocuita de mecanizare, automatizare, robotizare) ?
Petre Opris 2015-10-03
Daca imi permiteti, as dori sa va semnalez existenta pe teritoriul Greciei a Agentiei Europene pentru Securitatea Retelelor si a Informatiilor. Conform Rezolutiei Parlamentului European din 29 aprilie 2015, referitoare la descarcarea de gestiune pentru executia bugetului aferent exercitiului financiar 2013, "personalul operational al Agentiei a fost mutat la Atena, in timp ce personalul administrativ a ramas la Heraklion" (pe insula Creta). Totodată, "in conformitate cu contractul de inchiriere semnat de autoritatile elene, de Agentie si de proprietar, chiria aferenta birourilor din Atena este platita de autoritatile elene; [Parlamentul European] este preocupat de faptul ca plata chiriei se face in mod constant cu o intarziere de cateva luni, ceea ce constituie un risc pentru continuitatea activitatii si pentru situatia financiara a Agentiei; [Parlamentul European] ia act de faptul ca Agentia a demarat in acest sens discutii cu partile interesate; [Parlamentul Europena] constata, de asemenea ca, pana in prezent, proprietarul a acceptat intarzierile cauzate de procedurile guvernului elen fara a impune penalitati Agentiei". In condiţiile existentei acestei institutii chiar pe teritoriul Greciei, cum este posibil ca liderii Uniunii Europene sa fie surprinsi de valul de "refugiati" care au trecut ca prin branză, plecand din Grecia si ajungand in Germania? Agentia respectiva a avut posibilitatea sa monitorizeze anumite discutii de pe site-urile de socializare pentru a afla cum se organizeaza cei care doresc sa plece brusc din Grecia, cu familia, cateii si purceii, pentru a ajunge in Europa de Vest? Presupun ca oamenii respectivi nu si-au trimis scrisori in care au stabilit intalniri la punctele de frontiera greco-macedonene. Ce a pazit acea agentie, ce a facut efectiv cu informatiile pe care le-a avut la dispozitie? Le-a dat guvernului de la Atena sau le-a trimis direct la Bruxelles? Cum au cooperat liderii Uniunii Europene cu guvernul condus de Alexis Tsipras din momentul in care au observat ca refugiatii se organizeaza prin intermediul retelelor de socializare de pe internet pentru a se deplasa in Germania? As mai avea cateva intrebari, dar ma opresc aici si va urez o zi linistita.
Petre OpriÅŸ 2015-10-03
Dacă îmi permiteţi, aş dori să vă semnalez existenţa pe teritoriul Greciei a Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor. Conform Rezoluției Parlamentului European din 29 aprilie 2015, referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2013, "personalul operațional al Agenției a fost mutat la Atena, în timp ce personalul administrativ a rămas la Heraklion" (pe insula Creta). Totodată, " în conformitate cu contractul de închiriere semnat de autoritățile elene, de Agenție și de proprietar, chiria aferentă birourilor din Atena este plătită de autoritățile elene; [Parlamentul European] este preocupat de faptul că plata chiriei se face în mod constant cu o întârziere de câteva luni, ceea ce constituie un risc pentru continuitatea activității și pentru situația financiară a Agenției; [Parlamentul European] ia act de faptul că Agenția a demarat în acest sens discuții cu părțile interesate; [Parlamentul Europena] constată, de asemenea că, până în prezent, proprietarul a acceptat întârzierile cauzate de procedurile guvernului elen fără a impune penalități Agenției". În condiţiile existenţei acestei instituţii chiar pe teritoriul Greciei, cum este posibil ca liderii Uniunii Europene să fie surprinşi de valul de refugiaţi care au trecut ca prin brânză, plecând din Grecia şi ajungând în Germania? Agenţia respectivă a avut posibilitatea să monitorizeze anumite discuţii de pe site-urile de socializare pentru a afla cum se organizează cei care doresc să plece brusc din Grecia pentru a ajunge în Europa de Vest? Presupun că oamenii respectivi nu şi-au trimis scrisori în care au stabilit întâlniri la punctele de frontieră greco-macedonene. Ce a păzit acea agenţie, ce a făcut efectiv cu informaţiile pe care le-a avut la dispoziţie, le-a dat guvernului de la Atena sau le-a trimis direct la Bruxelles? Cum au cooperat liderii Uniunii Europene cu guvernul condus de Alexis Tsipras din momentul în care au observat că refugiaţii se organizează prin intermediul reţelelor de socializare pentru a se deplasa în Germania? Aş mai avea întrebări, dar mă opresc aici şi vă urez o zi liniştită.
Gabriel Kreindler 2015-09-30
dl Ionita, de unde provin cifrele despre numarul de rezidenti straini angajati in Germania intre 1970 si 2000? Sunt impresionante, insa ca economist mi se par foarte surprinzatoare... La fel pentru calculul facut de ONU - de unde provine?
cuscus 2015-09-29
Dl. Sorin Ionita, imi cer scuze pentru comentariul anterior, cel cu Petraeus, si Basescu si pe care va rog sa-l stergeti ca nu dvs va era intentionat. Nu stiu de ce credeam ca articolul e scris de dl. Sebastian Lazaroiu, la ale carui articole trecute faceam aluzii. Stergeti-mi va rog comentariul.
cuscus 2015-09-29
Felicitari pentru comentariile la articol, adica pentru ca reusiti sa va abtineti sa le cenzurati. Comunistii astia frustrati care-au scris comentariile, din Germania (!), dac-ar fi fost al lor articolul, ar fi deschis dosar de urmarire pe siguranta nationala pentru asa comentarii. Si bineinteles le-ar fi sters. Cum ma sterge pe mine Andrei Cornea, pentru parerile mele partial diferite de ale dumnealui. Despre articol, am senzatia ca incepeti sa va schimbati pozitia in problema si ati avansat deja bine pe turnanta. Sunt unul dintre "palavragiii" care sunt de complet alta parere decat ati fost la inceput. Vad ca nici nu-l mai atacati subtil pe "oportunistul" si "populistul" Basescu pe tema imigratiei, ceea ce, in calitate de inca basist, consider ca e promitator pentru acuratetea analizelor dumneavoastra. Sunt "palavragiu" si pentru ca am fost primul de acord cu solutionarea la sursa si inclusiv cu mijloace militare, prin stabilirea de zone sigure in Siria si largirea treptata a acestora, mai ales ca prima data, in UE, pe mine m-am auzit sa ceara o solutie adevarata si s-o ceara in forma de zone sigure care sa primeasca acesti refugiati. Pe de alta parte va avertizez ca tocmai l-ati facut palavragiu inclusiv pe generalul David Petraeus. Citat, miercurea trecuta: "crearea unor enclave, in Siria, care sa fie protejate de puterea aeriana a coalitiei" si "David Petraeus a recomandat Statelor Unite, intr-o audiere in Comisia pentru Serviciu Armat din cadrul Senatului, sa instituie zone sigure pentru sunniti in Siria si sa trimita trupe terestre în Irak pentru a opri expansiunea Statului Islamic". Nu stiu daca a aflat de impolitetea dvs, involuntara evident, ca e pe alt fus orar, sugestia mea prieteneasca este sa retrageti articolul pana nu prinde de veste, ca nu vreau sa va stiu duelandu-va. Bafta!
woland 2015-09-29
Cum le spui tu bibicule...Cred ca cei de la NATO asteapta le prezinti un plan de operatiuni. In alta ordine de idei, DNA se intereseaza de banii care i-ai luat de la ASTRA.
Corneliu C 2015-09-29
Domnule colonel Sorin Ionita, vad ca sunteti protejat corespunzator. Chiar mai protejat ca doamna locotenent colonel Pora. De fapt e normal. Aveti grad mai mare. Felicitari!
Corneliu C 2015-09-29
Domnule Ionita, bine ati revenit, va asteptam cu nerabdare maxima, deja ma plictiseam groaznic. Totusi, intre colegii dvoastra guignoli de dreapta neocon bugetar bursier fripturista, sunteti o figura aparte. Tupeul dvoastra este unic, sper ca si profitul este pe masura. Subscriu cu entuziasm anticomunism. Singura solutie ptr rezolvarea crizei actuale este adancirea saraciei globale. Acum ca Occidentul a incercat in lumea araba toate formulele posibile de stabilizare, ma gandesc s-o mai incerce si pe aceasta cu adancirea saraciei. Este o formula corecta, de dreapta, care in Romania si-a dovedit eficacitatea: iata, mai nimeni nu vrea sa ramana in tara sa citeasca 22 la fata locului. Atat eu cat si bogatii emigranti arabi va citim din RFG. Va multumim ca existati dle Ionita. Cu Dzeu inainte si la dreapta!
refugiatu 2015-09-29
globalizarea are si parti negative, tortul se imparte dupa aceleasi vechi principii capitaliste, doar dinamica s-a schimbat. si in comunism profesorii sau medicii evitau cartierele muncitoresti unde erau repartizati initial. ghetourile vor fi ale saracilor, "bastinasi" sau imigranti, care se vor bate pe muncile fara calificare, un fotbalist sau o dansatoare se vor integra (de-segrega) mai rapid decat un somer care sta pe facebook (globalizare)
Corneliu C 2015-09-29
Domnule refugiatu, rog sa nu veniti aici cu teorii comuniste. Dl Ionita este un stralucit guignol de dreapta neocon bugetar sinecurista care nu are timp de asemenea diversiuni. Rog seriozitate!
profesoru 2015-09-29
De acord cu analiza, dar nu si cu defetismul. SUA reuseste in buna masura sa-i opreasca pe imigrantii din Sud. Vom gasi solutii, dar mai intai trebuie constientizata problema. Pentru ca Europa se afla inca in faza de negare.
Total 12 comments.
Recomandari
2083
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22