Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFJurnaliștii știu: PSD e stăpân pe patrimoniu
2017-06-27
0
Anchetele Orașului uitat conturează o hartă, fie și incompletă, a lipsei de viziune a edililor care continuă să ceră încredere și voturi.

 

Sub titlul Cea mai veche navă cu zbaturi din lume aflată în funcțiune, „Tudor Vla­di­mi­res­cu“, a devenit vas de protocol al PSD, jur­na­lis­tul gălățean Sorin Țiței publică povestea unui vas de Dunăre construit în se­colul al XIX-lea, care ar fi pu­tut intra în categoria „te­za­ur“. Așa s-ar fi întâmplat da­că indiferența inițială și ne­sa­țul nestăvilit al pesediștilor de a se face stăpâni peste ța­ră nu i-ar fi scris o altă soar­tă. Azi, vaporul construit la Bu­da­pes­ta în 1854 și re­de­nu­mit „Tu­dor Vladimirescu“ se află în pro­prietatea unei firme controlate de Viorel Ștefan, ministrul de Finanțe de la PSD. Istoria de peste un veac și jumătate a trecut peste vaporul cu zbaturi, inițial remorcher aus­triac, captură de război în Primul Război Mon­dial, apoi pasager de lux pentru capete în­coronate, avându-i la bord pe Regele Fer­di­nand și pe Re­gina Maria, pe Carol al II-lea și pe Regele Mi­hai, dar și pe neîncoronații co­muniști (Gheor­ghe Gheorghiu-Dej și Nichita Hruş­ciov), de­ve­nit pasager la Turnu-Severin în proprietatea NAVROM, după cum aflăm din investigație. În 1989 vasul se afla în custodia Casei Pio­nie­ri­lor, până când a fost abandonat în parcul de epave de la Chiciul, când deja pie­se­­le originale erau descompletate, pierzându-se orice șansă de a putea fi clasat ca valoare pa­tri­monială. Abia după ce sta­tul a băgat în el pes­te un mi­lion de dolari pen­tru o mo­der­nizare majoră, „Tu­dor Vladimirescu“ a devenit in­te­re­sant pentru Viorel Ște­fan și cei care au beneficiat de pri­va­tizarea prin MEBO a unor active NAVROM. Vasul e fo­lo­sit în prezent pentru pro­to­co­lul de partid, dar poate fi și în­chiriat, notează Sorin Țiței. Nu e singura pierdere: România a pierdut și iahtul re­gal de tezaur, „Luceafărul“, care na­vi­ghe­a­ză azi sub pavilion britanic, arată același jurnalist.

 

Investigația jurnalistică, precară la noi din lip­sa finanțării, din frica jurnaliștilor de a nu su­feri represalii, din absența unei susțineri din par­tea societății etc., are rolul ei în de­mo­cra­ție. Un proiect început în luna mai 2017 vi­zea­ză situația patrimoniului în mai multe lo­ca­li­tăți din România. Orașul uitat. Dă viață mo­nu­mentelor!, proiect derulat de Freedom House și găzduit de site-ul www.justitiecurata.ro, și-a propus să dea publicității anchete „des­pre clădiri de patrimoniu dispărute, mutilate, lă­sate în paragină, despre corupția din acest domeniu, despre nepăsare și ignoranță“, dar să arate și cazurile fericite când patrimoniul a fost salvat. Sunt în prezent pe site peste 40 de investigații semnate de jurnaliști din Bu­cu­rești, Iași, Focșani, Galați, Constanța, Roman, Reșița, Timișoara ș.a.

 

Ce reiese din majoritatea anchetelor este uria­șa incompetență, asociată cu o lăcomie pe po­trivă, a edililor. În multe dintre localitățile in­vestigate, administrația a fost și a rămas preponderent pesedistă, dar cetățenii par să nu fi observat dezvoltarea urbană căznită și ne­glijentă cu patrimoniul. Frumoasa casă Ma­cri­descu din Focșani, cândva gazdă pentru Regele Carol al II-lea, este azi adăpost pentru oamenii străzii, constată ziaristul Sebastian Oancea. Monumentul arhitectonic a fost re­tro­ce­dat, dar municipalitatea a refuzat să cum­pe­re imobilul pentru a-l salva, considerându-l prea scump. De altfel, întreg județul Vrancea, fieful lui Marian Oprișan, abundă în probe de nepăsare față de patrimoniu. Constanța, do­mi­­nată ani la rând de gașca lui Mazăre și a lui Ni­cușor Constantinescu, livrează exemple de ma­­nual despre paragină: Cazinoul este exem­plul cel mai sfâșietor, fiindcă pe ruina sa s-au fă­cut jurăminte politice din toate părțile, dar și edificiul roman cu mozaic din sec. II-IV aflat în degradare avansată, palatul Reginei Ma­ria, vân­dut la preț de apartament de lux, Si­na­go­ga askenază ruinată de 20 de ani, su­biecte do­cumentate de jurnalista Andreea Pa­vel, sunt la fel de triste. În Vaslui, Palatul Ma­vrocordat a că­zut pradă corupției: firma care trebuia să îl reabiliteze a triplat prețul și a blo­cat șantierul, arată Dănuț Ciobanu. Cum a ajuns Hanul So­la­co­lu din București o ruină se ve­de din in­ves­ti­gația Catiușei Ivanov, coor­do­natoarea pro­iec­tu­lui Orașul uitat. Jurnalista Teo Rusu scrie des­pre cazul conacului bo­ie­resc din județul Neamț demolat cu votul se­nin al consilierilor locali: „Fos­tul conac al bo­ierului armean Jorj Capri, situat în zona de pro­tecție a unui monument istoric de clasă A din județul Neamț, a fost demolat de Primăria Trifești fără aviz de la Mi­nis­terul Culturii. Imobilul construit în secolul XIX se afla într-o stare avansată de de­gra­da­re din cauza lipsei de interes a primarilor care s-au perindat pe la cârma comunei. Pri­marul localității spune că a demolat conacul «legal, cu votul consilierilor locali»“. An­che­te­le Orașului uitat conturează o hartă, fie și in­completă, a lipsei de viziune a edililor care continuă să ceră încredere și voturi. //

TAGS : psd navrom sorin titei mebo neamt ministerul culturii marian oprisan bucuresti palatul mavrocordat catiusa ivanov teo rusu jorj capri freedom house romania iasi galati constanta luceafarul tudor vladimirescu
Recomandari
Comentarii
Total 0 comments.
2828
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22