Monumentul victimelor din Colectiv, ridicat fără autorizație. Contractul, plin de nereguli

Tudor Despina | 04.04.2016

O verificare a Corpului de Control al Primarului Sectorului 4 din București scoate la iveală modul în care era ridicat Memorialul victimelor incendiului din Clubul Colectiv.

Pe aceeași temă

 

Lucrarea din Parcul “Lumea Copiilor”, acolo unde ar fi urmat să fie ridicat Memorialul Colectiv, era executată fără autorizație de construcție. Primarul interimar al Sectorului 4 din Capitală, Daniel Băluță, a dispus suspendarea lucrărilor la stadiul actual.

 

Primăria consideră că “autoritatea contractantă era obligată să verifice și să analizeze documentele depuse de ofertant, în vederea justificării modului de îndeplinire a condițiilor de participare și a corespondenței propunerii tehnice prezentate cu caietul de sarcini”. Astfel, Direcția Administrare Parcuri și Zone de Agrement Sector 4 a fost amendată cu 4.000 de lei și a fost dispusă desființarea lucrărilor de amenajare executate ilegal. Termenul este de 48 de ore.

 

În 1 Aprilie, Primăria Sectorului 4 a decis să suspende lucrările la Memorialul dedicat victimelor din Colectiv, monument ce urma a fi ridicat în Parcul “Lumea Copiilor”. Primarul interimar al Sectorului 4, Daniel Băluță, a trimis și un control la Direcția Administrare Parcuri și Zone de Agrement a sectorului, iar conducerea Direcției a fost suspendată.

 

Lucrările la Monumentul Colectiv au demarat recent, după ce Direcția Parcuri și Zone de Agrement din Sectorul 4 a atribuit în 11 martie contractul de execuție fără licitație. Valoarea contractului se ridică la aproximativ 385.000 de lei. EurActiv scrie că firma care a primit fără licitație contractul pentru ridicarea Monumentului Colectiv a fost fondată de candidatul UNPR la Primăria din Oltenția, Aurel Bîra. Firma în cauză a fost fondată în 2008 de trei persoane, printre care și Aurel Bîra, dar acesta se retrage ulterior din firmă. Consilier local în Oltenița, Aurel Bîra a fost ales, în 2012, pe listele Partidului Uniunii Ecologiste din România. Cu doar câteva zile înainte ca firma lui să primească contractul pentru Monumentul Colectiv, Bîra era prezentat drept candidatul UNPR la Primăria Oltenița. Mai mult, firma avea în 2014 o cifră de afaceri de 7.000 de lei și un singur angajat, arată sursa citată.

 

Acum, Primăria Sectorului 4 a publicat rezultatul controlului dispus în acest caz. Concluziile: Memorialul ce trebuia să fie ridicat pentru victimele incendiului din clubul Colectiv are la bază o mulțime de nereguli.

 

Concluziile anchetei:

 

“În urma verificării de către Corpul de Control al Primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, a modului de atribuire a contractului de lucrări nr.602/11.03.2016 încheiat între Direcția Administrare Parcuri și Zone de Agrement Sector 4 și executantul S.C. Euroconstruct Group S.R.L., în valoare de 385.686,00 lei, cu TVA, au fost constatate următoarele:

 

1. lucrările de amenajare a unui spațiu verde, in memoriam, pentru victimele incendiului de la Clubul „Colectiv”, inclusiv bugetul aferent, au fost aprobate prin HCL nr.30/11.02.2016, în baza notei de fundamentare întocmite de Direcția Administrare Parcuri și Zone de Agrement Sector 4;

 

2. contractul a fost atribuit prin achiziție directă, prevăzută de art.19 din OUG nr.34/2006;

 

3. obiectul achiziției directe este un cumul de activități, execuție lucrări și furnizare produse, iarobiectul principal îl constituie execuția lucrărilor, având în vedere preponderența acestora în valoarea totală estimată a investiției;

 

4. nu au fost respectate scopul și principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție privind promovarea concurenței între operatorii economici, transparenței, nediscriminării, utilizării fondurilor publice, potrivit art.2  din OUG nr. 34/2006, ceea ce a condus la valoarea contractului prevăzută mai sus, fără a fi comparată cu alte oferte cu prețuri mai mici;

 

5. documentele justificative care au stat la baza valorii estimate, respectiv antemăsurătorile - lista cu cantitățile de lucrări și  devizul estimativ, nu sunt asumate de compartimentul de specialitate din cadrul autorității contractante;

 

6. nu s-au regăsit în dosarul achiziției publice informații/documente cu privire la o prospectare a pieței care să justifice selectarea operatorului S.C. Euroconstruct Group S.R.L., căruia i-a fost transmisă invitația de participare (exemplu: corespondență cu operatori de profil, contracte similare încheiate anterior cu operatorul menționat/documente constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor contractuale disponibile la adresa www.e-licitație.ro; o bază de date cu oferte de preț, catalog electronic de lucrări/produse, disponibil în sistemul electronic al achizițiilor publice);

 

7. s-au constatat elemente de neconcordanță în întocmirea cronologică a  actelor procedurale, respectiv data invitației de participare (03.03.2016) este anterioară datei întocmirii notei justificative, privind determinarea valorii estimate (09.03.2016) și aprobării   achiziției directe;

 

8. în raport cu cerințele minime de calificare stabilite prin documentația de participare și specificațiile tehnice din caietul de sarcini, autoritatea contractantă nu a întocmit un document din care să rezulte modul de  îndeplinire de către operator a acestor cerințe;

 

9. din certificatul constatator rezultă că obiectul principal de activitate este conform codificării CAEN 2511- fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice,  alte obiecte secundare de activitate menționate fiind 2223-fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții. Astfel, operatorul desfășoară activități parțial similare cu cele care fac obiectulachiziției, având în vedere  că  oferta depusă nu este în asociere cu operatori/subcontractanți declarați care să realizeze celelalte  tipuri de activități (de exemplu furnizare de  arbori, produse horticole și plante pepiniere etc.).

 

10. nu s-au regăsit, în cadrul propunerii tehnice, informații privind furnizorii de materiale; 

 

11. din lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru, din cadrul propunerii financiare, rezultă cheltuieli incluse aferente unui număr de 23 de specialiști/personal calificat, în neconcordanță cu fișa de instruire colectivă privind sănătatea și securitatea în muncă, completată la data încheirii contractului, în care apar nominalizați din partea executantului 7 persoane implicate în derularea activităților în perioada 22.03 – 10.04.2016;

 

12. din afirmațiile persoanelor  responsabile cu achizițiile din DAPZA Sector 4 rezultă că nu s-au efectuat plăți în baza contractului, până la data controlului”, arată Primăria Sectorului 4 din Capitală.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: [email protected]

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22